Průchod: Obor Siťové a informační technologie - průchod studiem, Plán: Komunikace, multimédia a elektronika - Síťové a informační technologie_163540

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Komunikace, multimédia a elektronika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Síťové a informační technologie

Studijní plán: Komunikace, multimédia a elektronika - Síťové a informační technologie_163540
Doporučený průchod: Obor Siťové a informační technologie - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD0B36PRI Programování 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5     13136
P AD2B99KAM Komunikace a multimédia 14+6c CS Z Z 5     13137

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD2B17EPV Elektromagnetické pole, vlny a vedení 14+6s CS Z,ZK L 5     13117
P AD2B31ZEO Základy elektrických obvodů 14KP+6KS CS Z,ZK L 5     13131
P AD2B34ELP Elektronické prvky 14KP+6KL CS Z,ZK L 5     13134
P AD2B99SAS Signály a soustavy 14+6c CS Z,ZK L 5     13137

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD2B31ANO Analogové obvody 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5     13131
P AD2B32DAT Datové sítě 14P + 6C CS Z,ZK Z 5     13132
P AD2B99DIT Digitální technika 14P + 6L CS Z,ZK Z 5     13132
P AD2B38EMB Elektrická měření 14P+6L CS Z,ZK Z 5     13138
P   Projekt I         3      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD2B17PMS Pevné a mobilní bezdrátové spoje 14+6c CS Z,ZK L 6     13117
P AD2B99KOS Komunikační systémy 14P + 6L CS Z,ZK L 6     13132
P AD2B34SEI Senzory v elektronice a informatice 14KP+6KL CS Z,ZK L 6 Husák M.   13134
P AD2B37MMT Multimediální technika 14+6L CS Z,ZK L 6     13137
V   Humanitní předměty         4      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD2B13PEL Průmyslová elektrotechnika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5     13113
PO AD2B17OKS Optické komunikační systémy 14+6c CS Z,ZK Z 6     13117
PO AD2B32SOS Síťové operační systémy 14P + 6C CS Z,ZK Z 6     13132
PO AD2B32TSI Telekomunikační sítě 14P + 6L CS Z,ZK Z 6     13132
P   Projekt II         3      
V   Humanitní předměty         4      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L,Z 20     13000
PO AD2B32PPS Plánování a provozování sítí 14P + 6C CS Z,ZK L 6     13132
V   Volitelné předměty         4      


Stránka vytvořena 27.11.2020 21:13:17, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.