Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | Ř | S | T | Z
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13131 FEL - katedra teorie obvodů
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
BEAM31ADA Adaptive signal processing 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE2M31ADAA Adaptive Signal Processing 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE2M31ADA Adaptive signal processing 2p+2c EN Z,ZK Z 5    
QM-AFO Adaptivní filtrace, odhady, detekce 2P+2C   Z,ZK Z 5    
BAM31ADA Adaptivní metody zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Bortel R.  
B2M31ADAA Adaptivní metody zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Bortel R.  
B2M31ADA Adaptivní metody zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Bortel R.  
AE8M31AAS Advanced Analog Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 5    
AD0M31ASN Algoritmy a struktury neuropočítačů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
A0M31ASN Algoritmy a struktury neuropočítačů 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Tučková J.  
AE8B31AAC Analog and Active Circuits 3P+2S EN Z,ZK Z 6    
AE2B31ANO Analog Circuits 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
BEAM31ZAS Analog Signal Processing 2P+2C EN Z,ZK L 6    
BE2M31ZASA Analog Signal Processing 2P+2S EN Z,ZK L 6    
BE2M31ZAS Analog Signal Processing 2P+2S EN Z,ZK L 5    
A8B31AAC Analogové a aktivní obvody 3P+2S CS Z,ZK Z 6 Zemánek I.  
A8M31AAS Analogové obvody a systémy 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Hospodka J.  
AD2B31ANO Analogové obvody 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
A2B31ANO Analogové obvody 2P+2C CS Z,ZK Z 5    
QB-ANO Analogové obvody 2P+2C   Z,ZK Z 5    
XP31AEO Analýza elektrických obvodů 2P+2S CS ZK Z 4 Zemánek I.  
B2M31AEDA Analýza experimentálních dat 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Rusz J.  
B2M31AED Analýza experimentálních dat 2P+2C CS Z,ZK Z 5    
A6M31ANS Analýza signálů 3P+2C CS Z,ZK Z 6    
BAM31AOL Aplikovaná optoelektronika v lékařství 2P+2L CS Z,ZK L 6 Havlík J.  
BEAM31AOL Applied optoelectronics in medicine 2P+2C EN Z,ZK L 6    
A0M31ACS Architektury číslicových systémů 2P+2C CS Z,ZK L 4    
AE8M31APS Audio Processing and source coding 4P EN Z,ZK L 5    
AE0B31BAP Bachelor Project     Z L 20    
AE8B31BAP Bachelor Project 7ZP EN Z L 9    
AD0B31BAP Bakalářská práce     Z L 20    
A0B31BAP Bakalářská práce     Z L 20    
A8B31BAP Bakalářská práce 7ZP CS Z L 9    
B2B31BP Bakalářský projekt   CS KZ   4    
AE0B31ZZS Basic Signal Processing 2P+2C EN Z,ZK Z 4    
BEAM31BSG Biological signals 2P+2L EN Z,ZK L 6 Čmejla R.  
BE2M31BSGA Biological Signals 2P+2L EN Z,ZK L 6    
BE2M31BSG Biological Signals 2P+2L EN Z,ZK L 5    
A6M31BSG Biologické signály 2P+2L CS Z,ZK L 5    
BAM31BSG Biologické signály 2P+2L CS Z,ZK L 6 Čmejla R.  
B2M31BSGA Biologické signály 2P+2L CS Z,ZK L 6 Čmejla R.  
B2M31BSG Biologické signály 2P+2L CS Z,ZK L 5 Čmejla R.  
AE8B31CIR Circuit Theory 4P+2S EN Z,ZK L 8    
AD2M99CZS Číslicové zpracování signálů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
A2M99CZS Číslicové zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 5    
BD5B31CZS Číslicové zpracování signálů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 4 Sovka P.  
B2B31CZS Číslicové zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Sovka P.  
B2M31CZS Číslicové zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Sovka P.  
XP31CZS Číslicové zpracování signálů 2P+2C CS ZK Z 4 Sovka P.  
XP31DSP Číslicové zpracování signálů 2P+2S CS ZK Z 4 Sovka P.  
AE2M99CZS Digital Signal processing 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
BE2M31CZS Digital Signal processing 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
BE2M31DSPA Digital Signal Processing 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Pollák P.  
B2M31PR Diplomní projekt     KZ Z 6    
AD0M31DIP Diplomová práce     Z L 25    
A0M31DIP Diplomová práce     Z L 25    
AE3B31EOP Electrical Circuits and Elements 4P+2C EN Z,ZK Z 8    
AE1B31EOS Electrical circuits 3P+2S EN Z,ZK L 6    
AD3B31EOP Elektrické obvody a prvky 28KP+6KC CS Z,ZK Z 8    
AD1B31EOS Elektrické obvody 21KP+6KS CS Z,ZK L 6    
A1B31EOS Elektrické obvody 3P+2S CS Z,ZK L 6    
B1B31EOS Elektrické obvody 3P+2S CS Z,ZK Z 6 Hospodka J., Pokorný M.  
A0M31EOF Elektronické obvody a filtry 2P+2C CS Z,ZK L 5    
BD5B31EO1 Elektronické obvody 1 14KP+6KC CS Z,ZK L 5 Čmejla R.  
B2B31EO1 Elektronické obvody 1 2P+2L CS Z,ZK Z,L 4 Hospodka J.  
BD5B31EO2 Elektronické obvody 2 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 Hospodka J.  
B2B31EO2 Elektronické obvody 2 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Hospodka J.  
B3B31EPO Elektronické prvky a obvody 4P+2L CS Z,ZK Z 6 Hospodka J.  
AD7B31ELI Elektrotechnika pro informatiky 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5    
A7B31ELI Elektrotechnika pro informatiky 2P+2C CS Z,ZK Z 5    
AE8B31ELE Elements of Electronics 2P EN KZ L 4    
BE2M31AEDA Eperimental Data Analysis 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE2M31AED Eperimental Data Analysis 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
XP31FON Fonetika řeči a pokročilé hlasové technologie 2P+4D CS ZK   4 Pollák P.  
AE2B31ZEO Fundamentals of Electrical Circuits 2P+2S EN Z,ZK L 5    
BE5B31ZEO Fundamentals of Electrical Circuits 2P+2S EN Z,ZK Z 5 Hospodka J.  
BAB31GEN Genetika 2P CS ZK Z 3    
AE2B31HPM Hardware for Multimedia 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
AD2B31HPM Hardware pro multimédia 14KP+6KL CS Z,ZK Z 6    
A2B31HPM Hardware pro multimédia 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
AD2M31IAS Implementace analogových soustav 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A2M31IAS Implementace analogových soustav 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
B2M31IASA Implementace analogových soustav 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Bortel R.  
B2M31IAS Implementace analogových soustav 2P+2C CS Z,ZK Z 5    
AE2M31IAS Implementation of Analog Systems 2P+2S EN Z,ZK L 6    
BE2M31IASA Implementation of analog systems 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE2M31IAS Implementation of analog systems 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
A6M31IP Individuální projekt   CS KZ Z 4    
AE2B99LES Laboratory of Electronic Systems 2P+2C EN Z,ZK L 6    
AD2B99LES Laboratoř elektronických systémů 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A2B99LES Laboratoř elektronických systémů 2P+2C CS Z,ZK L 6    
A6M31LET Lékařská technika 3P+3L CS Z,ZK L 6    
BAM31LET Lékařská technika 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Havlík J.  
BEAM31LET Medical Instrumentation and Devices 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
AE2M99MAM Microprocessors and microcomputers 2P+2L EN Z,ZK L 6    
AD2M99MAM Mikroprocesory a mikropočítače 14KP+6KL CS Z,ZK L 6    
A2M99MAM Mikroprocesory a mikropočítače 2P+2L CS Z,ZK L 6    
QM-MAM Mikroprocesory a mikropočítače 2P+2L CS Z,ZK L 6    
BEAM31MOA Modeling and analysis of brain activity 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BAM31MOA Modelování a analýza mozkové aktivity 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Hlinka J.  
AE2B31SMS Multimedia signal synthesis 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
XP31NOS Návrh a obvodová technika elektronických systémů 2P+2S CS ZK L 4 Hospodka J.  
BAM31NPG Neurofyziologie 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Jiruška P.  
BEAM31NPG Neurophysiology 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
B2M31DSP Pokročilé metody DSP 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Sovka P.  
AE2B31IN1 Project I.   EN KZ Z 3    
AE2B31IN2 Project II.   EN KZ Z 3    
AE2M31IND Project   EN KZ Z 6    
AD2B31IN1 Projekt I.   CS KZ Z 3    
A2B31IN1 Projekt I.   CS KZ Z 3    
AD2B31IN2 Projekt II.   CS KZ Z 3    
A2B31IN2 Projekt II.   CS KZ Z 3    
AD2M31IND Projekt   CS KZ Z 6    
A2M31IND Projekt   CS KZ Z 6    
AD2M31RAT Řečové aplikace v telekomunikacích 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A2M31RAT Řečové aplikace v telekomunikacích 2P+2C CS Z,ZK L 6    
BE5B31TES Signal Theory 2P+2C EN Z,ZK L 5 Bortel R.  
AE2M31SMU Signals in multimedia 2P+2C EN Z,ZK L 5    
B3B31SAS Signály a systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Sovka P.  
AD2M31SMU Signály v multimédiích 14KP+6KC CS Z,ZK L 5    
A2M31SMU Signály v multimédiích 2P+2C CS Z,ZK L 5    
A4B31SVP Softwarový nebo výzkumný projekt   CS KZ Z,L 6    
A4M31SVP Softwarový nebo výzkumný projekt   CS KZ Z,L 6    
AE2M31ZRE Speech processing 2P+2C EN Z,ZK L 6    
BE2M31ZRE Speech Processing 2P+2C EN Z,ZK L 6 Pollák P.  
AE2M31RAT Speech technology in telecommunications 2P+2C EN Z,ZK L 6    
QB-SZS Stochastické zpracování signálů 2P+2C   Z,ZK Z 5    
B2M31SYN Syntéza audio signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Čmejla R.  
AD2B31SMS Syntéza multimediálních signálů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A2B31SMS Syntéza multimediálních signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
BE2M31SYN Synthesis of Audio Signals 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Čmejla R.  
A8B31CIR Teorie obvodů 4P+2S CS Z,ZK L 8 Zemánek I.  
XP31TSS Teorie signálů a systémů 2P+2S CS ZK L 4 Sovka P.  
BAB31AF1 Základy anatomie a fyziologie I. 2P+2L CS KZ Z 4 Kvítek V.  
BAB31AF2 Základy anatomie a fyziologie II. 2P+2L CS Z,ZK L 4 Kvítek V.  
AD2B31ZEO Základy elektrických obvodů 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
A2B31ZEO Základy elektrických obvodů 2P+2S CS Z,ZK L 5    
B2B31ZEOA Základy elektrických obvodů 2P+2L CS Z,ZK L 5 Čmejla R.  
B2B31ZEO Základy elektrických obvodů 2P+2L CS Z,ZK L 6 Čmejla R.  
A8B31ELE Základy elektroniky 2P CS KZ L 4 Zemánek I.  
A0M31ZLE Základy lékařské elektroniky 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Havlík J.  
AD7B31ZZS Základy zpracování signálů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
A0B31ZZS Základy zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Čmejla R.  
A7B31ZZS Základy zpracování signálů 2P+2C+2D CS Z,ZK Z 5    
BAB31ZZS Základy zpracování signálů 2P+2C CS KZ Z 4 Čmejla R.  
A8M31APS Zpracování a kódování audio signálů 4P CS Z,ZK L 5 Pollák P.  
BAM31ZAS Zpracování analogových signálů 2P+2C CS Z,ZK L 6 Hospodka J.  
B2M31ZASA Zpracování analogových signálů 2P+2S CS Z,ZK L 6 Hospodka J.  
B2M31ZAS Zpracování analogových signálů 2P+2S CS Z,ZK L 5    
XP31ZBS Zpracování biologických signálů 2P+2C EN ZK Z 4 Čmejla R.  
AD2M31ZRE Zpracování řeči 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A2M31ZRE Zpracování řeči 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
B2M31ZRE Zpracování řeči 2P+2C CS Z,ZK L 6 Pollák P.  


Stránka vytvořena 27.5.2020 15:49:46, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.