Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | Ř | S | T | U | Ú | V | Z
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13136 FEL - katedra počítačů
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I. 0P+3C CS KZ * 4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B.  
A4B36ACM2 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky II. 0P+3C CS KZ * 4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B.  
A4B36ACM3 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky III. 0P+3C CS KZ * 4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B.  
A4B36ACM4 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky IV. 0P+3C CS KZ * 4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B.  
A4B36ACM5 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky V. 0P+3C CS KZ * 4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B.  
AD7B36DBA Administrace databázových systémů 14KP+6KC   Z,ZK Z 5    
A7B36DBA Administrace databázových systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 5    
AE4M36PAP Advanced Computer Architectures 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
AE8M36ACA Advanced Computer Architectures 2P+2S EN Z,ZK Z 5    
AE4M33RZN Advanced Methods for Knowledge Representation 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
XEP36AGT Algoritmická teorie her 2P+0C+4D EN ZK   4 Bošanský B., Lisý V.  
AE4B77ASS Architectures of Software Systems 2P+2C EN Z,ZK L 6    
AD7B36ASS Architektura SW systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
A7B36ASS Architektura SW systémů 2P+2S CS Z,ZK Z 5    
AD4M36AOS Architektury orientované na služby 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A4M33AOS Architektury orientované na služby 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
A4M36AOS Architektury orientované na služby 2P+2C   Z,ZK Z 6    
AD4B77ASS Architektury softwarových systémů 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A4B77ASS Architektury softwarových systémů 2P+2C CS Z,ZK L 6    
BE4M36UIR Artificial Intelligence in Robotics 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Faigl J., Krajník T.  
AE4M33AU Automatic Reasoning 2P+2C EN Z,ZK L 6    
AD4M33AU Automatické uvažování 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A4M33AU Automatické uvažování 2P+2C CS Z,ZK L 6    
AE0B36BAP Bachelor Project   EN Z L 20    
AE8B36BAP Bachelor Project 7s EN Z L 9    
AD0B36BAP Bakalářská práce 9s   Z L 20    
A0B36BAP Bakalářská práce 9s   Z L,Z 20    
A8B36BAP Bakalářská práce 7s   Z L,Z 9    
A4M33BIS Bezpečnost informací a systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
A4M36BIS Bezpečnost informací a systémů 2P+2C   Z,ZK Z 6    
B4M36BSY Bezpečnost systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Pevný T.  
AD0M33BEP Bezpilotní prostředky 14KP+6KC CS Z,ZK L 4    
A0M33BEP Bezpilotní prostředky 2P+2S CS Z,ZK L 4    
A0M36BEP Bezpilotní prostředky 2P+2S   Z,ZK L 4    
B9M36BEP Bezpilotní prostředky 2P+2L CS Z,ZK L 4 Rollo M.  
BE0M33BDT Big Data Technologies 2P+1C EN Z,ZK Z 4 Hučín J.  
BEAM36BIN Bioinformatics 2P+2C EN Z,ZK L 6 Kléma J., Železný F.  
BE4M36BIN Bioinformatics 2P+2C EN Z,ZK L 5 Kléma J.  
A6M33BIN Bioinformatika 2P+2C CS Z,ZK L 5    
BAM36BIN Bioinformatika 2P+2C CS Z,ZK L 6 Kléma J., Železný F.  
B4M36BIN Bioinformatika 2P+2C CS Z,ZK L 5 Kléma J., Železný F.  
BE5B99CPL C Programming Language 2P+2C+5D EN Z,ZK Z 6 Faigl J.  
BE4M36KBE Communications Security 3P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE4M36DS2 Database systems 2 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Svoboda M.  
AE4B33DS Database Systems 2P+2C EN Z,ZK L 6    
B4B36DS1 Databázové systémy 1 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B4M36DS2 Databázové systémy 2 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Svoboda M.  
AD4B33DS Databázové systémy 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A4B33DS Databázové systémy 2P+2C CS Z,ZK L 6    
BD6B36DBS Databázové systémy 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
B0B36DBS Databázové systémy 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B6B33DBS Databázové systémy 2P+2C+3D   Z,ZK L 6    
BD6B36DSA Datové struktury a algoritmy 14KP+9KC   Z,ZK L 6 Richta K.  
B6B36DSA Datové struktury a algoritmy 2P+3C+3D   Z,ZK L 6 Richta K.  
AE0M36DIP Diploma Thesis   EN Z   25    
AD0M36DIP Diplomová práce 28s   Z L,Z 25    
A0M36DIP Diplomová práce 14s CS Z L,Z 25    
XP36DSV Distribuovaný výpočet 2P   ZK Z 4 Janeček J.  
B4M36ESW Efektivní software 2P+2C CS Z,ZK L 6 Šišlák D.  
BE4M36ESW Effective Software 2P+2C EN Z,ZK L 6 Šišlák D.  
BD6B36EAR Enterprise architektury 14KP+6KC CS KZ Z 5 Křemen P.  
B6B36EAR Enterprise architektury 2P+2C+2D   KZ Z 5 Křemen P.  
AE4B33FLP Functional and Logic Programming 2P+2C EN Z,ZK L 6    
BE4B36FUP Functional Programming 2P+2C EN Z,ZK L 6 Pěchouček M.  
AD4B33FLP Funkcionální a logické programování 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A4B33FLP Funkcionální a logické programování 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B4B36FUP Funkcionální programování 2P+2C CS Z,ZK L 6 Pěchouček M.  
XP36HS Hypermediální systémy 2P+2S   ZK L 4 Jelínek I.  
A4M36ISS Integrace Služeb Softwarových Systémů 0P+20C CS KZ L 4    
B4M36ISS Integrace Služeb Softwarových Systémů 0P+20C CS KZ L 4    
AE4B33ZUI Introduction to Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK L 6    
BE4M36BSY Introduction to Computer Security 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Pevný T.  
BE4M36NLP Introduction to Natural Language Processing 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
B4M36KBE Komunikační bezpečnost 3P+2C CS Z,ZK Z 6 Rehák M.  
XP36KP Komunikační protokoly 2P   ZK L 4 Janeček J.  
BE4M36LUP Logical Reasoning and Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Železný F.  
B4M36LUP Logické usuzování a programování 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Železný F.  
AE4M33SAD Machine Learning and Data Analysis 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
A0X36MOOC Massive Open Online Course 1P   Z Z,L 2 Šišlák D.  
BE4M36MBG Molecular Biology and Genetics 3P+1C EN Z,ZK L 6 Pospíšek M.  
B4M36MBG Molekulární biologie a genetika 3P+1C CS Z,ZK L 6 Pospíšek M.  
AE4M33MAS Multiagent Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
AE4M36MAS Multiagent Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE4M36MAS Multiagent Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Pěchouček M.  
AD4M33MAS Multi-agentní systémy 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
AD4M36MAS Multi-agentní systémy 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A4M33MAS Multi-agentní systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
A4M36MAS Multi-agentní systémy 2P+2C   Z,ZK Z 6    
B4M36MAS Multi-agentní systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Pěchouček M.  
BD6B36NSS Návrh softwarových systémů 14KP+6KC   Z,ZK L 5 Vokřínek J.  
B6B36NSS Návrh softwarových systémů 2P+2C+2D   Z,ZK L 5 Vokřínek J.  
BD6B36OMO Objektový návrh a modelování 14KP+6KC   Z,ZK Z 6 Kadleček D.  
B4B36ONM Objektový návrh a modelování 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
B6B36OMO Objektový návrh a modelování 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Kadleček D.  
B4M36OSW Ontologie a sémantický web 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Křemen P.  
BE4M36OSW Ontologies and Semantic Web 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Křemen P.  
B4B36PDV Paralelní a distribuované výpočty 2P+2C CS Z,ZK L 6    
AE4M33PAH Planning and game playing 2P+2C EN Z,ZK L 6    
AE4M36PAH Planning and game playing 2P+2C EN Z,ZK L 6    
BE4M36PUI Planning for Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK L 6 Pěchouček M.  
AD4M33PAH Plánování a hry 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
AD4M36PAH Plánování a hry 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A4M33PAH Plánování a hry 2P+2C CS Z,ZK L 6    
A4M36PAH Plánování a hry 2P+2C   Z,ZK L 6    
B4M36PUI Plánování pro umělou inteligenci 2P+2C CS Z,ZK L 6 Pěchouček M.  
A4M36JEE Pokročilá laboratoř Java EE 4P+4S   KZ Z 4    
AD4M36PAP Pokročilé architektury počítačů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A4M36PAP Pokročilé architektury počítačů 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
A4M33RZN Pokročilé metody reprezentace znalostí 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
BD5B36PRP Procedurální programování (pro EEK) 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6 Jelínek I.  
B0B36PRP Procedurální programování (pro OI) 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Faigl J.  
AE4M36TPJ Programming Language Theory 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
AE0B36PR1 Programming 1 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Mannová B.  
AE0B36PR2 Programming 2 2P+2C EN Z,ZK L 6 Jelínek I.  
AE0B36PRI Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 5 Mannová B.  
BAB36PRGA Programování v C 2P+2C CS Z,ZK L 6 Faigl J.  
B3B36PRG Programování v C 2P+2C CS Z,ZK L 6 Faigl J.  
BD6B36PJC Programování v C/C++ 14KP+6KC CS KZ Z 4 Richta K.  
B6B36PJC Programování v C/C++ 2P+2C+2D CS KZ Z 4 Richta K.  
BD6B36PJV Programování v JAVA 14KP+9KC   Z,ZK L 6 Vokřínek J.  
B0B36PJV Programování v JAVA 2P+3C CS Z,ZK L 6 Vokřínek J.  
B6B36PJV Programování v JAVA 2P+3C+2D   Z,ZK L 6    
A7B36PJV Programování v Javě 2P+2C CS Z,ZK L 6    
A0B36PR1 Programování 1 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
A0B36PR2 Programování 2 2P+2C CS Z,ZK L 6    
AD0B36PRI Programování 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
A0B36PRI Programování 2P+2C CS Z,ZK Z,L 5    
A3B36IND Projekt individuální 0+3s CS KZ Z 7    
XP36PAS Prototypování algebraických specifikací 2P+2S   ZK Z,L 4 Richta K.  
BD6B36RSP Řízení softwarových projektů 14KP+6KC   Z,ZK L 6 Bureš M.  
B6B36RSP Řízení softwarových projektů 3P+2C+3D   Z,ZK L 6 Bureš M.  
BD6B36SMP Sběr a modelování požadavků 14KP+9KC   Z,ZK L 6 Komárek M.  
B6B36SMP Sběr a modelování požadavků 2P+3C+3D   Z,ZK L 6 Komárek M.  
AD7B36PRO Semestrální projekt 0P+5S CS KZ Z 6    
A7B36PRO Semestrální projekt 2s CS KZ L,Z 6    
BD6B36PRO Semestrální projekt 2s CS KZ L,Z 6    
B6B36PRO Semestrální projekt 2s CS KZ L,Z 6    
A4B36ACM Seminář ACM z algoritmizace 0P+3C CS KZ Z,L 4    
AE4M36AOS Service Oriented Architectures 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE4M36SWA Software Architectures 2P+2C EN Z,ZK L 6 Al-Beywanee B.  
AE4B33SI Software Engineering 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
AE4B36SVP Software or Research Project   EN KZ Z,L 6    
AE4M36SVP Software or Research Project   EN KZ Z,L 6    
BE4M36ZKS Software Quality Assurance 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Bureš M.  
B4M36SWA Softwarové architektury 2P+2C CS Z,ZK L 6 Al-Beywanee B.  
A4M33SEP Softwarové inženýrství pro praxi 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Zoubek B.  
AD4B33SI Softwarové inženýrství 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A4B33SI Softwarové inženýrství 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
B4B36SIN Softwarové inženýrství 3P+2S CS Z,ZK Z 6 Komárek M.  
A4B36SVP Softwarový nebo výzkumný projekt     KZ Z,L 6    
A4M36SVP Softwarový nebo výzkumný projekt   CS KZ Z,L 6    
AD7B36SPS Správa počítačových sítí 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A7B36SPS Správa počítačových sítí 2P+2C CS Z,ZK L 5    
BE4M36SAN Statistical data analysis 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Kléma J.  
B4M36SAN Statistická analýza dat 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Kléma J.  
A4M33SAD Strojové učení a analýza dat 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
BE4M36SMU Symbolic Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK L 6 Železný F.  
B4M36SMU Symbolické strojové učení 2P+2C CS Z,ZK L 6 Železný F.  
A4M33BDT Technologie pro velká data 1P+1C CS KZ L 3    
B0M33BDT Technologie pro velká data 2P+1C CS Z,ZK Z 4 Paščenko P., Sušický M.  
AD7B36WMM Technologie pro web a multimedia 14KP+6KC CS KZ L 6    
A7B36WMM Technologie pro web a multimedia 2P+2C CS KZ L 6    
AD4M36TPJ Teorie programovacích jazyků 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A4M36TPJ Teorie programovacích jazyků 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
BD6B36TS1 Testování software 14KP+6KC   Z,ZK L 5 Bureš M.  
B6B36TS1 Testování software 2P+2C+2D   Z,ZK L 5 Bureš M.  
B4M36UIR Umělá inteligence v robotice 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Faigl J., Krajník T.  
B4M36NLP Úvod do zpracování přirozeného jazyka 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
XP36VPD Vybrané partie dolování dat 2P+2S   ZK   4 Kléma J.  
AD7B36VYD Vytěžování dat 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
A7B36VYD Vytěžování dat 2P+2C CS Z,ZK Z 5    
B4M36ZKS Zajištění kvality software 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Bureš M.  
BD6B36ZAL Základy algoritmizace 14KP+6KC   Z,ZK Z 5    
B6B36ZAL Základy algoritmizace 2P+2C+2D   Z,ZK Z 5 Vokřínek J.  
BD6B36ZPR Základy projektového řízení 6KP+6KC   KZ Z 3    
B6B36ZPR Základy projektového řízení 4P+4C+2D   KZ Z 3 Náplava P.  
AD7B36TS1 Základy testování software 14KP+6KC CS KZ Z 5    
A7B36TS1 Základy testování software 2P+2C CS KZ Z 5    
A4B33ZUI Základy umělé inteligence 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B4B36ZUI Základy umělé inteligence 2P+2C CS Z,ZK L 6 Pěchouček M.  


Stránka vytvořena 27.5.2020 17:49:42, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.