Průchod: Kybernetika a Robotika - průchod studiem, Plán: Kybernetika a Robotika 2016

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Kybernetika a robotika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Před zařazením do oboru

Studijní plán: Kybernetika a Robotika 2016
Doporučený průchod: Kybernetika a Robotika - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01LAG Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 8 Velebil J. Velebil J. 13101
P B0B01LGR Logika a grafy 3P+2S CS Z,ZK Z,L 5 Demlová M. Dostál M. 13101
P B0B01MA1 Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK Z,L 7 Tkadlec J. Sobotíková V., Tkadlec J. 13101
P B3B04PSA Akademické psaní 2C CS KZ Z 2 Saláková D.   13104
P B3B33ALP Algoritmy a programování 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Kybic J. Kybic J. 13133
P B3B35RO Roboti 1P+2L CS KZ Z 2 Šebek M. Hlaváč V., Hlinovský M., Ripka P., Šebek M. 13135

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 2P+2C CS Z,ZK L 4 Habala P. Habala P. 13101
P B0B01MA2 Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK L,Z 7 Tišer J. Hájek P. 13101
P B3B02FY1 Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK L 6 Bednařík M., Koníček P. Bednařík M., Koníček P. 13102
P B0B35APO Architektura počítačů 2P+2L CS Z,ZK L 5 Píša P. Píša P., Štěpán P., Šusta R. 13135
P B3B36PRG Programování v C 2P+2C CS Z,ZK L 6 Faigl J. Faigl J. 13136
V   Volitelné odborné předměty         2      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B3B01KAT Komplexní analýza a transformace 4P+2S CS Z,ZK Z 7 Hamhalter J. Hamhalter J. 13101
P B3B02FY2 Fyzika 2 3P+1L+2C CS Z,ZK Z 6 Bednařík M. Bednařík M., Jíra J., Koller J., Koníček P. 13102
P B3B31EPO Elektronické prvky a obvody 4P+2L CS Z,ZK Z 6 Hospodka J. Hospodka J. 13131
P B3B31SAS Signály a systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Sovka P. Sovka P. 13131
P B0B35LSP Logické systémy a procesory 3P+2L CS Z,ZK Z,L 6 Šusta R. Šusta R. 13135

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01PST Pravděpodobnost a statistika 4P+2S   Z,ZK Z,L 7 Navara M. Navara M. 13101
P B3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 2P+2C CS Z,ZK L 6 Svoboda T. Hoffmann M., Svoboda T. 13133
P B3B35ARI Automatické řízení 4P+2L CS Z,ZK L 7 Šebek M. Šebek M. 13135
P B3B38SME Senzory a měření 3P+2L CS Z,ZK L 6 Ripka P. Petrucha V., Ripka P. 13138
PV   Povinně volitelné předměty programu - laboratoře         4      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B3BPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS Z Z 4 Hlinovský M.   13000
P B0B33OPT Optimalizace 4P+2C CS Z,ZK Z,L 7 Werner T. Kroupa T., Werner T. 13133
P B3B33ROB Robotika 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Smutný V. Smutný V. 13133
P B3B38KDS Komunikace a distribuované systémy 4P+2L CS Z,ZK Z 6 Holub J., Novák J. Holub J., Novák J. 13138
PV   Povinně volitelné předměty programu         8      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BBAP16 Bakalářská práce - Bachelor thesis 15s CS Z L,Z 16     13000
P B3B04PRE Prezentační dovednosti 2C CS KZ L 2 Saláková D.   13104
PV   Povinně volitelné předměty programu         8      
V   Volitelné odborné předměty         4      


Stránka vytvořena 24.1.2020 17:50:37, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.