Popis předmětu - B2M32BTSA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M32BTSA Bezdrátové technologie Rozsah výuky:2+2l
Garanti:Bečvář Z. Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:Bečvář Z., Kocur Z., Vojtěch L. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13132 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Předmět seznamuje se základními principy a funkcemi bezdrátových sítí používaných v různých, nejen průmyslových, oblastech. Student pochopí architekturu, principy komunikace a protokoly používané jednotlivými technologiemi a získá přehled o jejich využitelnosti v praxi. Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice bezdrátových sítí, budou schopni řešit problémy spojené s nasazením těchto sítí, jejich provozem či vývojem komponentů bezdrátových sítí budoucnosti.

Cíle studia:

Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice bezdrátových sítí, budou schopni řešit problémy spojené s nasazením těchto sítí, jejich provozem či vývojem komponentů bezdrátových sítí budoucnosti.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do bezdrátových sítí, přístupové metody
2. Směrování dat v bezdrátových senzorových sítích - metriky a protokoly
3. RFID - vývoj, komunikační řetězec, fyzická vrstva
4. Od M2M k IoT - komunikační technologie M2M a přechod ke službám IoT
5. Systémový návrh a provoz služeb M2M a IoT - příklady z praxe
6. Protokoly a rozhraní M2M/IoT
7. LPWAN/LPN protokoly pro IoT - LoRa, SigFox, IQRF
8. Bluetooth - topologie sítě, fyzická vrstva, přenos dat, řízení komunikace
9. IoT v mobilních sítích
10. WiFi - vývoj, topologie sítě, fyzická vrstva, pásma
11. WiFi - přenos dat, datové a řídicí rámce, přístup k rádiovému kanálu
12. Koncept Industry 4.0 a smart city
13. WiMAX - topologie sítě, fyzická vrstva, přenos dat, řízení komunikace
14. Komunikace automobilů

Osnovy cvičení:

1. Úvod do laboratoří
2. Přístup k médiu
3. Směrovací protokoly
4. IQRF
5. LAB č.1 - skupina A - LoRaWAN
6. LAB č.1 - skupina B - LoRaWAN
7. LAB č.2 - skupina A - NB-IoT
8. LAB č.2 - skupina B - NB-IoT
9. LAB č.3 - skupina A - Konfigurace a napadení WiFi sítí
10. LAB č.3 - skupina B - Konfigurace a napadení WiFi sítí
11. LAB č.4 - skupina A - Komunikace V2X
12. LAB č.4 - skupina B - Komunikace V2X
13. Náhradní měření
14. Zápočet

Literatura:

[1] H.Y. Wei, J. Rykowski, S. Dixit, " WiFi, WiMAX and LTE Multi-hop Mesh Networks: Basic Communication Protocols and Application Areas," Wiley, 2013.
[2] W.W. Dargie, C. Poellabauer, "Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice," Wiley, 2010.
[3] Kevin Townsend, C. Cufí, Akiba, R. Davidson, "Getting Started with Bluetooth Low Energy: Tools and Techniques for Low-Power Networking," O'Reilly Media, 2014.
[4] V. Coskun, K. Ok, B. Ozdenizci, "Near Field Communication (NFC): From Theory to Practice," Wiley 2012.
[5] K. Finkenzeller, D. Muller, RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication, 3rd Edition", Wiley 2010."

Požadavky:

Studenti musí mít základní znalosti modulací, kódování a vícenásobných přístupových metod pro bezdrátové sítě. Musí také znát bezdrátový komunikační řetězec a jeho prvky. Dále jsou požadovány znalosti šíření signálu a charakteristiky radiového kanálu (útlum, zisk, interference, šum), charakteristiky spektra a charakteristiky signálů (střední hodnota, energie, výkon, korelace signálů, apod.).

Klíčová slova:

Bezdrátové technologie, Internet věcí (IoT), Bluetooth, WiFi, Komunikace automobilů

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK7_2018 Rádiové systémy P 2
MPEK5_2018 Komunikační sítě a internet P 2
MPEK4_2018 Technologie internetu věcí P 2
MPEK1_2018 Elektronika P 2
MPEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů P 2
MPEK6_2018 Mobilní komunikace P 2
MPEK3_2018 Elektronika P 2


Stránka vytvořena 25.6.2019 17:51:09, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.