Popis předmětu - B2B15UELA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2B15UELA Úvod do elektrotechniky Rozsah výuky:2P+1L
Garanti:Hrzina P., Müller Z. Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:Hrzina P., Müller Z. Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13115 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Předmět rozšiřuje znalosti studentů o témata ze silnoproudé techniky. Dává studentům základní přehled z oblasti řetězce výroba, přenos, rozvod a užití elektrické energie, seznamuje s principy elektrických strojů a také rozšiřuje znalosti o oblast materiálů pro elektrotechnické obory.

Osnovy přednášek:

1. Základní pojmy teoretické elektrotechniky
2. Materiály v elektrotechnice 1
3. Materiály v elektrotechnice 2
4. Stejnosměrné stroje
5. Střídavé stroje
6. Elektrochemické zdroje
7. Základy světelné techniky a osvětlování
8. Struktura elektroenergetického odvětví
9. Přenosové a rozvodné soustavy
10. Jištění a ochrana elektrických zařízení, stykače, relé
11. Elektrárny jaderné, tepelné, plynové
12. Obnovitelné zdroje elektrické energie
13. Fotovoltaické zdroje a systémy
14. Klasifikovaný zápočet

Osnovy cvičení:

1. Úvod do elektrotechniky, základní orientace v dokumentaci.
2. Materiálová měření a ukázky technologií
3. Elektrická měření a ukázky technologií
4. Laboratoře VN a školní elektrárna
5. Světlo a teplo
6. Obnovitelné zdroje

Literatura:

Vzhledem k značné šíři záběru předmětu není studentům doporučována konkrétní literatura. Přednášející během přednášek a studenti sami (formou diskusí MOODLE) vyhledávají relevantní články, videa a informace. Všechny doplňující informace k předmětu jsou dostupné na: https://moodle.fel.cvut.cz/

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních a složení závěrečného testu (písemná práce), která slouží ke klasifikaci zápočtu.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 1
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru P 1


Stránka vytvořena 21.2.2020 17:50:10, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.