Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | F | H | I | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13117 FEL - katedra elektromagnetického pole
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
BE0M17NKA Antenna Design and Technology 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AED2M17AEK Antennas and EMC in Radiowave Communication 2+2L EN Z,ZK L 5    
AE2M17AEK Antennas and EMC in Radiowave Communication 2+2L EN Z,ZK L 5 Hazdra P.  
AE8M17AEC Antennas and EMC 3P+1L EN Z,ZK L 5    
BE2M17ANT Antennas 2P+2L EN Z,ZK L 6 Mazánek M.  
A8M17AEC Antény a elektromagnetická kompatibilita 3P+1L CS Z,ZK L 5 Mazánek M.  
AD2M17AEK Antény a EMC v rádiové komunikaci 14+6L CS Z,ZK L 5    
A2M17AEK Antény a EMC v rádiové komunikaci 2+2L CS Z,ZK L 5    
B2M17ANT Antény 2P+2L CS Z,ZK L 6 Hazdra P.  
QM-ANT Antény 2+2L   Z,ZK L 5    
BAM17EPM Aplikace elektromagnetických polí v medicíně 2P+2L CS Z,ZK L 6 Vrba J.  
XP17APL Aplikovaná optoelektronika v lékařství 2P+2C CS ZK Z 4 Vrba J.  
BEAM17EPM Applications of Electromagnetic Fields in Medicine 2P+2L EN Z,ZK L 6    
AE0B17BAP Bachelor Project 28s   Z L 20    
AE8B17BAP Bachelor Project 7s   Z L 9    
AD0B17BAP Bakalářská práce 28s   Z L 20    
A0B17BAP Bakalářská práce 28s   Z L 20    
A8B17BAP Bakalářská práce 7S   Z L 9    
A8M17WCP Bezdrátové kanály a šíření vln 4P+0C CS Z,ZK Z 5 Pechač P.  
A5M17BUP Biologické účinky elektromagnetického pole 2P+2L CS KZ L 4 Vrba J.  
AD2M17CAD CAD a mikrovlnné obvody 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A2M17CAD CAD a mikrovlnné obvody 2+2c CS Z,ZK Z 6    
AED2M17CAD CAD and Microwave Circuits 2+2c EN Z,ZK Z 6    
AE2M17CAD CAD and Microwave Circuits 2+2c EN Z,ZK Z 6    
BE2M17CADA CAD in HF Technique 2P+2C EN Z,ZK L 6 Škvor Z.  
BE2M17CAD CAD in HF Technique 2P+2C EN Z,ZK L 5 Škvor Z.  
B2M17CADA CAD ve VF technice 2P+2C CS Z,ZK L 6 Škvor Z.  
B2M17CAD CAD ve VF technice 2P+2C CS Z,ZK L 5 Škvor Z.  
AED2M17PMP Computer Aided Modeling of Field 2+2c EN Z,ZK L 5    
AE2M17PMP Computer Aided Modeling of Field 2+2c EN Z,ZK L 5    
AE0M17DIP Diploma Thesis 36s   Z L 25    
AD0M17DIP Diplomová práce 36s   Z L 25    
A0M17DIP Diplomová práce 36s   Z L 25    
A6M17DIP Diplomová práce 32s CS ZK 4 22    
AE8B17ELD Electrodynamics 3P+1S EN Z,ZK L 5    
BE2B17ELD Electrodynamics 2P+2C EN Z,ZK L 4    
AE5B17EMT Electromagnetic Field Theory 3P+2S EN Z,ZK Z 6    
AE8B17EMT Electromagnetic Field Theory 4P+2S EN Z,ZK Z 8    
BE5B17EMT Electromagnetic Field Theory 3P+2C EN Z,ZK Z 6 Škvor Z.  
AED2B17EPV Electromagnetic Field, Waves and Lines 2p+2c EN Z,ZK L 5    
AE2B17EPV Electromagnetic Field, Waves and Lines 2p+2s EN Z,ZK L 5    
AED1B17EMP Electromagnetic Field 2p+2c EN Z,ZK Z 5    
AE1B17EMP Electromagnetic Field 2p+2c EN Z,ZK Z 5    
BE2B17EMP Electromagnetic Field 2P+2C EN Z,ZK Z 4    
AED4B17EAM Electromagnetism 2p+2c EN Z,ZK Z 6    
AE4B17EAM Electromagnetism 2p+2c EN Z,ZK Z 6    
A8B17EFC Elektrické pole a obvody 2P+1S   KZ L 4    
A8B17ELD Elektrodynamika 3P+1S CS Z,ZK L 5 Škvor Z.  
BD5B17ELD Elektrodynamika 14KP+6KS CS KZ L 4    
B2B17ELD Elektrodynamika 2P+2C CS Z,ZK L 4 Škvor Z.  
XP17ELD Elektrodynamika 2P+2C CS ZK Z 4 Škvor Z.  
AD2B17EPV Elektromagnetické pole, vlny a vedení 14+6s CS Z,ZK L 5    
AD1B17EMP Elektromagnetické pole 14+6c CS Z,ZK Z 5    
BAB17EMP Elektromagnetické pole 2P+2C CS Z,ZK Z 5    
BD5B17EMP Elektromagnetické pole 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5 Macháč J.  
B1B17EMP Elektromagnetické pole 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Pankrác V.  
B2B17EMPA Elektromagnetické pole 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Pankrác V.  
B2B17EMP Elektromagnetické pole 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Pankrác V.  
AD4B17EAM Elektřina a magnetismus 14+6c CS Z,ZK Z 6    
B4B17EAM Elektřina a magnetismus 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Škvor Z.  
BE0M17VOD Fiber optic detection 2P+2L EN KZ L 5    
BE2M17VOT Fiber Optic Technology 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Zvánovec S.  
AED2B17PMS Fixed and Mobile Wireless Links 2+2c EN Z,ZK L 6    
AE2B17PMS Fixed and Mobile Wireless Links 2+2s EN Z,ZK L 6    
AED2B17VMT High Frequency and Microwave Technique 2+2L EN Z,ZK Z 6    
AE2B17VMT High Frequency and Microwave Technique 2+2L EN Z,ZK Z 6    
AED2B17IN1 Individual Project 3s EN KZ Z 3    
AED2B17IN2 Individual Project 4s EN KZ Z 3    
AED2M17IND Individual Project 4s EN KZ Z 6    
AE2B17IN1 Individual Project 3s EN KZ Z 3    
AE2B17IN2 Individual Project 4s EN KZ Z 3    
AE2M17IND Individual Project 4s EN KZ Z 6    
BEAM17EMC Introduction to Electromagnetic Compatibility 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Kořínek T.  
BE0M17EMC Introduction to electromagnetic compatibility 2P+2L EN KZ Z 4    
A8M17ROL Laboratoře RF a Optiky 0P+4L CS Z Z 5 Hoffmann K.  
B0B17LAB Lékařské aplikace biologických účinků EM pole 2P+2L CS Z,ZK L 4 Vrba J.  
XP17LAE Lékařské aplikace elektromagnetického pole 2P+2C CS ZK L 4 Vrba J.  
AE0B17MTB Matlab 0P+3C EN KZ Z,L 4    
A0B17MTB Matlab 0P+3C CS KZ Z,L 4    
BE0B17MTB Matlab 0P+3C EN KZ Z,L 4 Čapek M.  
B0B17MTB Matlab 0P+3C CS KZ Z,L 4 Čapek M.  
BE0B17LAB Medical Applications of Biological Effects of EM Field 2P+2L EN Z,ZK L 4    
XP17MVP Metodika vědecké práce 2P+2C   ZK Z 0 Vítek S.  
XP17MAPP Metody analýzy pasivních prvků mikrovlnné techniky 2P+2C CS ZK Z 4 Macháč J.  
AED2M17MOS Microwave Circuits and Subsystems 2+2c EN Z,ZK L 5    
AE2M17MOS Microwave Circuits and Subsystems 2+2c EN Z,ZK L 5    
BE2M17MIOA Microwave Circuits 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Polívka M.  
BE2M17MIO Microwave Circuits 2P+2C EN Z,ZK Z 5 Polívka M.  
BE0M17MMS Microwave Measurement Systems 2P+2L EN KZ L 4    
BE2M17MIMA Microwave Measurements 2P+2L EN Z,ZK L 6 Hudec P.  
BE2M17MIM Microwave Measurements 2P+2L EN Z,ZK L 5 Hudec P.  
B2M17MIMA Mikrovlnná měření 2P+2L CS Z,ZK L 6 Hudec P.  
B2M17MIM Mikrovlnná měření 2P+2L CS Z,ZK L 5 Hudec P.  
XP17MT Mikrovlnná technika 2P+2C CS ZK Z 4 Hoffmann K.  
B0M17MMS Mikrovlnné měřicí systémy 2P+2L CS KZ L 4    
AD2M17MOS Mikrovlnné obvody a subsystémy 14+6c CS Z,ZK L 5    
A2M17MOS Mikrovlnné obvody a subsystémy 2+2c CS Z,ZK L 5    
B2M17MIOA Mikrovlnné obvody 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Polívka M.  
B2M17MIO Mikrovlnné obvody 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Polívka M.  
A0M17NKA Návrh a konstrukce antén 2+2L CS Z,ZK Z 5    
B0M17NKA Návrh a konstrukce antén 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Polívka M.  
XP17NME Numerické metody v elektromagnetickém poli 2P+2C CS ZK L 4 Macháč J.  
AED2B17OKS Optical Communication Systems 2+2L EN Z,ZK Z 6    
AE2B17OKS Optical Communication Systems 2+2c EN Z,ZK Z 6    
BE2B17OKS Optical Communication Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 4 Zvánovec S.  
AE8M17OTT Optical&THz Techniques 2P+0L EN Z,ZK Z 3    
XP17OV Optická vlákna 2P+2C CS ZK L 4 Zvánovec S.  
A8M17OTT Optické a Thz techniky 2P+0L CS Z,ZK Z 3 Zvánovec S.  
AD2B17OKS Optické komunikační systémy 14+6c CS Z,ZK Z 6    
B2B17OKS Optické komunikační systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Zvánovec S.  
AD2B17PMS Pevné a mobilní bezdrátové spoje 14+6c CS Z,ZK L 6    
AD2M17PMP Počítačové modelování polí 14+6c CS Z,ZK L 5    
A2M17PMP Počítačové modelování polí 2+2c CS Z,ZK L 5    
XP17PEM Pokročilý elektromagnetismus 2P+2D CS ZK   3 Jelínek L.  
AD2M17PDS Pozemní a družicové rádiové spoje 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A2M17PDS Pozemní a družicové rádiové spoje 2+2c CS Z,ZK Z 6    
AD2B17IN1 Projekt individuální 3s CS KZ Z 3    
AD2B17IN2 Projekt individuální 4s CS KZ Z 3    
AD2M17IND Projekt individuální 4s CS KZ Z 6    
A2B17IN1 Projekt individuální 3s CS KZ Z 3    
A2B17IN2 Projekt individuální 0+4s CS KZ Z 3    
A2M17IND Projekt individuální 4s CS KZ Z 6    
BE2M99RAD Radar systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
B2M99RAD Radarové systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Kořínek T.  
AED2B17VFM Radiofrequency Measurement 2+2L EN Z,ZK Z 6    
AE2B17VFM Radiofrequency Measurement 2+2L EN Z,ZK Z 6    
QB-RFM RF a mikrovlná technika 2+2L   Z,ZK Z 6    
AE8M17ROL RF and Optical Engineering Lab 0P+4L EN Z Z 5    
AE8M17RFB RF Blocks Technology 6P+0L EN Z,ZK Z 7    
A8M17RFB RF funkční bloky 6P+0L CS Z,ZK Z 7 Hoffmann K.  
17POS Speciální problémy optických systémů 2+2s   Z,ZK Z 4    
QB-SVA Šíření vln a základy antén 2+2c   Z,ZK L 6    
B2M17SBS Šíření vln pro bezdrátové spoje 2P+2C CS Z,ZK L 6 Pechač P.  
B2B99TPS Technické psaní 2P+2C CS KZ Z 4 Šístek J.  
BAB17TBK Technika bezdrátové komunikace 2P+2L CS KZ L 4    
BD5B17TBK Technika bezdrátové komunikace 14KP+6KL CS Z,ZK L 4 Hudec P.  
B2B17TBK Technika bezdrátové komunikace 2P+2L CS KZ L 4 Hudec P.  
XP17TVC Technika vysoce citlivých přijímačů a rušivé vyzařování 2P+2C CS ZK L 4 Mazánek M.  
XP17TOM Teoretická optoelektronika v medicíně 2P+2C+4D CS ZK   5 Vrba J.  
A8B17EMTA Teorie elektromagnetického pole 4P+2S CS Z,ZK Z 7 Jelínek L.  
A8B17EMT Teorie elektromagnetického pole 4P+2S CS Z,ZK Z 8 Jelínek L.  
QB-TEM Teorie EM pole 2+2c   Z,ZK L 5    
AED2M17PDS Terrestrial and Satellite Radio Links 2+2c EN Z,ZK Z 6    
AE2M17PDS Terrestrial and Satellite Radio Links 2+2c EN Z,ZK Z 6    
XP17TAM Testování apl. pro mikrovlnnou termoterapii 2P+2C CS ZK Z 4 Vrba J.  
BE2B17VDP Transmission Lines for Data Transfer 2P+2L EN Z,ZK L 4    
A0M17TMS Trendy v milimetrové a submilimetrové technice 2+2L CS Z,ZK Z 5    
B2B17VDP Vedení pro datové přenosy 2P+2L CS Z,ZK L 4 Polívka M.  
B0M17VOD Vláknově optické detekce 2P+2L CS KZ L 5 Zvánovec S.  
B2M17VOT Vláknově optické technologie 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Zvánovec S.  
XP17ANS Vybrané partie z anténní techniky a šíření vln 2P+2C CS ZK L 4 Mazánek M.  
AD2B17VMT Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika 14+6L CS Z,ZK Z 6    
AD2B17VFM Vysokofrekvenční měření 14+6L CS Z,ZK Z 6    
BE2M17SBS Wave Propagation for Wireless Links 2P+2C EN Z,ZK L 6 Pechač P.  
BE2B17TBK Wireless Communication Technique 2P+2L EN KZ L 4    
AE8M17WCP Wireless Channels&Propagation 4P+0C EN Z,ZK Z 5    
BAM17EMC Základy elektromagnetické kompatibility 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Kořínek T.  
B0M17EMC Základy elektromagnetické kompatibility 2P+2L CS KZ Z 4 Kořínek T.  


Stránka vytvořena 5.6.2020 17:49:48, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.