Popis předmětu - B2M32BTS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M32BTS Bezdrátové technologie a senzorové sítě Rozsah výuky:2+2l
Garanti:Bečvář Z. Role:PV,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Bečvář Z., Kocur Z., Vojtěch L. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13132 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Předmět seznamuje se základními principy a funkcemi bezdrátových a senzorových sítí používaných v různých, nejen průmyslových, oblastech. Student pochopí architekturu, principy a protokoly používané jednotlivými technologiemi a získá přehled o jejich využitelnosti v praxi. Předmět studenty seznámí s návrhem a konfigurací bezdrátových sítí i síťových prvků. Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice bezdrátových a senzorových sítí, budou schopni řešit problémy spojené s nasazením těchto sítí, jejich provozem či vývojem komponentů bezdrátových a senzorových sítí budoucnosti.

Cíle studia:

Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice bezdrátových a senzorových sítí, budou schopni řešit problémy spojené s nasazením těchto sítí, jejich provozem či vývojem komponentů bezdrátových a senzorových sítí budoucnosti.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do bezdrátových sítí - klasifikace, topologie, přístupové metody
2. Základní řešení infrastruktury pro provoz služeb IoT
3. Bezdrátové sítě pro IoT - topologie sítě, přenos dat, řízení přenosu dat
4. IoT - od HW ke službě
5. Bluetooth - topologie sítě, fyzická vrstva, přenos dat, řízení komunikace
6. IoT v mobilních sítích
7. Směrování dat v bezdrátových senzorových sítích - metriky a protokoly
8. Bezdrátové satelitní komunikace
9. WiFi - vývoj, topologie sítě, fyzická vrstva, pásma
10. WiFi - přenos dat, datové a řídicí rámce, přístup k rádiovému kanálu
11. WiMAX - topologie sítě, fyzická vrstva, přenos dat, řízení komunikace
12. RFID - vývoj, komunikační řetězec, fyzická vrstva
13. Průmyslové bezdrátové sítě - návrh, provoz, spolehlivost, EMC

Osnovy cvičení:

1. Úvod do laboratoří, platforma pro řešení projektů - Open Air Interface
2. Platforma pro řešení projektů
3. Zadání projektu
4. Konzultace a řešení projektu
5. Konzultace a řešení projektu
6. Konzultace a řešení projektu
7. Konzultace a řešení projektu
8. Konzultace a řešení projektu
9. Průběžná prezentace projektu
10. Konzultace a řešení projektu
11. Konzultace a řešení projektu
12. Konzultace a řešení projektu
13. Odevzdání a obhajoby projektu
14. Obhajoby projektu, zápočet

Literatura:

[1] H.Y. Wei, J. Rykowski, S. Dixit, " WiFi, WiMAX and LTE Multi-hop Mesh Networks: Basic Communication Protocols and Application Areas," Wiley, 2013.
[2] W.W. Dargie, C. Poellabauer, "Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice," Wiley, 2010.
[3] Kevin Townsend, C. Cufí, Akiba, R. Davidson, "Getting Started with Bluetooth Low Energy: Tools and Techniques for Low-Power Networking," O'Reilly Media, 2014.
[4] V. Coskun, K. Ok, B. Ozdenizci, "Near Field Communication (NFC): From Theory to Practice," Wiley 2012.
[5] K. Finkenzeller, D. Muller, RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication, 3rd Edition", Wiley 2010."

Požadavky:

Studenti musí mít základní znalosti modulací, kódování a vícenásobných přístupových metod pro bezdrátové sítě. Musí také znát bezdrátový komunikační řetězec a jeho prvky. Dále jsou požadovány znalosti šíření signálu a charakteristiky radiového kanálu (útlum, zisk, interference, šum), charakteristiky spektra a charakteristiky signálů (střední hodnota, energie, výkon, korelace signálů, apod.). Studenti musí mít přehled o vrstvách modelu RM-OSI.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz

Klíčová slova:

Bezdrátové technologie, senzorové sítě, RFID, NFC, IoT, Bluetooth, WiFi, WiMAX

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK3_2016 Elektronika V
MPEK4_2016 Audiovizuální technika a zpracování signálů V
MPEK1_2016 Komunikační systémy a sítě PV 2
MPEK2_2016 Rádiová a optická technika PV 2


Stránka vytvořena 19.4.2019 17:48:28, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.