Popis předmětu - BEAM17EMC

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BEAM17EMC Introduction to Electromagnetic Compatibility
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13117 Jazyk výuky:EN
Garanti:Kořínek T. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kořínek T. Kreditů:6
Cvičící:Kořínek T., Spáčil J. Semestr:Z

Anotace:

The subject dwells on problems of electromagnetic compatibility. Students obtain the basic knowledges in the field of electromagnetic compatibility - electromagnetic interference, susceptibility and testing methods. The subject leads to gain professional skills in the field of electrical engineering.

Osnovy přednášek:

1. Introduction to EMC, basic terms and EMC standards
2. Transmission lines, electromagnetic interferences
3. Measurement equipments in EMC, testing methods
4. Measurement Uncertainty in EMC Testing
5. Crosstalks
6. EMC filters and overvoltage protections
7. Shielding
8. Full anechoic chambers, Semi anechoic chambers and Reverberation chambers
9. Radiated and conducted interferencies
10. Radiated and conducted susceptibility
11. Testing methods - interferencies and susceptibility
12. Signal integrity
13. Biological aspect in EMC - limits and standards
14. EMC and the Printed Circuit Board

Osnovy cvičení:

1. Introduction, standardization in EMC
2. Basic calculations in EMC
3. Introduction to problems
4. EMC coupling
5. Parameters of EMC filters and overvoltage protections
6. Shielding effectiveness of cables - Transfer impedance
7. EMI - conducted
8. Shielding effectiveness of materials
9. EMI - radiated
10. EMS - conducted
11. EMS - radiated
12. EMI - near-field
13. Visit to EMC laboratory

Literatura:

1. Paul, C.,R. Introduction to Electromagnetic Compatibility, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1992
2. Kaiser, K., L., Electromagnetic Compatibility Handbook, CRC Press, 2005

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Klíčová slova:

EMC; interference; susceptibility

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEBIO3_2018 Image processing PV
MEBIO_2018 Před zařazením do oboru PV
MEBIO4_2018 Signal processing PV


Stránka vytvořena 28.9.2020 17:50:26, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.