prezenční forma studia - magisterský navazující na bakalářský program

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Lékařská elektronika a bioinformatika - 919024261805

Popis stránky:
Každé studium je rozděleno do několika etap (bloků). Některé obory jsou vyučovány jen v některých blocích, protože se obvykle jedná o specializace předchozích.

Studijní program: Lékařská elektronika a bioinformatika - 919024261805

prezenční forma studia - magisterský navazující na bakalářský program


magisterský navazující program

Před zařazením do oboru - ---     (Popis oboru)
Bioinformatika - MPBIO118     (Popis oboru)
Lékařská technika - MPBIO218     (Popis oboru)
Zpracování obrazu - MPBIO318     (Popis oboru)
Zpracování signálů - MPBIO418     (Popis oboru)


Stránka vytvořena 27.11.2020 21:13:17, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.