Popis předmětu - B6B37MM2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B37MM2 Multimedia 2 Rozsah výuky:2+2+2
Garanti:Klíma M. Role:PV,V Jazyk výuky:
Vyučující:Klíma M., Rund F., Sporka A. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13137 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Předmět se navzájem doplňuje s předmětem MM1 a zaměřuje se na hlubší proniknutí do oblasti metod zpracování multimediálního signálu a fyzikálních principů využívaných při jeho snímání, přenosu a reprodukci. První část předmětu je věnována vnímání vizuálního podnětu a barev člověkem a zohlednění těchto poznatků při práci s videosignálem v praxi. Druhá a podstatná část předmětu je věnována metodám zpracování a syntézy zvuku a předmět je zakončen tématy věnovanými metodám kreativní práce se zvukem. Cvičení jsou zaměřena na laboratorní experimenty v multimediálním komplexu katedry radioelektroniky, popř. IIM, součástí je zpracování semestrálního projektu. Předmět je optimalizován pro informatické obory.

Cíle studia:

Prohloubení znalostí principů a metod multimediální techniky s ohledem na potřeby studentů informatických oborů.

Osnovy přednášek:

1. Vnímání obrazové informace, anatomie a fyziologie vidění a hodnocení kvality.
2. Zobrazovací soustavy, kolorimetrie.
3. Prostředky snímání obrazu - obrazové senzory.
4. Prostředky reprodukce obrazu - obrazové displeje.
5. Metody předzpracování a digitalizace obrazu.
6. Standardy pro kompresi a přenos obrazu a videa.
7. Metody zpracování číslicového signálu - průchod signálu lineární soustavou, operace v časové a kmitočtové rovině.
8. Algoritmy zvukových efektů - filtry, zpožďovací efekty, dynamické procesory, modulační a nelineární efekty, prostorové efekty.
9. Syntéza zvuku - algoritmy syntézy zvuku, součtová, rozdílová a další typy syntéz.
10. Standardy pro kompresi a přenos zvuku.
11. Nástroje pro generování a zpracování zvuku v reálném čase.
12. Snímání stereofonního a vícekanálového zvuku.
13. Ozvučování prostorů, vícekanálové systémy.
14. Kompozice elektronické hudby a zvukový design.

Osnovy cvičení:

1. Úvod, obsah cvičení, podmínky zápočtu, bezpečnost, zadání projektu.
2. Základy práce v televizním studiu a zpracování videosignálu (Adobe Premiere).
3. Filmová postprodukce - vizuální efekty, animace (Adobe After Effects).
4. Zpracování obrazu (Adobe Photoshop) a DVD authoring (Adobe Encore).
5 Hodnocení vlastností obrazových senzorů a displejů.
6. Hodnocení vlastností obrazových kompresních standardů (MPEG-2, H.264).
7. Základní vlastnosti zvukového signálu - analýza (Adobe Audition).
8. Základní prostředky pro zpracování signálu (filtry a další efekty v Adobe Audition).
9. Digital Audio Workstation - vícestopý editor, operace v reálném čase (Adobe Audition).
10. Zpožďovací, prostorové a nelineární efekty (Adobe Audition, VST pluginy).
11. Součtová a rozdílová syntéza zvuku.
12. Stereo a vícekanálové snímání a reprodukce zvuku.
13. Zápočtový test.
14. Prezentace projektů, zápočet.

Literatura:

Vzhledem k šíři a přehledovému charakteru předmětu není povinná literatura stanovena, pouze doporučená:
1. Klíma, M., Bernas, M., Hozman, J., Dvořák, P.: Zpracování obrazové informace. Skripta ČVUT, Praha 1996.
2. Gonzales, R. C. Digital image processing, Upper Saddle River : Pearson, 2002.
3. Bovik, A. Handbook of Image and Video Processing, Elsevier Academic Press, New York, 2005.
4. Levický Dušan, Multimediálne telekomunikácie, ELFA 2002.
5. Zölzer Udo, DAFX - Digital Audio Effects, John Wiley & Sons, 2011.
6. Syrový Václav, Hudební akustika. NAMU 2008.

Požadavky:

Je předpokládána znalost základů na úrovni kurzu Multimédia 1, v rozsahu příslušných skript.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B37MM2

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru PV 6
BPSIT Před zařazením do oboru V 5


Stránka vytvořena 10.12.2018 09:48:25, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.