Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
FEL - Centrum znalostního managementu | FEL - Fakulta elektrotechnická | FEL - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd | FEL - katedra elektrických pohonů a trakce | FEL - katedra elektroenergetiky | FEL - katedra elektromagnetického pole | FEL - katedra elektrotechnologie | FEL - katedra fyziky | FEL - katedra jazyků | FEL - katedra kybernetiky | FEL - katedra matematiky | FEL - katedra měření | FEL - katedra mikroelektroniky | FEL - katedra počítačové grafiky a interakce | FEL - katedra počítačů | FEL - katedra radioelektroniky | FEL - katedra řídicí techniky | FEL - katedra telekomunikační techniky | FEL - katedra teorie obvodů | FEL - studijní oddělení | FS - odbor biomechaniky | FS - ústav energetiky | FS - ústav techniky prostředí | FSv - katedra technických zařízení budov | katedra aplikované matematiky | katedra fyzikální elektroniky | katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva | Masarykův ústav vyšších studií | pracoviště Děčín | ÚTVS - oddělení pedagogické
11125 | 12115 | 12116 | 12124 | 13000 | 13101 | 13102 | 13104 | 13113 | 13114 | 13115 | 13116 | 13117 | 13131 | 13132 | 13133 | 13134 | 13135 | 13136 | 13137 | 13138 | 13139 | 13393 | 13922 | 14112 | 16150 | 17111 | 18105 | 32000 | 34101
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty. Jsou ve skupinách podle vyučující katedry/fakulty a následně abecedně řazeny. Katedry jsou řazeny dle svého kódu.

Předměty


11125 FSv - katedra technických zařízení budov
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
125ESB Ekologické systémy budov 2P CS KZ L 4 Frolík S.  
125EIBB Elektrotechnika a inteligentní budovy 2P CS KZ Z 4 Garlík B.  
125EABI Energetický audit budov 2P CS KZ L 4    
125OZEB Obnovitelné zdroje energie 2P CS ZK L 4 Kabrhel M.  
125PBZB Požárně bezpečnostní zařízení 2P CS KZ L 4 Koubková I.  
125PIB1 Projekt 1 4C CS Z L 6 Kabrhel M.  
125PIB2 Projekt 2 4C CS Z Z 6 Kabrhel M.  
125SYB Systémy budov 4P CS ZK Z 4 Kabele K.  
125TECE Technologické celky 2P CS KZ Z 4 Koubková I.  


12115 FS - ústav energetiky

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
2152060 Chladicí technika a TČ pro IB 3P+1C   KZ * 4    
2151154 Chladící technika a tepelná čerpadla 3P+1C   KZ   4    
2152038 Zdroje a přeměny energie 3P+1C CS KZ * 4    


12116 FS - ústav techniky prostředí

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
2162035 Alternativní zdroje energie 2P+1C CS KZ * 4 Matuška T.  
2162700 Experimentální metody 1 0P+4L CS KZ * 4    
2161110 Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika 2P+1C CS Z,ZK * 4    
2163034 Projekt IB II. 0P+4C CS Z * 6    
2163033 Projekt IB I. 0P+4C CS Z * 6 Bašta J.  
2162019 Průmyslová vzduchotechnika 2P+1C CS KZ 2 4 Zmrhal V.  
2161108 Přenosové jevy 2P+1C CS Z,ZK * 4    
2161109 Regulace v technice prostředí staveb 2P+1C CS Z,ZK * 4 Bašta J.  
2161102 Sálavé a průmyslové vytápění 2P+1C CS Z,ZK * 4    
2162064 Snižování hluku a vibrací 2P+1C CS KZ * 4    
2161567 Větrání a klimatizace 2P+1C CS Z,ZK 2 4    
2162114 Vytápění 2P+1C CS KZ * 4    
2162115 Vzduchotechnika 2P+1C CS KZ * 4    
2162066 Zásobování teplem 2P+1C CS KZ 3 4    


12124 FS - odbor biomechaniky

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
2241068 Biomechanika pro bakaláře 2P+2C CS Z,ZK   3    


13000 FEL - Fakulta elektrotechnická

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L,Z 20    
ABAP9 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L 9    
BBAP15 Bakalářská práce - Bachelor thesis 15s CS Z L,Z 15    
BBAP16 Bakalářská práce - Bachelor thesis 15s CS Z L,Z 16    
BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 0+12 CS Z L,Z 20    
BEMPROJ6 Diploma Project 0p+6s CS Z   6    
ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25    
ADIP26 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 26    
ADIP30 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 30    
BDIP30 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 30    
BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 25    
BMPROJ6 Diplomový projekt 0p+6s CS Z   6 Máša P., Pošík P.  
BE1MPROJ Individual project 0p+4s EN Z Z 5 Starý O.  
BD5B99IN1 Individuální projekt 0+4s CS Z L 4    
BD5B99IN2 Individuální projekt 0+8s CS Z Z 8    
BE3MPROJ8 Project 0p+6s EN Z Z 8    
B3MPROJ8 Projekt - project 0p+6s CS Z Z 8    
B2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s CS Z   6 Rund F.  
BE2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s EN Z   6 Rund F.  
B1BPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS Z   4 Osob je mnoho  
B2BPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS KZ   4 Rund F.  
B3BPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS Z Z 4 Hlinovský M.  
BBPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS Z Z,L 4    
B2BPROJ6 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS KZ   6 Rund F.  
B1MPROJ Projekt magisterský 0p+4s CS Z Z 5 Černohous J., Starý O.  
BD1MPROJ Projekt magisterský 0p+4s CS Z Z 5 Starý O.  
A8BPROJ2 Projekt 0P+2S CS Z Z 2    
B4BPROJ6 Samostatný projekt 0+2 CS Z   6    
BE4MSVP Software or Research Project   EN KZ Z,L 6    
B4MSVP Softwarový nebo výzkumný projekt   CS KZ Z,L 6    
A0M03TVIII Tělesná výchova III 2s CS Z Z 1    
A0M03TVII Tělesná výchova II 2s CS Z L 1    
A0M03TVIV Tělesná výchova IV 2s CS Z L 1    
A0M03TVI Tělesná výchova I 2s CS Z Z 1    
A0B03TV1 Tělesná výchova 1 2s CS Z Z 0    
A7B03TV1 Tělesná výchova 1 2s CS Z Z 0    
A0B03TV2 Tělesná výchova 2 2s CS Z L 0    
A7B03TV2 Tělesná výchova 2 2s CS Z L 0    
A0BTV2 Tělesná výchova 2 2s   Z L 2    
A0B03TV3 Tělesná výchova 3 2s CS Z Z 1    
A0B03TV4 Tělesná výchova 4 2s CS Z L 1    
A0B03TV5 Tělesná výchova 5 2s CS Z Z 1    
A0B03TV6 Tělesná výchova 6 2s CS Z L 1    
03TV Tělesná výchova 2s   Z Z,L 1    
A0B03TVKL Tělovýchovný kurz letní 7dní CS Z L 1    
A0B03TVKZ Tělovýchovný kurz zimní 7dní CS Z Z 1    
A0M03TVK Tělovýchovný kurz 7dní CS Z Z,L 1    


13101 FEL - katedra matematiky

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
A8M01ADP Algoritmy pro distribuované a paralelní systémy 3P+1S CS Z,ZK Z 5 Macejko P.  
A0B01BAP Bakalářská práce 0+5   Z Z,L 20    
A8B01BAP Bakalářská práce 0P+7S   Z Z,L 9    
AE5B01MA1 Calculus 1 4+2 EN Z,ZK Z 7    
BE5B01MA1 Calculus 1 4P+2S EN Z,ZK Z 7 Vivi P.  
BE5B01MA2 Calculus 2 4P+2S EN Z,ZK L 7 Habala P.  
A8B01DEN Diferenciální rovnice & numerické metody 4P+2C CS Z,ZK L 7 Habala P.  
B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 2P+2C CS Z,ZK L 4 Habala P.  
BD5B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 14KP+6KC CS Z,ZK L 6 Habala P.  
BE5B01DEN Differential Equations&Numerical Methods 4P+2C EN Z,ZK L 7 Habala P.  
A0M01DIP Diplomová práce 0+36   Z   25    
AE0B01DMG Discrete Mathematics and Graphs 3+1 EN Z,ZK   5    
BE5B01DMG Discrete Mathematics and Graphs 3P+1S EN Z,ZK Z 5 Demlová M.  
AE4B01DMA Discrete mathematics 2P+2S EN Z,ZK Z 7 Demlová M.  
A8B01DMG Diskrétní matematika a grafy 3P+1S CS Z,ZK Z 5 Demlová M., Žukovec N.  
AD4B01DMA Diskrétní matematika 14+6 CS Z,ZK Z 7    
B4B01DMA Diskrétní matematika 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Habala P.  
XP01EKM Ekonomická matematika 2P+1S   ZK L 4 Helisová K.  
PO1FKP Funkce komplexní proměnné 2+0s   ZK Z 2    
B4B01JAG Jazyky, automaty a gramatiky 2P+2S CS Z,ZK Z 6 Demlová M.  
XP01KAS Kombinatorické algoritmy a složitost 2+1 CS ZK L 4 Demlová M.  
B3B01KAT Komplexní analýza a transformace 4P+2S CS Z,ZK Z 7 Hamhalter J.  
B0B01KAN Komplexní analýza 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Hamhalter J.  
B0B01KANA Komplexní analýza 2P+2S CS Z,ZK Z 4 Hamhalter J.  
AE3B01LAG Linear Algebra 4+2 EN Z,ZK Z 8    
AE0B01LAL Linear Algebra 4+2 EN Z,ZK Z 8    
BE5B01LAL Linear Algebra 4P+2S EN Z,ZK Z 8 Vivi P.  
AD3B01LAG Lineární algebra 28+6 CS Z,ZK Z 8    
A8B01LAG Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 7 Velebil J.  
B6B01LAG Lineární algebra 4P+2C+2D   Z,ZK L 7 Velebil J.  
BD6B01LAG Lineární algebra 28KP+6KC   Z,ZK L 7 Velebil J.  
B0B01LAG Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 8 Velebil J.  
BD5B01LAG Lineární algebra 28KP+6KC CS Z,ZK Z 8    
B0B01LAGA Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 7 Velebil J.  
AE0B01LGR Logic and Graph Theory 3+2 EN Z,ZK L 6    
AE3B01LGR Logic and Graphs 3+2 EN Z,ZK Z 6    
AD3B01LGR Logika a grafy 21+6 CS Z,ZK Z 7    
B0B01LGR Logika a grafy 3P+2S CS Z,ZK Z,L 5 Demlová M.  
AD7B01LOG Logika 14+3 CS Z,ZK L 4    
B0B01MA1 Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK Z,L 7 Tkadlec J.  
B0B01MA1A Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK Z,L 6 Sobotíková V.  
B0B01MA2 Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK L,Z 7 Tišer J.  
BD5B01MA2 Matematická analýza 2 28KP+6KC CS Z,ZK L 8 Hájek P.  
B0B01MA2A Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK L 6 Hájek P., Tišer J.  
AD4B01MA2 Matematická analýza 28+6 CS Z,ZK L 8    
B6B01MAA Matematická analýza 2P+2S+2D   Z,ZK Z 5 Habala P., Žukovec N.  
BD6B01MAA Matematická analýza 14KP+6KC   Z,ZK Z 5 Habala P.  
B4M01MKR Matematická kryptografie 4P+2S CS Z,ZK L 6    
B1B01MEK Matematika pro ekonomii 3P+2S CS Z,ZK L 5 Helisová K.  
AD1M01MPE Matematika pro ekonomiku 28+6 CS Z,ZK Z 6    
A1M01MPE Matematika pro ekonomiku 4+2 CS Z,ZK Z 6    
B1M01MEK Matematika pro ekonomiku 4P+2S CS Z,ZK Z 6    
BD1M01MEK Matematika pro ekonomiku 28KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
AD7B01MCS Matematika pro informatiku 14+6 CS Z,ZK Z 6    
AD3M01MKI Matematika pro kybernetiku 28KP+6KC CS Z,ZK Z 8    
A3M01MKI Matematika pro kybernetiku 4P+2S CS Z,ZK Z 8    
B0B01MVM Matematika v Maple 1P+1C+1D CS Z Z,L 2 Němeček A.  
AD3B01MA2 Matematika 2 28+6 CS Z,ZK L 7    
D01M6 Matematika 6 14+4s   Z,ZK L 4    
A8B01MC1 Matematika-kalkulus1 4P+2S CS Z,ZK Z 7 Tkadlec J.  
A8B01MCT Matematika-komplexní proměnná a integrální transformace 4P+2S CS Z,ZK Z 7 Hamhalter J.  
A8B01MCM Matematika-vícedimenzionální kalkulus 4P+2S CS Z,ZK L 7 Tišer J.  
BE4M01MKR Mathematical Cryptography 4P+2S EN Z,ZK L 6    
AE3M01MKI Mathematics for Cybernetics 4P+2S EN Z,ZK Z 8    
AE1M01MPE Mathematics for Economy 4+2 EN Z,ZK Z 6    
BE1M01MEK Mathematics for Economy 4P+2S EN Z,ZK Z 6 Helisová K.  
AE3B01MA1 Mathematics 1 4+2 EN Z,ZK Z 8    
XP01MTP Maticový počet 2P+1S CS ZK L 4 Pták P.  
A8B01AMA Maticový počet 3P+1S CS Z,ZK L 4 Pták P.  
AE4B01NUM Numerical Analysis 2+2c EN Z,ZK Z 6    
B4B01NUM Numerické metody 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Navara M.  
A8B01OGT Optimalizace a teorie her 3P+1S CS Z,ZK L 4 Bohata M.  
AE8B01OGT Optimalization and Game Theory 3+1s EN Z,ZK L 4    
XP01PDR Parciální diferenciální rovnice 3P+0S CS ZK L 4 Sobotíková V.  
A8B01CAS Počítačové algebraické systémy 1P+1C CS Z Z 2 Němeček A.  
A0B01PAN Pokročilá analýza 2P+2S CS Z,ZK L 6 Hamhalter J.  
B0B01PAN Pokročilá analýza 2P+2S CS Z,ZK L 6    
AD3B01PST Pravděpobnost a statistika 21+6 CS Z,ZK Z 7    
M01PMS Pravděpodobnost a matematická statistika 4+2 CS Z,ZK Z 8    
AD2M01PMS Pravděpodobnost a statistika 28+6 CS Z,ZK Z 8    
A2M01PMS Pravděpodobnost a statistika 4+2 CS Z,ZK Z 8    
AD7B01PST Pravděpodobnost a statistika 14+3 CS Z,ZK L 4    
B6B01PST Pravděpodobnost a statistika 2P+2S+1D   Z,ZK L 4 Helisová K.  
BD6B01PST Pravděpodobnost a statistika 14KP+6KC   Z,ZK L 4 Helisová K.  
B0B01PST Pravděpodobnost a statistika 4P+2S   Z,ZK Z,L 7 Navara M.  
A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace 4+2 CS Z,ZK Z 6    
A8B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace 4P+2S CS Z,ZK Z 6 Navara M.  
AE1M01MPS Probability and Statistics 4+2 EN Z,ZK Z 8    
AE2M01PMS Probability and Statistics 4+2 EN Z,ZK Z 8    
AE3B01PST Probability and Statistics 3+2 EN Z,ZK Z 7    
AE0B01PRS Probability And Statistics 4+2 EN Z,ZK Z 7    
BE5B01PRS Probability and Statistics 4P+2S EN Z,ZK Z 7 Helisová K.  
AE0B01PST Probability, Statistics and Information Theory 4+2 EN Z,ZK Z 6    
AE0B01PSI Probability, Statistics, and Theory of Information 4+2 EN Z,ZK Z 6    
A0B01SPR Semestrální projekt 0+2 CS Z Z,L 6    
A4B01SVP Softwarový nebo výzkumný projekt     KZ Z,L 6    
B0B01STP Statistika a pravděpodobnost 2P+2S   Z,ZK L 5 Helisová K., Tišer J.  
BD5B01STP Statistika a pravděpodobnost 14KP+6KC   Z,ZK L 6 Helisová K.  
AD4M01TAL Teorie algoritmů 21+3 CS Z,ZK L 6    
A4M01TAL Teorie algoritmů 3P+1S CS Z,ZK L 6 Demlová M.  
B4M01TAL Teorie algoritmů 3P+2S CS Z,ZK L 6 Demlová M.  
XP01TGR Teorie grafů 2P+1S CS ZK Z 4 Demlová M.  
A0B01TIK Teorie informace a kódování 4P+2S CS Z,ZK L 8 Hamhalter J.  
B0B01TIK Teorie informace a kódování 4P+2S CS Z,ZK L 8 Hamhalter J.  
AE4M01TAL Theory of Algorithms 3P+1S EN Z,ZK L 6    
BE4M01TAL Theory of Algorithms 3P+2S EN Z,ZK L 6 Demlová M.  
XP01UAL Universální algebra 2P+1S CS ZK L 4 Dostál M.  
AD1B01MA2 Vícedimenzionální analýza 14+6 CS Z,ZK L 6    
A2M01VKM Vybrané kapitoly z matematiky 4+2   Z,ZK Z 8    
B6B01ZDM Základy diskrétní matematiky 2P+2S+2D CS Z,ZK Z 5 Tišer J.  
BD6B01ZDM Základy diskrétní matematiky 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 Tišer J.  


13102 FEL - katedra fyziky

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
BEV002AKA Acoustic Applications 2P+2L EN KZ Z 4 Jiříček O.  
XEP02ABIO Advanced Biosensor 2p+1c EN ZK Z 4 Rezek B.  
XP02AMA Aktivní metody v akustice 2P   ZK L 4 Jiříček O.  
A5M02AKA Akustické aplikace 2P+2L   KZ L 4 Jiříček O.  
BV002AKA Akustické aplikace 2P+2L CS KZ Z 4 Jiříček O.  
BV002ASF Astrofyzika 2P+2C CS KZ L 4 Kulhánek P.  
BAB02BFY Biofyzika 2P+2L CS Z,ZK L 4 Fabián V.  
BEAM02BIO Biosensors 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Rezek B.  
BAM02BIO Biosenzory 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Rezek B.  
XP02DP Diagnostika plazmatu 2P+2C   ZK L 4 Kubeš P.  
BV002EKE Ekologie a ekotechnika 2P+1L CS KZ L 3 Potocký Š.  
XP02EVA Elektrické výboje a jejich aplikace 3P   ZK Z 4 Kubeš P.  
BEV002EKE Environmental Engineering 2P+1L EN KZ L 3 Potocký Š.  
BEV002ZIP Environmental Science 2P EN ZK Z 2 Potocký Š.  
XP02FPL Fyzika pevných látek 2P+2C   ZK Z 4 Žáček M.  
XPE02FPL Fyzika pevných látek 2+2s EN ZK Z 4 Žáček M.  
BV002FPL Fyzika pevných látek 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Žáček M.  
BAM02FPT Fyzika pro diagnostiku a terapii 2P+2L CS Z,ZK   6 Fabián V.  
BV002FEN Fyzika pro elektroenergetiku 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Kubeš P.  
A8B02PH1 Fyzika 1 4P+2L CS Z,ZK L 7 Kulhánek P.  
B1B02FY1 Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK L 8 Koníček P.  
B3B02FY1 Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK L 6 Bednařík M.  
B2B02FY1 Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK L 8 Kulhánek P.  
BD5B02FY1 Fyzika 1 14KP+6KC CS Z,ZK L 7 Plocek J.  
A8B02PH2 Fyzika 2 4P+2L CS Z,ZK Z 7 Kulhánek P.  
B1B02FY2 Fyzika 2 3P+1L+2C CS Z,ZK Z 7 Koníček P.  
B3B02FY2 Fyzika 2 3P+1L+2C CS Z,ZK Z 6 Bednařík M.  
B2B02FY2 Fyzika 2 3P+1L+2C CS Z,ZK Z 7 Kulhánek P.  
BD5B02FY2 Fyzika 2 14KP+6KC CS Z,ZK Z 7 Plocek J.  
FY. ČTVRTKY Fyzikální čtvrtky     NIC   0 Fabián V.  
BAB02CHE Chemie pro bioinženýrství 2P+1L CS Z,ZK Z 3 Pilarčíková I.  
BEV002UAK Introduction to Acoustics 2P+2L EN KZ L 4 Jiříček O.  
BEV002UFL Introduction to Laser Physics 2P+2L EN KZ L 4 Píchal J.  
XP02MHD Magnetohydrodynamika, Horké plazma 2P   ZK Z 4 Kubeš P.  
BEAM02FPT Physics for Diagnostics and Therapy 2P+2L EN Z,ZK   6    
BEV002FEN Physics for Electroenergetics 2P+2C EN Z,ZK Z 4    
BE5B02PH1 Physics 1 4P+1L+2C EN Z,ZK L 8 Pekárek S.  
BE5B02PH2 Physics 2 3P+1L+2C EN Z,ZK Z 7 Pekárek S.  
BV002PT Praktická typografie 2P CS ZK Z 2 Brothánek M.  
B0B02IND Projekt individuální 4L   Z Z 5    
B0M02IND Projekt individuální 4L   Z Z 6    
BD1B02IND Projekt individuální 4L   Z Z 5    
B0M02PMT Projekt v týmu 2+2s   Z L 5    
B0B02PMT Projekt v týmu 2+2s   Z L 5    
BE0B02RM1 Review of Mathematics 1 4p+4s EN Z,ZK Z 8 Ali Bláhová I.  
BE0B02RM2 Review of Mathematics 2 4p+4s EN Z,ZK Z 8 Ali Bláhová I.  
BE0B02RP1 Review of Physics 1 4p+4s EN Z,ZK Z 8 Ali Bláhová I.  
BE0B02RP2 Review of Physics 2 4p+4s EN Z,ZK Z 8 Ali Bláhová I.  
BEV002FPL Solid State Physics 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
XP02SF Statistická fyzika 3P+1S   Z,ZK L 4 Kulhánek P.  
BV002SF Statistická fyzika 3P+1C   Z,ZK Z 4 Kulhánek P.  
XP02TF1 Teoretická fyzika 1 3P+1C   Z,ZK Z 4 Kulhánek P.  
BV002TF1 Teoretická fyzika 1 3P+1C   Z,ZK Z 4 Kulhánek P.  
XP02TF2 Teoretická fyzika 2 3P+1C   Z,ZK L 4 Kulhánek P.  
BV002TF2 Teoretická fyzika 2 3P+1C   Z,ZK L 4    
XP02TZP Teorie zvukového pole 2P   ZK Z 4 Jiříček O.  
XP02UZ Ultrazvuk 2P   ZK Z 4 Bálek R.  
BV002UAK Úvod do akustiky 2P+2L CS KZ L 4 Jiříček O.  
XP02UFL Úvod do fyziky laseru 2P   ZK L 4 Píchal J.  
BV002UFL Úvod do fyziky laserů 2P+2L CS KZ L 4 Píchal J.  
XP02VNP Vlny a nestability v plazmatu 3P+1C   Z,ZK Z 4 Kulhánek P.  
BV002VNP Vlny a nestability v plazmatu 3P+1C   Z,ZK L 4 Kulhánek P.  
XP02VPA1 Vybrané partie z fyziky A1 2P   ZK Z 4 Koníček P.  
XP02VPO Vybrané partie z optiky 2P+2S   Z,ZK Z 4 Kravárik J.  
XP02ZFP Základy fyziky plazmatu 3P   ZK Z 4 Pekárek S.  
BV002ZIP Životní prostředí 2P CS ZK Z 2 Potocký Š.  


13104 FEL - katedra jazyků

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
BE3M04AWR Academic Writing 2C EN KZ L 2 Saláková D.  
BE9M04AKP Academic Writing 2C EN KZ L 2 Saláková D.  
B3B04PSA Akademické psaní 2C CS KZ Z 2 Saláková D.  
A0B04GA Anglická gramatika 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
A0B04KA Anglická konverzace 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
XP04MIN Anglický jazyk - obhajoba studie 0C EN ZK Z,L 0 Saláková D.  
A0B04A21 Anglický jazyk A2-1 2s   Z Z 0    
B6B04A21 Anglický jazyk A2-1 2s   Z Z 0    
B0B04A21 Anglický jazyk A2-1 2s CS Z Z 0    
A0B04A22 Anglický jazyk A2-2 2s   Z L 0    
B6B04A22 Anglický jazyk A2-2 2s   Z L 0    
B0B04A22 Anglický jazyk A2-2 2s   Z L 0    
A0B04B1K Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet 0C   KZ Z,L 0    
B0B04B1K Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet 0C   KZ Z,L 0 Saláková D.  
BD6B04B1K Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet 0C   KZ Z,L 0    
A0B04B11 Anglický jazyk B1-1 2s   Z Z 0    
B6B04B11 Anglický jazyk B1-1 2s   Z Z 0    
B0B04B11 Anglický jazyk B1-1 2s   Z Z 0 Saláková D.  
A0B04B12 Anglický jazyk B1-2 2C   Z L 0    
B6B04B12 Anglický jazyk B1-2 2C   Z L 0    
B0B04B12 Anglický jazyk B1-2 2C   Z L 0 Saláková D.  
B0B04B2Z Anglický jazyk B2 - zkouška 0C   Z,ZK Z,L 0 Saláková D.  
BD6B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška 0C   Z,ZK Z,L 0    
A0B04B21 Anglický jazyk B2-1 2C   Z Z 3    
B6B04B21 Anglický jazyk B2-1 2C   Z Z 3    
B0B04B21 Anglický jazyk B2-1 2C   Z Z 3 Saláková D.  
A0B04B22 Anglický jazyk B2-2 2C   Z Z,L 3    
B6B04B22 Anglický jazyk B2-2 2C   Z Z,L 3    
B0B04B22 Anglický jazyk B2-2 2C   Z Z,L 3 Saláková D.  
A0B04A0Z Anglický jazyk 0-1 2s   Z Z 0    
A0B04A0L Anglický jazyk 0-2 2s   Z L 0    
A0B04A1Z Anglický jazyk 1-1 2C   Z Z 0    
XP04A1 Anglický jazyk 1 4C CS NIC Z,L 0 Saláková D.  
A0B04A1 Anglický jazyk 1     ZK Z,L 0    
A0B04A1L Anglický jazyk 1-2 2C   Z L 0    
A0B04A2Z Anglický jazyk 2-1 2C   Z Z 0    
XP04A2 Anglický jazyk 2 4C CS NIC Z,L 0 Saláková D.  
A7B04A2Z Anglický jazyk 2-1 2C   Z Z 0    
A0B04A2 Anglický jazyk 2     Z,ZK Z,L 0    
AD7B04A2 Anglický jazyk 2     Z,ZK Z 0    
A0B04A2L Anglický jazyk 2-2 2C   Z,ZK L 0    
A7B04A2L Anglický jazyk 2-2 2C   Z,ZK L 0    
B6B04A2L Anglický jazyk 2-2 2C   Z,ZK L 0    
XP04AZK Anglický jazyk 0C EN ZK Z,L 0 Saláková D.  
A0B04OA Anglický odborný jazyk 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
B04BEN Business English 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
AE0B04C0 Czech Language 0 2C EN Z * 2 Saláková D.  
AE04C1 Czech Language 1 2C EN Z Z,L 2 Saláková D.  
A0B04C2Z Český jazyk 2-1 2C   Z Z 2 Saláková D.  
A0B04C2L Český jazyk 2-2 2C   Z L 2 Saláková D.  
A0B04CIN2 Čínština 2 2C CS Z Z,L 2 Saláková D.  
A0B04CIN Čínština 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04KF1 Francouzská konverzace 1 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04KF2 Francouzská konverzace 2 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04F1 Francouzský jazyk 1 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04F2 Francouzský jazyk 2 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04F3 Francouzský jazyk 3 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04IA Intenzivní kurz angličtiny 4C   Z Z,L 0    
A4B04AZK Intermediate Exam 2C   Z,ZK * 0    
A0B04JAP2 Japonština 2 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04JAP Japonština 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04GN Německá gramatika v praxi 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
A0B04KN2 Německá konverzace 2 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04KN Německá konverzace 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
A0B04N1 Německý jazyk 1 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04N2 Německý jazyk 2 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04N3 Německý jazyk 3 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04ON Německý odborný jazyk 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
BE9M04PRE Presentation Skills 2C EN KZ Z 2 Saláková D.  
B6B04PRE Prezentace 1P+1C CS KZ Z 3 Saláková D.  
BD6B04PRE Prezentace 14+6 CS KZ Z 3    
B3B04PRE Prezentační dovednosti 2C CS KZ L 2 Saláková D.  
BE3M04PSK Prezentační dovednosti 2C EN KZ Z 2 Saláková D.  
A0B04CAE1 Příprava na CAE 1 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
A0B04CAE2 Příprava na CAE 2 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
A0B04CAE3 Příprava na CAE 3 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
A0B04CAE4 Příprava na CAE 4 2C   Z Z,L 0    
A0B04FCE1 Příprava na FCE 1 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04FCE2 Příprava na FCE 2 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04FCE4 Příprava na FCE 4 2C   Z Z,L 2    
A0B04FCE3 Příprava na FCE3 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
A0B04PZP Příprava na pobyt německy 2C   Z * 2    
A0B04RET Rétorika 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
A0B04KR2 Ruská konverzace 2 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04KR Ruská konverzace 2C   Z Z,L 2 Saláková D.  
A0B04R1 Ruský jazyk 1 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04R2 Ruský jazyk 2 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04R3 Ruský jazyk 3 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04R4 Ruský jazyk 4 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04KS1 Španělská konverzace 1 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04KS2 Španělská konverzace 2 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04S1 Španělský jazyk 1 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04S2 Španělský jazyk 2 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04S3 Španělský jazyk 3 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04S4 Španělský jazyk 4 2C   Z * 2 Saláková D.  
A0B04CA Technická angličtina pro mírně pokročilé 2C   Z L 2    
A0B04TOEFL TOEFL 4C   Z L 4    


13113 FEL - katedra elektrotechnologie

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
AE0M13MKV Advanced Components of Power Electronic 2P+2L EN Z,ZK L 5    
AE0B13PTE Advanced technology in electrical engineering 2P+2L EN Z,ZK L 5    
A7B13ANW Analýza a návrh webových aplikací 2P+2S   KZ L 4    
AD7B13ANW Analýza a návrh webových aplikací 14KP+6KC   KZ L 4    
A5M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů 3P+1L CS KZ L 4    
B0M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů 2P+2L CS Z,ZK Z 4    
B1M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Hrzina P.  
BD1M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
B1M13ASS Aplikace solárních systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Benda V.  
BD1M13ASS Aplikace solárních systémů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 Benda V.  
BE0M13AEZ Application of Electrochemical Sources 2P+2L EN Z,ZK Z 4    
BE1M13AEZ Application of Electrochemical Sources 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AE0B13BAP Bachelor Project 28S EN Z L 20    
AE8B13BAP Bachelor Project 7S CS Z L 9    
A0B13BAP Bakalářská práce 28S CS Z L 20    
AD0B13BAP Bakalářská práce 28S CS Z L 20    
A8B13BAP Bakalářská práce 7S CS Z L 9    
AE0M13KTM Construction and Technology of Microcomputers 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AE0B13KEO Construction of Electronic Circuits 2P+2L EN Z,ZK Z 4    
BE1M13MAD Control methods and testing in electrotechnology 2P+2L EN Z,ZK L 5    
XP13DFD Datová a funkční analýza výrobních systémů 2P+2S CS Z,ZK L 4 Molhanec M.  
XP13DEZ Degradační procesy elektrických zařízení 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Dušek K.  
XP13DTF Diagnostika tenkých vrstev 2P+2L EN Z,ZK L 4 Polcar T.  
AE0M13DIP Diploma Thesis 36S EN Z L 25    
A0M13DIP Diplomová práce 36S CS Z L 25    
AD0M13DIP Diplomová práce 36S CS Z L 25    
BE1M13EKP Ecology and Materials 2P+2L EN Z,ZK Z 5 Kudláček I.  
AE1M13EMP Ecology of materials and processes 2P+2L EN Z,ZK L 5    
BE1M13EMP Ecology of materials and processes 2P+2L EN Z,ZK L 5    
B1M13EKP Ekologie a materiály 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Kudláček I.  
BD1M13EKP Ekologie a materiály 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 Kudláček I.  
AD1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 14KP+6KC CS Z,ZK L 5    
A1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 2P+2L CS Z,ZK L 5    
BD1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 14KP+6KC CS Z,ZK L 5 Kudláček I., Weinzettel J.  
B1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 2P+2L CS Z,ZK L 5 Kudláček I., Weinzettel J.  
AD0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky 14KP+6KL CS Z,ZK Z 4    
AE0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky 2P+2L EN Z,ZK Z 4    
B0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Kudláček I.  
BD0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky 14KP+6KC CS Z,ZK Z 4    
AE1M13EZF Electrochemical Sources and Photovoltaics 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AE0B13ETM Electrotechnical materials 2P+1L EN Z,ZK L 4    
AD1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
A1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
B1B13SEZ Elektrochemické zdroje a fotovoltaika 2P+2L CS Z,ZK L 4 Benda V., Hrzina P.  
BD1B13SEZ Elektrochemické zdroje a fotovoltaika 14KP+6KL CS Z,ZK L 4    
AD0B13ETM Elektrotechnické materiály 14KP+3KL CS Z,ZK L 4    
A5M13FVS Fotovoltaické systémy 3P+1L CS KZ Z 4 Holovský J.  
XP13FCD Fotovoltaické systémy 2P+2L CS Z,ZK L 4 Benda V.  
XP13FDD Fyzika dielektrik 2P+2S CS Z,ZK Z 4 Mach P.  
XP13FPD Fyzika polovodičů 2P+2S CS Z,ZK Z 4 Benda V.  
BE1M13IND Individual Master Project 4C EN Z Z 4    
AE1B13IND Individual Project 4L EN Z Z 5    
AE1M13IND Individual Project 4L EN Z Z 6    
AE1B13PPS Industrial computer systems 2P+2L EN Z,ZK L 5    
AE2B13PEL Industrial Electrical Engineering 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AE0M13PRE Industrial electronics 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
BE0M13PEK Introduction to Industrial Ecology 2L+2S EN Z,ZK L 4    
B1M13JAS Jakost a spolehlivost 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
BD1M13JAS Jakost a spolehlivost 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
B1M13JAS1 Jakost a spolehlivost 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Mach P.  
BD1M13JAS1 Jakost a spolehlivost 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6 Mach P.  
AD0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 4    
B0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Papež V.  
BD0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 4    
AD0M13KTM Konstrukce a technologie mikropočítačů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
A0M13KTM Konstrukce a technologie mikropočítačů 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
BD1M13MAD Kontrolní metody a testování v elektrotechnologii 14KP+6KL CS Z,ZK L 5    
B1M13MAD Kontrolní metody a testování v elektrotechnologii 2P+2L CS Z,ZK L 5 Osob je mnoho  
AE1M13VES Manufacturing of Electrical Components 2P+2L EN KZ Z 4    
BE1M13VES Manufacturing of Electrical Components 2P+2L EN KZ Z 4    
AE1M13VEZ Manufacturing of Electronic Equipment 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
BE1M13VEZ Manufacturing of Electronic Equipment 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AE0B13MTE Materials and technology for electronics 2P+2L EN Z,ZK L 4    
BE5B13MVE Materials for Power Electrical Engineering 2P+2L EN Z,ZK Z 5 Mach P., Sedláček J.  
AD0B13MTE Materiály a technologie pro elektroniku 14KP+6KL CS Z,ZK Z 4    
BD0M13MTE Materiály a technologie pro elektroniku 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
B0M13MTE Materiály a technologie pro elektroniku 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Sedláček J.  
B1B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Mach P., Sedláček J.  
BD1B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
BD5B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku 14KP+6KL CS Z,ZK Z 4 Mach P., Sedláček J.  
B1B13MVE1 Materiály pro výkonovou elektrotechniku 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Mach P.  
XP13MSD Modelování a simulace technologických systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Mach P.  
AD0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky 14KP+6KL CS Z,ZK L 5    
A0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky 2P+2L CS Z,ZK L 5    
AD0B13NNT Nanotechnologie 14KP+6KC CS Z,ZK Z,L 4    
B0B13NNT Nanotechnologie 2P+2C CS Z,ZK Z,L 4    
BD0B13NNT Nanotechnologie 14KP+6KL CS Z,ZK Z,L 4    
BVB13NNT Nanotechnologie 2P+2L CS Z,ZK Z,L 4 Ctibor P.  
AE0B13NNT Nanotechnology 2P+2S EN Z,ZK Z,L 4    
BE0B13NNT Nanotechnology 2P+2L EN Z,ZK Z,L 4    
BEVB13NNT Nanotechnology 2P+2L EN Z,ZK Z,L 4 Ctibor P., Voves J.  
A5M13NZZ Nezávislé zdroje 3P+1L CS KZ Z 4 Dušek K.  
XP13NM Nové materiály a jejich použití 2P+2S CS Z,ZK L,Z 4 Bouda V.  
AD0B13PTE Perspektivní technologie v elektrotechnice 14KP+6KC CS Z,ZK L 5    
B1B13PTE Perspektivní technologie v elektrotechnice 2P+2L CS Z,ZK L 4 Dušek K.  
BD1B13PTE Perspektivní technologie v elektrotechnice 14KP+6KL CS Z,ZK L 4    
XP13PED Plasty v elektrotechnice 2P+2S CS Z,ZK Z 4 Kudláček I.  
BE1M13VSE Power components in electrical engineering 2P+2L EN Z,ZK L 5 Papež V.  
AD1B13IND Projekt individuální 4KC CS Z Z 5    
AD1M13IND Projekt individuální 4KC CS Z Z 6    
A1B13IND Projekt individuální 4L CS Z Z 5    
A1M13IND Projekt individuální 4L CS Z Z 6    
B1B13IND Projekt individuální 4L CS Z Z 4    
B1M13IND Projekt magisterský 4C CS Z Z 4 Beshajová Pelikánová I.  
BD1M13IND Projekt magisterský 4KC EN Z Z 4    
AD1B13TP1 Projekt v týmu 14KP+6KC CS Z L 4    
AD1M13TP1 Projekt v týmu 14KP+6KC CS Z L 5    
A1B13TP1 Projekt v týmu 2P+2S CS Z L 4    
A1M13TP1 Projekt v týmu 2P+2S CS Z L 5    
AD0M13PRE Průmyslová elektronika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
A0M13PRE Průmyslová elektronika 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
BD0M13PRE Průmyslová elektronika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
B0M13PRE Průmyslová elektronika 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
AD2B13PEL Průmyslová elektrotechnika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
A2B13PEL Průmyslová elektrotechnika 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
AD1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 14KP+6KL CS Z,ZK L 5    
B1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 2P+2L CS Z,ZK L 4 Künzel K.  
BD1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 14KP+6KL CS Z,ZK L 4    
BE1M13JAS Quality and Reliability 2P+2C EN Z,ZK Z,L 6    
BE1M13JAS1 Quality and Reliability 2P+2C EN Z,ZK Z,L 6 Mach P.  
AD1M13SVS Simulace výrobních systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
A1M13SVS Simulace výrobních systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 5    
B1M13SVS Simulace výrobních systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Künzel K., Mach P.  
BD1M13SVS Simulace výrobních systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
AE1M13SVS Simulation of Production Sytems 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
BE1M13SVS Simulation of Production Sytems 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
XP13SID Software v průmyslovém inženýrství 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Molhanec M.  
AE1B13SVS Solar Energy Application Systems 2P+2L EN Z,ZK L 5    
BE1B13SSE Solar Systems and Electrochemical Sources 2P+2L EN Z,ZK L 4 Benda V.  
BE1M13ASS Solar Systems Application 2P+2L EN Z,ZK Z 5 Benda V.  
B1B13SSE Solární systémy a elektrochemické zdroje 2P+2L CS Z,ZK L 4 Benda V.  
XP13SSD Speciální metody stanovení jakosti součástek 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Papež V.  
XP13SAV Statistická analýza a vyhodnocení technologických dat 2P+2S CS Z,ZK L 4 Molhanec M.  
AD0B13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice 14KP+6KL CS KZ L 4    
B0B13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice 2P+2L CS KZ Z,L 4    
BD0B13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice 14KP+6KL CS KZ L 4    
BVB13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice 2P+2L CS KZ Z,L 4 Dušek K., Sedláček J.  
AD1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie 14KP+6KL CS Z,ZK L 5    
A1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie 2P+2L CS Z,ZK L 5    
XP13SJD Systémy řízení jakosti 2P+2S CS Z,ZK L 4 Mach P.  
AE1B13TP1 Team Project 2P+2S EN Z L 4    
AE1M13TP1 Team Project 2P+2S EN Z L 5    
XP13TND Technika nízkých teplot a supravodivost 2P+2S CS Z,ZK L 4 Kuba J.  
AE1M13TPR Technological Project Planning 2P+2S EN Z,ZK L 5    
BE0M13TPR Technological Project Planning 2L+2S EN Z,ZK L 4    
XP13TPD Technologické procesy pro elektronickou výrobu 2P+2L CS Z,ZK L 4 Dušek K., Mach P.  
B1B13TEP Technologické procesy pro elektrotechniku 3P+2L CS Z,ZK L 4 Mach P.  
AD1M13TPR Technologické projektování 14KP+6KC CS Z,ZK L 5    
A1M13TPR Technologické projektování 2P+2S CS Z,ZK L 5    
BD0M13TPR Technologické projektování 14KP+6KC CS Z,ZK L 4    
B0M13TPR Technologické projektování 2P+2S CS Z,ZK L 4 Gric P., Molhanec M.  
B1B13TPR Technologické projektování 2P+2S CS Z,ZK L 5 Molhanec M.  
AD0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů 14KP+6KL CS Z,ZK L 5    
A0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů 2P+2L CS Z,ZK L 5    
BD0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů 14KP+6KL CS Z,ZK L 4    
B0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů 2P+2L CS Z,ZK L 4 Koblížek V.  
AE0M13TKS Technology of Cables and Optical waveguides 2P+2L EN Z,ZK L 5    
BD0M13PEK Úvod do průmyslové ekologie 14KP+6KC CS Z,ZK L 4    
B0M13PEK Úvod do průmyslové ekologie 2P+2S CS Z,ZK L 4 Weinzettel J.  
B1B13VST Výkonové součástky a technologie 3P+2L CS Z,ZK L 5 Mach P., Papež V.  
BD1B13VST Výkonové součástky a technologie 21KP+6KL CS Z,ZK L 5    
BD5B13VST Výkonové součástky a technologie 14KP+6KL CS Z,ZK L 4 Mach P., Papež V.  
B1M13VSE Výkonové součástky v elektrotechnice 2P+2L CS Z,ZK L 5 Papež V.  
BD1M13VSE Výkonové součástky v elektrotechnice 14KP+6KL CS Z,ZK L 5 Papež V.  
BD1M13VEZ Výroba elektronických zařízení 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
B1M13VEZ Výroba elektronických zařízení 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
B1B13VEZ Výroba elektronických zařízení 2P+2L CS Z,ZK L 6 Bušek D., Urbánek J.  
AD1M13VES Výroba elektrotechnických součástek 14KP+6KL CS KZ Z 4    
A1M13VES Výroba elektrotechnických součástek 2P+2L CS KZ Z 4    
BD1M13VES Výroba elektrotechnických součástek 14KP+6KL CS KZ Z 4    
B1M13VES Výroba elektrotechnických součástek 2P+2L CS KZ Z 4    
B1B13VES Výroba elektrotechnických součástek 2P+2L CS Z,ZK L 6 Papež V.  
A1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
B1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Gric P., Hájek J.  
BD1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
BD5B13VVZ Výroba výkonových zařízení 14KP+6KL CS Z,ZK Z 4 Gric P., Hájek J.  
B1B13VVZ1 Výroba výkonových zařízení 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Gric P., Hájek J.  
A5M13VSO Využití solární energie 1P+1L CS KZ L 4    
XP13VVM Vývoj a výzkum materiálů 2P+2S CS Z,ZK L,Z 4 Bouda V.  
XP13VNM Výzkum nových materiálů 2P+2L   Z,ZK Z 4 Ctibor P.  
AE0B13SPE Welding and Soldering in Electrotechnics 2P+2L EN KZ L 4    


13114 FEL - katedra elektrických pohonů a trakce

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
BE0B14AMS Actuators and Low Power Machines 2+2L EN Z,ZK L 5    
BE9M14AML Aerodynamics and Flight Mechanics 2P+4L EN Z,ZK Z 6 Kočárník P.  
AE0M14AML Aerodynamics and Mechanics of Flight 2+2s CS Z,ZK Z 4    
AE3M14AML Aerodynamics and mechanics of flight 2+2s EN Z,ZK Z 6    
AD0M14AML Aerodynamika a mechanika letu 14+6s CS Z,ZK Z 4    
A0M14AML Aerodynamika a mechanika letu 2+2s CS Z,ZK Z 4    
A3M14AML Aerodynamika a mechanika letu 2+2c CS Z,ZK Z 6    
AD3M14AML Aerodynamika a mechanika letu 14+6s CS Z,ZK Z 6    
B9M14AML Aerodynamika a mechanika letu 2P+4L CS Z,ZK Z 6 Kočárník P.  
AD0B14AMS Aktuátory a malé stroje 14+6L CS Z,ZK L 5    
B0B14AMS Aktuátory a malé stroje 2P+2L CS Z,ZK L 5    
BD0B14AMS Aktuátory a malé stroje 14KP+6KL CS Z,ZK L 5    
AE8B14ADP Algorithm Development and Programming 2+2c   Z,ZK Z 5    
BE5B14ADP Algorithm Development and Programming 2P+2C   Z,ZK Z 5    
A8B14ADP Algoritmizace a programování 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Zděnek J.  
AD0B14AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 14+6L CS Z,ZK L 4    
A0B14AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 2+2L CS Z,ZK L 4    
B0B14AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 2P+2L CS Z,ZK L 5 Haubert T.  
BD0B14AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 14+6l CS Z,ZK L 5    
AE0B14AEE Automotive Electrical and Electronic Engineering 2+2L CS Z,ZK L 4    
BE0B14AEE Automotive Electrical and Electronic Engineering 2+2L EN Z,ZK L 5    
AE0B14BAP Bachelor Project     Z L 20    
AE8B14BAP Bachelor Project 7s   Z L 9    
A0B14BAP Bakalářská práce     Z L 20    
AD0B14BAP Bakalářská práce     Z L 20    
A8B14BAP Bakalářská práce 7s   Z L 9    
BE1M14REP Control and Regulation of Electric Drives 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
BE0M14KOP Design of Electric Drives Components 2+2L CS Z,ZK Z 5    
AD0M14DGP Diagnostika elektrických pohonů 14+6L CS Z,ZK L 5    
A0M14DGP Diagnostika elektrických pohonů 2+2L CS Z,ZK L 5    
BE1M14DEP Digital Control of Electric Drives 2P+2L EN Z,ZK L 5    
B1M14DEP Digitální řízení elektrických pohonů 2P+2L CS Z,ZK L 5 Zděnek J.  
BD1M14DEP Digitální řízení elektrických pohonů 14+6l CS Z,ZK L 5    
AE0M14DIP Diploma Project     Z L 25    
A0M14DIP Diplomová práce     Z L 25    
AD0M14DIP Diplomová práce     Z L 25    
AE0M14KSP Drive Communication Systems 2+2c CS Z,ZK L 5    
AE0B14SPP Drive Sensors 2+2L CS Z,ZK Z 4    
AE0M14DMP Dynamics of mechanical parts of drives 2+2s CS Z,ZK Z 4    
XP14DES Dynamika elektrických strojů 2P+2C CS ZK Z 4 Chomát M.  
AD0M14DMP Dynamika mechanických částí pohonů 14+6s CS Z,ZK Z 4    
A0M14DMP Dynamika mechanických částí pohonů 2+2s CS Z,ZK Z 4    
AE0M14KOP Electric Drive Component Design 2+2L CS Z,ZK Z 5    
AE1M14RPO Electric Drive Control 2+2L CS Z,ZK L 5    
AE0M14DGP Electric Drive Diagnostics 2+2L CS Z,ZK L 5    
AE3B14EPR Electric drive for automation and robotics 2+2s CS Z,ZK L 6    
AE1B14PO1 Electric Drives and Traction 1 2+2L CS Z,ZK Z 6    
AE1M14PO2 Electric Drives and Traction 2 2+2L CS Z,ZK L 5    
BE1M14EPT Electric Drives and Traction 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Lettl J.  
BE1M14EPT1 Electric Drives and Traction 2P+2L EN Z,ZK Z 5 Lettl J.  
AE1B14SP1 Electric Machinery and Apparatus 1 3+2L CS Z,ZK Z 5    
BE5B14SP1 Electric Machinery and Apparatus 1 3P+2L EN Z,ZK L 5 Mindl P.  
AE1M14SP2 Electric Machinery and Apparatus 2 2+2L CS Z,ZK Z 5    
BE1M14ESP Electric Machinery and Apparatus 2P+2L EN Z,ZK Z 5 Mindl P.  
BE1B14ZSP Electric Machines and Apparatuses Basics 3P+2L EN Z,ZK L 5    
AD1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1 14+6L CS Z,ZK Z 6    
A1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
AD1M14PO2 Elektrické pohony a trakce 2 14+6L CS Z,ZK L 5    
A1M14PO2 Elektrické pohony a trakce 2 2+2L CS Z,ZK L 5    
B1M14EPT Elektrické pohony a trakce 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
BD1M14EPT Elektrické pohony a trakce 14+6l CS Z,ZK Z 6    
B1M14EPT1 Elektrické pohony a trakce 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Lettl J.  
BD1M14EPT1 Elektrické pohony a trakce 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
AD3B14EPR Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku 14+6s CS Z,ZK L 6    
A3B14EPR Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku 2+2s CS Z,ZK L 6    
B3B14EPR Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku 2P+2L CS Z,ZK L 4 Chomát M.  
A5M14EPO Elektrické pohony 3+2L CS KZ L 4    
AD1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1 21+6L CS Z,ZK Z 6    
A1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1 3+2L CS Z,ZK Z 6    
AD1M14SP2 Elektrické stroje a přístroje 2 14+6L CS Z,ZK Z 5    
A1M14SP2 Elektrické stroje a přístroje 2 2+2L CS Z,ZK Z 5    
B1M14ESP Elektrické stroje a přístroje 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Mindl P.  
BD1M14ESP Elektrické stroje a přístroje 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 Mindl P.  
XP14EMC Elektromagnetická kompatibilita 2P+2C CS ZK Z 4 Čeřovský Z.  
AD1B14SEM Elektrotechnický seminář 0+14 CS Z Z 2    
A1B14SEM Elektrotechnický seminář 2s CS Z Z 2    
AD1M14ESZ Energetická strojní zařízení 14+6c CS Z,ZK Z 4    
A1M14ESZ Energetická strojní zařízení 2+2s CS Z,ZK Z 4    
B1M14ESZ Energetická strojní zařízení 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Kočárník P.  
BD1M14ESZ Energetická strojní zařízení 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
AE0B14TME Engineering mechanics 2+2s CS Z,ZK L 4    
BE1B14TME Engineering mechanics 2P+2C EN Z,ZK L 4    
BE1B14ZEL Fundamentals of Electrotechnical Engineering 2+2c EN KZ Z 3    
BE1B14ZPO Fundametals of Electric Drives 2P+2L EN Z,ZK Z 5 Kobrle P.  
BEVB14ZPO Fundametals of Electric Drives 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AE1B14IND Individual Bachelor Project 4L CS Z Z 5    
BE1B14IND Individual Bachelor Project 4L EN Z Z 4    
AE1M14IND Individual Magister Project 4L CS Z Z 5    
BE1M14IND Individual Master Project 0+4c EN Z Z 4    
AD1B14IND Individuální bakalářský projekt 4L CS Z Z 5    
A1B14IND Individuální bakalářský projekt 4L CS Z Z 5    
AD1M14IND Individuální magisterský projekt 4L CS Z Z 5    
A1M14IND Individuální magisterský projekt 4L CS Z Z 5    
AD0M14KSP Komunikační systémy pro pohony 14+6c CS Z,ZK L 5    
A0M14KSP Komunikační systémy pro pohony 2+2c CS Z,ZK L 5    
B0M14KSP Komunikační systémy pro pohony 2+2l CS Z,ZK L 5    
BD0M14KSP Komunikační systémy pro pohony 14+6l CS Z,ZK L 5    
AE1M14TP1 Magister Team Project 2+2c CS Z L 5    
BE1M14SSE Machinery and Structures of Power Plants 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
AE1M14SSE Machinery structures of power plants 2+2s CS Z,ZK Z 4    
AE1B14MIS Microprocessors for Power Systems 2+2L CS Z,ZK Z 5    
BE1B14MIS Microprocessors for Power Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
BEVB14MIS Microprocessors for Power Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AD1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 14+6L CS Z,ZK Z 5    
A1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 2+2L CS Z,ZK Z 5    
BD1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 14+6l CS Z,ZK Z 5    
B1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
BE0M14MDS Modeling of Dynamical Systems 2+2c EN Z,ZK L 4    
BE1M14MDS1 Modeling of Dynamical Systems 2P+2C EN Z,ZK L 5    
BE0B14MEP Modeling of Electric Drives 2P+2L EN KZ L 4    
AD0M14MDS Modelování dynamických soustav 14+6c CS Z,ZK L 4    
A0M14MDS Modelování dynamických soustav 2+2c CS Z,ZK L 4    
B0M14MDS Modelování dynamických soustav 2P+2C CS Z,ZK L 4    
BD0M14MDS Modelování dynamických soustav 14+6c CS Z,ZK L 4    
B1M14MDS1 Modelování dynamických soustav 2P+2C CS Z,ZK L 5 Kočárník P.  
BD1M14MDS1 Modelování dynamických soustav 14KP+6KC CS Z,ZK L 5    
B0B14MEP Modelování v elektrických pohonech 2P+2C CS KZ L 4 Kočárník P.  
BD0B14MEP Modelování v elektrických pohonech 14+6c CS KZ L 4    
XP14MZR Moderní způsoby řízení pohonů 2P+2C CS ZK Z 4 Lettl J.  
AD0M14KOP Návrh komponent elektrického pohonu 14+6l CS Z,ZK Z 5    
A0M14KOP Návrh komponent elektrického pohonu 2+2L CS Z,ZK Z 5    
BD0M14KOP Návrh komponent elektrického pohonu 14+6l CS Z,ZK Z 5    
B0M14KOP Návrh komponent elektrického pohonu 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
XP14MEN Nové směry měničové techniky 2P+2C CS ZK L,Z 4 Lettl J.  
AE1B14VE1 Power Electronics 1 2+2L CS Z,ZK L 5    
AE1M14VE2 Power Electronics 2 2+2L CS Z,ZK Z 5    
BE1B14ZVE Power Electronics 2P+2L EN Z,ZK Z 4 Lettl J.  
BEVB14ZVE Power Electronics 2P+2L EN Z,ZK Z 4    
AE1M14ESZ Power Machine Equipment 2+2c CS Z,ZK Z 4    
BE1M14ESZ Power Machine Equipment 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
BD1B14IND Projekt bakalářský 0+4c CS Z Z 4    
B1B14IND Projekt bakalářský 0+4c CS Z Z 4    
AD1M14TP1 Projekt magisterský v týmu 14+6c CS Z L 5    
A1M14TP1 Projekt magisterský v týmu 2+2c CS Z L 5    
BD1M14IND Projekt magisterský 0+4c CS Z Z 4    
B1M14IND Projekt magisterský 0+4c CS Z Z 4    
AD1B14TP1 Projekt v týmu B 14+6L CS Z L 5    
A1B14TP1 Projekt v týmu 2+2L CS Z L 5    
A5M14RPI Rozvody elektrické energie a pohony 2P+1L CS Z,ZK Z 5 Lettl J.  
B1M14REP Řízení a regulace elektrických pohonů 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
BD1M14REP Řízení a regulace elektrických pohonů 14+6l CS Z,ZK Z 5    
AD1M14RPO Řízení elektrických pohonů 14+6L CS Z,ZK L 5    
A1M14RPO Řízení elektrických pohonů 2+2L CS Z,ZK L 5    
F14SEM Semestrální práce 4s   Z Z 5    
AE1B14SEM Seminar on Electrical Engineering 2s CS Z Z 2    
AD0B14SPP Senzory pro pohony 14+6L CS Z,ZK Z 4    
A0B14SPP Senzory pro pohony 2+2L CS Z,ZK Z 4    
AD1M14SOP Simulace a optimalizace v pohonech 14+6L CS Z,ZK Z 5    
A1M14SOP Simulace a optimalizace v pohonech 2+2L CS Z,ZK Z 5    
B1M14SOP Simulace a optimalizace v pohonech 2P+2L CS Z,ZK L 5 Valouch V.  
BD1M14SOP Simulace a optimalizace v pohonech 14+6c CS Z,ZK L 5    
B0M14SOP Simulace a optimalizace v pohonech 2+2l CS Z,ZK L 5    
BD0M14SOP Simulace a optimalizace v pohonech 14+6c CS Z,ZK L 5    
AE1M14SOP Simulation and Optimization in Drives 2+2L CS Z,ZK Z 5    
BE0M14SOP Simulation and Optimization in Electric Drives 2P+2L EN Z,ZK L 5 Valouch V.  
AE0M14MDS Simulation of dynamic systems 2+2s CS Z,ZK L 4    
AD1M14SSE Strojní struktury elektráren 14+6s CS Z,ZK Z 4    
A1M14SSE Strojní struktury elektráren 2+2s CS Z,ZK Z 4    
B1M14SSE Strojní struktury elektráren 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Kočárník P.  
BD1M14SSE Strojní struktury elektráren 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 Kočárník P.  
AD7B14SAP Struktura a architektura počítačů 14+6c CS Z,ZK L 6    
A7B14SAP Struktury a architektury počítačů 2+2c CS Z,ZK L 6    
AE1B14TP1 Team Project B 2+2L CS Z L 5    
AE0B14TDO Technical Documentation 1+2L CS KZ Z 3    
AD0B14TDO Technická dokumentace 7+6L CS KZ Z 3    
A0B14TDO Technická dokumentace 1+2L CS KZ Z 3    
B0B14TDO1 Technická dokumentace 1P+2C CS KZ Z 4 Nová I.  
AD0B14TME Technická mechanika 14+6s CS Z,ZK L 4    
A0B14TME Technická mechanika 2+2s CS Z,ZK L 4    
B1B14TME Technická mechanika 2P+2C CS Z,ZK L 4 Jirků S., Kočárník P.  
BD1B14TME Technická mechanika 14+6c CS Z,ZK L 4    
B1B14TME1 Technická mechanika 2P+2C CS Z,ZK L 5 Kočárník P.  
A7B14TEV Technické vyjadřování 2+2c CS KZ L 4    
AD7B14TEV Technické vyjadřování 14+6c CS KZ L 4    
B1M14TVM Teorie a aplikace výkonových měničů 2P+2L CS Z,ZK L 5 Lettl J.  
BD1M14TVM Teorie a aplikace výkonových měničů 14KP+6KL CS Z,ZK L 5 Lettl J.  
BE0M14ZEP Testing of Electric Drives 2+2l CS Z,ZK L 5    
BE1M14TVM Theory and Application of Power Converters 2P+2L EN Z,ZK L 5 Lettl J.  
AD1B14VE1 Výkonová elektronika 1 14+6L CS Z,ZK L 5    
A1B14VE1 Výkonová elektronika 1 2+2L CS Z,ZK L 5    
AD1M14VE2 Výkonová elektronika 2 14+6L CS Z,ZK Z 5    
A1M14VE2 Výkonová elektronika 2 2+2L CS Z,ZK Z 5    
B1B14ZPO Základy elektrických pohonů 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
BD1B14ZPO Základy elektrických pohonů 14+6c CS Z,ZK Z 5    
BD5B14ZPO Základy elektrických pohonů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 4    
B1B14ZSP Základy elektrických strojů a přístrojů 3P+2L CS Z,ZK L 5 Kobrle P.  
BD1B14ZSP Základy elektrických strojů a přístrojů 21+6l CS Z,ZK L 5    
BD5B14ZSP Základy elektrických strojů a přístrojů 14KP+6KL CS Z,ZK L 4    
B1B14ZEL Základy elektrotechnického inženýrství 2P+2C CS KZ Z 3    
BD1B14ZEL Základy elektrotechnického inženýrství 14+6c CS KZ Z 3    
BD5B14ZEL Základy elektrotechnického inženýrství 14KP+6KC CS KZ Z 4    
B1B14ZEL1 Základy elektrotechnického inženýrství 2P+2C CS KZ Z 4    
A5M14ZSE Základy silnoproudé elektrotechniky 2+1L CS KZ L 4    
B1B14ZVE Základy výkonové elektroniky 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Lettl J.  
BD1B14ZVE Základy výkonové elektroniky 14+6l EN Z,ZK Z 4    
BD5B14ZVE Základy výkonové elektroniky 14KP+6KL CS Z,ZK Z 4 Lettl J.  
B0M14ZEP Zkoušení elektrických pohonů 2P+2L CS Z,ZK L 5    
BD0M14ZEP Zkoušení elektrických pohonů 14KP+6KL CS Z,ZK L 5 Hlinovský V.  


13115 FEL - katedra elektroenergetiky

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
AE0B15BAP Bachelor's thesis 28s   Z L 20    
AE8B15BAP Bachelor's thesis 7s   Z L 9    
A0B15BAP Bakalářská práce 28s   Z L 20    
AD0B15BAP Bakalářská práce 28s   Z L 20    
A8B15BAP Bakalářská práce 7s   Z L 9    
AE1M15RES Control of Power Systems 2+2c CS Z,ZK L 5    
XP15DVN Diagnostika izolačních systémů vn a vvn 2P+2S CS Z,ZK L 4 Procházka R.  
A0M15DIP Diplomová práce 36s   Z L 25    
AD0M15DIP Diplomová práce 36s   Z L 25    
B1M15DEE Distribuce elektrické energie 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Tlustý J.  
BD1M15DEE Distribuce elektrické energie 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5    
BE1M15DEE Distribution of Electrical Energy 2P+2S EN Z,ZK Z 5    
BE0M15DSE Dynamics and Reliability of Electrical Power Systems 2+2s EN Z,ZK Z 5    
B0M15DSE Dynamika a spolehlivost elektrizačních soustav 2P+2S CS Z,ZK Z 5    
BD0M15DSE Dynamika a spolehlivost elektrizačních soustav 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5    
BE1M15ETT Electrical Heat 2P+2S EN Z,ZK Z 5 Kyncl J.  
AE0B15EIN Electrical Installations 2+2L CS Z,ZK L 4    
AE1M15EST Electrical Light and Heat 2+2c CS Z,ZK Z 5    
BE1M15ELS Electrical Light 2P+2L EN Z,ZK L 5    
AE0M15EZS Electrical Sources and Systems 2+2s CS Z,ZK Z 5    
AD1M15ENY Elektrárny 14+6c CS Z,ZK Z 5    
A1M15ENY Elektrárny 2+2c CS Z,ZK Z 5    
B1M15ENY Elektrárny 2P+2S CS Z,ZK L 5 Müller Z.  
BD1M15ENY Elektrárny 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
B0B15EIN Elektrické instalace vn a nn 2P+2S CS Z,ZK L 4    
BD0B15EIN Elektrické instalace vn a nn 14KP+6KS CS Z,ZK L 4    
AD0B15EIN Elektrické instalace 14+6L CS Z,ZK L 4    
A0B15EIN Elektrické instalace 2+2L CS Z,ZK L 4    
AD1M15EST Elektrické světlo a teplo 14+6c CS Z,ZK Z 5    
A1M15EST Elektrické světlo a teplo 2+2c CS Z,ZK Z 5    
A5M15ES1 Elektrické světlo 1 2P+1S CS KZ Z 4    
B1M15ELS Elektrické světlo 2P+2L CS Z,ZK L 5    
BD1M15ELS Elektrické světlo 14KP+6KL CS Z,ZK L 5    
XP15ET Elektrické teplo 2P+2S CS Z,ZK L 4 Kyncl J.  
AD0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy 14+6s CS Z,ZK Z 5    
A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy 2+2s CS Z,ZK Z 5    
AD1B15EN1 Elektroenergetika 1 14+6L CS Z,ZK Z 5    
A1B15EN1 Elektroenergetika 1 2+2L CS Z,ZK Z 5    
B1B15EN1 Elektroenergetika 1 3P+2S CS Z,ZK L 6 Müller Z.  
BD1B15EN1 Elektroenergetika 1 21+6s CS Z,ZK L 6    
BD5B15EN1 Elektroenergetika 1 1,5 CS Z,ZK Z 4 Müller Z.  
BD1B15EN11 Elektroenergetika 1 21KP+6KS CS Z,ZK L 5    
B1B15EN11 Elektroenergetika 1 3P+2S CS Z,ZK L 5    
AD1B15EN2 Elektroenergetika 2 14+6s CS Z,ZK L 6    
A1B15EN2 Elektroenergetika 2 2+2s CS Z,ZK L 6    
B1B15EN2 Elektroenergetika 2 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Procházka R.  
BD1B15EN2 Elektroenergetika 2 14+6L CS Z,ZK Z 5    
BD5B15EN2 Elektroenergetika 2 1,5 CS Z,ZK Z 4    
AD1B15EN3 Elektroenergetika 3 14+6s CS Z,ZK L 5    
A1B15EN3 Elektroenergetika 3 2+2s CS Z,ZK L 5    
B1B15EN3 Elektroenergetika 3 2P+2L CS KZ Z 4 Kyncl J.  
BD1B15EN3 Elektroenergetika 3 14+6L CS KZ Z 4    
BD5B15EN3 Elektroenergetika 3 1,5 CS KZ L 4    
B1M15ETT Elektrotepelná technika 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Kyncl J.  
BD1M15ETT Elektrotepelná technika 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5    
BE1M15PPE Elements and Operation of Electrical Power Systems 2P+2S EN KZ Z 4    
BE1M15PPE1 Elements and Operation of Electrical Power Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 5 Müller Z.  
P15EH Energetické hospodářství 2+2s   Z,ZK L 4    
XP15EH Energetické hospodářství 2P+2S CS Z,ZK L 4 Müller Z.  
B1B15EPR Energetické projektování 2P+2S CS KZ L 4    
BD1B15EPR Energetické projektování 14KP+6KS CS KZ L 4    
BE1M15IAP Engineering Applications 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
P15FAK Fotometrie a kolorometrie 2+2s   Z,ZK L 4    
AE1M15TVN High Voltage Engineering 2+2L CS Z,ZK L 5    
BE1M15TVN High Voltage Engineering 2P+2L EN Z,ZK L 5 Procházka R.  
BE0M15VNZ High Voltage Testing 2P+2L EN Z,ZK L 5    
AE0B15VNZ High-voltage Testing 2+2L CS Z,ZK Z 4    
AE1B15IND Individual Project 4s CS Z Z 5    
AE1M15IND Individual project 4s CS Z Z 6    
B1M15IAP Inženýrské aplikace 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Kyncl J.  
BD1M15IAP Inženýrské aplikace 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
BE1M15IND Master Project 0+4s EN Z Z 4    
AE0M15DIP Master's thesis 36s   Z L 25    
AD1B15MAA Matematické aplikace 21+6c CS Z,ZK L 6    
A1B15MAA Matematické aplikace 3+2c CS Z,ZK L 6    
AE1B15MAA Mathematic Applications 3+2c CS Z,ZK L 6    
BE5B15MAA Mathematic Applications 0P+4C EN Z,ZK L 4 Kyncl J.  
XP15MVN Měření při vysokém napětí 2P+2S CS Z,ZK L 4 Procházka R.  
AE1B15EN1 Power Engineering 1 2+2L CS Z,ZK Z 5    
BE5B15EN1 Power Engineering 1 2P+2C EN Z,ZK L 5 Müller Z.  
AE1B15EN2 Power Engineering 2 2+2s CS Z,ZK L 6    
BE5B15EN2 Power Engineering 2 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
AE1B15EN3 Power Engineering 3 2+2s CS Z,ZK L 5    
AE1M15ENY Power Plants 2+2c CS Z,ZK Z 5    
BE1M15ENY Power Plants 2P+2S EN Z,ZK L 5 Müller Z.  
AE0B15PES Power Systems Operation 2+2s CS Z,ZK Z 5    
BE0B15PES Power Systems Operation 2+2s CS Z,ZK Z 5    
B1B15IND Projekt bakalářský 0P+4S CS Z Z 4    
BD1B15IND Projekt bakalářský 0+4s CS Z Z 4    
AD1B15IND Projekt individuální 4s CS Z Z 5    
AD1M15IND Projekt individuální 4s CS Z Z 6    
A1B15IND Projekt individuální 4s CS Z Z 5    
A1M15IND Projekt individuální 4s CS Z Z 6    
B1M15IND Projekt magisterský 0P+4S CS Z Z 4    
BD1M15IND Projekt magisterský 0+4s CS Z Z 4    
AD1B15TP1 Projekt v týmu 14+6s CS Z L 4    
AD1M15TP1 Projekt v týmu 14+6s CS Z L 5    
A1B15TP1 Projekt v týmu 2+2s CS Z L 4    
A1M15TP1 Projekt v týmu 2+2s CS Z L 5    
B0B15PES Provoz elektroenergetických soustav 2P+2S CS Z,ZK Z 4    
BD0B15PES Provoz elektroenergetických soustav 14KP+6KS CS Z,ZK Z 4    
AD0B15PES Provoz elektroenergetických systémů 14+6s CS Z,ZK Z 5    
A0B15PES Provoz elektroenergetických systémů 2+2s CS Z,ZK Z 5    
B1M15PPE Prvky a provoz elektroenergetických soustav 2P+2S CS KZ Z 4    
BD1M15PPE Prvky a provoz elektroenergetických soustav 14+6s CS KZ Z 4    
B1M15PPE1 Prvky a provoz elektroenergetických soustav 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Müller Z.  
BD1M15PPE1 Prvky a provoz elektroenergetických soustav 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5    
AD1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie 14+6s CS Z,ZK L 5    
A1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie 2+2s CS Z,ZK L 5    
B1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie 2P+2S CS Z,ZK Z 6 Müller Z.  
BD1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie 14KP+6KS CS Z,ZK Z 6 Müller Z.  
B1M15PRE1 Přenos a rozvod elektrické energie 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Müller Z.  
BD1M15PRE1 Přenos a rozvod elektrické energie 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5    
XP15PEE Přenosy elektrické energie 2P+2S CS Z,ZK L 4 Müller Z.  
AE0M15SZS Reliability and Security of Power Systems 2+2s CS Z,ZK L 5    
AD1M15RES Řízení elektroenergetických soustav 14+6c CS Z,ZK L 5    
A1M15RES Řízení elektroenergetických soustav 2+2c CS Z,ZK L 5    
AD0M15SZS Spolehlivost a zabezpečenost soustav 14+6s CS Z,ZK L 5    
A0M15SZS Spolehlivost a zabezpečenost soustav 2+2s CS Z,ZK L 5    
AE1B15TP1 Team Project 2+2s CS Z L 4    
AE1M15TP1 Team Project 2+2s CS Z L 5    
AD1M15TVN Technika vysokých napětí 14+6L CS Z,ZK L 5    
A1M15TVN Technika vysokých napětí 2+2L CS Z,ZK L 5    
B1M15TVN Technika vysokých napětí 2P+2L CS Z,ZK L 5 Procházka R.  
BD1M15TVN Technika vysokých napětí 14KP+6KL CS Z,ZK L 5 Procházka R.  
AE1M15PRE Transmission and Distribution of Electricity 2+2s CS Z,ZK L 5    
BE1M15PRE Transmission and Distribution of Electricity 2P+2S EN Z,ZK Z 6    
BE1M15PRE1 Transmission and Distribution of Electricity 2P+2S EN Z,ZK Z 5 Müller Z.  
B2B15UEL Úvod do elektrotechniky 2+1L CS Z,ZK Z 4    
BD2B15UEL Úvod do elektrotechniky 14+6L CS Z,ZK Z 4    
B2B15UELA Úvod do elektrotechniky 2P+1L CS KZ Z 4 Hrzina P., Müller Z.  
B1B15VYA Výpočetní aplikace 2P+2C CS KZ L 4 Kyncl J.  
BD1B15VYA Výpočetní aplikace 14KP+6KC CS KZ L 4    
XP15VEE Výroba elektrické energie 2P+2S CS Z,ZK L,Z 4    
AD0B15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví 14+6L CS Z,ZK Z 4    
A0B15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví 2+2L CS Z,ZK Z 4    
B0M15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví 2P+2L CS Z,ZK L 5 Procházka R.  
BD0M15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví 14KP+6KL CS Z,ZK L 5    
XP15VME Výzkumné metody v užití elektrické energie 2P+2S CS Z,ZK L 4 Kyncl J.  


13116 FEL - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
AE0B16BAP Bachelor project 28s EN Z Z,L 20    
AE8B16BAP Bachelor project 7s   Z Z,L 9    
A0B16BAP Bakalářská práce 28s CS Z Z,L 20    
AD0B16BAP Bakalářská práce 28s CS Z Z,L 20    
A8B16BAP Bakalářská práce 7s   Z Z,L 9    
F16BP Bakalářský projekt 4s   Z Z 8    
AE0B16EPD Business economics 2+2s EN KZ Z,L 4    
AE1B16EKP Business Economics 2+2s EN Z,ZK L 5    
BE5B16EPD Business Economics 2P+2S EN KZ Z,L 4 Podivínský T.  
AE1M16PPP Business Law II 3+1s EN Z L 4    
AE1B16PAP Business Law 2+2s EN Z,ZK Z 5    
AE1M16LOG Business Logistics 2+2s EN Z,ZK Z 5    
BE1M16LOG Business Logistics 2P+2S EN Z,ZK Z 5    
B1M16CTR Controllingové řízení 2P+2S CS Z,ZK Z 6    
BD1M16CTR Controllingové řízení 14KP+6KS CS Z,ZK Z 6    
B1M16CTR1 Controllingové řízení 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Zralý M.  
BD1M16CTR1 Controllingové řízení 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5    
AD1M16CTR Controlling 14+6s CS Z,ZK Z 6    
A1M16CTR Controlling 2+2s CS Z,ZK Z 6    
AE1M16CTR Controlling 2+2s EN Z,ZK Z 6    
BE1M16CTR Controlling 2P+2S EN Z,ZK Z 6    
BE1M16CTR1 Controlling 2P+2S EN Z,ZK Z 5    
AE0B16FIP Corporate Finance 2P+2S EN Z,ZK Z,L 4 Beneš M.  
AE1M16MAM Decision Modelling 2+2s EN Z,ZK L 5    
AE1M16RES Development of Energy Systems 2+2s EN Z,ZK Z 5    
BE1M16RES Development of Energy Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 5 Krejcar R.  
AE0M16DIP Diploma thesis 36s EN Z L,Z 25    
A0M16DIP Diplomová práce 36s   Z L,Z 25    
AD0M16DIP Diplomová práce 36s CS Z L,Z 25    
AD1M16DES Dopravní energetické systémy 14+6s CS Z,ZK Z 5    
A1M16DES Dopravní energetické systémy 2+2s CS Z,ZK Z 5    
B1M16DES Dopravní energetické systémy 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Vítek M.  
BD1M16DES Dopravní energetické systémy 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5 Vítek M.  
AE1M16EKL Ecology and economy 3+1s EN Z,ZK L 5    
BE1M16EKL Ecology and Economy 3P+1S EN Z,ZK Z 5 Knápek J.  
BE1M16EKM Econometrics and economic applications 2P+2S EN Z,ZK L 4 Lízal L.  
AE0M16EET Economics of Electro and Telecommunication Engineering 2+2s EN Z,ZK Z 5    
BE1M16EVE Economics of Power Generation 2P+2S EN Z,ZK L 5 Beneš M.  
AE1M16EUE Economy of Energy Use 2+2s EN Z,ZK L 5    
BE1M16EUE Economy of Energy Use 2P+2S EN Z,ZK L 5    
BE1M16EUE1 Economy of Energy Use 2P+2S EN Z,ZK L 5 Beranovský J.  
AE0M16EKE Economy of Power Industry 2+2s EN KZ Z 4    
BE1M16EKE Economy of Power Industry 2P+2S EN KZ Z 4    
BE1M16EKE1 Economy of Power Industry 2P+2S EN Z,ZK L 5 Bemš J., Králík T.  
AD1M16EKL Ekologie a ekonomika 21+3s CS Z,ZK Z 5    
A1M16EKL Ekologie a ekonomika 3+1s CS Z,ZK Z 5    
B1M16EKL Ekologie a ekonomika 3P+1S CS Z,ZK Z 5 Knápek J.  
BD1M16EKL Ekologie a ekonomika 21KP+3KS CS Z,ZK Z 5    
B1M16EKM Ekonometrie a ekonomické aplikace 2P+2S CS Z,ZK L 4 Lízal L.  
BD1M16EKM Ekonometrie a ekonomické aplikace 14KP+6KS CS Z,ZK L 4 Lízal L.  
AD1M16EKM Ekonometrie 14+6c CS Z,ZK L 5    
A1M16EKM Ekonometrie 2+2c CS Z,ZK L 5    
AE1M16EKM Ekonometrie 2+2c EN Z,ZK L 5    
AD0M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 14+6s CS KZ Z 4    
A0M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 2+2s CS KZ Z,L 4    
B1M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 2P+2S CS KZ Z 4    
BD1M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 14KP+6KS CS KZ Z 4    
B1M16EKE1 Ekonomika elektroenergetiky 2P+2C CS Z,ZK L 5 Králík T., Starý O.  
BD1M16EKE1 Ekonomika elektroenergetiky 14KP+6KC CS Z,ZK L 5 Králík T., Starý O.  
AD0M16EET Ekonomika elektrotechniky a telekomunikací 14+6s CS Z,ZK Z 5    
B1B16EOB Ekonomika ochran před bleskovými výboji 2P+2L CS Z,ZK L 5    
A0B16EPD Ekonomika podnikání 2+2s CS KZ Z,L 4    
A7B16EPD Ekonomika podnikání 2+2s CS KZ L 5    
B2B16EPD Ekonomika podnikání 2P+2S CS Z,ZK Z 4 Starý O.  
B2B16EPO Ekonomika podnikání 2P+2S CS KZ Z 4 Starý O.  
BD1M16ESO Ekonomika systémových ochran před bleskem 14KP+6KS CS ZK Z 4    
A5M16EUE Ekonomika užití energie 3P+1C CS KZ Z 4 Beranovský J.  
AD1M16EUE Ekonomika užití energie 14+6s CS Z,ZK L 5    
A1M16EUE Ekonomika užití energie 2+2s CS Z,ZK L 5    
B1M16EUE Ekonomika užití energie 2P+2S CS KZ L 5    
BD1M16EUE Ekonomika užití energie 14KP+6KS CS KZ L 5    
B1M16EUE1 Ekonomika užití energie 2P+2S CS Z,ZK L 5 Beranovský J.  
BD1M16EUE1 Ekonomika užití energie 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
XP16ERE Ekonomika výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 2P+4D CS ZK   4 Knápek J.  
B1M16EVE Ekonomika výroby energie 2P+2S CS Z,ZK L 5 Beneš M.  
BD1M16EVE Ekonomika výroby energie 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
B0M16EBE Energetická bezpečnost 2P+0S CS ZK Z 2 Knápek J.  
BE1M16ENI Environmental Engineering 2P+2S EN Z,ZK Z,L 5    
B1M16ENI Environmentální inženýrství 2P+2S CS Z,ZK Z,L 5    
BD1M16ENI Environmentální inženýrství 14KP+6KS CS Z,ZK Z,L 5    
AE0B16ET1 Ethic 2+2s EN KZ L 4    
B0B16ET1 Etika 1 2P+2C CS KZ Z 4 Slámečka V.  
AD0B16ET1 Etika 14+6s CS KZ L 4    
A0B16ET1 Etika 2+2s CS KZ Z,L 4    
B6B16ET1 Etika 2+2s CS KZ Z,L 4    
AD0M16FI2 Filozofie II 14+6s CS Z,ZK L 4    
A0M16FI2 Filozofie II 2+2s CS Z,ZK L 4    
AD0B16FI1 Filozofie I 14+6s CS KZ Z,L 4    
A0B16FI1 Filozofie I 2+2s CS KZ Z,L 4    
B6B16FI1 Filozofie I 2+2s CS KZ Z,L 4    
B0B16FI1 Filozofie 1 2P+2S CS KZ Z 4 Zamarovský P.  
B0M16FI2 Filozofie 2 2P+2S CS Z,ZK L 4    
BD0M16FI2 Filozofie 2 14KP+6KS CS Z,ZK L 4    
BD0M16FIL Filozofie 2 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
B0M16FIL Filozofie 2 2P+2S CS Z,ZK Z,L 5 Zamarovský P.  
A0B16FIL Filozofie 2+0s   ZK Z,L 2    
B6B16FIL Filozofie 2+0s   ZK Z,L 2    
B0B16FIL Filozofie 2P+0S CS ZK Z,L 2 Zamarovský P.  
B6B16FIP Finance a podnikání 2P+2S+2D   Z,ZK L 5 Starý O., Vašíček J.  
BD6B16FIP Finance a podnikání 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
AE1B16UFI Finance of Corporations 2+2c EN Z,ZK L 5    
A5M16FIP Finance podniku 3P+1C CS KZ L 4 Starý O., Vašíček J.  
AE1M16FIU Financial Accouting 2+2s EN Z,ZK Z 5    
BE1M16FIU Financial Accouting 2P+2S EN Z,ZK Z 5 Vašíček J.  
AE1M16FIM Financial Management 2+2c EN Z,ZK L 6    
BE1M16FIM Financial Management 2P+2C EN Z,ZK L 6    
BE1M16FIM1 Financial Management 2P+2S EN Z,ZK L 5 Starý O.  
AD1M16FIM Finanční management 14+6c CS Z,ZK L 6    
A1M16FIM Finanční management 2+2c CS Z,ZK L 6    
B1M16FIM Finanční management 2P+2S CS Z,ZK L 6    
BD1M16FIM Finanční management 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
B1M16FIM1 Finanční management 2P+2S CS Z,ZK L 5 Starý O.  
BD1M16FIM1 Finanční management 14KP+6KS CS Z,ZK L 5 Starý O.  
AD1M16FIU Finanční účetnictví 14+6s CS Z,ZK Z 5    
A1M16FIU Finanční účetnictví 2+2s CS Z,ZK Z 5    
B1M16FIU Finanční účetnictví 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Vašíček J.  
BD1M16FIU Finanční účetnictví 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5    
AD0B16HI1 Historie I 14+6s CS KZ Z 4    
A0B16HI1 Historie I 2+2s CS KZ Z,L 4    
B6B16HI1 Historie I 2+2s CS KZ Z,L 4    
A0B16HTE Historie techniky a ekonomiky 2+0s   ZK Z,L 2    
B6B16HTE Historie techniky a ekonomiky 2+0s   ZK Z,L 2    
B0B16HTE Historie techniky a ekonomiky 2P+0S CS ZK Z,L 2 Efmertová M.  
AD0B16HT1 Historie vědy a techniky 1 14+6s CS KZ L 4    
A0B16HT1 Historie vědy a techniky 1 2+2s CS KZ Z,L 4    
B0B16HT1 Historie vědy a techniky 1 2P+2S CS KZ Z 4    
AD0M16HT2 Historie vědy a techniky 2 14+6s CS Z,ZK L 4    
A0M16HT2 Historie vědy a techniky 2 2+2s CS Z,ZK L 4    
B0M16HT2 Historie vědy a techniky 2 2P+2S CS Z,ZK L 4 Efmertová M.  
BD0M16HT2 Historie vědy a techniky 2 14KP+6KS CS Z,ZK L 4    
BD0M16HVT Historie vědy a techniky 2 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
B0M16HVT Historie vědy a techniky 2 2P+2S CS Z,ZK Z,L 5 Efmertová M.  
B0B16HI1 Historie 1 2P+2S CS KZ Z 4 Josefovičová M.  
AE0B16HI1 History I 2+2s EN KZ Z 4    
BE0M16HSD History of economy and social studies 2P+2S EN Z,ZK L 4    
BE0M16HSD1 History of economy and social studies 2P+2S EN Z,ZK Z,L 5    
AE0B16HT1 History of science and technology 1 2+2s EN KZ Z 4    
BE0B16HT1 History of science and technology 1 2P+2S EN KZ Z,L 4    
AE0M16HT2 History of science and technology 2 2+2s EN Z,ZK L 4    
BE0M16HT2 History of science and technology 2 2P+2S EN Z,ZK L 4    
BE0M16HVT History of science and technology 2 2P+2S EN Z,ZK Z,L 5    
AE0B16HTE History of technics and economy 2+0s   ZK Z 2    
B0M16HSD Hospodářské a sociální dějiny 2P+2S CS Z,ZK L 4    
BD0M16HSD Hospodářské a sociální dějiny 14KP+6KS CS Z,ZK L 4    
BD0M16HSD1 Hospodářské a sociální dějiny 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
B0M16HSD1 Hospodářské a sociální dějiny 2P+2S CS Z,ZK Z,L 5    
AE1B16IND Individual project 4s EN Z Z 5    
AE1M16IND Individual project 4s EN Z Z 5    
AE1M16PMI Individual project 4s EN Z Z,L 12    
BE1M16IND Individual project 0P+4S EN Z Z 5    
AD1B16IND Individuální projekt 14+6s CS Z Z 5    
AD1M16IND Individuální projekt 0+12s CS Z Z 5    
A1M16IND Individuální projekt 4s CS Z Z 5    
A1B16IND Individuální projekt 4s CS Z Z 5    
AD7B16ISP Informační systémy a procesní řízení 14+6s CS Z,ZK L 5    
AD7B16INS Informační systémy 14+6s CS Z,ZK Z 5    
B6B16INS Informační systémy 2P+2S+2D CS KZ L 4 Náplava P.  
BD6B16INS Informační systémy 14KP+6KS CS KZ L 4 Náplava P.  
BE1M16ESO Lightning protection economy 2P+2S EN ZK Z 4    
AE1B16MME Macro and Microeconomics 2+2s EN Z,ZK Z 5    
A1B16MME Makro a mikroekonomika 2+2s CS Z,ZK Z 5    
B0B16MME Makro a mikroekonomika 2P+2S CS Z,ZK Z 4 Fialová H.  
BD0B16MME Makro a mikroekonomika 14KP+6KS CS Z,ZK Z 4    
BD5B16MME Makro a mikroekonomika 14KP+6KS CS Z,ZK Z 4    
BE0B16MME Makro a mikroekonomika 2P+2S EN Z,ZK Z 4 Jandera J.  
B1B16MME Makro a mikroekonomika 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Lízal L.  
AD1M16MES Management a ekonomika energetických soustav 14+6s CS Z,ZK Z 6    
A1M16MES Management a ekonomika energetických soustav 2+2s CS Z,ZK Z 6    
AE1M16MES Management and Economics of Power Systems 2+2s EN Z,ZK Z 6    
BE1M16MES Management and Economics of Power Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 6 Vastl J.  
B1M16MES Management energetických soustav 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Starý O.  
BD1M16MES Management energetických soustav 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5    
AE1M16MEE Management of Power Production 2+2s EN Z,ZK L 5    
BE1M16MEE Management of Power Production 2P+2S EN Z,ZK L 5 Beneš M.  
AD1M16MEE Management výroby energie 14+6s CS Z,ZK L 5    
A1M16MEE Management výroby energie 2+2s CS Z,ZK L 5    
B1M16MEE Management výroby energie 2P+2S CS Z,ZK L 5    
BD1M16MEE Management výroby energie 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
AD1M16MAV Management výroby 14+6s CS Z,ZK L 5    
A1M16MAV Management výroby 2+2s CS Z,ZK L 5    
B1M16MAV Management výroby 2P+2S CS Z,ZK L 5    
BD1M16MAV Management výroby 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
AD0M16MGM Management 14+6s CS Z,ZK Z,L 5    
A0M16MGM Management 2P+2S CS Z,ZK Z,L 5 Hrubá M., Knápek J.  
BE1M16MNR Managerial Decision Making 2P+2C EN Z,ZK Z 5 Knápek J.  
AD0B16MPS Manažerská psychologie 14+6s CS Z,ZK Z 4    
AD0M16MPS Manažerská psychologie 14+6s CS Z,ZK Z 4    
A0M16MPS Manažerská psychologie 2+2s CS Z,ZK Z,L 4    
A0B16MPS Manažerská psychologie 2+2s CS Z,ZK Z,L 4    
A0B16MPL Manažerská psychologie 2+0s   ZK Z,L 2    
B6B16MPS Manažerská psychologie 2+2s CS Z,ZK Z,L 4    
B6B16MPL Manažerská psychologie 2+0s   ZK Z,L 2    
B0M16MPS Manažerská psychologie 2P+2S CS Z,ZK Z,L 4 Fiala J.  
B0B16MPS Manažerská psychologie 2P+2S CS Z,ZK Z,L 4 Fiala J.  
BD0M16MPS Manažerská psychologie 14KP+6KS CS Z,ZK Z 4    
BD5B16MPS Manažerská psychologie 14KP+6KS CS Z L 4 Hrubá M.  
B0M16PSM Manažerská psychologie 2P+2S CS Z,ZK Z,L 5 Fiala J.  
B0B16MSO Manažerská sociologie 2P+2S CS Z,ZK Z 4    
AD1M16MAM Manažerské modely 14+6s CS Z,ZK L 5    
A1M16MAM Manažerské modely 2+2s CS Z,ZK L 5    
B1M16MNR Manažerské rozhodování 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Knápek J.  
BD1M16MNR Manažerské rozhodování 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5    
AE1M16MAS Marketing Strategies 1+3s EN Z,ZK L 5    
BE1M16MAS1 Marketing Strategies 2P+2S EN Z,ZK Z,L 5    
AD1M16MAS Marketingové strategie 7+9s CS Z,ZK Z 5    
A1M16MAS Marketingové strategie 1+3s CS Z,ZK Z 5    
B1M16MAS Marketingové strategie 1P+3S CS Z,ZK Z 5    
BD1M16MAS Marketingové strategie 7KP+9KS CS Z,ZK Z 5    
B1M16MAS1 Marketingové strategie 2P+2S CS Z,ZK Z,L 5 Pešek O.  
A7B16MVY Marketingový výzkum 2+2s CS Z,ZK L 5    
AD7B16MVY Marketingový výzkum 14+6s CS Z,ZK L 5    
AD1M16MAR Marketing 14+6s CS Z,ZK Z 5    
A1M16MAR Marketing 2+2s CS Z,ZK Z 5    
AE1M16MAR Marketing 2+2s EN Z,ZK Z 5    
B1M16MAR Marketing 2P+2S CS Z,ZK L 5 Pešek O.  
BE1M16MAR Marketing 2P+2S EN Z,ZK L 5 Pešek O.  
BD1M16MAR Marketing 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
B6B16MPR Metody pro plánování a rozhodování 2P+2S+2D   Z,ZK L 5 Knápek J.  
BD6B16MPR Metody pro plánování a rozhodování 14KP+6KC CS Z,ZK L 5    
BD1M16OZE Obnovitelné zdroje energie 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
AD1M16OVY Operační výzkum 14+6s CS Z,ZK L 5    
A1M16OVY Operační výzkum 2+2c CS Z,ZK L 5    
B1M16OVY Operační výzkum 2P+2C CS Z,ZK L 5 Knápek J.  
BD1M16OVY Operační výzkum 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
AE1M16OVY Operations Research 2+2c EN Z,ZK L 5    
BE1M16OVY Operations Research 2P+2C EN Z,ZK Z,L 5 Knápek J.  
AD7B16OMR Optimalizační metody a rozhodování 14+6s CS Z,ZK Z 5    
AE0M16FI2 Philosophy II 2+2s EN Z,ZK L 4    
BE0M16FI2 Philosophy II 2P+2S EN Z,ZK L 4    
AE0B16FI1 Philosophy I 2+2s EN KZ Z,L 4    
BE0B16FI1 Philosophy 1 2P+2S EN KZ Z,L 4 Zamarovský P.  
BE0M16FIL Philosophy 2 2P+2S EN Z,ZK Z,L 5 Zamarovský P.  
AD1M16LOG Podniková logistika 14+6s CS Z,ZK Z 5    
A1M16LOG Podniková logistika 2+2s CS Z,ZK Z 5    
B1M16LOG Podniková logistika 2P+2S CS Z,ZK Z 4    
BD1M16LOG Podniková logistika 14KP+6KS CS Z,ZK Z 4    
XP16AFM Pokročilé metody finančního managementu 2P+4D CS ZK Z,L 4 Starý O.  
AE1M16VEN Power and Heat Production 2+2s EN KZ Z 5    
BE1M16VEN Power and Heat Production 2P+2S EN KZ Z 5    
AE1M16DES Power Transport Systems 2+2s EN Z,ZK Z 5    
BE1M16DES Power Transport Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 5    
A1B16PAP Právo a podnikání 2+2s CS Z,ZK Z 5    
B6B16PIT Právo pro IT 3P+1S+1D   Z,ZK Z 4 Briaský M., Kopačka P.  
BD6B16PIT Právo pro IT 14KP+6KS CS Z,ZK Z 4    
B0B16PPP Právo pro podnikání 2P+2S CS KZ L 4 Košík P.  
B1B16PPP Právo pro podnikání 2P+2C CS Z,ZK L 5 Košík P.  
AD1M16PPP Právo pro podnikatele 21+3s CS Z L 4    
A1M16PPP Právo pro podnikatele 3+1s CS Z L 4    
AD7B16POP Právo pro podnikatele 14+6s CS KZ Z 4    
AE0B16PRS Presentation skills 2s EN Z Z,L 2    
AE2B16PRS Presentation skills 2+2s EN Z L 4    
A0B16PRS Prezentační dovednosti 2s CS Z Z,L 2    
B6B16ISP Procesní řízení 2P+2S+2D   Z,ZK Z 5 Náplava P.  
BD6B16ISP Procesní řízení 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5    
AE1M16MAV Production Management 2+2s EN Z,ZK L 5    
BE1M16MAV Production Management 2P+2S EN Z,ZK L 5    
AE1B16RIP Project management 2+2s EN KZ L 5    
AE1M16PMG Project Management 2+2s EN KZ L 5    
BE1M16PMG Project Management 2P+2S EN KZ L 5    
BE5B99PRO Project 2P+2S+6D EN Z Z 10 Jandera J., Knápek J.  
B1M16IND Projekt magisterský 0P+4S CS Z Z 5    
BD1M16IND Projekt magisterský 0KP+28KS CS Z Z 5 Beneš M.  
AD1M16PMG Projektový management 14+6s CS KZ L 5    
A1M16PMG Projektový management 2+2s CS KZ L 5    
B1M16PMG Projektový management 2P+2S CS KZ L 5    
BD1M16PMG Projektový management 14KP+6KS CS KZ L 5    
B0B16MPL Psychologie pro manažery 2P+0S CS ZK Z,L 2 Fiala J.  
BD0M16PSM Psychologie pro manažery 14KP+6KS CS Z,ZK Z,L 5    
AE0B16MPS Psychology 2+2s EN Z,ZK Z 4    
AE0M16MPS Psychology 2+2s EN Z,ZK Z 4    
BE0M16MPS Psychology 2P+2S EN Z,ZK L 4    
BE0M16PSM Psychology 2P+2S EN Z,ZK Z,L 5    
AE1M16JAK Quality management 2+2s EN Z,ZK Z 5    
BE1M16JAK Quality management 2P+2S EN Z,ZK Z 5 Jandera J.  
BE1M16OZE Renewable Energy Sources 2P+2S EN Z,ZK L 5    
AD1M16RES Rozvoj energetických systémů 14+6s CS Z,ZK Z 5    
A1M16RES Rozvoj energetických systémů 2+2s CS Z,ZK Z 5    
B1M16RES Rozvoj energetických systémů 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Krejcar R.  
BD1M16RES Rozvoj energetických systémů 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
AD1M16JAK Řízení jakosti 14+6s CS Z,ZK Z 5    
A1M16JAK Řízení jakosti 2+2s CS Z,ZK Z 5    
B1M16JAK Řízení jakosti 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Jandera J.  
BD1M16JAK Řízení jakosti 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5    
AD7B16PRO Semestrální projekt 0+15s CS KZ Z 6    
B6B16PRO Semestrální projekt 2s CS KZ Z 6    
BD6B16PRO Semestrální projekt 14KP+6KS CS KZ Z 6    
AE1M16STA Statistical methods in economics 2+2c EN Z,ZK L 5    
BE1M16STA Statistical methods in economics 2P+2S EN Z,ZK L 5    
AD1M16STA Statistické metody v ekonomii 14+6c CS Z,ZK L 5    
A1M16STA Statistické metody v ekonomii 2+2c CS Z,ZK L 5    
B1M16STA Statistické metody v ekonomii 2P+2S CS Z,ZK Z,L 5 Tashpulatov S.  
BD1M16STA Statistické metody v ekonomii 14KP+6KC CS Z,ZK L 5    
AE1M16SIR System Analysis and Decision Making 2+2c EN Z,ZK Z 5    
BE1M16SIR System Analysis and Decision Making 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
B1M16SIR Systémové inženýrství a rozhodování 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Knápek J.  
BD1M16SIR Systémové inženýrství a rozhodování 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
AD1M16SIR Systémové inženýrství 14+6c CS Z,ZK Z 5    
A1M16SIR Systémové inženýrství 2+2c CS Z,ZK Z 5    
B0M16TE1 Teologie 1 2P+2S CS Z,ZK L 4 Slámečka V.  
BD0M16TE1 Teologie 1 14KP+6KS CS Z,ZK L 4    
AD0M16TE1 Teologie 14+6s CS Z,ZK L 4    
A0M16TE1 Teologie 2+2s CS Z,ZK L 4    
BD0M16TEO Teologie 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
B0M16TEO Teologie 2P+2S CS Z,ZK Z,L 5 Slámečka V.  
AE0M16TE1 Theology 2+2s EN Z,ZK L 4    
BE0M16TE1 Theology 2P+2S EN Z,ZK L 4    
BE0M16TEO Theology 2P+2S EN Z,ZK L 4    
A1B16UFI Účetnictví a finance podniku 2+2c CS Z,ZK L 5    
B1B16UEE Úvod do ekonomiky energetiky 2P+2S CS KZ Z 4 Knápek J.  
B1B16UEE1 Úvod do ekonomiky energetiky 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Knápek J.  
XP16DEL Vybrané kapitoly z dějin elektrotechniky 0P+4S CS ZK L 2 Efmertová M.  
AD1M16VEN Výroba energie 14+6s CS KZ Z 5    
A1M16VEN Výroba energie 2+2s CS KZ Z 5    
B1M16VEN Výroba energie 2P+2S CS Z,ZK Z 5    
BD1M16VEN Výroba energie 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5    
B1B16ZFM Základy finančního managementu 2P+2S CS Z,ZK Z 4    
BD1B16ZFM Základy finančního managementu 14KP+6KS CS Z,ZK L 4    
BD5B16ZFM Základy finančního managementu 14KP+6KS CS Z,ZK L 4 Starý O.  
B1B16ZFM1 Základy finančního managementu 2P+2C CS Z,ZK L 5    
B1B16MIK Základy mikroekonomiky 2P+2S CS Z,ZK Z 5    
BD0B16ZPU Základy podnikání a účetnictví 14KP+6KS CS KZ L 4    
B1B16ZPU Základy podnikání a účetnictví 2P+2C CS KZ Z 5 Starý O.  
B6B16ZPD Základy podnikání 2P+2S+2D CS Z,ZK Z 5 Dobiáš M.  
BD6B16ZPD Základy podnikání 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5 Dobiáš M.  
B0B16ZPU Základy podnikání 2P+2S CS KZ L 4 Starý O.  
B6B16ZMI Získávání marketingových informací 2P+2S+2D   Z,ZK Z 5 Pešek O.  
BD6B16ZMI Získávání marketingových informací 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5    


13117 FEL - katedra elektromagnetického pole

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
BE0M17NKA Antenna Design and Technology 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AED2M17AEK Antennas and EMC in Radiowave Communication 2+2L EN Z,ZK L 5    
AE2M17AEK Antennas and EMC in Radiowave Communication 2+2L EN Z,ZK L 5 Hazdra P.  
AE8M17AEC Antennas and EMC 3P+1L EN Z,ZK L 5    
BE2M17ANT Antennas 2P+2L EN Z,ZK L 6 Mazánek M.  
A8M17AEC Antény a elektromagnetická kompatibilita 3P+1L CS Z,ZK L 5 Mazánek M.  
A2M17AEK Antény a EMC v rádiové komunikaci 2+2L CS Z,ZK L 5    
AD2M17AEK Antény a EMC v rádiové komunikaci 14+6L CS Z,ZK L 5    
QM-ANT Antény 2+2L   Z,ZK L 5    
B2M17ANT Antény 2P+2L CS Z,ZK L 6 Hazdra P.  
BAM17EPM Aplikace elektromagnetických polí v medicíně 2P+2L CS Z,ZK L 6 Vrba J.  
XP17APL Aplikovaná optoelektronika v lékařství 2P+2C CS ZK Z 4 Vrba J.  
BEAM17EPM Applications of Electromagnetic Fields in Medicine 2P+2L EN Z,ZK L 6    
AE0B17BAP Bachelor Project 28s   Z L 20    
AE8B17BAP Bachelor Project 7s   Z L 9    
A0B17BAP Bakalářská práce 28s   Z L 20    
AD0B17BAP Bakalářská práce 28s   Z L 20    
A8B17BAP Bakalářská práce 7S   Z L 9    
A8M17WCP Bezdrátové kanály a šíření vln 4P+0C CS Z,ZK Z 5 Pechač P.  
A5M17BUP Biologické účinky elektromagnetického pole 2P+2L CS KZ L 4 Vrba J.  
A2M17CAD CAD a mikrovlnné obvody 2+2c CS Z,ZK Z 6    
AD2M17CAD CAD a mikrovlnné obvody 14+6c CS Z,ZK Z 6    
AE2M17CAD CAD and Microwave Circuits 2+2c EN Z,ZK Z 6    
AED2M17CAD CAD and Microwave Circuits 2+2c EN Z,ZK Z 6    
BE2M17CAD CAD in HF Technique 2P+2C EN Z,ZK L 5 Škvor Z.  
BE2M17CADA CAD in HF Technique 2P+2C EN Z,ZK L 6 Škvor Z.  
B2M17CAD CAD ve VF technice 2P+2C CS Z,ZK L 5 Škvor Z.  
B2M17CADA CAD ve VF technice 2P+2C CS Z,ZK L 6 Škvor Z.  
AE2M17PMP Computer Aided Modeling of Field 2+2c EN Z,ZK L 5    
AED2M17PMP Computer Aided Modeling of Field 2+2c EN Z,ZK L 5    
AE0M17DIP Diploma Thesis 36s   Z L 25    
A6M17DIP Diplomová práce 32s CS ZK 4 22    
A0M17DIP Diplomová práce 36s   Z L 25    
AD0M17DIP Diplomová práce 36s   Z L 25    
AE8B17ELD Electrodynamics 3P+1S EN Z,ZK L 5    
BE2B17ELD Electrodynamics 2P+2C EN Z,ZK L 4    
AE8B17EMT Electromagnetic Field Theory 4P+2S EN Z,ZK Z 8    
AE5B17EMT Electromagnetic Field Theory 3P+2S EN Z,ZK Z 6    
BE5B17EMT Electromagnetic Field Theory 3P+2C EN Z,ZK Z 6 Škvor Z.  
AE2B17EPV Electromagnetic Field, Waves and Lines 2p+2s EN Z,ZK L 5    
AED2B17EPV Electromagnetic Field, Waves and Lines 2p+2c EN Z,ZK L 5    
AE1B17EMP Electromagnetic Field 2p+2c EN Z,ZK Z 5    
AED1B17EMP Electromagnetic Field 2p+2c EN Z,ZK Z 5    
BE2B17EMP Electromagnetic Field 2P+2C EN Z,ZK Z 4    
AE4B17EAM Electromagnetism 2p+2c EN Z,ZK Z 6    
AED4B17EAM Electromagnetism 2p+2c EN Z,ZK Z 6    
A8B17EFC Elektrické pole a obvody 2P+1S   KZ L 4    
XP17ELD Elektrodynamika 2P+2C CS ZK Z 4 Škvor Z.  
A8B17ELD Elektrodynamika 3P+1S CS Z,ZK L 5 Škvor Z.  
B2B17ELD Elektrodynamika 2P+2C CS Z,ZK L 4 Škvor Z.  
BD5B17ELD Elektrodynamika 14KP+6KS CS KZ L 4    
AD2B17EPV Elektromagnetické pole, vlny a vedení 14+6s CS Z,ZK L 5    
AD1B17EMP Elektromagnetické pole 14+6c CS Z,ZK Z 5    
B2B17EMP Elektromagnetické pole 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Pankrác V.  
B1B17EMP Elektromagnetické pole 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Pankrác V.  
BD5B17EMP Elektromagnetické pole 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5 Macháč J.  
BAB17EMP Elektromagnetické pole 2P+2C CS Z,ZK Z 5    
B2B17EMPA Elektromagnetické pole 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Pankrác V.  
AD4B17EAM Elektřina a magnetismus 14+6c CS Z,ZK Z 6    
B4B17EAM Elektřina a magnetismus 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Škvor Z.  
BE0M17VOD Fiber optic detection 2P+2L EN KZ L 5    
BE2M17VOT Fiber Optic Technology 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Zvánovec S.  
AE2B17PMS Fixed and Mobile Wireless Links 2+2s EN Z,ZK L 6    
AED2B17PMS Fixed and Mobile Wireless Links 2+2c EN Z,ZK L 6    
AE2B17VMT High Frequency and Microwave Technique 2+2L EN Z,ZK Z 6    
AED2B17VMT High Frequency and Microwave Technique 2+2L EN Z,ZK Z 6    
AE2B17IN1 Individual Project 3s EN KZ Z 3    
AE2B17IN2 Individual Project 4s EN KZ Z 3    
AE2M17IND Individual Project 4s EN KZ Z 6    
AED2B17IN1 Individual Project 3s EN KZ Z 3    
AED2B17IN2 Individual Project 4s EN KZ Z 3    
AED2M17IND Individual Project 4s EN KZ Z 6    
BE0M17EMC Introduction to electromagnetic compatibility 2P+2L EN KZ Z 4    
BEAM17EMC Introduction to Electromagnetic Compatibility 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Kořínek T.  
A8M17ROL Laboratoře RF a Optiky 0P+4L CS Z Z 5 Hoffmann K.  
B0B17LAB Lékařské aplikace biologických účinků EM pole 2P+2L CS Z,ZK L 4 Vrba J.  
XP17LAE Lékařské aplikace elektromagnetického pole 2P+2C CS ZK L 4 Vrba J.  
A0B17MTB Matlab 0P+3C CS KZ Z,L 4    
AE0B17MTB Matlab 0P+3C EN KZ Z,L 4    
B0B17MTB Matlab 0P+3C CS KZ Z,L 4 Čapek M.  
BE0B17MTB Matlab 0P+3C EN KZ Z,L 4 Čapek M.  
BE0B17LAB Medical Applications of Biological Effects of EM Field 2P+2L EN Z,ZK L 4    
XP17MVP Metodika vědecké práce 2P+2C   ZK Z 0 Vítek S.  
XP17MAPP Metody analýzy pasivních prvků mikrovlnné techniky 2P+2C CS ZK Z 4 Macháč J.  
AE2M17MOS Microwave Circuits and Subsystems 2+2c EN Z,ZK L 5    
AED2M17MOS Microwave Circuits and Subsystems 2+2c EN Z,ZK L 5    
BE2M17MIO Microwave Circuits 2P+2C EN Z,ZK Z 5 Polívka M.  
BE2M17MIOA Microwave Circuits 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Polívka M.  
BE0M17MMS Microwave Measurement Systems 2P+2L EN KZ L 4    
BE2M17MIM Microwave Measurements 2P+2L EN Z,ZK L 5 Hudec P.  
BE2M17MIMA Microwave Measurements 2P+2L EN Z,ZK L 6 Hudec P.  
B2M17MIM Mikrovlnná měření 2P+2L CS Z,ZK L 5 Hudec P.  
B2M17MIMA Mikrovlnná měření 2P+2L CS Z,ZK L 6 Hudec P.  
XP17MT Mikrovlnná technika 2P+2C CS ZK Z 4 Hoffmann K.  
B0M17MMS Mikrovlnné měřicí systémy 2P+2L CS KZ L 4    
A2M17MOS Mikrovlnné obvody a subsystémy 2+2c CS Z,ZK L 5    
AD2M17MOS Mikrovlnné obvody a subsystémy 14+6c CS Z,ZK L 5    
B2M17MIO Mikrovlnné obvody 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Polívka M.  
B2M17MIOA Mikrovlnné obvody 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Polívka M.  
A0M17NKA Návrh a konstrukce antén 2+2L CS Z,ZK Z 5    
B0M17NKA Návrh a konstrukce antén 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Polívka M.  
XP17NME Numerické metody v elektromagnetickém poli 2P+2C CS ZK L 4 Macháč J.  
AE2B17OKS Optical Communication Systems 2+2c EN Z,ZK Z 6    
AED2B17OKS Optical Communication Systems 2+2L EN Z,ZK Z 6    
BE2B17OKS Optical Communication Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 4 Zvánovec S.  
AE8M17OTT Optical&THz Techniques 2P+0L EN Z,ZK Z 3    
XP17OV Optická vlákna 2P+2C CS ZK L 4 Zvánovec S.  
A8M17OTT Optické a Thz techniky 2P+0L CS Z,ZK Z 3 Zvánovec S.  
AD2B17OKS Optické komunikační systémy 14+6c CS Z,ZK Z 6    
B2B17OKS Optické komunikační systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Zvánovec S.  
AD2B17PMS Pevné a mobilní bezdrátové spoje 14+6c CS Z,ZK L 6    
A2M17PMP Počítačové modelování polí 2+2c CS Z,ZK L 5    
AD2M17PMP Počítačové modelování polí 14+6c CS Z,ZK L 5    
XP17PEM Pokročilý elektromagnetismus 2P+2D CS ZK   3 Jelínek L.  
A2M17PDS Pozemní a družicové rádiové spoje 2+2c CS Z,ZK Z 6    
AD2M17PDS Pozemní a družicové rádiové spoje 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A2B17IN1 Projekt individuální 3s CS KZ Z 3    
AD2B17IN1 Projekt individuální 3s CS KZ Z 3    
AD2B17IN2 Projekt individuální 4s CS KZ Z 3    
A2B17IN2 Projekt individuální 0+4s CS KZ Z 3    
AD2M17IND Projekt individuální 4s CS KZ Z 6    
A2M17IND Projekt individuální 4s CS KZ Z 6    
BE2M99RAD Radar systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
B2M99RAD Radarové systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Kořínek T.  
AE2B17VFM Radiofrequency Measurement 2+2L EN Z,ZK Z 6    
AED2B17VFM Radiofrequency Measurement 2+2L EN Z,ZK Z 6    
QB-RFM RF a mikrovlná technika 2+2L   Z,ZK Z 6    
AE8M17ROL RF and Optical Engineering Lab 0P+4L EN Z Z 5    
AE8M17RFB RF Blocks Technology 6P+0L EN Z,ZK Z 7    
A8M17RFB RF funkční bloky 6P+0L CS Z,ZK Z 7 Hoffmann K.  
17POS Speciální problémy optických systémů 2+2s   Z,ZK Z 4    
QB-SVA Šíření vln a základy antén 2+2c   Z,ZK L 6    
B2M17SBS Šíření vln pro bezdrátové spoje 2P+2C CS Z,ZK L 6 Pechač P.  
B2B99TPS Technické psaní 2P+2C CS KZ Z 4 Šístek J.  
B2B17TBK Technika bezdrátové komunikace 2P+2L CS KZ L 4 Hudec P.  
BD5B17TBK Technika bezdrátové komunikace 14KP+6KL CS Z,ZK L 4 Hudec P.  
BAB17TBK Technika bezdrátové komunikace 2P+2L CS KZ L 4    
XP17TVC Technika vysoce citlivých přijímačů a rušivé vyzařování 2P+2C CS ZK L 4 Mazánek M.  
XP17TOM Teoretická optoelektronika v medicíně 2P+2C+4D CS ZK   5 Vrba J.  
A8B17EMT Teorie elektromagnetického pole 4P+2S CS Z,ZK Z 8 Jelínek L.  
A8B17EMTA Teorie elektromagnetického pole 4P+2S CS Z,ZK Z 7 Jelínek L.  
QB-TEM Teorie EM pole 2+2c   Z,ZK L 5    
AE2M17PDS Terrestrial and Satellite Radio Links 2+2c EN Z,ZK Z 6    
AED2M17PDS Terrestrial and Satellite Radio Links 2+2c EN Z,ZK Z 6    
XP17TAM Testování apl. pro mikrovlnnou termoterapii 2P+2C CS ZK Z 4 Vrba J.  
BE2B17VDP Transmission Lines for Data Transfer 2P+2L EN Z,ZK L 4    
A0M17TMS Trendy v milimetrové a submilimetrové technice 2+2L CS Z,ZK Z 5    
B2B17VDP Vedení pro datové přenosy 2P+2L CS Z,ZK L 4 Polívka M.  
B0M17VOD Vláknově optické detekce 2P+2L CS KZ L 5 Zvánovec S.  
B2M17VOT Vláknově optické technologie 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Zvánovec S.  
XP17ANS Vybrané partie z anténní techniky a šíření vln 2P+2C CS ZK L 4 Mazánek M.  
AD2B17VMT Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika 14+6L CS Z,ZK Z 6    
AD2B17VFM Vysokofrekvenční měření 14+6L CS Z,ZK Z 6    
BE2M17SBS Wave Propagation for Wireless Links 2P+2C EN Z,ZK L 6 Pechač P.  
BE2B17TBK Wireless Communication Technique 2P+2L EN KZ L 4    
AE8M17WCP Wireless Channels&Propagation 4P+0C EN Z,ZK Z 5    
B0M17EMC Základy elektromagnetické kompatibility 2P+2L CS KZ Z 4 Kořínek T.  
BAM17EMC Základy elektromagnetické kompatibility 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Kořínek T.  


13131 FEL - katedra teorie obvodů

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
BE2M31ADA Adaptive signal processing 2p+2c EN Z,ZK Z 5    
BEAM31ADA Adaptive signal processing 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE2M31ADAA Adaptive Signal Processing 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
QM-AFO Adaptivní filtrace, odhady, detekce 2P+2C   Z,ZK Z 5    
B2M31ADA Adaptivní metody zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Bortel R.  
BAM31ADA Adaptivní metody zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Bortel R.  
B2M31ADAA Adaptivní metody zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Bortel R.  
AE8M31AAS Advanced Analog Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 5    
AD0M31ASN Algoritmy a struktury neuropočítačů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
A0M31ASN Algoritmy a struktury neuropočítačů 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Tučková J.  
AE8B31AAC Analog and Active Circuits 3P+2S EN Z,ZK Z 6    
AE2B31ANO Analog Circuits 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
BE2M31ZAS Analog Signal Processing 2P+2S EN Z,ZK L 5    
BEAM31ZAS Analog Signal Processing 2P+2C EN Z,ZK L 6    
BE2M31ZASA Analog Signal Processing 2P+2S EN Z,ZK L 6    
A8B31AAC Analogové a aktivní obvody 3P+2S CS Z,ZK Z 6 Hospodka J.  
A8M31AAS Analogové obvody a systémy 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Hospodka J.  
AD2B31ANO Analogové obvody 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
A2B31ANO Analogové obvody 2P+2C CS Z,ZK Z 5    
QB-ANO Analogové obvody 2P+2C   Z,ZK Z 5    
XP31AEO Analýza elektrických obvodů 2P+2S CS ZK Z 4 Zemánek I.  
B2M31AED Analýza experimentálních dat 2P+2C CS Z,ZK Z 5    
B2M31AEDA Analýza experimentálních dat 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Rusz J.  
A6M31ANS Analýza signálů 3P+2C CS Z,ZK Z 6    
BAM31AOL Aplikovaná optoelektronika v lékařství 2P+2L CS Z,ZK L 6 Havlík J.  
BEAM31AOL Applied optoelectronics in medicine 2P+2C EN Z,ZK L 6    
A0M31ACS Architektury číslicových systémů 2P+2C CS Z,ZK L 4    
AE8M31APS Audio Processing and source coding 4P EN Z,ZK L 5    
AE0B31BAP Bachelor Project     Z L 20    
AE8B31BAP Bachelor Project 7ZP EN Z L 9    
A0B31BAP Bakalářská práce     Z L 20    
AD0B31BAP Bakalářská práce     Z L 20    
A8B31BAP Bakalářská práce 7ZP CS Z L 9    
B2B31BP Bakalářský projekt   CS KZ   4    
AE0B31ZZS Basic Signal Processing 2P+2C EN Z,ZK Z 4    
BE2M31BSG Biological Signals 2P+2L EN Z,ZK L 5    
BEAM31BSG Biological signals 2P+2L EN Z,ZK L 6 Čmejla R.  
BE2M31BSGA Biological Signals 2P+2L EN Z,ZK L 6    
A6M31BSG Biologické signály 2P+2L CS Z,ZK L 5    
B2M31BSG Biologické signály 2P+2L CS Z,ZK L 5 Čmejla R.  
BAM31BSG Biologické signály 2P+2L CS Z,ZK L 6 Čmejla R.  
B2M31BSGA Biologické signály 2P+2L CS Z,ZK L 6 Čmejla R.  
AE8B31CIR Circuit Theory 4P+2S EN Z,ZK L 8    
XP31DSP Číslicové zpracování signálů 2P+2S CS ZK Z 4 Sovka P.  
AD2M99CZS Číslicové zpracování signálů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
A2M99CZS Číslicové zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 5    
B2B31CZS Číslicové zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Sovka P.  
B2M31CZS Číslicové zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Sovka P.  
BD5B31CZS Číslicové zpracování signálů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 4 Sovka P.  
XP31CZS Číslicové zpracování signálů 2P+2C CS ZK Z 4 Sovka P.  
AE2M99CZS Digital Signal processing 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
BE2M31CZS Digital Signal processing 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
BE2M31DSPA Digital Signal Processing 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Pollák P.  
B2M31PR Diplomní projekt     KZ Z 6    
A0M31DIP Diplomová práce     Z L 25    
AD0M31DIP Diplomová práce     Z L 25    
AE3B31EOP Electrical Circuits and Elements 4P+2C EN Z,ZK Z 8    
AE1B31EOS Electrical circuits 3P+2S EN Z,ZK L 6    
AD3B31EOP Elektrické obvody a prvky 28KP+6KC CS Z,ZK Z 8    
AD1B31EOS Elektrické obvody 21KP+6KS CS Z,ZK L 6    
A1B31EOS Elektrické obvody 3P+2S CS Z,ZK L 6    
B1B31EOS Elektrické obvody 3P+2S CS Z,ZK Z 6 Hospodka J., Pokorný M.  
A0M31EOF Elektronické obvody a filtry 2P+2C CS Z,ZK L 5    
B2B31EO1 Elektronické obvody 1 2P+2L CS Z,ZK Z,L 4 Hospodka J.  
BD5B31EO1 Elektronické obvody 1 14KP+6KC CS Z,ZK L 5 Čmejla R.  
B2B31EO2 Elektronické obvody 2 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Hospodka J.  
BD5B31EO2 Elektronické obvody 2 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 Hospodka J.  
B3B31EPO Elektronické prvky a obvody 4P+2L CS Z,ZK Z 6 Hospodka J.  
A7B31ELI Elektrotechnika pro informatiky 2P+2C CS Z,ZK Z 5    
AD7B31ELI Elektrotechnika pro informatiky 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5    
AE8B31ELE Elements of Electronics 2P EN KZ L 4    
BE2M31AED Eperimental Data Analysis 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
BE2M31AEDA Eperimental Data Analysis 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
XP31FON Fonetika řeči a pokročilé hlasové technologie 2P+4D CS ZK   4 Pollák P.  
AE2B31ZEO Fundamentals of Electrical Circuits 2P+2S EN Z,ZK L 5    
BE5B31ZEO Fundamentals of Electrical Circuits 2P+2S EN Z,ZK Z 5 Hospodka J.  
BAB31GEN Genetika 2P CS ZK Z 3    
AE2B31HPM Hardware for Multimedia 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
AD2B31HPM Hardware pro multimédia 14KP+6KL CS Z,ZK Z 6    
A2B31HPM Hardware pro multimédia 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
AD2M31IAS Implementace analogových soustav 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A2M31IAS Implementace analogových soustav 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
B2M31IAS Implementace analogových soustav 2P+2C CS Z,ZK Z 5    
B2M31IASA Implementace analogových soustav 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Bortel R.  
AE2M31IAS Implementation of Analog Systems 2P+2S EN Z,ZK L 6    
BE2M31IAS Implementation of analog systems 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
BE2M31IASA Implementation of analog systems 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
A6M31IP Individuální projekt   CS KZ Z 4    
AE2B99LES Laboratory of Electronic Systems 2P+2C EN Z,ZK L 6    
AD2B99LES Laboratoř elektronických systémů 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A2B99LES Laboratoř elektronických systémů 2P+2C CS Z,ZK L 6    
A6M31LET Lékařská technika 3P+3L CS Z,ZK L 6    
BAM31LET Lékařská technika 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Havlík J.  
BEAM31LET Medical Instrumentation and Devices 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
AE2M99MAM Microprocessors and microcomputers 2P+2L EN Z,ZK L 6    
AD2M99MAM Mikroprocesory a mikropočítače 14KP+6KL CS Z,ZK L 6    
A2M99MAM Mikroprocesory a mikropočítače 2P+2L CS Z,ZK L 6    
QM-MAM Mikroprocesory a mikropočítače 2P+2L CS Z,ZK L 6    
BEAM31MOA Modeling and analysis of brain activity 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BAM31MOA Modelování a analýza mozkové aktivity 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Hlinka J.  
AE2B31SMS Multimedia signal synthesis 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
XP31NOS Návrh a obvodová technika elektronických systémů 2P+2S CS ZK L 4 Hospodka J.  
BAM31NPG Neurofyziologie 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Jiruška P.  
BEAM31NPG Neurophysiology 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
B2M31DSP Pokročilé metody DSP 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Sovka P.  
AE2B31IN2 Project II.   EN KZ Z 3    
AE2B31IN1 Project I.   EN KZ Z 3    
AE2M31IND Project   EN KZ Z 6    
AD2B31IN2 Projekt II.   CS KZ Z 3    
A2B31IN2 Projekt II.   CS KZ Z 3    
AD2B31IN1 Projekt I.   CS KZ Z 3    
A2B31IN1 Projekt I.   CS KZ Z 3    
AD2M31IND Projekt   CS KZ Z 6    
A2M31IND Projekt   CS KZ Z 6    
AD2M31RAT Řečové aplikace v telekomunikacích 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A2M31RAT Řečové aplikace v telekomunikacích 2P+2C CS Z,ZK L 6    
BE5B31TES Signal Theory 2P+2C EN Z,ZK L 5 Bortel R.  
AE2M31SMU Signals in multimedia 2P+2C EN Z,ZK L 5    
B3B31SAS Signály a systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Sovka P.  
AD2M31SMU Signály v multimédiích 14KP+6KC CS Z,ZK L 5    
A2M31SMU Signály v multimédiích 2P+2C CS Z,ZK L 5    
A4B31SVP Softwarový nebo výzkumný projekt   CS KZ Z,L 6    
A4M31SVP Softwarový nebo výzkumný projekt   CS KZ Z,L 6    
AE2M31ZRE Speech processing 2P+2C EN Z,ZK L 6    
BE2M31ZRE Speech Processing 2P+2C EN Z,ZK L 6 Pollák P.  
AE2M31RAT Speech technology in telecommunications 2P+2C EN Z,ZK L 6    
QB-SZS Stochastické zpracování signálů 2P+2C   Z,ZK Z 5    
B2M31SYN Syntéza audio signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Čmejla R.  
AD2B31SMS Syntéza multimediálních signálů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A2B31SMS Syntéza multimediálních signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
BE2M31SYN Synthesis of Audio Signals 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Čmejla R.  
A8B31CIR Teorie obvodů 4P+2S CS Z,ZK L 8 Zemánek I.  
XP31TSS Teorie signálů a systémů 2P+2S CS ZK L 4 Sovka P.  
BAB31AF2 Základy anatomie a fyziologie II. 2P+2L CS Z,ZK L 4 Kvítek V.  
BAB31AF1 Základy anatomie a fyziologie I. 2P+2L CS KZ Z 4 Kvítek V.  
AD2B31ZEO Základy elektrických obvodů 14KP+6KS CS Z,ZK L 5    
A2B31ZEO Základy elektrických obvodů 2P+2S CS Z,ZK L 5    
B2B31ZEO Základy elektrických obvodů 2P+2L CS Z,ZK L 6 Čmejla R.  
B2B31ZEOA Základy elektrických obvodů 2P+2L CS Z,ZK L 5 Čmejla R.  
A8B31ELE Základy elektroniky 2P CS KZ L 4 Zemánek I.  
A0M31ZLE Základy lékařské elektroniky 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Havlík J.  
A0B31ZZS Základy zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Čmejla R.  
A7B31ZZS Základy zpracování signálů 2P+2C+2D CS Z,ZK Z 5    
AD7B31ZZS Základy zpracování signálů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
BAB31ZZS Základy zpracování signálů 2P+2C CS KZ Z 4 Čmejla R.  
A8M31APS Zpracování a kódování audio signálů 4P CS Z,ZK L 5 Pollák P.  
B2M31ZAS Zpracování analogových signálů 2P+2S CS Z,ZK L 5    
BAM31ZAS Zpracování analogových signálů 2P+2C CS Z,ZK L 6 Hospodka J.  
B2M31ZASA Zpracování analogových signálů 2P+2S CS Z,ZK L 6 Hospodka J.  
XP31ZBS Zpracování biologických signálů 2P+2C EN ZK Z 4 Čmejla R.  
AD2M31ZRE Zpracování řeči 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A2M31ZRE Zpracování řeči 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
B2M31ZRE Zpracování řeči 2P+2C CS Z,ZK L 6 Pollák P.  


13132 FEL - katedra telekomunikační techniky

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
BE2M32PRS Access Networks 2P + 2L EN Z,ZK Z 5    
BE2M32PRSA Access Networks 2P + 2L EN Z,ZK Z 6 Lafata P.  
AE0M32PST Advaced Network Technologies 2P + 2L EN Z,ZK L 5    
AE0M32AMC Advanced mobile communications 2P + 2L EN Z,ZK L 4    
BE2M32PST Advanced Networking Technologies 2P + 2L EN Z,ZK Z,L 6 Boháč L.  
XP32AKR Aplikovaná kryptografie 4P + 0S CS ZK L 4 Vaněk T.  
AE2M32VAD Applications Development and DSP 2P + 2L EN Z,ZK L 5    
AE8M32AQT Applied Queueing Theory 3P + 1C EN Z,ZK Z 6    
AE8M32AVL Audio-Video Processing Lab 0P + 2L EN Z Z 2    
AE0B32BAP Bachelor Project 0P + 28S EN Z L 20    
AE8B32BAP Bachelor Project 0P + 7S EN Z L 9    
A0B32BAP Bakalářská práce 0P + 28S   Z L 20    
AD0B32BAP Bakalářská práce 0P + 28S   Z L 20    
A8B32BAP Bakalářská práce 0P + 7S   Z L 9    
B2M32BTS Bezdrátové technologie a senzorové sítě 2P + 2L CS Z,ZK L 5    
B2M32BTSA Bezdrátové technologie 2P + 2L CS Z,ZK L 6 Bečvář Z.  
B2M32MKS Buňkové mobilní sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 6    
AE2M32RKP Communication Processes Control 2P + 2L EN Z,ZK L 5    
AE2B99KOS Communication Systems 2P + 2L EN Z,ZK L 6    
AE0M32KMP Communications and Media Law 2P + 2C EN Z,ZK Z,L 4 Brabec Z.  
AE4B32PKS Computer and Communication Networks 2P + 2C EN Z,ZK Z 6    
BE5B32PKS Computer and Communication Networks 2P + 2C EN Z,ZK Z 6 Boháč L.  
BE4B32PKS Computer and Communication Networks 2P + 2C EN Z,ZK L 6    
AE8B32DNT Data Networks Theory 3P + 1L EN Z,ZK Z 5    
AE2B32DAT Data networks 2P + 2C EN Z,ZK Z 5    
BE2B32DAT Data Networks 2P + 2L EN Z,ZK Z,L 4 Bezpalec P.  
BE2B32DATA Data Networks 2P + 2L EN KZ Z,L 5    
AD2B32DAT Datové sítě 14P + 6C CS Z,ZK Z 5    
B2B32DAT Datové sítě 2P + 2L CS Z,ZK L 4 Boháč L.  
BD5B32DAT Datové sítě 14P + 6L CS Z,ZK Z 4 Boháč L.  
B2B32DATA Datové sítě 2P + 2L CS KZ Z 5 Boháč L.  
BE2M32DMT Diagnostics and Measurement in Telecommunications 2P + 2L EN Z,ZK L 6 Vodrážka J.  
B2M32DMT Diagnostika a měření v telekomunikacích 2P + 2L CS Z,ZK L 6 Vodrážka J.  
B2M32DSA Diagnostika síťových aplikací 2P + 2C CS Z,ZK Z 5    
B2M32DSAA Diagnostika síťových aplikací 2P + 2C CS Z,ZK Z 6 Mařík R.  
AE2B99DIT Digital Engineering 2P + 2L EN Z,ZK L 5    
AE8B32DCL Digital Signal Processing and Communication Laboratory 0P + 2C EN Z Z 2    
E32DZS Digital signal processing in telecommunications 3+2s   Z,ZK Z 6    
BE2M32DZS Digital Signal Processing in Telecommunication 2P + 2L EN Z,ZK Z 5 Šimák B.  
BE2M32DZSA Digital Signal Processing in Telecommunication 2P + 2L EN Z,ZK Z 6    
AE8B32DSP Digital Signal Processing 3P + 1L EN Z,ZK Z 5    
BE2B32DIT Digital Technique 2P + 2L EN Z,ZK Z,L 4 Lucki M.  
BE2B32DITA Digital Technique 2P + 2L EN KZ Z,L 4    
AD2B99DIT Digitální technika 14P + 6L CS Z,ZK Z 5    
QB-DIT Digitální technika 2P + 2L   Z,ZK Z 5    
B2B32DIT Digitální technika 2P + 2L CS Z,ZK Z 4    
BD5B32DIT Digitální technika 1P + 1L CS Z,ZK Z 4 Lafata P.  
B2B32DITA Digitální technika 2P + 2L CS KZ Z 4 Lafata P.  
XP32DZS Digitální zpracování signálů v telekomunikacích 4P + 0S CS ZK L 4 Šimák B.  
B2M32DZS Digitální zpracování signálů v telekomunikacích 2P + 2L CS Z,ZK Z 5    
B2M32DZSA Digitální zpracování signálů v telekomunikacích 2P + 2L CS Z,ZK Z 6 Zahradník P.  
A8B32DSP Digitální zpracování signálu 3P + 1L CS Z,ZK Z 5 Zahradník P.  
XP32DKS Dimenzování komunikačních sítí 2P + 2C+ 2D CS ZK L 4 Hampl P.  
AE0M32DIP Diploma project 0P + 36S EN Z L 25    
A0M32DIP Diplomová práce 0P + 36S   Z L 25    
AD0M32DIP Diplomová práce 0P + 36S   Z L 25    
B6B32DSV Distribuované systémy a výpočty 2P + 2L + 2D   Z,ZK Z 5 Kencl L.  
BD6B32DSV Distribuované systémy a výpočty 14P + 6C   Z,ZK Z 5    
B2M32DSV Distribuované systémy a výpočty 2P + 2C CS Z,ZK Z 5    
B2M32DSVA Distribuované systémy a výpočty 2P + 2C CS Z,ZK Z 6 Macejko P.  
BE2M32DSV Distributed Computing 2P + 2C EN Z,ZK Z 5    
BE2M32DSVA Distributed Computing 2P + 2C EN Z,ZK Z 6 Macejko P.  
XP32EKT Elektromagnetická kompatibilita teleinformatických systémů 3P + 0S CS ZK L 4 Vojtěch L.  
AE0M32ZST Fundamentals of Network Technologies 2P + 2L EN Z,ZK Z 5    
XP32IAT Implementace algoritmů DSP v telekomunikacích 2P + 0S CS ZK L 4 Zahradník P.  
AE2B32IND Individual Project 0P + 4C EN KZ Z,L 3 Bešťák R.  
AE2M32IND Individual Project 0P + 4S EN KZ Z,L 6 Bešťák R.  
AD2M32IND Individuální projekt 0P + 4S CS KZ Z,L 6    
AD2B32IND Individuální projekt 0P + 4S CS KZ Z,L 3    
A2M32IND Individuální projekt 0P + 4S CS KZ Z,L 6    
A2B32IND Individuální projekt 0P + 4S CS KZ Z,L 3    
AD0M32IBE Informační bezpečnost 14P + 6C CS KZ L 5    
B2M32IBE Informační bezpečnost 2P + 2C CS Z,ZK Z 5 Vaněk T.  
B2M32IBEA Informační bezpečnost 2P + 2C CS Z,ZK L 6 Boháč L., Vaněk T.  
BE2M32IBE Information Security 2P + 2C EN Z,ZK Z 5 Vaněk T.  
BE2M32IBEA Information Security 2P + 2C EN Z,ZK L 6 Osob je mnoho  
AE8B32IES Introduction to Electronic Systems 0P + 2L EN Z Z 2    
A7B32KBE Kódy a bezpečnost 2P + 2L CS Z,ZK L 6 Vaněk T.  
AD7B32KBE Kódy a bezpečnost 14P + 6C CS Z,ZK L 6    
A0M32KMP Komunikační a mediální právo 2P + 2C CS Z,ZK Z 4 Brabec Z.  
QB-KMS Komunikační sítě 2P + 2C   Z,ZK Z 5    
AD2B99KOS Komunikační systémy 14P + 6L CS Z,ZK L 6    
A0B32KTE Konstrukce telekomunikačních zařízení 2P + 2L CS KZ L 4 Vojtěch L.  
B6B32KAB Kryptografie a bezpečnost 2P + 2L + 2D   Z,ZK Z 5 Vaněk T.  
BD6B32KAB Kryptografie a bezpečnost 14P + 6C   Z,ZK Z 5 Vaněk T.  
A8B32DCL Laboratoř digitálního zpracování signálu a komunikací 0P + 2C CS Z Z 2 Zahradník P.  
A8M32AVL Laboratoř zpracování audio-video signálů 0P + 2L CS Z Z 2 Zahradník P.  
AE2M32MKS Mobile Communication Networks 2P + 2L EN Z,ZK Z 4    
BE2M32MKS Mobile Networks 2P + 2L EN Z,ZK Z,L 6    
AD2M32MKS Mobilní komunikační sítě 14P + 6L CS Z,ZK Z 4    
A2M32MKS Mobilní komunikační sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 4    
QM-MKS Mobilní komunikační sítě 2P + 2L   Z,ZK Z 4    
B2M32MKSA Mobilní komunikační sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 6 Bečvář Z.  
BE2M32MKSA Mobilní komunikační sítě 2P + 2L EN Z,ZK Z 6 Bečvář Z.  
XP32MOS Mobilní sítě 2P + 2C CS ZK Z 4 Bečvář Z., Bešťák R.  
AE2M32MDS Modeling and Dimensioning of Networks 3P + 1L EN Z,ZK Z 6    
AD2M32MDS Modelování a dimenzování sítí 21P + 3L CS Z,ZK Z 6    
A2M32MDS Modelování a dimenzování sítí 3P + 1L CS Z,ZK Z 6    
BE2M32DSA Network Application Diagnostics 2P + 2C EN Z,ZK Z 5    
BE2M32DSAA Network Application Diagnostics 2P + 2C EN Z,ZK Z 6 Mařík R.  
AE2B32SOS Network Operating Systems 2P + 2C EN Z,ZK Z 6 Troller P.  
BE6B32SOS Network Operating Systems 2P + 2L + 2D EN Z,ZK Z 5 Troller P.  
AE8M32NOP Network Optimization 4P + 0C EN Z,ZK Z 5    
AE2B32PPS Network Planning and Operation 2P + 2C EN Z,ZK L 6    
BE2B32PPS Network Planning and Operation 2P + 2C EN Z,ZK Z,L 4 Brabec Z.  
BE2B32STE Network Technologies 2P + 2C EN Z,ZK Z,L 4    
XP32NMR Numerické metody řešení elektromagnetických úloh 4P + 0S CS ZK L 4 Maga D.  
XP32ODV Ochrana duševního vlastnictví 2P + 0S CS ZK L 4 Hájek J.  
A0B32ODV Ochrana duševního vlastnictví 3P + 0S CS KZ Z 4 Hájek J.  
AE2M32OSS Optical Systems and Networks 2P + 2L EN Z,ZK L 5    
BE2M32OSS Optical Systems and Networks 2P + 2L EN Z,ZK L 6    
AD2M32OSS Optické systémy a sítě 14P + 6L CS Z,ZK L 5    
A2M32OSS Optické systémy a sítě 2P + 2L CS Z,ZK L 5    
B2M32OSS Optické systémy a sítě 2P + 2L CS Z,ZK L 6 Boháč L.  
XP32OSY Optické systémy 4P + 0S CS ZK L 4 Boháč L.  
A8M32NOP Optimalizace sítí 4P + 0C CS Z,ZK Z 5 Boháč L., Kencl L.  
AD2B32PPS Plánování a provozování sítí 14P + 6C CS Z,ZK L 6    
B2B32PPS Plánování a provozování sítí 2P + 2C CS Z,ZK L 4 Brabec Z., Vodrážka J.  
AD4B32PKS Počítačové a komunikační sítě 14P + 6C CS Z,ZK Z 6    
B4B32PKS Počítačové a komunikační sítě 2P + 2C CS Z,ZK L 6 Boháč L.  
B6B32PSI Počítačové sítě 2P + 2C + 3D   Z,ZK Z 5 Boháč L.  
BD6B32PSI Počítačové sítě 14P + 6C   Z,ZK Z 5 Boháč L.  
XP32IATA Pokročilé metody číslicového zpracování signálů a filtrace 2P + 2C CS ZK L 4 Zahradník P.  
AD0M32PST Pokročilé síťové technologie 14P + 6L CS Z,ZK L 5    
B6B32ST2 Pokročilé síťové technologie 2P + 2C + 4D   Z,ZK Z 5 Boháč L.  
BD6B32ST2 Pokročilé síťové technologie 14P + 6C   Z,ZK Z 5    
B2M32PST Pokročilé síťové technologie 2P + 2L CS Z,ZK Z 6 Boháč L.  
AD2B32TPR Projekt v týmu 0P + 3S CS KZ Z 3    
A2B32TPR Projekt v týmu 0P + 3C CS KZ Z 3    
E32PDK Prostředky datové komunikace 3+2s   Z,ZK Z 6    
AD0M32PRD Prostředky datové komunikace 14P + 6L CS Z,ZK Z 5    
A0M32PRD Prostředky datové komunikace 2P + 2L CS Z,ZK Z 5 Zeman T.  
A0M32PRD*** Prostředky datové komunikace 2P + 2L CS Z,ZK Z 5    
XP32PPV Přenos po vedeních 4P + 0C CS ZK L 4 Vodrážka J.  
AD2B32PSS Přenosové systémy a sítě 14P + 6L CS Z,ZK Z 6    
B2M32PRS Přístupové sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 5    
B2M32PRSA Přístupové sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 6 Vodrážka J.  
BE2M32THO Queueing Theory 3P + 1L EN Z,ZK Z 5    
BE2M32THOA Queueing Theory 3P + 1L EN Z,ZK Z 6 Hampl P.  
AD2M32RKP Řízení komunikačních procesů 14P + 6C CS Z,ZK L 5    
A2M32RKP Řízení komunikačních procesů 2P + 2L CS Z,ZK L 5    
B2M32RTK Řízení telefonní komunikace 2P + 2L CS Z,ZK L 6 Bešťák R.  
XP32RTS Řízení telekomunikačních systémů 2P + 2C CS ZK Z 4 Brabec Z.  
E32SEM Semester project 4s   Z Z 5    
AD2B32SOS Síťové operační systémy 14P + 6C CS Z,ZK Z 6    
A2B32SOS Síťové operační systémy 2P + 2C CS Z,ZK Z 6    
B6B32SOS Síťové operační systémy 2P + 2L + 2D   Z,ZK Z 5 Troller P.  
BD6B32SOS Síťové operační systémy 14P + 6C   Z,ZK Z 5    
B2B32STE Síťové technologie 2P + 2C CS Z,ZK Z 4 Boháč L.  
E32SSY2 Switching systems 2 2+2s   Z,ZK Z 4    
AE2B32TPR Team Project 0P + 3C EN KZ Z 3    
AE2B32TSI Telecommunication Systems and Networks 2P + 2L EN Z,ZK L 6    
BE2B32TSI Telecommunication Systems and Networks 2P + 2L EN KZ Z,L 4 Vodrážka J.  
AE1M32TSY Telecommunication Systems 2P + 2L EN Z,ZK Z 4    
AD2B32TSI Telekomunikační sítě 14P + 6L CS Z,ZK Z 6    
A2B32TSI Telekomunikační sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 6    
AD7B32TKS Telekomunikační sítě 14P + 6L CS Z,ZK Z 4    
B6B32TKS Telekomunikační sítě 2P + 2L + 2D   Z,ZK L 5 Hrad J.  
BD6B32TKS Telekomunikační sítě 14P + 6L   Z,ZK L 5 Pravda I.  
B2B32TSI Telekomunikační systémy a sítě 2P + 2L CS KZ Z 4 Lafata P.  
AD1M32TSY Telekomunikační systémy 14P + 6L CS Z,ZK Z 4    
A1M32TSY Telekomunikační systémy 2P + 2L CS Z,ZK Z 4    
XP32TSM Telematické služby 3P + 0S CS ZK L 4 Zeman T.  
BE2M32RTK Telephony Communication Control 2P + 2L EN Z,ZK L 6 Bešťák R.  
A8B32DNT Teorie datových sítí 3P + 1L CS Z,ZK Z 5 Bečvář Z.  
A8M32AQT Teorie hromadné obsluhy 3P + 1C CS Z,ZK Z 6 Hampl P.  
B2M32THO Teorie hromadné obsluhy 3P + 1L CS Z,ZK Z 5    
B2M32THOA Teorie hromadné obsluhy 3P + 1L CS Z,ZK Z 6 Hampl P.  
XP32TPZ Teorie provozního zatížení 3P + 0S CS ZK L 4 Hampl P.  
AE2B32PSS Transmission Systems and Networks 2P + 2L EN Z,ZK Z 6    
E32PSY2 Transmisssion systems 2 2+2s   Z,ZK Z 5    
A8B32IES Úvod do elektronických systémů 0P + 2L CS Z Z 2 Zahradník P., Zemánek I.  
AE8M32VPS Video processing and source coding 4P + 0C EN Z,ZK Z 5    
AD2M32VAD Vývoj aplikací a DSP 14P + 6L CS Z,ZK Z 5    
A2M32VAD Vývoj aplikací a DSP 2P + 2L CS Z,ZK Z 5    
BE2M32BTS Wireless Technologies and Sensor Networks 2P + 2L EN Z,ZK Z,L 5 Bečvář Z.  
BE2M32BTSA Wireless Technologies 2P + 2L EN Z,ZK Z,L 6 Bečvář Z.  
A8M32VPS Zpracování a kódování video signálů 4P + 0C CS Z,ZK Z 5 Zahradník P.  


13133 FEL - katedra kybernetiky

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
AE4M33PAL Advanced algorithms 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE4M33PAL Advanced Algorithms 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Průša D.  
AE4B77JVA Advanced Java Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
EP33MKD Advanced Mathematics for AI 2+2s   Z,ZK Z 4    
AE3M33PRO Advanced robotics 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
BE3M33PRO Advanced Robotics 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Pajdla T.  
EP33PUD Advanced Topics in Artificial Intelligence 2+2s   Z,ZK Z 4    
AE4B33ALG Algorithms 2P+2C EN Z,ZK L 6    
BE5B33ALG Algorithms 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Genyk-Berezovskyj M.  
A4B33ALG Algoritmizace 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B4B33ALG Algoritmizace 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Genyk-Berezovskyj M.  
B3B33ALP Algoritmy a programování 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Kybic J.  
EP33UID Artificial Intelligence 2P+1S   Z,ZK Z 3    
AE3M33UI Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK L 6    
BE3M33UI Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK L 6 Pošík P.  
A6M33AST Asistivní technologie a dohledové systémy 2P+2L CS Z,ZK L 5    
B3M33ARO Autonomní robotika 3P+2L CS Z,ZK L 7 Hlaváč V., Zimmermann K.  
B9M33ARO Autonomní robotika 3P+2L CS Z,ZK L 4    
BE3M33ARO Autonomous Robotics 3P+2L EN Z,ZK L 7 Hlaváč V., Zimmermann K.  
BE9M33ARO Autonomous Robotics 3P+2L EN Z,ZK L 4    
AE0B33BAP Bachelor Project 28S EN Z L 20    
AE8B33BAP Bachelor Project 7S   Z L 9    
A0B33BAP Bakalářská práce 28S CS Z L 20    
AD0B33BAP Bakalářská práce 28S CS Z L 20    
A8B33BAP Bakalářská práce 7S   Z L 9    
A6M33BEZ Bezpečnost elektrických a neelektrických zařízení a management zdravotnické techniky 2S CS Z,ZK Z 4    
AE4M33BIA Bio Inspired Algorithms 2P+2C EN Z,ZK L 6    
EP33BET Bioethics 1+0s   ZK L 1    
AD4M33BIA Biologicky inspirované algoritmy 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A4M33BIA Biologicky inspirované algoritmy 2P+2C CS Z,ZK L 6    
A6M33BIO Biometrie 2P+2C CS KZ Z 4 Novák D.  
AE3M33PPV Computer Aided Manufacturing 2P+2C EN Z,ZK L 5    
AE4M33MPV Computer Vision Methods 2P+2C EN Z,ZK L 6    
BE4M33MPV Computer Vision Methods 2P+2C EN Z,ZK L 6 Matas J.  
EP33VID Computer Vision 2P+2S   Z,ZK L 4    
EP33RMD Control of Mobile Robots 2+2s   Z,ZK L 4    
AE3B33KUI Cybernetics and Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK L 5    
BE5B33KUI Cybernetics and Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK L 6 Svoboda T.  
XP33RG Čtenářský klub 2P+2S EN Z Z,L 3 Kybic J.  
A5M33DSP Databáze, sítě a techniky programování 3P+1C CS KZ Z 4    
33DBM Databázové systémy v medicíně     Z,ZK Z,L 0    
BEV033DLE Deep Learning 2P+2C EN ZK L 6 Flach B.  
AE4M33NMS Design and Modeling of Software Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
AE4M33DZO Digital image 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE4M33DZO Digital Image 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Hlaváč V.  
AD4M33DZO Digitální obraz 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A4M33DZO Digitální obraz 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
M33DZO Digitální obraz 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
B4M33DZO Digitální obraz 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Hlaváč V.  
AE0M33DIP Diploma Thesis 36S EN Z L 25    
A6M33DIP Diplomová práce 32S CS Z L 22    
A0M33DIP Diplomová práce 36S   Z L 25    
AD0M33DIP Diplomová práce 36S   Z L 25    
EP33SDD Discrete Event Systems 2P+2S   Z,ZK Z 4    
EP33DID Distributed Artificial Intelligence 2+0s   Z,ZK Z 2    
A6M33DVZ Dobývání a vizualizace znalostí 2P+2C CS Z,ZK Z 4    
AE3B33DRR Dynamics and Control of Robots 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
AD3B33DRR Dynamika a řízení robotů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 6    
A3B33DRR Dynamika a řízení robotů 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
B6B33EAR Enterprise architektury 2P+2C CS KZ Z 5    
BD6B33EAR Enterprise architektury 14KP+6KC CS KZ Z 5    
EP33EST Estimation Theory 2P+1S   ZK L 3    
A0M33EOA Evoluční optimalizační algoritmy 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Pošík P.  
EP33ECD Evolutionary Computing 2+1s   Z,ZK Z 3    
EP33FLC Free-Space Laser Communication 2+1s   ZK L 3    
EP33FLO Fuzzy Logic 2+0s   Z,ZK L 2    
XEP33FLO Fuzzy Logic 2P+0S EN ZK L 4 Navara M.  
XP33FLO Fuzzy logika 2P+0S CS ZK L 4 Navara M.  
A6M33FZG Fyziologie a anatomie 2P+1L CS Z,ZK Z 3    
A4M33GVG Geometrie počítačového vidění a grafiky 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B4M33GVG Geometrie počítačového vidění a grafiky 2P+2C CS Z,ZK L 6 Pajdla T.  
AE4M33GVG Geometry of Computer Vision and Graphics 2P+2C EN Z,ZK L 6    
BE4M33GVG Geometry of Computer Vision and Graphics 2P+2C EN Z,ZK L 6 Pajdla T.  
AE3B33IND Individual project 3+8s EN KZ Z 7    
AE3M33IND Individual project 3s EN KZ Z 10    
A6M33IP Individuální projekt 4C CS KZ Z 4    
AE0M33PIS Industrial Information Systems 2P+2C EN Z,ZK L 6    
BE3M33PIS Industrial Information Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Kadera P.  
33IKTZ Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví     Z,ZK Z,L 0    
A5M33IZS Informační a znalostní systémy 2P+1C CS Z,ZK L 4 Řimnáč M.  
AD3M33IRO Inteligentní robotika 3KP+2KC CS Z,ZK L 7    
A3M33IRO Inteligentní robotika 3P+2L CS Z,ZK L 7    
AE3M33IRO Intelligent robotics 3P+2C EN Z,ZK L 7    
EP33ZVD Introduction to Computer Vision 2P+2S   Z,ZK Z 4    
XP33CHM Kapitoly z vyšší matematiky 2P EN ZK L 4 Pták P.  
A6M33KSY Kognitivní systémy 2P+1C CS KZ Z 4 Štěpánová K., Vavrečka M.  
AD3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 14KP+6KC CS Z,ZK L 5    
A3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 2P+2C CS Z,ZK L 5    
B3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 2P+2C CS Z,ZK L 6 Svoboda T.  
B3B33LAR Laboratoře robotiky 0P+4L CS KZ L 4 Krsek P.  
A6M33LEE Lékařská etika 2P+0C CS Z,ZK Z 3    
A6M33LI Lékařská informatika 2P+2C CS Z,ZK Z 5    
A6M33LTE Lékařská terminologie 2S CS Z Z 2    
EP33LPD Logic and Logic Programming 2+2s   Z,ZK L 4    
XP33LPD Logika a logické programování 2P+2S CS ZK L 4 Štěpánková O.  
EP33SCD Man-Machine Systems 2P+1S   Z,ZK Z 3    
EP33MAD Mathematical Analysis of Dempster-Shafer Theory 2+0s   Z,ZK Z 2    
BEAM33ZMO Medical Image Processing 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BEAM33ZSL Medical Imaging Systems 2P+2C EN Z,ZK L 6 Kybic J.  
XP33MMD Metody analýzy a vizualizace lékařských dat 2P+2C EN Z,ZK L 4 Kybic J.  
AD4M33MPV Metody počítačového vidění 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A4M33MPV Metody počítačového vidění 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B4M33MPV Metody počítačového vidění 2P+2C CS Z,ZK L 6 Matas J.  
AE3M33MKR Mobile and Collective Robotics 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
BE3M33MKR Mobile and Collective Robotics 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Přeučil L.  
AD3M33MKR Mobilní a kolektivní robotika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 6    
A3M33MKR Mobilní a kolektivní robotika 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
B3M33MKR Mobilní a kolektivní robotika 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Přeučil L.  
EP33MOL Modal Logics for Distributed Systems 2+0s   Z,ZK Z 2    
BEAM33MOS Modeling and Simulation 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
A6M33MOS Modelování a simulace 2P+2C CS Z,ZK Z 5    
BAM33MOS Modelování a simulace 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Kofránek J.  
AD4M33NMS Návrh a modelování softwarových systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A4M33NMS Návrh a modelování softwarových systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
BEAM33NIN Neuroinformatics 2P+2C EN Z,ZK L 6    
A6M33NIN Neuroinformatika 2P+2C CS Z,ZK L 5    
BAM33NIN Neuroinformatika 2P+2C CS Z,ZK L 6 Novák D.  
EP33NEP Neuroprosthetics 1P+0S   ZK Z 1    
A0M33OSW Ontologie a sémantický web 2P+2C CS KZ Z 4    
B4M33OSW Ontologie a sémantický web 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
AE0M33OSW Ontologies and Semantic Web 2P+2C EN KZ Z 4    
BE4M33OSW Ontologies and Semantic Web 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
AD3B33OSD Operační systémy a databáze 21KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A3B33OSD Operační systémy a databáze 3P+2C CS Z,ZK L 6    
AD4B33OSS Operační systémy a sítě 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A4B33OSS Operační systémy a sítě 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
AE3B33OSD Operating Systems and Databases 3P+2C EN Z,ZK L 6    
AE4B33OSS Operating Systems and Networks 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
AD4B33OPT Optimalizace 28KP+6KC CS Z,ZK Z 7    
A4B33OPT Optimalizace 4P+2C CS Z,ZK Z 7    
B0B33OPT Optimalizace 4P+2C CS Z,ZK Z,L 7 Werner T.  
AE4B33OPT Optimization 4P+2C EN Z,ZK Z 7    
A6M33OZL Organizace zdravotnictví a legislativa 2P+2S CS Z,ZK L 4    
AE4B33RPZ Pattern Recognition and Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE5B33RPZ Pattern Recognition and Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Matas J.  
EP33ROD Pattern Recognition 2+2s   Z,ZK L 4    
AD3M33PPV Počítačová podpora výroby 14KP+6KC CS Z,ZK L 5    
XP33VTP Počítačové vidění – Teorie a praxe 2S EN ZK L 4 Chum O.  
B4M33PAL Pokročilá algoritmizace 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Průša D.  
AD3M33PRO Pokročilá robotika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 6    
A3M33PRO Pokročilá robotika 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
B3M33PRO Pokročilá robotika 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Pajdla T.  
A5M33UIP Pokročilá umělá inteligence 3P+1C CS KZ L 4    
AD4M33RZN Pokročilé metody reprezentace znalostí 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
AD4B77JVA Pokročilé programování v jazyce Java 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A4B77JVA Pokročilé programování v jazyce Java 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
XEP33SAM Porozumění metodám a implementacím State of the Art metod 2P+2S EN ZK L 4 Chum O.  
A6M33PFR Poruchy fyziologických regulací 2P+0C CS KZ L 2    
AD3M99PTO Práce v týmu a její organizace 7KP+9KC   KZ L 6    
A3M99PTO Práce v týmu a její organizace 1P+3C   KZ L 6    
A0M33PAR Praktická robotika 1P+3L CS KZ Z 4 Přeučil L.  
XP33PPD Praktické problémy data mining 2P+2S CS ZK L 4 Štěpánková O.  
XP33PMD Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI 2P+0S CS ZK L 4 Jiroušek R.  
AE0B33PRG Programming Essentials 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE5B33PRG Programming Essentials 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Reinštein M., Svoboda T.  
BE5B33PGE Programming for Engineers 2P+2C EN Z,ZK L 6 Genyk-Berezovskyj M.  
AD3B33IND Projekt individuální 8S CS KZ Z 7    
AD3M33IND Projekt individuální 3S CS KZ Z 10    
A3B33IND Projekt individuální 3+8s CS KZ Z 7    
A3M33IND Projekt individuální 3s CS KZ Z 10    
B3M33PRJ Projekt 0P+6C CS KZ Z 8    
B3B33PRJ Projekt 0P+2C CS KZ Z 4    
AD0M33PIS Průmyslové informační systémy 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A0M33PIS Průmyslové informační systémy 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B3M33PIS Průmyslové informační systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Kadera P.  
EP33OSD Real Time Operating Systems 2+1s   Z,ZK L 3    
BE4M33SVP Research or SW project 0P+2C EN Z Z 6    
AE3B33ROB Robotics 2P+2L EN Z,ZK L 6    
AD3B33ROB Robotika 14KP+6KL CS Z,ZK L 6    
A3B33ROB Robotika 2P+2L CS Z,ZK L 6    
B3B33ROB Robotika 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Smutný V.  
EP33RSK Robust Statistics for Cybernetics 2P+0S   Z,ZK L 2    
XP33RSK Robustní statistika pro kybernetiku 2P+0S CS ZK L 4 Nosková J.  
AD4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
B4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Matas J.  
XP33ROD Rozpoznávání 2P+2S CS ZK L 4 Hlaváč V.  
B4B33RPH Řešení problémů a hry 2P+3C CS KZ Z 6 Svoboda T.  
B3B33SAP Samostatný projekt 0P+2C CS KZ Z 6    
EP33VKR Selected Topics in Pattern Recognition and Computer Vision 3S   ZK Z 3    
EP33ROZ Selected Topics in Pattern Recognition 2+2s   Z,ZK L 4    
AD7B33PRO Semestrální projekt 5S CS KZ Z 6    
B6B33PRO Semestrální projekt 0P+2C CS KZ Z 6    
BD6B33PRO Semestrální projekt 6KC CS KZ Z 6    
AE4B99SVP Software or Research Project   CS KZ Z,L 6    
AE4M99SVP Software or Research Project     KZ Z,L 6    
AE4B33SVP Software or Research Project   EN KZ Z,L 6    
AE4M33SVP Software or Research Project     KZ Z,L 6    
AE4M33TVS Software Verification and Testing 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
AD4B99SVP Softwarový nebo výzkumný projekt   CS KZ Z,L 6    
AD4M99SVP Softwarový nebo výzkumný projekt     KZ Z,L 6    
A4M99SVP Softwarový nebo výzkumný projekt     KZ Z,L 6    
A4M33SVP Softwarový nebo výzkumný projekt   CS KZ Z,L 6    
A4B33SVP Softwarový nebo výzkumný projekt     KZ Z,L 6    
AE4B99RPH Solving problems and other games 1P+3C EN KZ Z 6    
BE4M33SSU Statistical Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Flach B.  
B4M33SSU Statistické strojové učení 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
A6M33SSL Statistika a spolehlivost v lékařství 2P+2C CS Z,ZK L 5    
AD4M33SAD Strojové učení a analýza dat 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
M33SAD Strojové učení a analýza dat 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
XEP33SML Structured Model Learning 2P+1S EN ZK L 4 Flach B.  
AD7B33SUI Systémy s umělou inteligencí 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
AE3M99PTO Team Work 1P+3C EN KZ L 6    
AD4M33TZ Teoretické základy vidění,grafiky a interakce 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A4M33TZ Teoretické základy vidění,grafiky a interakce 2P+2C CS Z,ZK L 6    
AD4M33TVS Testování a verifikace software 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A4M33TVS Testování a verifikace software 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
BE4M33TDV Three-dimensional Computer Vision 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Šára R.  
EP33TUI Trends in AI 2S   Z L 2    
B4M33TDV Trojrozměrné počítačové vidění 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Šára R.  
AD3M33UI Umělá inteligence 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A3M33UI Umělá inteligence 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B3M33UI Umělá inteligence 2P+2C CS Z,ZK L 6 Pošík P.  
A0B33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství a informatiky 2P+2C CS KZ Z 4    
B3B33VIR Vidění robotu 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Zimmermann K.  
VYMAZAT vymazat 2+2s   Z,ZK L 4    
A4M33VIA Vývoj internetových aplikací 1P+1C CS Z Z 3 Šedivý J.  
B4M33SVP Výzkumný nebo SW projekt 0P+2C CS Z Z 6    
A6M33ZPP Základy první pomoci 2S CS Z Z 1 Macků D.  
AD4B33ZUI Základy umělé inteligence 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A6M33ZSL Zobrazovací systémy v lékařství 2P+2C CS Z,ZK L 5    
BAM33ZSL Zobrazovací systémy v lékařství 2P+2C CS Z,ZK L 6 Kybic J.  
A7B33DIF Zpracování digitální fotografie 2P+2L CS Z,ZK L 5 Hlaváč V.  
A6M33ZMO Zpracování medicínských obrazů 2P+2C CS Z,ZK Z 5    
BAM33ZMO Zpracování medicínských obrazů 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Kybic J.  
AE4M33TDV 3D Computer Vision 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
AD4M33TDV 3D počítačové vidění 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A4M33TDV 3D počítačové vidění 2P+2C CS Z,ZK Z 6    


13134 FEL - katedra mikroelektroniky

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
XP34AIC Analogové integrované obvody 1P+2C CS ZK   3 Jakovenko J.  
XP34AT Aplikace nástrojů TCAD 2P+2C CS ZK L 4 Voves J.  
AE0B34BAP Bachelor Project 28C   Z L 20    
AE8B34BAP Bachelor Project 7C   Z L 9    
A0B34BAP Bakalářská práce 28L   Z L 20    
AD0B34BAP Bakalářská práce 28KC   Z L 20    
A8B34BAP Bakalářská práce 7C   Z L 9    
B2B34BAP Bakalářský projekt 4L CS KZ L 4    
BAB34BSP Biomedicínské sensory prakticky 2P+2L CS KZ Z 4 Bouřa A.  
A6M34BMS Biomedicínské senzory 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Husák M.  
BAB34BMS Biomedicínské senzory 2P+2L CS Z,ZK L 4 Husák M.  
BE2M34ZET Custom Electronics Design 2P+2L EN KZ Z 5 Janíček V.  
BE2M34ZETA Custom Electronics Design 2P+2L EN KZ Z 6 Janíček V.  
BE2M34NIS Design of Integrated Circuits 2P+2C EN Z,ZK L 6 Jakovenko J.  
AE0M34NFO Design of Photonic Circuits 2P+2L CS Z,ZK L 4    
AE0M34NNZ Design of Power Supplies for Electronics 2P+2L CS Z,ZK L 5    
XP34ORD Detektory a detekce optického záření 2P+2C CS ZK L 4 Jeřábek V.  
AE0M34DIP Diploma Thesis 36C   Z L 25    
A0M34DIP Diplomová práce 36C   Z L 25    
AD0M34DIP Diplomová práce 36KC   Z L 25    
B2M34DIP Diplomový projekt 6L CS KZ Z 6 Husák M.  
AE2B34ELP Electron Devices 2P+2L CS Z,ZK L 5 Hazdra P.  
BE5B34ELP Electron Devices 2P+2L EN Z,ZK L 5 Hazdra P.  
AE8B34EOD Electronic and Optoelectronic Devices 3P+2L EN Z,ZK Z 6    
AE0M34EZS Electronic Security Systems 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Husák M.  
BE2M34EZS Electronic Security Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 5 Husák M.  
BE2M34EZSA Electronic Security Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Husák M.  
XP34ETS Elektrický transport v polovodičích 2P+2C CS ZK Z 4 Voves J.  
A8B34EOD Elektronické a optoelektonické součástky 3P+2L CS Z,ZK Z 6 Hazdra P.  
A0M34EOP Elektronické obvody prakticky 1+3L CS KZ L 4    
AD2B34ELP Elektronické prvky 14KP+6KL CS Z,ZK L 5    
QB-ELP Elektronické prvky 2P+2L   Z,ZK L 5    
B2B34ELP Elektronické prvky 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Hazdra P.  
B2B34ELPA Elektronické prvky 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Hazdra P.  
A5M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 3P+1L CS KZ Z 4 Husák M., Novák J.  
AD0M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
A0M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Husák M.  
B2M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Husák M.  
B2M34EZSA Elektronické zabezpečovací systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Husák M.  
AD4B34EM Elektronika a mikroelektronika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 6    
A4B34EM Elektronika a mikroelektronika 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Jakovenko J.  
QB-EPV Elektronika polovodičů 2P+2C CS Z,ZK L 4    
B1B34EPS Elektronika pro silnoproud 2P+2L CS KZ Z 4 Janíček V., Záhlava V.  
A5M34ELE Elektronika 3P+1L CS KZ L 4 Bouřa A., Záhlava V.  
BD5B34EPS Elektronika 14KP+6KL CS KZ L 4 Jirásek L., Záhlava V.  
A8B34SST Fyzika pevných látek 3P+1C CS Z,ZK L 4 Voves J.  
B2M34SST Fyzika pevných látek 3P+1L CS Z,ZK Z 6 Voves J.  
XP34ASD Fyzika pokročilých polovododičových součástek a materiálů 1P+3C+3D CS ZK Z,L 4 Voves J.  
AE8M34ICD IC Design 2P+2C EN Z,ZK L 5    
AE8M34ICS IC Structures 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
AE2B34IN1 Individual project 4C   KZ Z 3    
AE2B34IN2 Individual project 4C   KZ Z 3    
AE2M34IND Individual Project 4C CS KZ Z 6    
AE2M34SIS Integrated System Structures 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Jakovenko J.  
BE2M34SIS Integrated System Structures 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Jakovenko J.  
AE2M34NIS Integrated Systems Design 2P+2C CS Z,ZK L 5 Jakovenko J.  
XP34IO Integrovaná optika 2P+2C CS ZK Z 4 Jeřábek V.  
AD4M34ISC Integrované systémy na čipu 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A4M34ISC Integrované systémy na čipu 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B4M34ISC Integrované systémy na čipu 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Jakovenko J.  
AD2B34IAE Inteligentní aplikovaná elektronika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 6    
A2B34IAE Inteligentní aplikovaná elektronika 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
XP34CNO Krystaloptika a nelineární optika 2P+2C CS ZK Z,L 4 Čtyroký J., Jeřábek V.  
AE2M34LPD Low Power Design and Test of Circuits and Systems 3P+2C EN Z,ZK L 5    
XP34MTP Materiály a technologie pro fotonické součástky a struktury 2P CS ZK Z 3 Prajzler V.  
BE5B34MIK Microcontrollers 2P+2L EN Z,ZK L 6 Janíček V.  
AE2M34MIM Microsystems in Multimedia 2P+2C CS Z,ZK L 5 Husák M.  
AE2M34MST Microsystems 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Husák M.  
AE8M34MST Microsystems 2P+2L EN Z,ZK L 5    
BE2M34MST Microsystems 2P+2L EN Z,ZK L 6 Husák M.  
BAB34MNS Mikro a nanosystémy pro biomedicínu 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Husák M.  
B2B34MIT Mikroelektronika 2P+2L CS KZ Z 4 Jakovenko J.  
BD5B34MIT Mikroelektronika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 4 Jakovenko J.  
AD2B34MIK Mikrokontroléry 14KP+6KL CS Z,ZK Z 6    
B2B34MIK Mikrokontroléry 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Janíček V.  
BD5B34MIK Mikrokontroléry 14KP+6KL CS Z,ZK L 4 Teplý T.  
XP34MSA Mikrosystémy a mikroaktuátory 2P CS ZK   3 Husák M.  
AD2M34MIM Mikrosystémy v multimediální technice 14KP+6KL CS Z,ZK L 5    
A2M34MIM Mikrosystémy v multimediální technice 2P+2C CS Z,ZK L 5 Husák M.  
XP34MSY Mikrosystémy 2P+2C CS ZK Z,L 4 Husák M.  
AD2M34MST Mikrosystémy 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 Husák M.  
A2M34MST Mikrosystémy 2P+2L CS Z,ZK L 5 Husák M.  
A8M34MST Mikrosystémy 2P+2L CS Z,ZK L 5 Husák M.  
B2M34MST Mikrosystémy 2P+2L CS Z,ZK L 6 Husák M.  
XP34APD Moderní výkonové polovodičové součástky A INTEGROVANÉ OBVODY 2P+2C CS ZK Z,L 4 Vobecký J.  
AE2M34NAN Nanoelectronics and Nanotechnology 2P+2C CS Z,ZK L 5 Voves J.  
AE8M34NAN Nanoelectronics and Nanotechnology 2P+2C EN Z,ZK L 5    
BE2M34NAN Nanoelectronics and Nanotechnology 2P+2C EN Z,ZK L 5 Voves J.  
BE2M34NANA Nanoelectronics and Nanotechnology 2P+2C EN Z,ZK L 6 Voves J.  
AD2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 14KP+6KC CS Z,ZK L 5 Voves J.  
A2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 2P+2C CS Z,ZK L 5 Voves J.  
A8M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 2P+2C CS Z,ZK L 5 Voves J.  
B2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 2P+2C CS Z,ZK L 5 Voves J.  
B2M34NANA Nanoelektronika a nanotechnologie 2P+2C CS Z,ZK L 6 Voves J.  
A0M34NFO Návrh fotonických obvodů 2P+2L CS Z,ZK L 4 Jeřábek V.  
AD2M34NIS Návrh integrovaných systémů 14KP+6KC CS Z,ZK L 5 Jakovenko J.  
A2M34NIS Návrh integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK L 5 Jakovenko J.  
A8M34ICD Návrh integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK L 5 Jakovenko J.  
B2M34NIS Návrh integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK L 6 Jakovenko J., Janíček V.  
AD0M34NNZ Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku 14KP+6KL CS Z,ZK L 5 Jirásek L., Novák J.  
A0M34NNZ Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku 2P+2L CS Z,ZK L 5 Jirásek L., Novák J.  
XP34PIC Návrh programovatelných integrovaných obvodů 2P+2C CS ZK Z 4 Hazdra P.  
AD0M34NSV Návrh systémů VLSI 14KP+6KL CS Z,ZK Z 4    
A0M34NSV Návrh systémů VLSI 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Hazdra P.  
B2M34NSV Návrh systémů VLSI 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Hazdra P.  
B2M34ZET Návrh zakázkové elektroniky 2P+2L CS KZ Z 5 Záhlava V.  
B2M34ZETA Návrh zakázkové elektroniky 2P+2L CS KZ Z 6 Záhlava V.  
E34NSE Nové směry v elektronice 3+2s   Z,ZK L 6    
XP34EHA Obnovitelné mikrozdroje energie pro elektroniku – energy harvesting 2P CS ZK   4 Husák M.  
B2B34OZD Optické zdroje a detektory záření 2P+2L CS Z,ZK L 4 Jeřábek V., Prajzler V.  
AE8M34OEP Optoel.and Photonics 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AD2B34OFT Optoelektronika a fotonika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 6    
A8M34OEP Optoelektronika a fotonika 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Jeřábek V.  
XP34PED Perspektivní elektronické součástky 2P+2C CS ZK Z 4 Jirásek L.  
BE2M34PIO Planar integrated optics 2P+2C EN Z,ZK Z 5 Jeřábek V., Prajzler V.  
BE2M34PIOA Planar Integrated Optics 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Jeřábek V., Prajzler V.  
B2M34PIO Planární integrovaná optika 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Jeřábek V., Prajzler V.  
B2M34PIOA Planární integrovaná optika 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Jeřábek V., Prajzler V.  
XP34SDS Polovodičové struktury 2P CS ZK L 3 Hazdra P.  
XP34SRS Polovodičové zdroje záření 2P+2C CS ZK L,Z 4 Jeřábek V.  
BE2M34VKE Power Electronics 2P+2L EN Z,ZK L 5    
BE2M34VKEA Power Electronics 2P+2L EN Z,ZK L 6    
XP34ADM Principy a aplikace součástkových modelů 1P+3C+3D CS ZK Z,L 4 Voves J.  
AD0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu 14KP+6KC CS Z,ZK L 4    
A0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu 2P+2C CS Z,ZK L 4 Záhlava V.  
AD2M34PMI Projekt idividální 4KC CS KZ Z 6 Husák M.  
AD2B34IN1 Projekt individuální 4KC   KZ Z 3    
AD2B34IN2 Projekt individuální 4KC   KZ Z 3    
A2M34IND Projekt individuální 4C CS KZ Z 6 Husák M.  
A2B34IN1 Projekt individuální 4L   KZ Z 3 Husák M.  
A2B34IN2 Projekt individuální 4L   KZ Z 3 Husák M.  
AE2B34SEI Sensors in Electronics and Informatics 2P+2L CS Z,ZK L 6 Husák M.  
BD5B34SEE Senzory v elektronice a elektrotechnice 14KP+6KL   Z,ZK Z 4 Husák M.  
AD2B34SEI Senzory v elektronice a informatice 14KP+6KL CS Z,ZK L 6 Husák M.  
A2B34SEI Senzory v elektronice a informatice 2P+2L CS Z,ZK L 6 Husák M.  
B2B34SEE Senzory v elektronice 2P+2L CS Z,ZK L 4 Husák M.  
AE8B34SST Solid State Physics 3P+1L EN Z,ZK L 4 Voves J.  
BE2M34SST Solid State Physics 3P+1L EN Z,ZK Z 6 Voves J.  
XP34STV Struktury a technologie VLSI 2P+2C CS ZK Z 4 Jakovenko J.  
A8M34ICS Struktury integrovaných obvodů 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Jakovenko J.  
AD2M34SIS Struktury integrovaných systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
A2M34SIS Struktury integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Jakovenko J.  
B2M34SIS Struktury integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Jakovenko J.  
AE4M34ISC Systems on Chip 2P+2C CS Z,ZK L 6    
BE4M34ISC Systems on Chip 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Jakovenko J.  
XP34TOS Technologie optoelektronických součástek 2P+2C CS ZK Z,L 4 Prajzler V.  
AE0M34NSV VLSI System Design 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Hazdra P.  
BE2M34NSV VLSI System Design 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Hazdra P.  
B2M34VKE Výkonová elektronika 2P+2L CS Z,ZK L 5 Hazdra P.  
B2M34VKEA Výkonová elektronika 2P+2L CS Z,ZK L 6 Hazdra P.  
XP34RSD Zdroje záření a fotodetektory pro integraci 2P CS ZK L 4 Jeřábek V., Prajzler V.  


13135 FEL - katedra řídicí techniky

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
BE4M35PAP Advanced Computer Architectures 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Hanzálek Z., Píša P.  
AD3B35APE Aplikovaná elektronika 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A3B35APE Aplikovaná elektronika 2P+2L CS Z,ZK L 6    
AE3B35APE Applied Electronics 2P+2L EN Z,ZK L 6    
AD0B36APO Architektura počítačů 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A0B36APO Architektura počítačů 2P+2L CS Z,ZK L 6    
B0B35APO Architektura počítačů 2P+2L CS Z,ZK L 5 Píša P.  
B3B35APO Architektura počítačů 2P+2L CS Z,ZK L 5 Píša P., Šusta R.  
B4B35APO Architektura počítačů 2P+2L CS Z,ZK L 6 Píša P., Šusta R.  
RB35APO Architektura počítačů 2P+2L CS Z,ZK L 5 Píša P., Šusta R.  
AD4B35APO Architektury počítačů 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
AD3B35APO Architektury počítačů 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
BE3M35APH Atmospheric Physics 2P+2S EN Z,ZK L 8    
AE3B35ARI Automatic Control 4P+2L EN Z,ZK L 7    
BE5B35ARI Automatic Control 4P+2L EN Z,ZK L 7 Hromčík M.  
AD3B35ARI Automatické řízení 28KP+6KC CS Z,ZK L 7    
A3B35ARI Automatické řízení 4P+2L CS Z,ZK L 7    
B3B35ARI Automatické řízení 4P+2L CS Z,ZK L 7 Šebek M.  
AE0B35BAP Bachelor Project 28S EN Z L 20    
AE8B35BAP Bachelor Project 7S   Z L 9    
A0B35BAP Bakalářská práce 28S CS Z L 20    
AD0B35BAP Bakalářská práce 28S CS Z L 20    
A8B35BAP Bakalářská práce 7S   Z L 9    
BE3M35CSP CanSat-Projekt 2P+2S EN Z,ZK Z 9    
AE4M35KO Combinatorial Optimization 3P+2C EN Z,ZK L 6    
AE4M77KO Combinatorial Optimization 3P+2C EN Z,ZK L 6    
BE4M35KO Combinatorial Optimization 3P+2C EN Z,ZK L 6    
XEP35CMS Computational Methods for Materials Science 2P+2C EN Z,ZK Z,L 4 Cammarata A., Nicolini P.  
AE0B36APO Computer Architectures 2P+2L EN Z,ZK L 6    
AE3B36APO Computer Architectures 2P+2L EN Z,ZK L 6    
BE5B35APO Computer Architectures 2P+2L EN Z,ZK L 6 Píša P., Šusta R.  
AE4B35APO Computer Architecture 2P+2C EN Z,ZK L 6    
AE3B35SPS Computer System Structures 3P+2L EN Z,ZK Z 6    
AE4B35SPS Computer System Structures 3P+2L EN Z,ZK Z 6    
AE0B35SPS Computer Systems Structures 3P+2L EN Z,ZK Z 6    
BE5B35SPS Computer Systems Structures 3P+2L EN Z,ZK Z 6    
BE3M35CSA Control Systems for Aircraft and Spacecraft 2P+2L EN Z,ZK Z 7 Hromčík M.  
AE3M35RIS Control Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
AE0M35DIP Diploma Thesis 36S EN Z L 25    
BE3M35DIP Diploma Thesis 22S EN Z L 30 Hengster-Movric K., Hlinovský M.  
A0M35DIP Diplomová práce 36S CS Z L 25    
AD0M35DIP Diplomová práce 36S CS Z L 25    
BE3M35SDU Discrete Event Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Burget P.  
A5M35DRS Distribuované řídicí systémy 2P+2C   Z,ZK L 4    
BE3M35DRS Dynamics and Control of Networks 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Šebek M.  
B3M35DRS Dynamika a řízení sítí 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Šebek M.  
RM35DRS Dynamika a řízení sítí 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Šebek M.  
BE3M35ELS Electronics in Space 2P+2S EN Z,ZK L 8    
AE3M35OFD Estimation, filtering and detection 3P+1C EN Z,ZK Z 6    
BE3M35OFD Estimation, Filtering and Detection 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Havlena V.  
BE9M35OFD Estimation, Filtering and Detection 2P+2C EN Z,ZK Z 4 Havlena V.  
AE8B35FCS Feed-Back Control Systems 4P+2L EN Z,ZK L 6    
AE3M35SRL Flight Control Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
BE3M35SRL Flight Control Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Hromčík M.  
BE9M35SRL Flight Control Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Hromčík M.  
XP35FMCO Fuzzy modelování a řízení 2P+2C CS ZK   3 Hušek P.  
BE3M35IDP Individual design project 0P+6S EN Z Z 8 Hengster-Movric K.  
AE3B35IND Individual Project 3S EN KZ Z 7    
AE0M35PII Industrial Informatics and Internet 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
AE3M35PII Industrial Informatics and Internet 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
AE4M35PII Industrial Informatics and Internet 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE3M35ISME Introduction to Space Mechanics and Electronics 2P+2S EN Z,ZK Z 8    
BE3M35ISP Introduction to Space Physics 2P+2S EN Z,ZK Z 8    
AD4M77KO Kombinatorická optimalizace 21KP+6KC CS Z,ZK L 6    
AD4M35KO Kombinatorická optimalizace 21KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A4M35KO Kombinatorická optimalizace 3P+2C CS Z,ZK L 6    
RM35KO Kombinatorická optimalizace 3P+2C CS Z,ZK L 6    
B4M35KO Kombinatorická optimalizace 3P+2C CS Z,ZK L 6 Hanzálek Z.  
XP35CCMS Kooperativní řízení multiagentních systémů 2P+2C EN ZK   3 Hengster-Movric K., Šebek M.  
B3B35LAR Laboratoře aplikované elektroniky a řízení 0P+4L CS KZ L 4 Burget P.  
EP35LMI Linear Matrix Inequalities 2P+2S   ZK Z 4    
BE3M35LSY Linear Systems 4P+2C EN Z,ZK Z 8 Hušek P.  
B3M35LSY Lineární systémy 4P+2C CS Z,ZK Z 8 Hušek P.  
BE5B35LSP Logic Systems and Processors 3P+2L EN Z,ZK Z 6 Šusta R.  
B0B35LSP Logické systémy a procesory 3P+2L CS Z,ZK Z,L 6 Šusta R.  
AE3B35MSD Modeling and Simulation of Dynamic Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
AD3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
B3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Hurák Z.  
AD7B35MAS Modelování a simulace systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A5M35MAS Modelování a simulace systémů 2P+2C CS KZ Z 4    
AD3M35NES Nelineární systémy a chaos 21KP+3KC CS Z,ZK Z 6    
XP35NES Nelineární systémy 2P+2C   ZK L 4 Čelikovský S.  
B3M35NES Nelineární systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Čelikovský S.  
XP35NESY Nelineární systémy 2P+2C CS ZK   3 Čelikovský S.  
AE3M35NES Nonlinear Systems and Chaos 3P+1C EN Z,ZK Z 6    
BE3M35NES Nonlinear Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Čelikovský S.  
XP35ESFI Odhadování a filtrace 2P+2C CS ZK   3 Havlena V.  
B3M35OFD Odhadování, filtrace a detekce 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Havlena V.  
B9M35OFD Odhadování, filtrace a detekce 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Havlena V.  
AE4M35OSP Open-source programming 2P+2C EN Z,ZK L 6    
AD4M35OSP Open-Source programování 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A4M35OSP Open-Source programování 2P+2C CS Z,ZK L 6    
RM35OSP Open-Source programování 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B4B35OSY Operační systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Sojka M.  
BE3M35ORO Optic- and Radar-based Observations 2P+2S EN Z,ZK L 8    
BE3M35ORC Optimal and robust control design 2P+2C EN Z,ZK L 8 Hurák Z.  
AE3M35ORR Optimal and robust control 3P+1C EN Z,ZK L 6    
BE3M35ORR Optimal and Robust Control 2P+2C EN Z,ZK L 6 Hurák Z.  
AD7B35OIS Optimalizace v inteligentních systémech 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
AD3M35ORR Optimální a robustní řízení 21KP+3KC CS Z,ZK L 6    
RM35ORR Optimální a robustní řízení 2P+2C CS Z,ZK L 6 Hurák Z.  
B3M35ORR Optimální a robustní řízení 2P+2C CS Z,ZK L 6 Hurák Z.  
B4M35PAG Paralelní algoritmy 2P+2S CS Z,ZK Z 6 Šůcha P.  
BE4M35PAG Parallel algorithms 2P+2S EN Z,ZK Z 6 Šůcha P.  
A8M36ACA Pokročilé architektury počítačů 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
B4M35PAP Pokročilé architektury počítačů 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Hanzálek Z., Píša P.  
BE3M35PAT Polar Atmosphere 2P+2S EN Z,ZK L 8    
B3B35PAR Programování automatů a robotů 2P+2L CS Z,ZK L 4 Burget P.  
AD4B35PSR Programování systémů reálného času 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
AD3M35PSR Programování systémů reálného času 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A4B35PSR Programování systémů reálného času 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
A3M35PSR Programování systémů reálného času 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
B3M35PSR Programování systémů reálného času 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Sojka M.  
B4B35PSR Programování systémů reálného času 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Sojka M.  
AD7B35PES Programování vestavěných systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
AE3M35IND Project Individual 3S EN KZ Z 10    
BE3M35IND Project Individual 0P+6S EN KZ Z 8    
AD3B35IND Projekt individuální 9S CS KZ Z 7    
AD3M35IND Projekt individuální 9S CS KZ Z 10    
A3B35IND Projekt individuální 3S CS KZ Z 7    
A3M35IND Projekt individuální 3S CS KZ Z 10    
RB35IND Projekt individuální 3S CS KZ Z 7    
RM35IND Projekt individuální 3S CS KZ Z 10    
B3M35IND Projekt individuální 0P+6S CS KZ Z 8    
BE3M35PSA Propulsion with Space Applications 2P+2S EN Z,ZK L 7    
AD0M35PII Průmyslová informatika a internet 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
AD4M35PII Průmyslová informatika a Internet 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
AD3M35PII Průmyslová informatika a Internet 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A0M35PII Průmyslová informatika a internet 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
AE3M35PSR Real-Time Systems Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
AE4B35PSR Real-Time Systems Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE3M35PSR Real-time Systems Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE4B35PSR Real-time Systems Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Sojka M.  
AD3B99RO Roboti 7KP+9KC CS KZ Z 5    
B3B35RO Roboti 1P+2L CS KZ Z 2 Šebek M.  
AE3B99RO Robots 1P+3L EN KZ Z 5    
AD3M35RIS Řídicí systémy 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A3M35RIS Řídicí systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
RM35RIS Řídicí systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
XP35FSCO Řízení flexibilních struktur 2P+2C CS ZK   3 Hromčík M.  
AD7B35PRO Semestrální projekt 15S CS KZ Z 6    
B6B35PRO Semestrální projekt 5S CS KZ Z 6    
BD6B35PRO Semestrální projekt 2S CS KZ Z 6    
A4M35SVP Softwarový nebo výzkumný projekt 3S CS KZ Z,L 6    
A4B35SVP Softwarový nebo výzkumný projekt 3S CS KZ Z,L 6    
BE3M35SPC Space Communication 2P+2S EN Z,ZK L 8    
BE3M35SDY Space Dynamics 2P+2S EN Z,ZK Z 5    
BE3M35SPI Space Instruments 2P+2S EN Z,ZK Z 8    
BE3M35SPP Space Plasma Physics 2P+2S EN Z,ZK Z 7    
BE3M35SSM Space systems, modeling and identification 4P+2C EN Z,ZK Z 7 Hušek P.  
BE3M35SEI Spacecraft Environment Interactions 2P+2S EN Z,ZK L 7    
BE3M35SPS Spacecraft Subsystems 2P+2S EN Z,ZK L 7    
BE3M35SSD Spacecraft System Design 2P+2S EN Z,ZK Z 8    
AD3B35SPS Struktury počítačových systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
AD0B35SPS Struktury počítačových systémů 21KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
AD4B35SPS Struktury počítačových systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A0B35SPS Struktury počítačových systémů 3P+2L CS Z,ZK Z 6    
BE3M35SIS Swedish for International Students 1 2P+2S CS Z,ZK Z 3    
B3M35SDU Systémy diskrétních událostí 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Burget P.  
A3M35SRL Systémy řízení letu 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
AD3M35SRL Systémy řízení letu 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
B3M35SRL Systémy řízení letu 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Hromčík M.  
B9M35SRL Systémy řízení letu 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Hromčík M.  
BE3M35PVT Team Work 0P+4S EN KZ L 6    
AD3M35TDS Teorie dynamických systémů 28KP+6KC CS Z,ZK Z 8    
BE3M35TSS The Solar System 2P+2S EN Z,ZK Z 7    
AE3M35TDS Theory of Dynamical Systems 4P+2C EN Z,ZK Z 8    
A8B35FCS Zpětnovazební řídící systémy 4P+2L CS Z,ZK L 6 Šebek M.  


13136 FEL - katedra počítačů

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
A4B36ACM3 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky III. 0P+3C CS KZ * 4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B.  
A4B36ACM2 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky II. 0P+3C CS KZ * 4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B.  
A4B36ACM4 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky IV. 0P+3C CS KZ * 4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B.  
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I. 0P+3C CS KZ * 4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B.  
A4B36ACM5 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky V. 0P+3C CS KZ * 4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B.  
A7B36DBA Administrace databázových systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 5    
AD7B36DBA Administrace databázových systémů 14KP+6KC   Z,ZK Z 5    
AE4M36PAP Advanced Computer Architectures 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
AE8M36ACA Advanced Computer Architectures 2P+2S EN Z,ZK Z 5    
AE4M33RZN Advanced Methods for Knowledge Representation 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
XEP36AGT Algoritmická teorie her 2P+0C+4D EN ZK   4 Bošanský B., Lisý V.  
AE4B77ASS Architectures of Software Systems 2P+2C EN Z,ZK L 6    
A7B36ASS Architektura SW systémů 2P+2S CS Z,ZK Z 5    
AD7B36ASS Architektura SW systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
AD4M36AOS Architektury orientované na služby 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A4M33AOS Architektury orientované na služby 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
A4M36AOS Architektury orientované na služby 2P+2C   Z,ZK Z 6    
AD4B77ASS Architektury softwarových systémů 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A4B77ASS Architektury softwarových systémů 2P+2C CS Z,ZK L 6    
BE4M36UIR Artificial Intelligence in Robotics 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Faigl J., Krajník T.  
AE4M33AU Automatic Reasoning 2P+2C EN Z,ZK L 6    
AD4M33AU Automatické uvažování 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A4M33AU Automatické uvažování 2P+2C CS Z,ZK L 6    
AE0B36BAP Bachelor Project   EN Z L 20    
AE8B36BAP Bachelor Project 7s EN Z L 9    
A0B36BAP Bakalářská práce 9s   Z L,Z 20    
AD0B36BAP Bakalářská práce 9s   Z L 20    
A8B36BAP Bakalářská práce 7s   Z L,Z 9    
A4M33BIS Bezpečnost informací a systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
A4M36BIS Bezpečnost informací a systémů 2P+2C   Z,ZK Z 6    
B4M36BSY Bezpečnost systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Pevný T.  
A0M33BEP Bezpilotní prostředky 2P+2S CS Z,ZK L 4    
AD0M33BEP Bezpilotní prostředky 14KP+6KC CS Z,ZK L 4    
A0M36BEP Bezpilotní prostředky 2P+2S   Z,ZK L 4    
B9M36BEP Bezpilotní prostředky 2P+2L CS Z,ZK L 4 Rollo M.  
BE0M33BDT Big Data Technologies 2P+1C EN Z,ZK Z 4 Hučín J.  
BE4M36BIN Bioinformatics 2P+2C EN Z,ZK L 5 Kléma J.  
BEAM36BIN Bioinformatics 2P+2C EN Z,ZK L 6 Kléma J., Železný F.  
A6M33BIN Bioinformatika 2P+2C CS Z,ZK L 5    
B4M36BIN Bioinformatika 2P+2C CS Z,ZK L 5 Kléma J., Železný F.  
BAM36BIN Bioinformatika 2P+2C CS Z,ZK L 6 Kléma J., Železný F.  
BE5B99CPL C Programming Language 2P+2C+5D EN Z,ZK Z 6 Faigl J.  
BE4M36KBE Communications Security 3P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE4M36DS2 Database systems 2 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Svoboda M.  
AE4B33DS Database Systems 2P+2C EN Z,ZK L 6    
B4B36DS1 Databázové systémy 1 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B4M36DS2 Databázové systémy 2 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Svoboda M.  
AD4B33DS Databázové systémy 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A4B33DS Databázové systémy 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B6B33DBS Databázové systémy 2P+2C+3D   Z,ZK L 6    
BD6B36DBS Databázové systémy 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
B0B36DBS Databázové systémy 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B6B36DSA Datové struktury a algoritmy 2P+3C+3D   Z,ZK L 6 Richta K.  
BD6B36DSA Datové struktury a algoritmy 14KP+9KC   Z,ZK L 6 Richta K.  
AE0M36DIP Diploma Thesis   EN Z   25    
A0M36DIP Diplomová práce 14s CS Z L,Z 25    
AD0M36DIP Diplomová práce 28s   Z L,Z 25    
XP36DSV Distribuovaný výpočet 2P   ZK Z 4 Janeček J.  
B4M36ESW Efektivní software 2P+2C CS Z,ZK L 6 Šišlák D.  
BE4M36ESW Effective Software 2P+2C EN Z,ZK L 6 Šišlák D.  
B6B36EAR Enterprise architektury 2P+2C+2D   KZ Z 5 Křemen P.  
BD6B36EAR Enterprise architektury 14KP+6KC CS KZ Z 5 Křemen P.  
AE4B33FLP Functional and Logic Programming 2P+2C EN Z,ZK L 6    
BE4B36FUP Functional Programming 2P+2C EN Z,ZK L 6 Pěchouček M.  
AD4B33FLP Funkcionální a logické programování 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A4B33FLP Funkcionální a logické programování 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B4B36FUP Funkcionální programování 2P+2C CS Z,ZK L 6 Pěchouček M.  
XP36HS Hypermediální systémy 2P+2S   ZK L 4 Jelínek I.  
A4M36ISS Integrace Služeb Softwarových Systémů 0P+20C CS KZ L 4    
B4M36ISS Integrace Služeb Softwarových Systémů 0P+20C CS KZ L 4    
AE4B33ZUI Introduction to Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK L 6    
BE4M36BSY Introduction to Computer Security 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Pevný T.  
BE4M36NLP Introduction to Natural Language Processing 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
B4M36KBE Komunikační bezpečnost 3P+2C CS Z,ZK Z 6 Rehák M.  
XP36KP Komunikační protokoly 2P   ZK L 4 Janeček J.  
BE4M36LUP Logical Reasoning and Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Železný F.  
B4M36LUP Logické usuzování a programování 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Železný F.  
AE4M33SAD Machine Learning and Data Analysis 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
A0X36MOOC Massive Open Online Course 1P   Z Z,L 2 Šišlák D.  
BE4M36MBG Molecular Biology and Genetics 3P+1C EN Z,ZK L 6 Pospíšek M.  
B4M36MBG Molekulární biologie a genetika 3P+1C CS Z,ZK L 6 Pospíšek M.  
AE4M33MAS Multiagent Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
AE4M36MAS Multiagent Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE4M36MAS Multiagent Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Pěchouček M.  
AD4M33MAS Multi-agentní systémy 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A4M33MAS Multi-agentní systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
A4M36MAS Multi-agentní systémy 2P+2C   Z,ZK Z 6    
AD4M36MAS Multi-agentní systémy 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
B4M36MAS Multi-agentní systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Pěchouček M.  
B6B36NSS Návrh softwarových systémů 2P+2C+2D   Z,ZK L 5 Vokřínek J.  
BD6B36NSS Návrh softwarových systémů 14KP+6KC   Z,ZK L 5 Vokřínek J.  
B6B36OMO Objektový návrh a modelování 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Kadleček D.  
BD6B36OMO Objektový návrh a modelování 14KP+6KC   Z,ZK Z 6 Kadleček D.  
B4B36ONM Objektový návrh a modelování 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
B4M36OSW Ontologie a sémantický web 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Křemen P.  
BE4M36OSW Ontologies and Semantic Web 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Křemen P.  
B4B36PDV Paralelní a distribuované výpočty 2P+2C CS Z,ZK L 6    
AE4M33PAH Planning and game playing 2P+2C EN Z,ZK L 6    
AE4M36PAH Planning and game playing 2P+2C EN Z,ZK L 6    
BE4M36PUI Planning for Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK L 6 Pěchouček M.  
AD4M33PAH Plánování a hry 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
A4M33PAH Plánování a hry 2P+2C CS Z,ZK L 6    
A4M36PAH Plánování a hry 2P+2C   Z,ZK L 6    
AD4M36PAH Plánování a hry 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
B4M36PUI Plánování pro umělou inteligenci 2P+2C CS Z,ZK L 6 Pěchouček M.  
A4M36JEE Pokročilá laboratoř Java EE 4P+4S   KZ Z 4    
AD4M36PAP Pokročilé architektury počítačů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A4M36PAP Pokročilé architektury počítačů 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
A4M33RZN Pokročilé metody reprezentace znalostí 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
BD5B36PRP Procedurální programování (pro EEK) 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6 Jelínek I.  
B0B36PRP Procedurální programování (pro OI) 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Faigl J.  
AE4M36TPJ Programming Language Theory 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
AE0B36PR1 Programming 1 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Mannová B.  
AE0B36PR2 Programming 2 2P+2C EN Z,ZK L 6 Jelínek I.  
AE0B36PRI Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 5 Mannová B.  
B6B36PJC Programování v C/C++ 2P+2C+2D CS KZ Z 4 Richta K.  
BD6B36PJC Programování v C/C++ 14KP+6KC CS KZ Z 4 Richta K.  
B3B36PRG Programování v C 2P+2C CS Z,ZK L 6 Faigl J.  
BAB36PRGA Programování v C 2P+2C CS Z,ZK L 6 Faigl J.  
B6B36PJV Programování v JAVA 2P+3C+2D   Z,ZK L 6    
BD6B36PJV Programování v JAVA 14KP+9KC   Z,ZK L 6 Vokřínek J.  
B0B36PJV Programování v JAVA 2P+3C CS Z,ZK L 6 Vokřínek J.  
A7B36PJV Programování v Javě 2P+2C CS Z,ZK L 6    
A0B36PR1 Programování 1 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
A0B36PR2 Programování 2 2P+2C CS Z,ZK L 6    
AD0B36PRI Programování 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
A0B36PRI Programování 2P+2C CS Z,ZK Z,L 5    
A3B36IND Projekt individuální 0+3s CS KZ Z 7    
XP36PAS Prototypování algebraických specifikací 2P+2S   ZK Z,L 4 Richta K.  
B6B36RSP Řízení softwarových projektů 3P+2C+3D   Z,ZK L 6 Bureš M.  
BD6B36RSP Řízení softwarových projektů 14KP+6KC   Z,ZK L 6 Bureš M.  
B6B36SMP Sběr a modelování požadavků 2P+3C+3D   Z,ZK L 6 Komárek M.  
BD6B36SMP Sběr a modelování požadavků 14KP+9KC   Z,ZK L 6 Komárek M.  
A7B36PRO Semestrální projekt 2s CS KZ L,Z 6    
AD7B36PRO Semestrální projekt 0P+5S CS KZ Z 6    
B6B36PRO Semestrální projekt 2s CS KZ L,Z 6    
BD6B36PRO Semestrální projekt 2s CS KZ L,Z 6    
A4B36ACM Seminář ACM z algoritmizace 0P+3C CS KZ Z,L 4    
AE4M36AOS Service Oriented Architectures 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE4M36SWA Software Architectures 2P+2C EN Z,ZK L 6 Al-Beywanee B.  
AE4B33SI Software Engineering 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
AE4B36SVP Software or Research Project   EN KZ Z,L 6    
AE4M36SVP Software or Research Project   EN KZ Z,L 6    
BE4M36ZKS Software Quality Assurance 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Bureš M.  
B4M36SWA Softwarové architektury 2P+2C CS Z,ZK L 6 Al-Beywanee B.  
A4M33SEP Softwarové inženýrství pro praxi 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Zoubek B.  
AD4B33SI Softwarové inženýrství 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A4B33SI Softwarové inženýrství 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
B4B36SIN Softwarové inženýrství 3P+2S CS Z,ZK Z 6 Komárek M.  
A4M36SVP Softwarový nebo výzkumný projekt   CS KZ Z,L 6    
A4B36SVP Softwarový nebo výzkumný projekt     KZ Z,L 6    
A7B36SPS Správa počítačových sítí 2P+2C CS Z,ZK L 5    
AD7B36SPS Správa počítačových sítí 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
BE4M36SAN Statistical data analysis 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Kléma J.  
B4M36SAN Statistická analýza dat 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Kléma J.  
A4M33SAD Strojové učení a analýza dat 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
BE4M36SMU Symbolic Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK L 6 Železný F.  
B4M36SMU Symbolické strojové učení 2P+2C CS Z,ZK L 6 Železný F.  
A4M33BDT Technologie pro velká data 1P+1C CS KZ L 3    
B0M33BDT Technologie pro velká data 2P+1C CS Z,ZK Z 4 Paščenko P., Sušický M.  
A7B36WMM Technologie pro web a multimedia 2P+2C CS KZ L 6    
AD7B36WMM Technologie pro web a multimedia 14KP+6KC CS KZ L 6    
A4M36TPJ Teorie programovacích jazyků 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
AD4M36TPJ Teorie programovacích jazyků 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
B6B36TS1 Testování software 2P+2C+2D   Z,ZK L 5 Bureš M.  
BD6B36TS1 Testování software 14KP+6KC   Z,ZK L 5 Bureš M.  
B4M36UIR Umělá inteligence v robotice 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Faigl J., Krajník T.  
B4M36NLP Úvod do zpracování přirozeného jazyka 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
XP36VPD Vybrané partie dolování dat 2P+2S   ZK   4 Kléma J.  
A7B36VYD Vytěžování dat 2P+2C CS Z,ZK Z 5    
AD7B36VYD Vytěžování dat 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
B4M36ZKS Zajištění kvality software 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Bureš M.  
B6B36ZAL Základy algoritmizace 2P+2C+2D   Z,ZK Z 5 Vokřínek J.  
BD6B36ZAL Základy algoritmizace 14KP+6KC   Z,ZK Z 5    
B6B36ZPR Základy projektového řízení 4P+4C+2D   KZ Z 3 Náplava P.  
BD6B36ZPR Základy projektového řízení 6KP+6KC   KZ Z 3    
A7B36TS1 Základy testování software 2P+2C CS KZ Z 5    
AD7B36TS1 Základy testování software 14KP+6KC CS KZ Z 5    
A4B33ZUI Základy umělé inteligence 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B4B36ZUI Základy umělé inteligence 2P+2C CS Z,ZK L 6 Pěchouček M.  


13137 FEL - katedra radioelektroniky

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
AE0M37MOT Advanced areas in image and video technology 2+2L EN KZ Z 5    
BE2M37MOT Advanced areas in image and video technology 2p+2l EN Z,ZK Z 5    
BE2M37MOTA Advanced areas in image and video technology 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
A8M37ASD Advanced Statistical and Distributed Signal Processing 8P+0C EN ZK L 5    
BE3M37LRS Aeronautical Radio Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Kovář P.  
BE9M37LRS Aeronautical Radio Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Kovář P.  
AE0M37RLP Air traffic control 2+2c EN Z,ZK Z 4    
XP37AEM Akustická a elektroakustická měření 2P+1S CS Z,ZK L 4 Husník L.  
XP37AEA Aplikovaná elektroakustika 2P+2L EN ZK Z 4 Honzík P.  
BAB37APO Aplikovaná optika 2P+2L CS Z,ZK L 4 Páta P.  
BE2M37ART Architecture of Radio Receivers and Transmitters 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Kovář P.  
AE8M37ART Architectures of Rx/Tx Systems 4P+0L EN Z,ZK Z 5    
B2M37ART Architektura rádiových přijímačů a vysílačů 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Kovář P.  
XP37ARA Architekturní akustika 2P+2S CS ZK L 4 Husník L.  
A8M37ART Architektury přijímačů a vysílačů 4P+0C CS Z,ZK Z 5 Kovář P.  
BE2M99ZVT Audio Technology 1 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Husník L.  
AE0M37ZV2 Audio Technology 2 2+2L EN Z,ZK Z 4    
BE2M37ZV2 Audio Technology 2 2p+2l EN Z,ZK L 5 Rund F.  
BE2M37ZV2A Audio Technology 2 2P+2L EN Z,ZK L 6 Rund F.  
AE2M37ZVT Audio Technology 2+2L EN Z,ZK L 5    
BE2B37AVT Audiovisual Technology 2P+2L EN KZ L 4 Páta P.  
B2B37AVT Audiovizuální technika 2P+2L CS KZ L 4 Páta P.  
BD5B37AVT Audiovizuální technika 14KP+6KL CS Z,ZK L 4 Páta P.  
AE0B37BAP Bachelor Project 28s   Z L 20    
AE8B37BAP Bachelor Project 7s   Z L 9    
BE2B37BPR Bachelor Project 2p+2s EN KZ Z 4    
A0B37BAP Bakalářská práce 28s   Z L 20    
AD0B37BAP Bakalářská práce 28s   Z L 20    
A8B37BAP Bakalářská práce 7s   Z L 9    
A8M37WDC Bezdrátové digitální komunikace 4P+0C CS Z,ZK Z 5 Sýkora J.  
A8M37CAD CAD a numerické metody v RF návrhu 2P+0C CS KZ L 3 Dobeš J.  
AE8M37CAD CAD and Numerical Methods in RF Engineering 2P+0C EN KZ L 3    
AE2M37KDK Coding in digital communications 3+1c EN Z,ZK L 5    
AE8M37CDC Coding in Digital Communications 4P+0C EN Z,ZK L 5    
BE2M37KDK Coding in digital communications 3P+1C EN Z,ZK L 5 Sýkora J.  
BE2M37KDKA Coding in Digital Communications 3P+1C EN Z,ZK L 6 Sýkora J.  
AE1B37KEL Communication and Electronics 2P+2L EN KZ Z 4 Dobeš J.  
AE2B37KMM Communication and Measurement in Multimedia 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
AE2B99KAM Communication and Multimedia 2+2c EN Z Z 5    
AE8M37CSL Communications and Signal Processing Laboratory 0P+2C EN Z L 2    
BE2M37KAS Compression of images and signals 2p+2c EN Z,ZK L 5    
BE2M37KASA Compression of Images and Signals 2P+2C EN Z,ZK L 6 Vítek S.  
A0M37CIR Číslicové obvody a jejich implementace v radiotechnice 2P+2L CS Z,ZK L 5 Skalický P.  
BE2M37DTR Digital Audio and Video Broadcasting 2p+2l EN Z,ZK Z 5    
AE2M37DKM Digital communications 3+1s EN Z,ZK Z 4    
AE8B37DCM Digital Communications 4P+0C EN Z,ZK Z 5    
BE2M37DKM Digital Communications 3P+1C EN Z,ZK Z 6 Sýkora J.  
AE8B37DIT Digital Design 2P+2C EN Z,ZK L 5    
BE2M37DTRA Digital Video and Audio Broadcasting 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
AD2M37DKM Digitální komunikace 21+3c CS Z,ZK Z 4    
A2M37DKM Digitální komunikace 3+1s CS Z,ZK Z 4    
QB-DKM Digitální komunikace 3+1s   Z,ZK Z 4    
A8B37DCM Digitální komunikace 4P+0C CS Z,ZK Z 5 Sýkora J.  
B2M37DKM Digitální komunikace 3P+1C CS Z,ZK Z 6 Sýkora J.  
A8B37DCMA Digitální komunikace 3P+1S CS Z,ZK Z 6 Sýkora J.  
A8B37DIT Digitální technika 2P+2C CS Z,ZK L 5 Skalický P.  
B2M37DTR Digitální televize a rozhlas 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Klíma M., Ulovec K.  
B2M37DTRA Digitální televize a rozhlas 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Ulovec K.  
BE2M37DPR Diploma Project 6s EN KZ Z 6    
AE0M37DIP Diploma Thesis 36s   Z L 25    
A0M37DIP Diplomová práce 36s   Z L 25    
AD0M37DIP Diplomová práce 36s   Z L 25    
AD0M37DUP Družicové rádiové systémy pro určování polohy a navigaci 14+6L CS Z,ZK Z 4    
A0M37DUP Družicové rádiové systémy pro určování polohy a navigaci 2+2L CS Z,ZK Z 4    
XP37FOS Fotonické obrazové systémy 2P+2L+4D CS ZK Z 4 Páta P.  
XP37PAC Fysiologická akustika 2P+4D EN ZK L 4 Maršálek P.  
XP37FHA1 Fyziologická, psychologická a hudební akustika 1 2P+0S CS ZK Z 4 Otčenášek Z.  
B0M37FAV Fyziologie a modelování slyšení a vidění 2P+2C+4D CS Z,ZK Z 6 Vencovský V.  
XP37GAB Geneze a analýza biosignálů 3P+1S CS ZK L 4 Roubík K.  
BE2M37OBF Image Photonics 2p+2l EN Z,ZK Z 5    
BE2M37OBFA Image Photonics 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Páta P.  
AE2M37OBT Image Technology 2+2c EN Z,ZK Z 6    
BE2M37OBT Image Technology 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Páta P.  
AE2B37IN2 Individual Project II 4s EN KZ Z 3    
AE2B37IN1 Individual Project I 3S EN KZ Z 3    
AE2M37IND Individual Project 4s EN KZ Z 6    
AD2M37KDK Kódování v digitálních komunikacích 21+3c CS Z,ZK L 5    
A2M37KDK Kódování v digitálních komunikacích 3+1c CS Z,ZK L 5    
A8M37CDC Kódování v digitálních komunikacích 4P+0C CS Z,ZK L 5 Sýkora J.  
B2M37KDK Kódování v digitálních komunikacích 3P+1C CS Z,ZK L 5 Sýkora J.  
B2M37KDKA Kódování v digitálních komunikacích 3P+1C CS Z,ZK L 6 Sýkora J.  
B2M37KAS Komprese obrazů a signálů 2p+2c CS Z,ZK L 5 Vítek S.  
B2M37KASA Komprese obrazů a signálů 2P+2C CS Z,ZK L 6 Vítek S.  
A1B37KEL Komunikace a elektronika 2P+2L CS KZ Z 4 Dobeš J.  
A2B37KMM Komunikace a měření v multimediální technice 2P+2L CS Z,ZK L 6 Dobeš J.  
AD2B99KAM Komunikace a multimédia 14+6c CS Z Z 5    
B3M37KIN Kosmické inženýrství 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Hudec R.  
B9M37KIN Kosmické inženýrství 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Hudec R.  
A8M37RML Laboratoř měření rádiových systémů 0P+4L CS Z Z 5 Kovář P.  
A8M37CSL Laboratoř zpracování signálu a komunikací 0P+2C CS Z L 2 Sýkora J.  
XP37LN Letecká navigace 2P+2S CS ZK L 4 Vejražka F.  
B3M37LRS Letecké rádiové systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Kovář P.  
B9M37LRS Letecké rádiové systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Kovář P.  
AE8M37MAM Microprocessors&Microcomputers 4P+2C EN Z,ZK Z 7    
BE2M37MAM Microprocessors 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Vítek S.  
A8M37MAM Mikroprocesory a mikropočítače 4P+2C CS Z,ZK Z 7 Skalický P.  
B2M37MAM Mikroprocesory 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Vítek S.  
AD0M37MOT Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky 14+6L CS KZ Z 5    
A0M37MOT Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky 2+2L CS KZ L 5    
B2M37MOT Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Fliegel K.  
B2M37MOTA Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Fliegel K.  
AE2B37MMT Multimedia Technology 2+2L EN Z,ZK L 6    
B6B37MM2 Multimedia 2 2P+2L CS Z,ZK L 5 Klíma M.  
BD6B37MM2 Multimedia 2 14KP+6KL CS Z,ZK L 5 Klíma M.  
AD2B37MMT Multimediální technika 14+6L CS Z,ZK L 6    
A2B37MMT Multimediální technika 2+2L CS Z,ZK L 6    
QB-MMT Multimediální technika 2+2L   Z,ZK L 6    
A3M37NAV Navigace 2+2c CS Z,ZK L 6    
AD3M37NAV Navigace 14+6s CS Z,ZK L 6    
AE3M37NAV Navigation 2+2c EN Z,ZK L 6    
XP37NRO Návrh radioelektronických obvodů počítačem 3P+1S CS Z,ZK Z 4 Dobeš J.  
XP37IPP Obrazová fotonika a zpracování obrazu 2P+2L EN ZK Z 4 Páta P.  
B2M37OBF Obrazová fotonika 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Páta P.  
B2M37OBFA Obrazová fotonika 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Páta P.  
AD2M37OBT Obrazová technika 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A2M37OBT Obrazová technika 2+2c CS Z,ZK Z 6    
B2M37OBT Obrazová technika 2p+2l CS Z,ZK Z 6 Páta P.  
BE0M37FAV Physiology and modeling of hearing and vision 2P+2C+4D EN Z,ZK Z 6 Vencovský V.  
Q2M37PDK Pokročilá teorie digitální komunikace 3+1s CS Z,ZK Z 4    
QM-PDK Pokročilá teorie digitální komunikace 3+1s   Z,ZK Z 4    
XP37CAD Pokročilé metody analýzy a optimalizace elektronických obvodů pomocí počítačového návrhu 2P+3D EN Z,ZK Z 3 Dobeš J.  
XP37NOS Pokročilé výpočetní nástroje v obrazových a radiových systémech 2P+2L EN ZK L 4 Vítek S.  
XP37MSP Pokročilé zpracování multimediálních signálů 2P+2L+3D EN Z,ZK L 4 Fliegel K.  
BE2B99PPC Practical C/C++ programming 2p+2c EN KZ L 6    
B2B99PPC Praktické programování v C/C++ 2P+2C CS KZ L 6 Vítek S.  
AE2B37ZST Principles of Studio Technology 2+2L EN Z,ZK Z 6    
BE2B37ZST Principles of Studio Technology 2P+2L EN Z,ZK Z 4 Rund F.  
XP37PKP Problémy biomedicínského inženýrství v klinické praxi 2P+0S CS ZK L 4 Roubík K.  
B0B99PRPA Procedurální programování (pro EK a EEM) 2P+2C CS KZ Z 4 Vítek S.  
A2B37CPP Programovací jazyk C/C++ 2P+2C CS Z L 4 Dobeš J.  
BD5B37PPC Programování v jazyce C/C++ 14KP+6KC CS KZ Z 4 Vítek S.  
B2B37BPR Projekt bakalářský 2p+2s CS KZ Z 4    
B2M37DPR Projekt diplomní 6s CS KZ Z 6    
AD2B37IN2 Projekt individuální II 4S CS KZ Z 3    
A2B37IN2 Projekt individuální II 4s CS KZ Z 3    
QM-IP2 Projekt individuální II 4s CS KZ Z,L 6    
AD2B37IN1 Projekt individuální I 3S CS KZ Z 3    
A2B37IN1 Projekt individuální I 3s CS KZ Z 3    
AD2M37IND Projekt individuální 4s CS KZ Z 6    
A2M37IND Projekt individuální 4s CS KZ Z 6    
AE2B37ROZ Radio Circuits and Devices 2+2s EN Z,ZK Z 6    
BE2B37ROZ Radio Circuits and Devices 2P+2L EN Z,ZK L 4 Dobeš J.  
BE2M37RNV Radio Navigation 2P+2C EN Z,ZK Z 5 Kovář P.  
BE2M37RNVA Radio Navigation 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Kovář P.  
AE8M37RML Radio Systems Measurement lab 0P+4L EN Z Z 5    
AE2M37RSY Radio systems 2+2L EN Z,ZK Z 6    
AE8M37RSY Radio Systems 4P+0L EN Z,ZK Z 5    
XP37RAD Radioelektronika 2P+2S CS ZK L 4 Kovář P.  
B2M37RNV Rádiová navigace 2p+2c CS Z,ZK L 5 Kovář P.  
B2M37RNVA Rádiová navigace 2P+2L CS Z,ZK L 6 Kovář P.  
AD2B37ROZ Rádiové obvody a zařízení 14+6s CS Z,ZK Z 6    
A2B37ROZ Rádiové obvody a zařízení 2+2s CS Z,ZK Z 6    
B2B37ROZ Rádiové obvody a zařízení 2P+2L CS Z,ZK L 4 Dobeš J.  
AD2M37RSY Rádiové systémy 14+6L CS Z,ZK Z 6    
A2M37RSY Rádiové systémy 2+2L CS Z,ZK Z 6    
A8M37RSY Rádiové systémy 4P+0L CS Z,ZK Z 5 Kovář P.  
A0M37RLP Řízení letového provozu 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Kovář P.  
AD0M37RLP Řízení letového provozu 14+6s CS Z,ZK Z 4    
AE0M37DUP Satellite navigation systems 2+2L EN Z,ZK Z 4    
A7B37PRO Semestrální projekt 2s CS KZ Z 6    
B6B37PRO Semestrální projekt 2s CS KZ Z 6    
BD6B37PRO Semestrální projekt 2s CS KZ Z 6    
AE2B99SAS Signals and systems 2+2c CS Z,ZK L 5    
AE8B37SAS Signals and Systems 4P+2C EN Z,ZK L 8    
BE2B37SAS Signals and systems 2p+2c EN Z,ZK L 5    
AD2B99SAS Signály a soustavy 14+6c CS Z,ZK L 5    
A2B99SAS Signály a soustavy 2+2c CS Z,ZK L 5    
QB-SAS Signály a soustavy 2+2c   Z,ZK L 5    
A8B37SAS Signály a soustavy 4P+2C CS Z,ZK L 8 Vejražka F.  
B2B37SAS Signály a soustavy 2P+2C CS Z,ZK L 5 Fliegel K.  
BD5B37SAS Signály a soustavy 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 Fliegel K.  
BE3M37KIN Space Engineering 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Hudec R.  
BE9M37KIN Space Engineering 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Hudec R.  
XP37SRP Speciální technika rádiových přijímačů 2P+2S CS ZK Z 4 Žalud V.  
AE8B37SSP Statistical Signal Processing 4P+0C EN Z,ZK L 6    
BE2M37SSP Statistical Signal Processing 4p+0 EN ZK L 5    
BE2M37SSPA Statistical Signal Processing 4P+0C EN Z,ZK L 6    
XP37SZS Statistické zpracování signálu 4P+0S CS Z,ZK L 4 Sýkora J.  
B2M37SSP Statistické zpracování signálů 4P+0C CS ZK L 5 Sýkora J.  
B2M37SSPA Statistické zpracování signálů 4P+0C CS Z,ZK L 6 Sýkora J.  
A0M37SEK Synchronizace a ekvalizace v digitálních komunikacích 3P+1S CS Z,ZK Z 4 Sýkora J.  
AE0M37SEK Synchronization and Equalization in Digital Communications 3P+1S EN Z,ZK Z 4    
B0M37TAV Technologie a technika audiovizuální tvorby 2P+2L CS Z,ZK L 4 Klíma M.  
B2M37TAV Technologie a technika audiovizuální tvorby 2P+2L+2D CS Z,ZK L 6 Klíma M.  
XP37TEM Teoretická elektroakustika a měření 2P+2L EN Z,ZK L 3 Husník L.  
XP37TEA Teoretická elektroakustika 3P+1S CS Z,ZK Z 4 Husník L., Škvor Z.  
XP37RUP Teorie a praxe rádiového určování polohy; systémy a přístroje 2P+2L+2D EN Z,ZK Z 5 Vejražka F.  
XP37TAS Teorie a zpracování akustických signálů 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Kadlec F.  
XP37ISS Úvod do kosmické vědy a technologie 2P+2L EN ZK Z 4 Hudec R.  
XP37VKF Vybrané kapitoly z fotoniky 4P+0S CS ZK L 4 Klíma M.  
XP37FOT Vybrané kapitoly z fotoniky 2P+2L EN Z,ZK L 3 Klíma M.  
AE8M37WDC Wireless Digital Communications 4P+0C EN Z,ZK Z 5    
BAB37ZPR Základy programování 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Vítek S.  
AD2B37ZST Základy studiové techniky 14KP+6KL CS Z,ZK Z 6 Bernas M.  
A2B37ZST Základy studiové techniky 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
B2B37ZST Základy studiové techniky 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Rund F.  
XP37ZI Záznam informace 2P+2S CS Z,ZK L 4 Kadlec F.  
XP37ZSN1 Zpracování signálu v družicových navigačních systémech 1 1P+3S CS Z,ZK Z 4 Vejražka F.  
XP37ZSN2 Zpracování signálu v družicových navigačních systémech 2 1P+3L CS Z,ZK L 4 Vejražka F.  
A8B37SSP Zpracování stochastických signálů 4P+0C CS Z,ZK L 6 Sýkora J.  
B2M99ZVT Zvuková technika 1 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Husník L., Jiříček O.  
AD0M37ZV2 Zvuková technika 2 14+6L CS Z,ZK Z 4    
A0M37ZV2 Zvuková technika 2 2+2L CS Z,ZK Z 4    
B2M37ZV2 Zvuková technika 2 2p+2l CS Z,ZK L 5 Rund F.  
B2M37ZV2A Zvuková technika 2 2P+2L CS Z,ZK L 6 Rund F.  
AD2M37ZVT Zvuková technika 14+6L CS Z,ZK L 5    
A2M37ZVT Zvuková technika 2+2L CS Z,ZK L 5    


13138 FEL - katedra měření

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
AE3M38PRS Airborne Monitoring and Control Systems 2P+2L EN Z,ZK L 5    
AE3M38PSL Aircraft and Spacecraft Instrumentation 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
BE3M38PSL Aircraft Avionics 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Roháč J.  
BE9M38PSL Aircraft Avionics 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Roháč J.  
AE0B38LPT Aircraft Instrumentation 2P+2L EN Z,ZK L 5    
BE9M38POL Aircraft Propulsion 3P+1C EN Z,ZK Z 5    
AE0M38KPL Aircraft Structure and Propulsion 2P+2L EN Z,ZK L 4    
BE9M38LKS Aircraft Structures and Materials 3P+1C EN Z,ZK Z 5    
AE3M38ZDS Analog Signal Processing and Digitalization 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
BE3M38ZDS Analog Signal Processing and Digitalization 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
AE8M38ASP Analog.Sig.Proc.&Digitalization 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
A0B38APH Aplikace programovatelných hradlových polí 1P+3L CS KZ Z 5 Sedláček R.  
AD4M38AVS Aplikace vestavných systémů 14P+6L CS Z,ZK L 6    
A4M38AVS Aplikace vestavných systémů 2P+2L CS Z,ZK L 6    
B4M38AVS Aplikace vestavných systémů 2P+2L CS Z,ZK L 6 Fischer J.  
BE4M38AVS Application of Embedded Systems 2P+2L EN Z,ZK L 6 Fischer J.  
AE0B38BAP Bachelor Project 0P+28C   Z L 20    
AE8B38BAP Bachelor Project 0P+7C   Z L 9    
A0B38BAP Bakalářská práce 0P+28C   Z L 20    
AD0B38BAP Bakalářská práce 0P+28C   Z L 20    
A8B38BAP Bakalářská práce 0P+7C   Z L 9    
BE3B38OTE Circuit Technology 2P+2L EN Z,ZK L 4 Holub J.  
AE0B38OCP Circuits of Digital Instruments 2P+2L EN Z,ZK L 5 Holub J.  
BE4M38KRP Computer Communication Interfaces 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Novák J.  
AE4M38KRP Computer Interfaces 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE4B38PSI Computer Networks 2P+2L EN Z,ZK L 4 Novák J.  
BE4B38PSIA Computer Networks 2P+2L EN Z,ZK L 5 Novák J.  
BEAM38KLS Construction of Medical Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
AE3M38SPD Data Acquisition and Transfer 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
BE3M38SPD Data Acquisition and Transfer 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
AE3M38DIT Diagnostics and Testing 3P+2L EN Z,ZK L 7    
BE3M38DIT Diagnostics and Testing 3P+2L EN Z,ZK L 7 Šmíd R.  
AD3M38DIT Diagnostika a testování 21P+6L CS Z,ZK L 7    
A3M38DIT Diagnostika a testování 3P+2L CS Z,ZK L 7    
B3M38DIT Diagnostika a testování 3P+2L CS Z,ZK L 7 Šmíd R.  
AE0M38DIP Diploma Thesis 0P+36C   Z L 25    
A5M99DIP Diplomová práce 0P+20C CS Z L 26    
A0M38DIP Diplomová práce 0P+36C   Z L 25    
AD0M38DIP Diplomová práce 0P+36C   Z L 25    
AD4B38DSP Distribuované systémy a počítačové sítě 14P+6L CS Z,ZK L 6    
A3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě 4P+2L CS Z,ZK Z 7    
AE3B38DSY Distributed Systems and Computer Networks 4P+2L EN Z,ZK Z 7    
AE4B38DSP Distributed Systems and Computer Networks 2P+2L EN Z,ZK L 6    
AE1B38EMA Electrical Measurements and Instrumentation 2P+2L EN KZ L 5    
AE2B38EMB Electrical Measurements and Instrumentation 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
BE1B38EMA Electrical Measurements and Instrumentation 2P+2L EN KZ L 5    
BE2B38EMB Electrical Measurements and Instrumentation 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AE8B38EME Electronic Measurements 2P+1L EN KZ L 4    
AD2B38EMB Elektrická měření 14P+6L CS Z,ZK Z 5    
AD1B38EMA Elektrická měření 14P+6L CS KZ L 5    
A2B38EMB Elektrická měření 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
B1B38EMA Elektrická měření 2P+2L CS KZ L 5 Kašpar P.  
B2B38EMB Elektrická měření 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Haasz V.  
BD5B38EMA Elektrická měření 14P+6L CS KZ L 5 Haasz V.  
A5M38BEM Elektromagnetická kompatibilita 1P+1L CS KZ Z 4    
A8B38EME Elektronická měření 2P+1L CS KZ L 4 Holub J.  
AE4M38AVS Embedded Systems Application 2P+2L EN Z,ZK L 6    
AE4B38NVS Embedded Systems Design 2P+2L EN Z,ZK L 6    
XP38EMC EMC distribuovaných systémů 2P+2C CS ZK Z 4 Holub J.  
BE9M38EML Experimental Methods in Aeronautics 3P+1L EN KZ Z 4    
B9M38EML Experimentální metody v letectví a zkoušení letadel 3P+1L CS KZ Z 4    
AE0B38APH FPGA Applications 1P+3L EN KZ Z 5 Sedláček R.  
A0B38GRP Grafické programování 1P+3C CS Z,ZK Z 5 Mlejnek P.  
AE3B38IND Individual Project 3P+8C EN KZ Z 7    
AE3M38IND Individual Project 0P+3C EN KZ Z 10    
A6M38IP Individuální projekt 0P+4C   Z Z 4    
AE3B38PRT Instrumentation for Data Acqusition and Proces Control 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Platil A.  
BE3M38INA Integrated Modular Avionics 2P+2L EN Z,ZK L 6 Roháč J.  
BE9M38INA Integrated Modular Avionics 2P+2L EN Z,ZK   6    
B3M38INA Integrovaná avionika 2P+2L CS Z,ZK L 6    
B9M38INA Integrovaná avionika 2P+2L CS Z,ZK L 6    
B3B38KDS Komunikace a distribuované systémy 4P+2L CS Z,ZK Z 6 Novák J.  
AD4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů 14P+6C CS Z,ZK Z 6    
A4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
B4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Novák J.  
A0M38KPL Konstrukce a pohony letadel 2P+2C CS Z,ZK Z 4    
A6M38KLS Konstrukce lékařských systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Holub J.  
BAM38KLS Konstrukce lékařských systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
A0M38KTE Kosmická technika a technologie 2P+0C CS ZK L 4    
B3B38LPE Laboratoře průmyslové elektroniky a senzorů 0P+4L   KZ L 4 Petrucha V.  
A0B38LPT Letecká přístrojová technika 2+2L CS Z,ZK L 5    
B9M38LKS Letecké konstrukce a stavba letadel 3P+1C CS Z,ZK Z 5    
A0M38MAP Magnetické prvky a měření 2+2L CS Z,ZK Z 5    
XP38MPX Magnetismus v inženýrské praxi 2P+2C CS ZK Z 4 Ripka P.  
XP38MMN Měření neelektrických veličin 2P+2L CS ZK L 4 Ripka P.  
A5M38MEB Měření v budovách 2P+1L CS KZ Z 4 Kašpar P.  
XP38MDR Metody digitalizace a rekonstrukce spojitých signálů 2P+2C CS ZK L 4 Vedral J.  
A0M38MET Metrologie 2+2L CS Z,ZK Z 5    
AE0M38MET Metrology 2+2L EN Z,ZK Z 5    
AE3B38MMP Microprocessors and Microcontrollers in Instrumentation 2P+2L EN Z,ZK L 6    
A3B38MMP Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice 2P+2L CS Z,ZK L 6    
AE3M38MSZ Modern Sensors and Signal Processing 2P+2L EN Z,ZK L 6    
AE8M38MS Modern Sensors 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
BE3M38MSE Modern Sensors 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Platil A.  
AD3M38MSZ Moderní senzory a zpracování informací 14P+6L CS Z,ZK L 6    
A3M38MSZ Moderní senzory a zpracování informací 2P+2L CS Z,ZK L 6    
A8M38MS Moderní senzory 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Ripka P.  
B3M38MSE Moderní senzory 2P+2L   Z,ZK Z 6 Ripka P.  
AD4B38NVS Návrh vestavěných systémů 14P+6L CS Z,ZK L 6    
B4B38NVS Návrh vestavných systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Fischer J.  
A0M38OSE Obrazové senzory 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
B3B38OTE Obvodové techniky 2P+2L CS Z,ZK L 4 Holub J.  
A0B38OCP Obvody číslicových přístrojů 2+2L CS Z,ZK L 5    
A3M38PRS Palubní informační a řídicí systémy 2P+2L CS Z,ZK L 5    
AD3M38PRS Palubní informační a řídicí systémy 14+6L CS Z,ZK L 5    
B4B38PSI Počítačové sítě 2P+2L CS Z,ZK L 4 Novák J.  
B4B38PSIA Počítačové sítě 2P+2L CS Z,ZK L 5 Novák J.  
B9M38POL Pohony letadel 3P+1C CS Z,ZK Z 5    
AD3M38TP1 Práce v týmu a její organizace 7P+9L CS KZ L 5    
B3MPVT Práce v týmu 0P+4S CS KZ L 6 Drábek T.  
B3M38PTY Práce v týmu 0P+4C   KZ L 6    
AE0B38PSM Programming Data Acquisition Systems 2P+2C EN KZ Z 5    
BE9M38PRM Project Management and Marketing 2P+1C EN Z,ZK Z 2    
AD3B38IND Projekt individuální 0P+9C CS KZ Z 7    
AD3M38IND Projekt individuální 0P+9C CS KZ Z 10    
A3B38IND Projekt individuální 0P+3C CS KZ Z 7    
A3M38IND Projekt individuální 0P+3C CS KZ Z 10    
A5M99PR1 Projekt 1 0P+4C CS Z L 6 Kašpar P.  
A5M99PR2 Projekt 2 0P+4C CS Z Z 6 Kašpar P.  
B9M38PRM Projektové řízení a marketing 2P+1C CS Z,ZK Z 2    
B3M38PRO Projekt 0P+6C   KZ Z 8    
AD3B38PRT Přístrojová technika 14P+6L CS Z,ZK Z 6    
A3M38PSL Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
AD3M38PSL Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků 14P+6L CS Z,ZK Z 6    
XP38PSL Přístrojové systémy letadel 2P+2L CS ZK Z 4 Roháč J.  
B3M38PSL Přístrojové systémy letadel 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Roháč J.  
B9M38PSL Přístrojové systémy letadel 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Roháč J.  
A5M38SPD Sběr a přenos dat 3P+1L CS KZ L 4 Mlejnek P.  
AD3M38SPD Sběr a přenos dat 14P+6L CS Z,ZK Z 6    
A3M38SPD Sběr a přenos dat 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
AD7B38SPD Sběr a přenos dat 14P+6L CS Z,ZK Z 5    
B3M38SPD Sběr a přenos dat 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Šmíd R.  
A5M38SBD Sběr a přenos dat 2P+1C CS KZ L 4 Novák J.  
AD7B38PRO Semestrální projekt 0P+6C CS KZ Z 6    
B6B38PRO Semestrální projekt 0P+2C CS KZ Z 6    
BD6B38PRO Semestrální projekt 0P+2C CS KZ Z 6    
AE0B38SES Sensor Networks 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AE3B38SME Sensors and Measurement 3P+2L EN Z,ZK L 6    
BE5B38SME Sensors and Measurement 4P+2L EN Z,ZK Z 6 Butta M.  
BE3B38SME Sensors and Measurement 3P+2L EN Z,ZK L 6 Butta M., Kašpar P.  
AD3B38SME Senzory a měření 21P+6L CS Z,ZK L 6    
B3B38SME Senzory a měření 3P+2L CS Z,ZK L 6 Ripka P.  
XP38SSB Senzory a sběrnice 2P+2L CS ZK Z,L 4 Platil A., Ripka P.  
A5M38SZS Senzory a sítě 2P+1L CS Z,ZK Z 4 Ripka P.  
AE0M38SPP Signal Processors in Practice 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
A4M38SVP Softwarový nebo výzkumný projekt 0P+3C CS KZ Z,L 6    
A4B38SVP Softwarový nebo výzkumný projekt 0P+3C   KZ Z,L 6    
XP38SYS Systémy pro měření, sběr a zpracování dat 2P+2L CS ZK Z,L 4 Roztočil J.  
AE3M38TP1 Team Project 1P+3L EN KZ L 5    
BE9M38TYP Team Project 0P+6C EN KZ L 6 Roháč J.  
BE3MPVT Team Work 0P+4S EN KZ L 6 Drábek T.  
B5M99SCT Technologie pro Smart Cities 2P+1C CS Z,ZK L 4 Ferkl L.  
B9M38TYP Týmový projekt 0P+6C CS KZ L 6 Roháč J.  
AD7B38UOS Úvod do operačních systémů 14P+6C CS Z,ZK L 6    
B3B38VSY Vestavné systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Fischer J.  
B3M38VBM Videometrie a bezdotykové měření 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Fischer J.  
B9M38VBM Videometrie a bezdotykové měření 2P+2L CS Z,ZK L 4 Fischer J.  
AD3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření 14P+6L CS Z,ZK L 6    
A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření 2P+2L CS Z,ZK L 6    
AE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement 2P+2L EN Z,ZK L 6    
BE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
BE9M38VBM Videometry and Contactless Measurement 2P+2L EN Z,ZK L 4    
BE3M38VIN Virtual Instrumentation 2P+2L EN Z,ZK L 6 Platil A.  
AE0M38VIP Virtual Instruments 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AE3M38VIP Virtual Instruments 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
B3M38VIN Virtuální instrumentace 2P+2L CS Z,ZK L 6 Platil A.  
AD3M38VIP Virtuální přístroje 14P+6L CS Z,ZK Z 6    
A3M38VIP Virtuální přístroje 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
XP38VDI Vybrané metody z diagnostiky 2P+2C CS ZK L 4 Šmíd R.  
B6B38ZPS Základy počítačových systémů 3P+3L CS Z,ZK Z 6 Novák J.  
BD6B38ZPS Základy počítačových systémů 22P+8C CS Z,ZK Z 6    
AD3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů 14P+6L CS Z,ZK Z 6    
A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
A8M38ASP Zpracování a digitalizace analogových signálů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Vedral J.  
B3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Vedral J.  


13139 FEL - katedra počítačové grafiky a interakce

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
AD4M39DPG aatové struktury počítačové grafiky 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
AE4M39APG Algorithms of Computer Graphics 2P+2C EN Z,ZK Z 6    
BE4M39APG Algorithms of Computer Graphics 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Žára J.  
AD4M39APG Algoritmy počítačové grafiky 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
A4M39APG Algoritmy počítačové grafiky 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
B4M39APG Algoritmy počítačové grafiky 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Žára J.  
AE0B39BAP Bachelor Project     Z L 20    
AE8B39BAP Bachelor Project 7S   Z L 9    
A0B39BAP Bakalářská práce 9S   Z L 20    
AD0B39BAP Bakalářská práce 9S   Z L 20    
A8B39BAP Bakalářská práce 7S   Z L 9    
AE4M39VG Computational Geometry 2P+2S EN Z,ZK Z 6    
BE4M39VG Computational Geometry 2P+2S EN Z,ZK Z 6 Felkel P.  
AE4M39PGR Computer Graphics 2P+2C EN Z,ZK L 6    
BE0M39PGR Computer Graphics 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Sloup J.  
AE4M39DPG Data Structures for Computer Graphics 2P+2S EN Z,ZK L 6    
BE4M39DPG Data Structures for Computer Graphics 2P+2S EN Z,ZK Z 6 Havran V.  
A4M39DPG Datové struktury počítačové grafiky 2P+2S CS Z,ZK L 6    
B4M39DPG Datové struktury počítačové grafiky 2P+2S CS Z,ZK Z 6 Havran V.  
A0M39DIP Diplomová práce     Z L 25    
AE0M39DIP Diplomová práce     Z   25    
AD0M39DIP Diplomová práce     Z   25    
A7B39GMO Geometrické modelování 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
A7B39GRT Grafická tvorba 2P+2S CS KZ Z,L 5    
B0B39GRT Grafická tvorba 2P+2S CS KZ Z,L 5 Svobodová L.  
V39GRT Grafická tvorba 2P+2C CS KZ Z,L 5    
B4B39IUR Implementace uživatelských rozhraní 2P+2S CS Z,ZK Z 6 Macík M., Míkovec Z.  
A0M39ITT2 Intermediální tvorba a technologie II 4L CS KZ L 6    
B0M39ITT2 Intermediální tvorba a technologie II 0P+4L CS KZ L 6 Berka R.  
B0B39ITT2 Intermediální tvorba a technologie II 3L CS KZ L 4 Berka R.  
A0M39ITT1 Intermediální tvorba a technologie I 2P+2L CS KZ Z 6    
B0B39ITT1 Intermediální tvorba a technologie I 2P+2L CS KZ Z 6 Berka R.  
B0M39ITT1 Intermediální tvorba a technologie I 2P+2L CS KZ Z 6 Berka R.  
AE4M39MMA Multimedia and Computer Animation 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
BE4M39MMA Multimedia and Computer Animation 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Berka R.  
B0B39MM1 Multimedia 1 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Berka R., Rund F.  
AD4M39MMA Multimédia a počítačová animace 14+6L CS Z,ZK Z 6    
A4M39MMA Multimédia a počítačová animace 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
B4M39MMA Multimédia a počítačová animace 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Berka R.  
AD7B39MGA Multimediální a grafické aplikace 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
AD4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní 14+6s CS Z,ZK Z 6    
A4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní 2P+2S CS Z,ZK Z 6    
B4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní 2P+2S CS Z,ZK Z 6 Míkovec Z.  
A4M39GPU Obecné výpočty na grafických procesorech 1P+2C CS KZ Z 4    
B4M39GPU Obecné výpočty na grafických procesorech 1P+2C CS KZ Z 4 Sloup J.  
B4B39HRY Počítačové hry 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Bittner J.  
XP39CG Pokročilá výpočetní geometrie 2P+1C+4D   ZK Z 4 Felkel P.  
A4M39AIM Pokročilé metody interaktivní editace obrazu 2P+1C   Z,ZK L 4    
B4M39AIM Pokročilé metody interaktivní editace obrazu 2P+1C   Z,ZK L 4 Sýkora D.  
XP39UID Pokročilé metody návrhu UI 2P+2S   ZK   4 Míkovec Z.  
XP39PMV Pokročilé metody vizualizace dat 2P+2S   ZK Z 4 Slavík P.  
XP39VIZ Pokročilé metody vizualizace 2P   ZK Z 4 Čmolík L., Slavík P.  
B6B39PDA Principy tvorby mobilních aplikací 2P+2C   Z,ZK L 6 Malý I.  
A4M39PGR2 Programování grafiky 2 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B4M39PGR2 Programování grafiky 2 2P+2C CS Z,ZK L 6 Felkel P.  
B0B39PGR Programování grafiky 2P+2C   Z,ZK L 6 Felkel P.  
B4M39PTV Prostorová tvorba 2P+2L CS Z,ZK L 6 Osob je mnoho  
A4M39PUR Psychologie v HCI 2P+2S CS KZ Z 4    
B4M39PUR Psychologie v HCI 2P+2S CS KZ Z 6    
B4M39PUR1 Psychologie v HCI 2P+2S CS Z,ZK Z 6 Franc J.  
BE4M39PUR Psychology in HCI 2P+2S CS KZ Z 6    
BE4M39PUR1 Psychology in HCI 2P+2S EN Z,ZK Z 6    
A4M39RSO Realistická syntéza obrazu 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B4M39RSO Realistická syntéza obrazu 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Havran V.  
A7B39PRO Semestrální projekt 2S CS KZ Z 6 Sloup J.  
AD7B39PRO Semestrální projekt 5S CS KZ Z 6    
B6B39PRO Semestrální projekt 2S CS KZ Z 6    
BD6B39PRO Semestrální projekt 28KC CS KZ Z 6    
XP39SPG Seminář Počítačové Grafiky 2P+2S   Z,ZK L 4 Bittner J.  
XP39SCG Seminář počítačové grafiky 2P   ZK L 4 Bittner J.  
BE0M39SVP Software and research project   EN KZ Z,L 6    
AE4B39SVP Software or Research Project     KZ Z,L 6    
A4M39SVP Softwarový nebo výzkumný projekt     KZ Z,L 6 Sloup J.  
A4B39SVP Softwarový nebo výzkumný projekt     KZ Z,L 6 Sloup J.  
B4B39SVP Softwarový nebo výzkumný projekt     KZ Z,L 6    
BE4M39PTV Spatial Design 2P+2L CS Z,ZK L 6 Karel M., Šafařík J.  
B6B36SPS Správa počítačových sítí 2P+2C+3D   Z,ZK L 5 Kubr J.  
BD6B36SPS Správa počítačových sítí 14KP+6KC   Z,ZK L 5 Kubr J.  
AE4B39TUR Testing of user Interfaces 2P+2S CS Z,ZK L 6    
AD4B39TUR Testování uživatelského rozhraní 14KP+6KC CS Z,ZK L 6    
AD7B39TUR Testování uživatelských rozhraní 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
B6B39TUR Testování uživatelských rozhraní 2P+2S+2D CS Z,ZK Z 5    
A0M33KAJ Tvorba klientských aplikací v JavaScriptu 2P+2C CS KZ L 4    
AE4M39NUR User Interface Design 2P+2S EN Z,ZK Z 6    
BE4M39NUR User Interface Design 2P+2S EN Z,ZK Z 6 Míkovec Z.  
XP39VR Virtuální realita 2P+2S   ZK L 4 Žára J.  
AE4M39VIZ Visualization 2P+2C EN Z,ZK L 6    
BE4M39VIZ Visualization 2P+2C EN Z,ZK L 6 Čmolík L.  
AD4M39VIZ Vizualizace 14+6c CS Z,ZK L 6    
A4M39VIZ Vizualizace 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B4M39VIZ Vizualizace 2P+2C CS Z,ZK L 6 Čmolík L.  
XP39VPG Výpočetní geometrie 2P+2S   ZK Z 4 Felkel P.  
AD4M39VG Výpočetní geometrie 14+6s CS Z,ZK Z 6    
A4M39VG Výpočetní geometrie 2P+2S CS Z,ZK Z 6    
B4M39VG Výpočetní geometrie 2P+2S CS Z,ZK Z 6 Felkel P.  
B4B39VGO Vytváření grafického obsahu 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
BE4B39VGO Vytváření grafického obsahu 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Čmolík L.  
B0B39KAJ Vývoj klientských aplikací v Javascriptu 2P+2C   Z,ZK L 5 Žára O.  
A7B39WA1 Vývoj webových aplikací 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Klíma M.  
AD7B39WA1 Vývoj webových aplikací 14+6c CS Z,ZK Z 6    
AE4B39WA1 Web applications development 2P+2C CS Z,ZK L 6    
B6B39ZMT Základy multimediální tvorby 4P+4L+2D CS KZ Z 3 Berka R.  
BD6B39ZMT Základy multimediální tvorby 6KP+6KL CS KZ Z 3    
B6B39ZWA Základy webových aplikací 2P+2C+3D   Z,ZK Z 5 Klíma M.  
BD6B39ZWA Základy webových aplikací 14KP+6KC   Z,ZK Z 5 Klíma M.  
B0B39MVR 3D modelování a virtuální realita 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Žára J.  
B6B39TDM 3D modelování 0P+4C+4D   KZ Z 5 Sedláček D.  


13393 FEL - Centrum znalostního managementu

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
A4M33RPR Řízení projektů 1+1c CS KZ Z 3 Náplava P.  


13922 FEL - studijní oddělení

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
P00AUT AUTOCAD     Z Z,L 4    
BLC Biologie člověka 2+0s   Z Z 2    
BIO Biomechanika 1+1s   Z L 2    
77DGPA2 Diagnóza a diagnostika základních patalogických jednotek II 2s   Z L 2    
DGPA1 Diagnóza a diagnostika základních patologických jednotek 2s   Z Z 2    
77DGPA1 Diagnóza a diagnostika základních patologických jednotek 2s   Z Z 2    
P00EXP Experimentální a tvůrčí vědecká práce     Z Z,L 4    
A0B99OP Odborná praxe 0+2   Z Z,L 4 Jakovenko J., Jelínek I.  
A0M99OP Odborná praxe 0+2   Z Z,L 4 Jakovenko J., Jelínek I.  
PMM Počítačové modelování mechatronických soustav 2+2s   Z,ZK L 4    
AE0B99PP2 Professional Practice 0+2   Z Z,L 2 Jakovenko J., Jelínek I.  
AE0B99PP4 Professional Practice 0+2   Z Z,L 4 Jakovenko J., Jelínek I.  
AE0B99PP6 Professional Practice 0+2   Z Z,L 6 Jakovenko J., Jelínek I.  
AE0M99PP2 Professional Practice 0+2   Z Z,L 2 Jakovenko J., Jelínek I.  
AE0M99PP4 Professional Practice 0+2   Z Z,L 4 Jakovenko J., Jelínek I.  
AE0M99PP6 Professional Practice 0+2   Z Z,L 6 Jakovenko J., Jelínek I.  
77PAF Přehled anatomie a fyziologie 2s   Z Z 2    
66RPD Řízení provozu dopravy 2+2s   Z,ZK Z 4    
P00ZPR Zahraniční projekty     Z Z,L 4    
A0B99ZAS Zahraniční stáž     Z Z,L 4    
A0M99ZAS Zahraniční stáž     Z Z,L 4    
ZAF2 Základy anatomie a fyziologie II 2+2s   Z,ZK Z 4    
66ZDI Základy dopravního inženýrství 2+2s   Z,ZK Z 4    
ZBIO Zpracování biosignálů 2+2s   Z L 4    


14112 katedra fyzikální elektroniky

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
12VLA Vláknové lasery a zesilovače 3+0 CS ZK Z 3    


16150 pracoviště Děčín

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
600TVC1 Tělesná výchova 1 0+2   Z Z 1    


17111 katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
17PBZKHZ Kurz horské záchrany 40XH CS Z Z 1    
F7PBZKHZ Kurz horské záchrany 40XH CS Z Z 2    
17PBZPSO2 Profesní sebeobrana II. 2C CS Z L 1    
17PBZPSO1 Profesní sebeobrana I. 2C CS Z Z 1    
17PBZPTV1 Profesní tělesná výchova I. - fitness 2C CS Z Z 2    
F7PBZPTV1 Profesní tělesná výchova I. – zvyšování fyzické zdatnosti 2C CS Z Z 1    
17PBZPTV2 Profesní tělesná výchova II. - zvyšování fyzické zdatnosti 2C CS Z L 1    
F7PBZPTV2 Profesní tělesná výchova II. – profesní sebeobrana 2C CS Z L 1    
17PBZPTV3 Profesní tělesná výchova III. - horolezectví 2C CS Z Z 1    
F7PBZPTV3 Profesní tělesná výchova III. – horolezectví 2C CS Z Z 1    
17PBZPTV4 Profesní tělesná výchova IV. - plavání 2C CS Z L 1    
F7PBZPTV4 Profesní tělesná výchova IV. – plavání 2C CS Z L 1    
17PBFSPA3 Sportovní aktivity III. 2C CS Z Z 1    
F7PBFSA3 Sportovní aktivity III. 2C CS Z Z 1    
17PBFSPA2 Sportovní aktivity II. 2C CS Z L 1    
F7PBFSA2 Sportovní aktivity II. 2C CS Z L 1    
17PBFSPA1 Sportovní aktivity I. 2C CS Z L 1    
F7PBFSA1 Sportovní aktivity I. 2C CS Z L 1    
17PBPTV3 Tělesná výchova III. 2C CS Z Z 1    
17PBPTV2 Tělesná výchova II. 2C CS Z L 1    
17PBPTV4 Tělesná výchova IV 2C CS Z L 1    
17PBPTV1 Tělesná výchova I. 2C CS Z Z 1    
17PBFZTV2 Zdravotní tělesná výchova II. 2C CS Z L 1    
F7PBFZTV2 Zdravotní tělesná výchova II. 2C CS Z L 1    
17PBFZTV1 Zdravotní tělesná výchova I. 2C CS Z Z 1    
F7PBFZTV1 Zdravotní tělesná výchova I. 2C CS Z Z 1    
17PBZZVK Zimní výcvikový kurz 7XD CS Z Z 1    
F7PBZZVK Zimní výcvikový kurz 40XH CS Z Z 1    


18105 katedra aplikované matematiky

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
MI-IKM Internet a klasifikační metody 1P+1C CS Z,ZK L 4    
PI-NSV Neuronové sítě a výpočetní inteligence 3C   ZK L 4    


32000 Masarykův ústav vyšších studií

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
51TVL Tělesná výchova II.   CS Z L 0    
51TVZ Tělesná výchova I.   CS Z Z 0    


34101 ÚTVS - oddělení pedagogické

Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
TVK Tělesná výchova - kurz 7 dní   Z * 0 Drnek J.  
TV-V1 Tělesná výchova - V1 0+2   Z Z,L 1    
TVV0 Tělesná výchova 0 0+2   Z Z,L 0    
TV Tělesná výchova 0+2   Z * 0 Drnek J.  
A003TV Tělesná výchova 0+2   Z L,Z 2    
TVV Tělesná výchova 0+2   Z Z,L 0    
TV-V TV volitelná 0+2   Z Z,L 0    
TVKL TV-KURZ letní 7 dní   Z * 0    


Stránka vytvořena 5.6.2020 17:49:48, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.