Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | Č | F | I | J | N | P | R | Š | T
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13104 FEL - katedra jazyků
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
BE3M04AWR Academic Writing 2C EN KZ L 2 Saláková D.  
BE9M04AKP Academic Writing 2C EN KZ L 2 Saláková D.  
B3B04PSA Akademické psaní 2C CS KZ Z 2 Saláková D.  
A0B04GA Anglická gramatika 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
A0B04KA Anglická konverzace 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
XP04MIN Anglický jazyk - obhajoba studie 0C EN ZK Z,L 0 Saláková D.  
A0B04A21 Anglický jazyk A2-1 2s   Z Z 0    
B0B04A21 Anglický jazyk A2-1 2s CS Z Z 0    
B6B04A21 Anglický jazyk A2-1 2s   Z Z 0    
A0B04A22 Anglický jazyk A2-2 2s   Z L 0    
B0B04A22 Anglický jazyk A2-2 2s   Z L 0    
B6B04A22 Anglický jazyk A2-2 2s   Z L 0    
A0B04B1K Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet 0C   KZ Z,L 0    
BD6B04B1K Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet 0C   KZ Z,L 0    
B0B04B1K Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet 0C   KZ Z,L 0 Saláková D.  
A0B04B11 Anglický jazyk B1-1 2s   Z Z 0    
B0B04B11 Anglický jazyk B1-1 2s   Z Z 0 Saláková D.  
B6B04B11 Anglický jazyk B1-1 2s   Z Z 0    
A0B04B12 Anglický jazyk B1-2 2C   Z L 0    
B0B04B12 Anglický jazyk B1-2 2C   Z L 0 Saláková D.  
B6B04B12 Anglický jazyk B1-2 2C   Z L 0    
B0B04B2Z Anglický jazyk B2 - zkouška 0C   Z,ZK Z,L 0 Saláková D.  
BD6B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška 0C   Z,ZK Z,L 0    
A0B04B21 Anglický jazyk B2-1 2C   Z Z 3    
B0B04B21 Anglický jazyk B2-1 2C   Z Z 3 Saláková D.  
B6B04B21 Anglický jazyk B2-1 2C   Z Z 3    
A0B04B22 Anglický jazyk B2-2 2C   Z Z,L 3    
B0B04B22 Anglický jazyk B2-2 2C   Z Z,L 3 Saláková D.  
B6B04B22 Anglický jazyk B2-2 2C   Z Z,L 3    
A0B04A0Z Anglický jazyk 0-1 2s   Z Z 0    
A0B04A0L Anglický jazyk 0-2 2s   Z L 0    
A0B04A1 Anglický jazyk 1     ZK Z,L 0    
XP04A1 Anglický jazyk 1 4C CS NIC Z,L 0 Saláková D.  
A0B04A1Z Anglický jazyk 1-1 2C   Z Z 0    
A0B04A1L Anglický jazyk 1-2 2C   Z L 0    
AD7B04A2 Anglický jazyk 2     Z,ZK Z 0    
A0B04A2 Anglický jazyk 2     Z,ZK Z,L 0    
XP04A2 Anglický jazyk 2 4C CS NIC Z,L 0 Saláková D.  
A0B04A2Z Anglický jazyk 2-1 2C   Z Z 0    
A7B04A2Z Anglický jazyk 2-1 2C   Z Z 0    
A0B04A2L Anglický jazyk 2-2 2C   Z,ZK L 0    
A7B04A2L Anglický jazyk 2-2 2C   Z,ZK L 0    
B6B04A2L Anglický jazyk 2-2 2C   Z,ZK L 0    
XP04AZK Anglický jazyk 0C EN ZK Z,L 0 Saláková D.  
A0B04OA Anglický odborný jazyk 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
B04BEN Business English 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
AE0B04C0 Czech Language 0 2C EN Z * 2 Saláková D.  
AE04C1 Czech Language 1 2C EN Z Z,L 2 Saláková D.  
A0B04C2Z Český jazyk 2-1 2C   Z Z 2 Saláková D.  
A0B04C2L Český jazyk 2-2 2C   Z L 2 Saláková D.  
A0B04CIN2 Čínština 2 2C CS Z Z,L 2 Saláková D.  
A0B04CIN Čínština 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04KF1 Francouzská konverzace 1 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04KF2 Francouzská konverzace 2 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04F1 Francouzský jazyk 1 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04F2 Francouzský jazyk 2 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04F3 Francouzský jazyk 3 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04IA Intenzivní kurz angličtiny 4C   Z Z,L 0    
A4B04AZK Intermediate Exam 2C   Z,ZK * 0    
A0B04JAP2 Japonština 2 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04JAP Japonština 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04GN Německá gramatika v praxi 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
A0B04KN2 Německá konverzace 2 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04KN Německá konverzace 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
A0B04N1 Německý jazyk 1 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04N2 Německý jazyk 2 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04N3 Německý jazyk 3 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04ON Německý odborný jazyk 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
BE9M04PRE Presentation Skills 2C EN KZ Z 2 Saláková D.  
BD6B04PRE Prezentace 14+6 CS KZ Z 3    
B6B04PRE Prezentace 1P+1C CS KZ Z 3 Saláková D.  
BE3M04PSK Prezentační dovednosti 2C EN KZ Z 2 Saláková D.  
B3B04PRE Prezentační dovednosti 2C CS KZ L 2 Saláková D.  
A0B04CAE1 Příprava na CAE 1 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
A0B04CAE2 Příprava na CAE 2 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
A0B04CAE3 Příprava na CAE 3 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
A0B04CAE4 Příprava na CAE 4 2C   Z Z,L 0    
A0B04FCE1 Příprava na FCE 1 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04FCE2 Příprava na FCE 2 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04FCE4 Příprava na FCE 4 2C   Z Z,L 2    
A0B04FCE3 Příprava na FCE3 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
A0B04PZP Příprava na pobyt německy 2C   Z * 2    
A0B04RET Rétorika 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
A0B04KR2 Ruská konverzace 2 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04KR Ruská konverzace 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
A0B04R1 Ruský jazyk 1 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04R2 Ruský jazyk 2 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04R3 Ruský jazyk 3 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04R4 Ruský jazyk 4 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04KS1 Španělská konverzace 1 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04KS2 Španělská konverzace 2 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04S1 Španělský jazyk 1 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04S2 Španělský jazyk 2 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04S3 Španělský jazyk 3 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04S4 Španělský jazyk 4 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04CA Technická angličtina pro mírně pokročilé 2C   Z L 2    
A0B04TOEFL TOEFL 4C   Z L 4    


Stránka vytvořena 5.6.2020 17:49:48, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.