Popis předmětu - BDIP30

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BDIP30 Diplomová práce - Diploma Thesis Rozsah výuky:22s
Garanti:  Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13000 Kreditů:30 Semestr:L

Anotace:

Samostatná závěrečná práce inženýrského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1_2018 Bioinformatika P 4
MPBIO4_2018 Zpracování signálů P 4
MPBIO3_2018 Zpracování obrazu P 4
MPBIO2_2018 Lékařská technika P 4
MEBIO_2018 Před zařazením do oboru P 4
MPKYR3_2016 Systémy a řízení P 4
MPKYR5_2016 Kybernetika a robotika P 4
MPKYR4_2016 Letecké a kosmické systémy P 4
MPKYR2_2016 Senzory a přístrojová technika P 4
MPKYR1_2016 Robotika P 4
MPLAK_2016 Avionika P 4


Stránka vytvořena 14.2.2020 17:50:44, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.