Popis předmětu - B1M14REP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M14REP Řízení a regulace elektrických pohonů Rozsah výuky:2+2l
Garanti:Chomát M. Role:PO,PZ Jazyk výuky:CS
Vyučující:Havlíček R., Chomát M., Kobrle P., Thöndel E. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13114 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Předmět je koncipován jako úvod do problematiky teorie spojitého řízení elektrických pohonů a výkonových měničů. V průběhu semestru jsou probrány základy zpětnovazebního řízení, přenosy systému, určování stability systému včetně typů regulátorů a metod jejich ladění.

Osnovy přednášek:

1. Regulované soustavy
2. Dynamické soustavy
3. Lineární soustavy
4. Zpětnovazební soustavy
5. Bloková schémata regulovaných soustav
6. Přenosová funkce
7. Analýza v kmitočtové oblasti
8. Stabilita zpětnovazebních soustav
9. Syntéza v kmitočtové oblasti, PID
10. Stavový prostor
11. Stavový popis soustavy
12. Řiditelnost a pozorovatelnost
13. Stavové zpětnovazební řízení
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvod do simulinku
2. Opakování matematického aparátu
3. Modelování přenosové funkce
4. Ukázka ladění regulátoru
5. Zadání samostatné práce PID regulátor
6. Samostatná práce v simulinku
7. Samostatná práce v simulinku
8. Samostatná práce v simulinku
9. Zadání druhé samostatné úlohy, test
10. Samostatná práce v simulinku
11. Samostatná práce v simulinku
12. Samostatná práce v simulinku
13. Kontrola odevzdaných samostatných prací, zápočet
14. Rezerva

Literatura:

G. F. Franklin., Feedback Control of Dynamic Systems (7th edition)

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM1_2018 Elektrické stroje, přístroje a pohony PZ 1
MPEEM2_2016 Elektrické stroje, přístroje a pohony PO 1


Stránka vytvořena 11.12.2018 17:48:13, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.