Popis předmětu - B2M37DTRA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M37DTRA Digitální televize a rozhlas Rozsah výuky:2p+2l
Garanti:Ulovec K. Role:PV Jazyk výuky:CS
Vyučující:Bernas M., Ulovec K. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13137 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Náplň předmětu tvoří problematika týkající se přenosu obrazové a zvukové informace. Popisovány jsou metody vytváření datového toku, způsoby zdrojového a kanálového kódování, prostředky zabezpečení proti chybám a modulační principy a formáty. Pozornost je věnována jednotlivým standardům přenosových systémů s ohledem na vlastnosti přenosového kanálu. Předmět se rovněž zabývá popisem doprovodných služeb a měřením v přenosových systémech.

Osnovy přednášek:

1. Přehled vývoje přenosových systémů televize.
2. Informační obsah audiovizuálního signálu. Základní požadavky na přenosové systémy digitální televize a rozhlasu. Základní principy přenosu audiovizuální informace.
3. Metody zdrojového zpracování videosignálu.
4. Metody zdrojového zpracování audiosignálu. Programový a transportní multiplex.
5. Přehled vývoje přenosových systémů rozhlasu. Stereofonní rozhlasové vysílání.
6. Hodnocení kvality audiovizuální informace.
7. Technické prostředky rádiových systémů, základní principy přenosu signálu, základní vlastnosti a vliv přenosového kanálu.
8. Zabezpečení proti chybám při přenosu digitální televize a rozhlasu, konvoluční a blokové kódy, více úrovňové zabezpečení.
9. Modulace v systémech pro přenos digitální televize a rozhlasu. Jednofrekvenční síť.
10. Koncepce systémů pro vysílání digitální televize a rozhlasu. Moderní standardy pro vysílání digitální televize a digitálního rozhlasu.
11. Měření v systémech digitální televize a rozhlasu, parametry vysílačů a přijímačů.
12. Datové služby v systémech televize a rozhlasu.
13. IPTV.
14. Rezerva / Shrnutí problematiky, opakování.

Osnovy cvičení:

SEMINÁŘE:
1. Exkurze - zdrojové zpracování zvukového a obrazového signálu, vysílání.
2. Teoretický úvod k laboratorním úlohám - vzorkování a rekonstrukce signálu, rozhlasové a televizní systémy.
MĚŘENÍ:
3. Úvod do laboratoří, bezpečnost práce v laboratoři.
4. Vzorkování a rekonstrukce signálu, vzorkovací teorém.
5. Měření hlasitosti zvuku.
6. Měření na stereokodéru.
7. Analýza transportního toku digitální televize.
8. Měření na systému digitální televize s testovacím přijímačem.
9. Dynamické úpravy zvukového signálu.
10. Měření na vysílači digitální televize, parametry vysokofrekvenčního signálu.
11. Hodnocení kvality televizního obrazu.
12. Měření chybovosti datového toku digitální televize, srovnání prvé a druhé generace.
13. Rezerva.
14. Zápočty.

Literatura:

1. DOBEŠ, J., ŽALUD, V. Moderní radiotechnika, BEN - technická literatura, Praha 2006.
2. LEGÍŇ, M. Televizní technika DVB-T. 1. vyd. BEN, 2007. 288 s. ISBN 978-80-7300-204-6.
3. FISCHER, W. Digital Video and Audio Broadcasting Technology. Heidelberg: Springer, 2010. 811 s. ISBN 978-3-642-11611-7
4. REIMERS, U. DVB: the family of international standards for digital video broadcasting. 2nd ed. Berlin: Springer, 2005. ISBN 354043545X.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů PV 3
MPEK7_2018 Rádiové systémy PV 3


Stránka vytvořena 19.4.2019 17:48:28, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.