Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | F | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | Z
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13135 FEL - katedra řídicí techniky
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
BE4M35PAP Advanced Computer Architectures 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Hanzálek Z., Píša P.  
AD3B35APE Aplikovaná elektronika 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A3B35APE Aplikovaná elektronika 2P+2L CS Z,ZK L 6    
AE3B35APE Applied Electronics 2P+2L EN Z,ZK L 6    
AD0B36APO Architektura počítačů 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A0B36APO Architektura počítačů 2P+2L CS Z,ZK L 6    
B0B35APO Architektura počítačů 2P+2L CS Z,ZK L 5 Píša P.  
B3B35APO Architektura počítačů 2P+2L CS Z,ZK L 5 Píša P., Šusta R.  
B4B35APO Architektura počítačů 2P+2L CS Z,ZK L 6 Píša P., Šusta R.  
RB35APO Architektura počítačů 2P+2L CS Z,ZK L 5 Píša P., Šusta R.  
AD3B35APO Architektury počítačů 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
AD4B35APO Architektury počítačů 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
BE3M35APH Atmospheric Physics 2P+2S EN Z,ZK L 8    
AE3B35ARI Automatic Control 4P+2L EN Z,ZK L 7    
BE5B35ARI Automatic Control 4P+2L EN Z,ZK L 7 Hromčík M.  
AD3B35ARI Automatické řízení 28KP+6KC CS Z,ZK L 7    
A3B35ARI Automatické řízení 4P+2L CS Z,ZK L 7    
B3B35ARI Automatické řízení 4P+2L CS Z,ZK L 7 Šebek M.  
AE0B35BAP Bachelor Project 28S EN Z L 20    
AE8B35BAP Bachelor Project 7S   Z L 9    
AD0B35BAP Bakalářská práce 28S CS Z L 20    
A0B35BAP Bakalářská práce 28S CS Z L 20    
A8B35BAP Bakalářská práce 7S   Z L 9    
BE3M35CSP CanSat-Projekt 2P+2S EN Z,ZK Z 9    
AE4M35KO Combinatorial Optimization 3P+2C EN Z,ZK L 6    
AE4M77KO Combinatorial Optimization 3P+2C EN Z,ZK L 6    
BE4M35KO Combinatorial Optimization 3P+2C EN Z,ZK L 6    
XEP35CMS Computational Methods for Materials Science 2P+2C EN Z,ZK Z,L 4 Cammarata A., Nicolini P.  
AE4B35APO Computer Architecture 2P+2C EN Z,ZK L 6    
AE0B36APO Computer Architectures 2P+2L EN Z,ZK L 6    
AE3B36APO Computer Architectures 2P+2L EN Z,ZK L 6    
BE5B35APO Computer Architectures 2P+2L EN Z,ZK L 6 Píša P., Šusta R.  
AE3B35SPS Computer System Structures 3P+2L EN Z,ZK Z 6    
AE4B35SPS Computer System Structures 3P+2L EN Z,ZK Z 6    
AE0B35SPS Computer Systems Structures 3P+2L EN Z,ZK Z 6    
BE5B35SPS Computer Systems Structures 3P+2L EN Z,ZK Z 6    
BE3M35CSA Control Systems for Aircraft and Spacecraft 2P+2L EN Z,ZK Z 7 Hromčík M.  
AE3M35RIS Control Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
AE0M35DIP Diploma Thesis 36S EN Z L 25    
BE3M35DIP Diploma Thesis 22S EN Z L 30 Hengster-Movric K., Hlinovský M.  
AD0M35DIP Diplomová práce 36S CS Z L 25    
A0M35DIP Diplomová práce 36S CS Z L 25    
BE3M35SDU Discrete Event Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Burget P.  
A5M35DRS Distribuované řídicí systémy 2P+2C   Z,ZK L 4    
BE3M35DRS Dynamics and Control of Networks 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Šebek M.  
B3M35DRS Dynamika a řízení sítí 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Šebek M.  
RM35DRS Dynamika a řízení sítí 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Šebek M.  
BE3M35ELS Electronics in Space 2P+2S EN Z,ZK L 8    
AE3M35OFD Estimation, filtering and detection 3P+1C EN Z,ZK Z 6    
BE3M35OFD Estimation, Filtering and Detection 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Havlena V.  
BE9M35OFD Estimation, Filtering and Detection 2P+2C EN Z,ZK Z 4 Havlena V.  
AE8B35FCS Feed-Back Control Systems 4P+2L EN Z,ZK L 6    
AE3M35SRL Flight Control Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
BE3M35SRL Flight Control Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Hromčík M.  
BE9M35SRL Flight Control Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Hromčík M.  
XP35FMCO Fuzzy modelování a řízení 2P+2C CS ZK   3 Hušek P.  
BE3M35IDP Individual design project 0P+6S EN Z Z 8 Hengster-Movric K.  
AE3B35IND Individual Project 3S EN KZ Z 7    
AE0M35PII Industrial Informatics and Internet 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
AE3M35PII Industrial Informatics and Internet 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
AE4M35PII Industrial Informatics and Internet 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE3M35ISME Introduction to Space Mechanics and Electronics 2P+2S EN Z,ZK Z 8    
BE3M35ISP Introduction to Space Physics 2P+2S EN Z,ZK Z 8    
AD4M35KO Kombinatorická optimalizace 21KP+6KC CS Z,ZK L 6    
AD4M77KO Kombinatorická optimalizace 21KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A4M35KO Kombinatorická optimalizace 3P+2C CS Z,ZK L 6    
B4M35KO Kombinatorická optimalizace 3P+2C CS Z,ZK L 6 Hanzálek Z.  
RM35KO Kombinatorická optimalizace 3P+2C CS Z,ZK L 6    
XP35CCMS Kooperativní řízení multiagentních systémů 2P+2C EN ZK   3 Hengster-Movric K., Šebek M.  
B3B35LAR Laboratoře aplikované elektroniky a řízení 0P+4L CS KZ L 4 Burget P.  
EP35LMI Linear Matrix Inequalities 2P+2S   ZK Z 4    
BE3M35LSY Linear Systems 4P+2C EN Z,ZK Z 8 Hušek P.  
B3M35LSY Lineární systémy 4P+2C CS Z,ZK Z 8 Hušek P.  
BE5B35LSP Logic Systems and Processors 3P+2L EN Z,ZK Z 6 Šusta R.  
B0B35LSP Logické systémy a procesory 3P+2L CS Z,ZK Z,L 6 Šusta R.  
AE3B35MSD Modeling and Simulation of Dynamic Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
AD3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
B3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Hurák Z.  
AD7B35MAS Modelování a simulace systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A5M35MAS Modelování a simulace systémů 2P+2C CS KZ Z 4    
AD3M35NES Nelineární systémy a chaos 21KP+3KC CS Z,ZK Z 6    
B3M35NES Nelineární systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Čelikovský S.  
XP35NESY Nelineární systémy 2P+2C CS ZK   3 Čelikovský S.  
XP35NES Nelineární systémy 2P+2C   ZK L 4 Čelikovský S.  
AE3M35NES Nonlinear Systems and Chaos 3P+1C EN Z,ZK Z 6    
BE3M35NES Nonlinear Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Čelikovský S.  
XP35ESFI Odhadování a filtrace 2P+2C CS ZK   3 Havlena V.  
B3M35OFD Odhadování, filtrace a detekce 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Havlena V.  
B9M35OFD Odhadování, filtrace a detekce 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Havlena V.  
AE4M35OSP Open-source programming 2P+2C EN Z,ZK L 6    
AD4M35OSP Open-Source programování 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A4M35OSP Open-Source programování 2P+2C CS Z,ZK L 6    
RM35OSP Open-Source programování 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B4B35OSY Operační systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Sojka M.  
BE3M35ORO Optic- and Radar-based Observations 2P+2S EN Z,ZK L 8    
BE3M35ORC Optimal and robust control design 2P+2C EN Z,ZK L 8 Hurák Z.  
AE3M35ORR Optimal and robust control 3P+1C EN Z,ZK L 6    
BE3M35ORR Optimal and Robust Control 2P+2C EN Z,ZK L 6 Hurák Z.  
AD7B35OIS Optimalizace v inteligentních systémech 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
AD3M35ORR Optimální a robustní řízení 21KP+3KC CS Z,ZK L 6    
B3M35ORR Optimální a robustní řízení 2P+2C CS Z,ZK L 6 Hurák Z.  
RM35ORR Optimální a robustní řízení 2P+2C CS Z,ZK L 6 Hurák Z.  
B4M35PAG Paralelní algoritmy 2P+2S CS Z,ZK Z 6 Šůcha P.  
BE4M35PAG Parallel algorithms 2P+2S EN Z,ZK Z 6 Šůcha P.  
A8M36ACA Pokročilé architektury počítačů 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
B4M35PAP Pokročilé architektury počítačů 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Hanzálek Z., Píša P.  
BE3M35PAT Polar Atmosphere 2P+2S EN Z,ZK L 8    
B3B35PAR Programování automatů a robotů 2P+2L CS Z,ZK L 4 Burget P.  
AD3M35PSR Programování systémů reálného času 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
AD4B35PSR Programování systémů reálného času 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A3M35PSR Programování systémů reálného času 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
A4B35PSR Programování systémů reálného času 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
B3M35PSR Programování systémů reálného času 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Sojka M.  
B4B35PSR Programování systémů reálného času 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Sojka M.  
AD7B35PES Programování vestavěných systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
AE3M35IND Project Individual 3S EN KZ Z 10    
BE3M35IND Project Individual 0P+6S EN KZ Z 8    
AD3B35IND Projekt individuální 9S CS KZ Z 7    
AD3M35IND Projekt individuální 9S CS KZ Z 10    
A3B35IND Projekt individuální 3S CS KZ Z 7    
A3M35IND Projekt individuální 3S CS KZ Z 10    
B3M35IND Projekt individuální 0P+6S CS KZ Z 8    
RB35IND Projekt individuální 3S CS KZ Z 7    
RM35IND Projekt individuální 3S CS KZ Z 10    
BE3M35PSA Propulsion with Space Applications 2P+2S EN Z,ZK L 7    
AD0M35PII Průmyslová informatika a internet 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
AD3M35PII Průmyslová informatika a Internet 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
AD4M35PII Průmyslová informatika a Internet 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A0M35PII Průmyslová informatika a internet 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
AE3M35PSR Real-Time Systems Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
AE4B35PSR Real-Time Systems Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE3M35PSR Real-time Systems Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE4B35PSR Real-time Systems Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Sojka M.  
AD3B99RO Roboti 7KP+9KC CS KZ Z 5    
B3B35RO Roboti 1P+2L CS KZ Z 2 Šebek M.  
AE3B99RO Robots 1P+3L EN KZ Z 5    
AD3M35RIS Řídicí systémy 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A3M35RIS Řídicí systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
RM35RIS Řídicí systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
XP35FSCO Řízení flexibilních struktur 2P+2C CS ZK   3 Hromčík M.  
AD7B35PRO Semestrální projekt 15S CS KZ Z 6    
BD6B35PRO Semestrální projekt 2S CS KZ Z 6    
B6B35PRO Semestrální projekt 5S CS KZ Z 6    
A4B35SVP Softwarový nebo výzkumný projekt 3S CS KZ Z,L 6    
A4M35SVP Softwarový nebo výzkumný projekt 3S CS KZ Z,L 6    
BE3M35SPC Space Communication 2P+2S EN Z,ZK L 8    
BE3M35SDY Space Dynamics 2P+2S EN Z,ZK Z 5    
BE3M35SPI Space Instruments 2P+2S EN Z,ZK Z 8    
BE3M35SPP Space Plasma Physics 2P+2S EN Z,ZK Z 7    
BE3M35SSM Space systems, modeling and identification 4P+2C EN Z,ZK Z 7 Hušek P.  
BE3M35SEI Spacecraft Environment Interactions 2P+2S EN Z,ZK L 7    
BE3M35SPS Spacecraft Subsystems 2P+2S EN Z,ZK L 7    
BE3M35SSD Spacecraft System Design 2P+2S EN Z,ZK Z 8    
AD0B35SPS Struktury počítačových systémů 21KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
AD3B35SPS Struktury počítačových systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
AD4B35SPS Struktury počítačových systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A0B35SPS Struktury počítačových systémů 3P+2L CS Z,ZK Z 6    
BE3M35SIS Swedish for International Students 1 2P+2S CS Z,ZK Z 3    
B3M35SDU Systémy diskrétních událostí 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Burget P.  
AD3M35SRL Systémy řízení letu 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A3M35SRL Systémy řízení letu 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
B3M35SRL Systémy řízení letu 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Hromčík M.  
B9M35SRL Systémy řízení letu 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Hromčík M.  
BE3M35PVT Team Work 0P+4S EN KZ L 6    
AD3M35TDS Teorie dynamických systémů 28KP+6KC CS Z,ZK Z 8    
BE3M35TSS The Solar System 2P+2S EN Z,ZK Z 7    
AE3M35TDS Theory of Dynamical Systems 4P+2C EN Z,ZK Z 8    
A8B35FCS Zpětnovazební řídící systémy 4P+2L CS Z,ZK L 6 Šebek M.  


Stránka vytvořena 27.5.2020 17:49:42, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.