Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | F | I | M | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | Ž
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13102 FEL - katedra fyziky
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
BEV002AKA Acoustic Applications 2P+2L EN KZ Z 4 Jiříček O.  
XEP02ABIO Advanced Biosensor 2p+1c EN ZK Z 4 Rezek B.  
XP02AMA Aktivní metody v akustice 2P   ZK L 4 Jiříček O.  
A5M02AKA Akustické aplikace 2P+2L   KZ L 4 Jiříček O.  
BV002AKA Akustické aplikace 2P+2L CS KZ Z 4 Jiříček O.  
BV002ASF Astrofyzika 2P+2C CS KZ L 4 Kulhánek P.  
BAB02BFY Biofyzika 2P+2L CS Z,ZK L 4 Fabián V.  
BEAM02BIO Biosensors 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Rezek B.  
BAM02BIO Biosenzory 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Rezek B.  
XP02DP Diagnostika plazmatu 2P+2C   ZK L 4 Kubeš P.  
BV002EKE Ekologie a ekotechnika 2P+1L CS KZ L 3 Potocký Š.  
XP02EVA Elektrické výboje a jejich aplikace 3P   ZK Z 4 Kubeš P.  
BEV002EKE Environmental Engineering 2P+1L EN KZ L 3 Potocký Š.  
BEV002ZIP Environmental Science 2P EN ZK Z 2 Potocký Š.  
BV002FPL Fyzika pevných látek 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Žáček M.  
XPE02FPL Fyzika pevných látek 2+2s EN ZK Z 4 Žáček M.  
XP02FPL Fyzika pevných látek 2P+2C   ZK Z 4 Žáček M.  
BAM02FPT Fyzika pro diagnostiku a terapii 2P+2L CS Z,ZK   6 Fabián V.  
BV002FEN Fyzika pro elektroenergetiku 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Kubeš P.  
A8B02PH1 Fyzika 1 4P+2L CS Z,ZK L 7 Kulhánek P.  
BD5B02FY1 Fyzika 1 14KP+6KC CS Z,ZK L 7 Plocek J.  
B1B02FY1 Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK L 8 Koníček P.  
B2B02FY1 Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK L 8 Kulhánek P.  
B3B02FY1 Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK L 6 Bednařík M.  
A8B02PH2 Fyzika 2 4P+2L CS Z,ZK Z 7 Kulhánek P.  
BD5B02FY2 Fyzika 2 14KP+6KC CS Z,ZK Z 7 Plocek J.  
B1B02FY2 Fyzika 2 3P+1L+2C CS Z,ZK Z 7 Koníček P.  
B2B02FY2 Fyzika 2 3P+1L+2C CS Z,ZK Z 7 Kulhánek P.  
B3B02FY2 Fyzika 2 3P+1L+2C CS Z,ZK Z 6 Bednařík M.  
FY. ČTVRTKY Fyzikální čtvrtky     NIC   0 Fabián V.  
BAB02CHE Chemie pro bioinženýrství 2P+1L CS Z,ZK   3 Pilarčíková I.  
BEV002UAK Introduction to Acoustics 2P+2L EN KZ L 4 Jiříček O.  
BEV002UFL Introduction to Laser Physics 2P+2L EN KZ L 4 Píchal J.  
XP02MHD Magnetohydrodynamika, Horké plazma 2P   ZK Z 4 Kubeš P.  
BEAM02FPT Physics for Diagnostics and Therapy 2P+2L EN Z,ZK   6    
BEV002FEN Physics for Electroenergetics 2P+2C EN Z,ZK Z 4    
BE5B02PH1 Physics 1 4P+1L+2C EN Z,ZK L 8 Pekárek S.  
BE5B02PH2 Physics 2 3P+1L+2C EN Z,ZK Z 7 Pekárek S.  
BV002PT Praktická typografie 2P CS ZK Z 2 Brothánek M.  
BD1B02IND Projekt individuální 4L   Z Z 5    
B0B02IND Projekt individuální 4L   Z Z 5    
B0M02IND Projekt individuální 4L   Z Z 6    
B0B02PMT Projekt v týmu 2+2s   Z L 5    
B0M02PMT Projekt v týmu 2+2s   Z L 5    
BE0B02RM1 Review of Mathematics 1 4p+4s EN Z,ZK Z 8 Ali Bláhová I.  
BE0B02RM2 Review of Mathematics 2 4p+4s EN Z,ZK Z 8 Ali Bláhová I.  
BE0B02RP1 Review of Physics 1 4p+4s EN Z,ZK Z 8 Ali Bláhová I.  
BE0B02RP2 Review of Physics 2 4p+4s EN Z,ZK Z 8 Ali Bláhová I.  
BEV002FPL Solid State Physics 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
BV002SF Statistická fyzika 3P+1C   Z,ZK Z 4 Kulhánek P.  
XP02SF Statistická fyzika 3P+1S   Z,ZK L 4 Kulhánek P.  
BV002TF1 Teoretická fyzika 1 3P+1C   Z,ZK Z 4 Kulhánek P.  
XP02TF1 Teoretická fyzika 1 3P+1C   Z,ZK Z 4 Kulhánek P.  
BV002TF2 Teoretická fyzika 2 3P+1C   Z,ZK L 4    
XP02TF2 Teoretická fyzika 2 3P+1C   Z,ZK L 4 Kulhánek P.  
XP02TZP Teorie zvukového pole 2P   ZK Z 4 Jiříček O.  
XP02UZ Ultrazvuk 2P   ZK Z 4 Bálek R.  
BV002UAK Úvod do akustiky 2P+2L CS KZ L 4 Jiříček O.  
BV002UFL Úvod do fyziky laserů 2P+2L CS KZ L 4 Píchal J.  
XP02UFL Úvod do fyziky laseru 2P   ZK L 4 Píchal J.  
BV002VNP Vlny a nestability v plazmatu 3P+1C   Z,ZK L 4 Kulhánek P.  
XP02VNP Vlny a nestability v plazmatu 3P+1C   Z,ZK Z 4 Kulhánek P.  
XP02VPA1 Vybrané partie z fyziky A1 2P   ZK Z 4 Koníček P.  
XP02VPO Vybrané partie z optiky 2P+2S   Z,ZK Z 4 Kravárik J.  
XP02ZFP Základy fyziky plazmatu 3P   ZK Z 4 Pekárek S.  
BV002ZIP Životní prostředí 2P CS ZK Z 2 Potocký Š.  


Stránka vytvořena 27.5.2020 17:49:42, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.