Průchod: Obor Počítačové vidění a digitální obraz - průchod studiem, Plán: Otevřená informatika - Počítačové vidění a digitální obraz

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřená informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Počítačové vidění a digitální obraz

Studijní plán: Otevřená informatika - Počítačové vidění a digitální obraz
Doporučený průchod: Obor Počítačové vidění a digitální obraz - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A4M33DZO Digitální obraz 2P+2C CS Z,ZK Z 6     13133
V   Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty         6      
V   Volitelné předměty         12      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A4M01TAL Teorie algoritmů 3P+1S CS Z,ZK L 6 Demlová M.   13101
P A4M35KO Kombinatorická optimalizace 3P+2C CS Z,ZK L 6     13135
PO A4M33GVG Geometrie počítačového vidění a grafiky 2P+2C CS Z,ZK L 6     13133
PO A4M33MPV Metody počítačového vidění 2P+2C CS Z,ZK L 6     13133
V   Volitelné předměty         6      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A4M33TDV 3D počítačové vidění 2P+2C CS Z,ZK Z 6     13133
PO A4M33SAD Strojové učení a analýza dat 2P+2C CS Z,ZK Z 6     13136
PO A4M39VG Výpočetní geometrie 2P+2S CS Z,ZK Z 6     13139
P   Softwarový nebo výzkumný projekt         6      
V   Volitelné předměty         6      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
V   Volitelné předměty         6      


Stránka vytvořena 30.10.2020 17:50:35, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.