Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B | D | I | P | S | T
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13000 FEL - Fakulta elektrotechnická
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L,Z 20    
ABAP9 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L 9    
BBAP15 Bakalářská práce - Bachelor thesis 15s CS Z L,Z 15    
BBAP16 Bakalářská práce - Bachelor thesis 15s CS Z L,Z 16    
BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 0+12 CS Z L,Z 20    
BEMPROJ6 Diploma Project 0p+6s CS Z   6    
ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25    
ADIP26 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 26    
ADIP30 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 30    
BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 25    
BDIP30 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 30    
BMPROJ6 Diplomový projekt 0p+6s CS Z   6 Máša P., Pošík P.  
BE1MPROJ Individual project 0p+4s EN Z Z 5 Starý O.  
BD5B99IN1 Individuální projekt 0+4s CS Z L 4    
BD5B99IN2 Individuální projekt 0+8s CS Z Z 8    
BE3MPROJ8 Project 0p+6s EN Z Z 8    
BE2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s EN Z   6 Rund F.  
B2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s CS Z   6 Rund F.  
B3MPROJ8 Projekt - project 0p+6s CS Z Z 8    
BBPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS Z Z,L 4    
B1BPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS Z   4 Osob je mnoho  
B2BPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS KZ   4 Rund F.  
B2BPROJ6 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS KZ   6 Rund F.  
B3BPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS Z Z 4 Hlinovský M.  
BD1MPROJ Projekt magisterský 0p+4s CS Z Z 5 Starý O.  
B1MPROJ Projekt magisterský 0p+4s CS Z Z 5 Černohous J., Starý O.  
A8BPROJ2 Projekt 0P+2S CS Z Z 2    
B4BPROJ6 Samostatný projekt 0+2 CS Z   6    
BE4MSVP Software or Research Project   EN KZ Z,L 6    
B4MSVP Softwarový nebo výzkumný projekt   CS KZ Z,L 6    
A0M03TVI Tělesná výchova I 2s CS Z Z 1    
A0M03TVII Tělesná výchova II 2s CS Z L 1    
A0M03TVIII Tělesná výchova III 2s CS Z Z 1    
A0M03TVIV Tělesná výchova IV 2s CS Z L 1    
A0B03TV1 Tělesná výchova 1 2s CS Z Z 0    
A7B03TV1 Tělesná výchova 1 2s CS Z Z 0    
A0BTV2 Tělesná výchova 2 2s   Z L 2    
A0B03TV2 Tělesná výchova 2 2s CS Z L 0    
A7B03TV2 Tělesná výchova 2 2s CS Z L 0    
A0B03TV3 Tělesná výchova 3 2s CS Z Z 1    
A0B03TV4 Tělesná výchova 4 2s CS Z L 1    
A0B03TV5 Tělesná výchova 5 2s CS Z Z 1    
A0B03TV6 Tělesná výchova 6 2s CS Z L 1    
03TV Tělesná výchova 2s   Z Z,L 1    
A0B03TVKL Tělovýchovný kurz letní 7dní CS Z L 1    
A0B03TVKZ Tělovýchovný kurz zimní 7dní CS Z Z 1    
A0M03TVK Tělovýchovný kurz 7dní CS Z Z,L 1    


Stránka vytvořena 5.6.2020 17:49:48, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.