Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | E | K | P | R | S | V | Z
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


12116 FS - ústav techniky prostředí
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
2162035 Alternativní zdroje energie 2P+1C CS KZ * 4 Matuška T.  
2162700 Experimentální metody 1 0P+4L CS KZ * 4    
2161110 Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika 2P+1C CS Z,ZK * 4    
2163034 Projekt IB II. 0P+4C CS Z * 6    
2163033 Projekt IB I. 0P+4C CS Z * 6 Bašta J.  
2162019 Průmyslová vzduchotechnika 2P+1C CS KZ 2 4 Zmrhal V.  
2161108 Přenosové jevy 2P+1C CS Z,ZK * 4    
2161109 Regulace v technice prostředí staveb 2P+1C CS Z,ZK * 4 Bašta J.  
2161102 Sálavé a průmyslové vytápění 2P+1C CS Z,ZK * 4    
2162064 Snižování hluku a vibrací 2P+1C CS KZ * 4    
2161567 Větrání a klimatizace 2P+1C CS Z,ZK 2 4    
2162114 Vytápění 2P+1C CS KZ * 4    
2162115 Vzduchotechnika 2P+1C CS KZ * 4    
2162066 Zásobování teplem 2P+1C CS KZ 3 4    


Stránka vytvořena 27.5.2020 17:49:42, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.