Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
a | A | B | C | D | G | I | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | 3
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13139 FEL - katedra počítačové grafiky a interakce
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
AD4M39DPG aatové struktury počítačové grafiky 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
AE4M39APG Algorithms of Computer Graphics 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE4M39APG Algorithms of Computer Graphics 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Žára J.  
AD4M39APG Algoritmy počítačové grafiky 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A4M39APG Algoritmy počítačové grafiky 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
B4M39APG Algoritmy počítačové grafiky 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Žára J.  
AE0B39BAP Bachelor Project     Z L 20    
AE8B39BAP Bachelor Project 7S   Z L 9    
AD0B39BAP Bakalářská práce 9S   Z L 20    
A0B39BAP Bakalářská práce 9S   Z L 20    
A8B39BAP Bakalářská práce 7S   Z L 9    
AE4M39VG Computational Geometry 2P+2S EN Z,ZK Z 6    
BE4M39VG Computational Geometry 2P+2S EN Z,ZK Z 6 Felkel P.  
AE4M39PGR Computer Graphics 2P+2C EN Z,ZK L 6    
BE0M39PGR Computer Graphics 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Sloup J.  
AE4M39DPG Data Structures for Computer Graphics 2P+2S EN Z,ZK L 6    
BE4M39DPG Data Structures for Computer Graphics 2P+2S EN Z,ZK Z 6 Havran V.  
A4M39DPG Datové struktury počítačové grafiky 2P+2S CS Z,ZK L 6    
B4M39DPG Datové struktury počítačové grafiky 2P+2S CS Z,ZK Z 6 Havran V.  
AD0M39DIP Diplomová práce     Z   25    
AE0M39DIP Diplomová práce     Z   25    
A0M39DIP Diplomová práce     Z L 25    
A7B39GMO Geometrické modelování 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
A7B39GRT Grafická tvorba 2P+2S CS KZ Z,L 5    
B0B39GRT Grafická tvorba 2P+2S CS KZ Z,L 5 Svobodová L.  
V39GRT Grafická tvorba 2P+2C CS KZ Z,L 5    
B4B39IUR Implementace uživatelských rozhraní 2P+2S CS Z,ZK Z 6 Macík M., Míkovec Z.  
A0M39ITT1 Intermediální tvorba a technologie I 2P+2L CS KZ Z 6    
B0B39ITT1 Intermediální tvorba a technologie I 2P+2L CS KZ Z 6 Berka R.  
B0M39ITT1 Intermediální tvorba a technologie I 2P+2L CS KZ Z 6 Berka R.  
A0M39ITT2 Intermediální tvorba a technologie II 4L CS KZ L 6    
B0B39ITT2 Intermediální tvorba a technologie II 3L CS KZ L 4 Berka R.  
B0M39ITT2 Intermediální tvorba a technologie II 0P+4L CS KZ L 6 Berka R.  
AE4M39MMA Multimedia and Computer Animation 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
BE4M39MMA Multimedia and Computer Animation 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Berka R.  
B0B39MM1 Multimedia 1 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Berka R., Rund F.  
AD4M39MMA Multimédia a počítačová animace 14+6L CS Z,ZK Z 6    
A4M39MMA Multimédia a počítačová animace 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
B4M39MMA Multimédia a počítačová animace 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Berka R.  
AD7B39MGA Multimediální a grafické aplikace 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
AD4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní 14+6s CS Z,ZK Z 6    
A4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní 2P+2S CS Z,ZK Z 6    
B4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní 2P+2S CS Z,ZK Z 6 Míkovec Z.  
A4M39GPU Obecné výpočty na grafických procesorech 1P+2C CS KZ Z 4    
B4M39GPU Obecné výpočty na grafických procesorech 1P+2C CS KZ Z 4 Sloup J.  
B4B39HRY Počítačové hry 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Bittner J.  
XP39CG Pokročilá výpočetní geometrie 2P+1C+4D   ZK Z 4 Felkel P.  
A4M39AIM Pokročilé metody interaktivní editace obrazu 2P+1C   Z,ZK L 4    
B4M39AIM Pokročilé metody interaktivní editace obrazu 2P+1C   Z,ZK L 4 Sýkora D.  
XP39UID Pokročilé metody návrhu UI 2P+2S   ZK   4 Míkovec Z.  
XP39PMV Pokročilé metody vizualizace dat 2P+2S   ZK Z 4 Slavík P.  
XP39VIZ Pokročilé metody vizualizace 2P   ZK Z 4 Čmolík L., Slavík P.  
B6B39PDA Principy tvorby mobilních aplikací 2P+2C   Z,ZK L 6 Malý I.  
A4M39PGR2 Programování grafiky 2 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B4M39PGR2 Programování grafiky 2 2P+2C CS Z,ZK L 6 Felkel P.  
B0B39PGR Programování grafiky 2P+2C   Z,ZK L 6 Felkel P.  
B4M39PTV Prostorová tvorba 2P+2L CS Z,ZK L 6 Osob je mnoho  
A4M39PUR Psychologie v HCI 2P+2S CS KZ Z 4    
B4M39PUR1 Psychologie v HCI 2P+2S CS Z,ZK Z 6 Franc J.  
B4M39PUR Psychologie v HCI 2P+2S CS KZ Z 6    
BE4M39PUR1 Psychology in HCI 2P+2S EN Z,ZK Z 6    
BE4M39PUR Psychology in HCI 2P+2S CS KZ Z 6    
A4M39RSO Realistická syntéza obrazu 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B4M39RSO Realistická syntéza obrazu 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Havran V.  
AD7B39PRO Semestrální projekt 5S CS KZ Z 6    
A7B39PRO Semestrální projekt 2S CS KZ Z 6 Sloup J.  
BD6B39PRO Semestrální projekt 28KC CS KZ Z 6    
B6B39PRO Semestrální projekt 2S CS KZ Z 6    
XP39SCG Seminář počítačové grafiky 2P   ZK L 4 Bittner J.  
XP39SPG Seminář Počítačové Grafiky 2P+2S   Z,ZK L 4 Bittner J.  
BE0M39SVP Software and research project   EN KZ Z,L 6    
AE4B39SVP Software or Research Project     KZ Z,L 6    
A4B39SVP Softwarový nebo výzkumný projekt     KZ Z,L 6 Sloup J.  
A4M39SVP Softwarový nebo výzkumný projekt     KZ Z,L 6 Sloup J.  
B4B39SVP Softwarový nebo výzkumný projekt     KZ Z,L 6    
BE4M39PTV Spatial Design 2P+2L CS Z,ZK L 6 Karel M., Šafařík J.  
BD6B36SPS Správa počítačových sítí 14KP+6KC   Z,ZK L 5 Kubr J.  
B6B36SPS Správa počítačových sítí 2P+2C+3D   Z,ZK L 5 Kubr J.  
AE4B39TUR Testing of user Interfaces 2P+2S CS Z,ZK L 6    
AD4B39TUR Testování uživatelského rozhraní 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
AD7B39TUR Testování uživatelských rozhraní 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
B6B39TUR Testování uživatelských rozhraní 2P+2S+2D CS Z,ZK Z 5    
A0M33KAJ Tvorba klientských aplikací v JavaScriptu 2P+2C CS KZ L 4    
AE4M39NUR User Interface Design 2P+2S EN Z,ZK Z 6    
BE4M39NUR User Interface Design 2P+2S EN Z,ZK Z 6 Míkovec Z.  
XP39VR Virtuální realita 2P+2S   ZK L 4 Žára J.  
AE4M39VIZ Visualization 2P+2C EN Z,ZK L 6    
BE4M39VIZ Visualization 2P+2C EN Z,ZK L 6 Čmolík L.  
AD4M39VIZ Vizualizace 14+6c CS Z,ZK L 6    
A4M39VIZ Vizualizace 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B4M39VIZ Vizualizace 2P+2C CS Z,ZK L 6 Čmolík L.  
AD4M39VG Výpočetní geometrie 14+6s CS Z,ZK Z 6    
A4M39VG Výpočetní geometrie 2P+2S CS Z,ZK Z 6    
B4M39VG Výpočetní geometrie 2P+2S CS Z,ZK Z 6 Felkel P.  
XP39VPG Výpočetní geometrie 2P+2S   ZK Z 4 Felkel P.  
BE4B39VGO Vytváření grafického obsahu 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Čmolík L.  
B4B39VGO Vytváření grafického obsahu 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
B0B39KAJ Vývoj klientských aplikací v Javascriptu 2P+2C   Z,ZK L 5 Žára O.  
AD7B39WA1 Vývoj webových aplikací 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A7B39WA1 Vývoj webových aplikací 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Klíma M.  
AE4B39WA1 Web applications development 2P+2C CS Z,ZK L 6    
BD6B39ZMT Základy multimediální tvorby 6KP+6KL CS KZ Z 3    
B6B39ZMT Základy multimediální tvorby 4P+4L+2D CS KZ Z 3 Berka R.  
BD6B39ZWA Základy webových aplikací 14KP+6KC   Z,ZK Z 5 Klíma M.  
B6B39ZWA Základy webových aplikací 2P+2C+3D   Z,ZK Z 5 Klíma M.  
B0B39MVR 3D modelování a virtuální realita 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Žára J.  
B6B39TDM 3D modelování 0P+4C+4D   KZ Z 5 Sedláček D.  


Stránka vytvořena 27.5.2020 17:49:42, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.