Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | D | E | O | P | Ř | Z
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13922 FEL - studijní oddělení
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
P00AUT AUTOCAD     Z Z,L 4    
BLC Biologie člověka 2+0s   Z Z 2    
BIO Biomechanika 1+1s   Z L 2    
77DGPA2 Diagnóza a diagnostika základních patalogických jednotek II 2s   Z L 2    
DGPA1 Diagnóza a diagnostika základních patologických jednotek 2s   Z Z 2    
77DGPA1 Diagnóza a diagnostika základních patologických jednotek 2s   Z Z 2    
P00EXP Experimentální a tvůrčí vědecká práce     Z Z,L 4    
A0B99OP Odborná praxe 0+2   Z Z,L 4 Jakovenko J., Jelínek I.  
A0M99OP Odborná praxe 0+2   Z Z,L 4 Jakovenko J., Jelínek I.  
PMM Počítačové modelování mechatronických soustav 2+2s   Z,ZK L 4    
AE0B99PP2 Professional Practice 0+2   Z Z,L 2 Jakovenko J., Jelínek I.  
AE0B99PP4 Professional Practice 0+2   Z Z,L 4 Jakovenko J., Jelínek I.  
AE0B99PP6 Professional Practice 0+2   Z Z,L 6 Jakovenko J., Jelínek I.  
AE0M99PP2 Professional Practice 0+2   Z Z,L 2 Jakovenko J., Jelínek I.  
AE0M99PP4 Professional Practice 0+2   Z Z,L 4 Jakovenko J., Jelínek I.  
AE0M99PP6 Professional Practice 0+2   Z Z,L 6 Jakovenko J., Jelínek I.  
77PAF Přehled anatomie a fyziologie 2s   Z Z 2    
66RPD Řízení provozu dopravy 2+2s   Z,ZK Z 4    
P00ZPR Zahraniční projekty     Z Z,L 4    
A0B99ZAS Zahraniční stáž     Z Z,L 4    
A0M99ZAS Zahraniční stáž     Z Z,L 4    
ZAF2 Základy anatomie a fyziologie II 2+2s   Z,ZK Z 4    
66ZDI Základy dopravního inženýrství 2+2s   Z,ZK Z 4    
ZBIO Zpracování biosignálů 2+2s   Z L 4    


Stránka vytvořena 27.5.2020 17:49:42, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.