Popis předmětu - A0M37TAV

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M37TAV Technologie a technika audiovizuální tvorby Rozsah výuky:2+2L
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13137 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Předmět poskytuje pokročilé znalosti o prvcích, subsystémech a systémech používaných v televizní a rozhlasové profesionální a poloprofesionální studiové technice, o technologii výroby a vysílání rozhlasového a televizního pořadu a ostatních částí multimediální techniky. Zabývá se technickými aspekty fotografie a zpracování fotografií. Shrnuje tedy všechny důležité aspekty technologie audiovizuální tvorby pro nejrůznější účely. Předmět volně navazuje na bakalářský předmět Základy studiové techniky a magisterské předměty Obrazová technika a Zvuková technika a detailněji rozpracovává problematiku techniky a technologie audiovizuální tvorby. Přednášky jsou doplněny o aktuální informace prezentované externími odborníky. Laboratorní cvičení probíhají převážně formou studentských projektů v malém školním audiovizuálním studiu a jsou doplněna exkurzemi.

Cíle studia:

Prohloubení znalostí principů, techniky a metod audiovizuální tvorby s ohledem na potřeby studentů FEL.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, základy optického zobrazování a základy fotografie (K)
2. Základy osvětlovací techniky, kolorimetrické aspekty (K)
3. Prvky fotografického studia, typy osvětlovacích zdrojů, metody zpracování fotografií (K)
4. Fotografická technika - systémové řešení kamer, hlavní bloky a parametry (B)
5. Základy video techniky, používané formáty, aktuální trendy, snímání videa ve studiové technice - (B)
6. Režijní a postprodukční zpracování obrazu ve studiové technice (B )
7. Výroba speciálních obrazových efektů, metody animace pohybu, 3D animace (B)
8. Digitalizace a zpracování filmů (B)
9. Základy zvukové techniky, používané formáty, aktuální trendy (R)
10. Vícekanálové snímání zvuku, snímání zvuku pro 3D a nové formáty (R)
11. Snímání hudebních nástrojů, střih záznamu hudby (R)
12. Hudební a zvukové efekty - algoritmy, použití, technologie DAW, zpracování signálu v reálném čase (R)
13. Elektronická hudba, syntéza hudebních signálů, komunikační rozhraní MIDI a jeho využití (R)
14. Závěr, rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Úvod, podmínky zápočtu, zadání projektů, realizace audiovizuálního projektu, tvorba scénáře
2. Základní aspekty práce ve fotografickém ateliéru.
3. Základní aspekty práce v televizním studiu, odevzdání záměrů projektu
4. Základní aspekty práce ve zvukovém studiu, metody snímání vícekanálového zvuku.
5. Metody 3D animace. Odevzdání scénářů projektu.
6. Finální rozdělení a konzultace projektů. Příprava natáčení.
7. Natáčení projektů
8. Dotáčky, zpracování natočeného materiálu - střih, efekty, animace
9. Zpracování natočeného materiálu - kontrolní den
10. Zpracování natočeného materiálu - dokončení
11. Authoring finálního média
12. Exkurze
13. Odevzdání projektů, kontrolní projekce
14. Prezentace projektů, zápočet

Literatura:

Browne,S.: High Definition Postproduction, Editing and Delivery. Elsevier, 2007, ISBN-13: 978-0-240-80839-0 Kerlow,I.: The Art of 3D Computer Animation and Effects,. Wiley, 2009, ISBN-13: 978-0470084908 Schimmel, J.: Studiová a hudební elektronika. Brno VUT 2012, ISBN 978-80-214-4452-2 Huber, D., M.: Modern Recording Techniques. 7 ed. Focal Press 2010 Zölzer, U. (ed.): Digital Audio Effects. 2. Ed. Wiley, 2011

Požadavky:

Předpokládá se základní znalost problematiky audiovizuální techniky a základní orientace v problematice zpracování audiovizuálního signálu.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M37TAV

Klíčová slova:

Studiová technika, zpracování videa, zpracování zvuku

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME2 Multimediální technika V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME3 Elektronika V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR1 Robotika V
MPOI5 Softwarové inženýrství V
MPOI5NEW Softwarové inženýrství V
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI4 Počítačová grafika a interakce V
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce V
MPOI2 Počítačové inženýrství V
MPOI1 Umělá inteligence V


Stránka vytvořena 16.7.2018 15:47:48, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.