Popis předmětu - B6B39PDA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B39PDA Principy tvorby mobilních aplikací Rozsah výuky:2+2+2
Garanti:Malý I. Role:PV,V Jazyk výuky:
Vyučující:Malý I. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13139 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Absolvent předmětu získá přehled o vlastnostech a limitech mobilních technologií. Seznámí se s principy návrhu mobilních aplikací . Výklad je zaměřen na specifické problémy spojené s omezeními a novými vlastnostmi mobilních zařízení. Důraz je kladen na maximální využití informací o prostředí, ve kterém je mobilní aplikace používána. Předmět není zaměřen na seznámení studentů základní programovací techniky pro vývoj mobilních aplikací - tuto dovednost student buď má, nebo si ji osvojí samostudiem.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B39PDA

Cíle studia:

Studium předmětu dá studentům schopnost navrhovat a implementovat aplikace pro mobilní prostředí.

Osnovy přednášek:

A. Principy návrhu
- Využití obrazovky (malá obrazovka, orientace, flexibilní uživatelská rozhraní - seskupování informace, prezentace informace v seznamech - balení informace - scrolovací mechanizmy) - Uživatelská interakce (řešení uživatelského vstupu /vstupní zařízení, vstupní metody, minimalizace vstupu textu/ - přímé označování objektů /problémy dotykové obrazovky - mouse over, otevřít vs. vybrat/ - multimodální interakce) - Návrh obecně (- pravidla návrhu UI - podivné chování aplikací v mobilním prostředí) - Využití kontextu ( - řešení častých změn kontextu - využití rozličných parametrů kontextu - uživatelská rozhraní řízená kontextem - jak zvýšit efektivitu, přesnost a jednoduchost) - Testování použitelnosti v mobilním prostředí
B. Vývojové platformy (- iOS
- Android OS)
C. Mobilní technologie (
- bezdrátová komunikace /WiFi, Bluetooth, GPS, GSM/ - speciální interakční metody /akcelerometry, gyroskopy, vibrace, kompas, blikající kontrolky, haptická gesta/)

Osnovy cvičení:

1. Přiřazení a konzultace semestrálních prací
2. Konzultace předběžné verze D1 [analýza problémů k řešení], odevzdání D1
3. Příprava na D2 [mockup]
4. Workshop k D2 - výroba tzv. mockup
5. Konzultace předběžné verze D2, odevzdání D2
6. Příprava na D3 [elektronický prototyp]
7. Workshop k D3
8. Individuální práce na projektu
9. Konzultace předběžné verze D3, odevzdání D3
10. Příprava na D4 [finální aplikace]
11. Individuální práce na projektu
12. Individuální práce na projektu
13. Konzultace předběžné verze D4
14. Prezentace semestrální práce, odevzdání D4

Literatura:

1. Jones M.,Marsden G. Mobile Interaction Design, Wiley, 2006
2. Weiss S. Handheld usability, Wiley, 2002
3. Cooper A., Reimann R., Vronin D. About Faces - The Essentials of Interaction Design, Wiley, 2007

Požadavky:

Znalost vyšších programovacích jazyků (např. Java, C++, C#). Detaily o předmětu viz https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2019

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru PV 6
BPSIT Před zařazením do oboru V 6


Stránka vytvořena 17.1.2019 17:48:00, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.