Průchod: Obor Systémy a řízení - průchod studiem, Plán: Kybernetika a robotika - Systémy a řízení

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Kybernetika a robotika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Systémy a řízení

Studijní plán: Kybernetika a robotika - Systémy a řízení
Doporučený průchod: Obor Systémy a řízení - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A0B36PR1 Programování 1 2+2c CS Z,ZK Z 6     13136
V   Humanitní předměty         4      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A3B01MA2 Matematika 2 4+2 CS Z,ZK L 7     13101
P A3B02FY1 Fyzika 1 pro KyR 4+2L CS Z,ZK L 6   Bednařík M. 13102
P A3B31TES Teorie signálů 3+2c CS Z,ZK L 5     13131
P A0B36PR2 Programování 2 2+2c CS Z,ZK L 6     13136

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? A0B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška 0s   Z,ZK Z,L 0     13104
P A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace 4+2 CS Z,ZK Z 6     13101
P A3B02FY2 Fyzika 2 pro KyR 3+2L CS Z,ZK Z 6 Kulhánek P. Bednařík M., Koller J., Koníček P., Kulhánek P. 13102
P A0B16EPD Ekonomika podnikání 2+2s CS KZ Z,L 4 Starý O., Vašíček J. Starý O. 13116
P A3B31EOP Elektrické obvody a prvky 4+2c CS Z,ZK Z 8     13131
P A0B35SPS Struktury počítačových systémů 3+2L CS Z,ZK Z 6     13135

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 2+2c CS Z,ZK L 5     13133
P A3B33OSD Operační systémy a databáze 3+2c CS Z,ZK L 6     13133
P A3B35ARI Automatické řízení 4p+2l CS Z,ZK L 7 Šebek M. Šebek M. 13135
PO A0B36APO Architektura počítačů 2+2L CS Z,ZK L 6   Štepanovský M. 13135

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě 4P+2L CS Z,ZK Z 7 Novák J. Holub J., Novák J. 13138
PO A3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů 2+2L CS Z,ZK Z 6     13135
P   Komunikační a presentační dovednosti         2      
P   Projekt         7      
V   Volitelné odborné předměty         8      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L,Z 20     13000
PO A3B35APE Aplikovaná elektronika 2+2L CS Z,ZK L 6 Hlinovský M. Hlinovský M. 13135
V   Volitelné odborné předměty         4      


Stránka vytvořena 14.6.2019 17:51:19, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.