Průchod: Obor Komunikační systémy a sítě - průchod studiem, Plán: Elektronika a komunikace - Komunikační systémy a sítě

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektronika a komunikace | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Komunikační systémy a sítě

Studijní plán: Elektronika a komunikace - Komunikační systémy a sítě
Doporučený průchod: Obor Komunikační systémy a sítě - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B2M32MKS Buňkové mobilní sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 6 Bečvář Z.   13132
P B2M32PST Pokročilé síťové technologie 2P + 2L CS Z,ZK Z 6 Boháč L.   13132
P B2M37DKM Digitální komunikace 3P+1C CS Z,ZK Z 6 Sýkora J.   13137
PV   Povinně volitelné předměty programu         10      
V   Volitelné odborné předměty         4      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B2M32DMT Diagnostika a měření v telekomunikacích 2P + 2L CS Z,ZK L 6 Vodrážka J.   13132
P B2M32OSS Optické systémy a sítě 2P + 2L CS Z,ZK L 6 Boháč L.   13132
P B2M32RTK Řízení telefonní komunikace 2P + 2L CS Z,ZK L 6 Bešťák R.   13132
PV   Povinně volitelné předměty programu         10      
V   Volitelné odborné předměty         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s CS Z   6 Rund F.   13000
PV   Povinně volitelné předměty programu         10      
V   Humanitní předměty         3      
V   Volitelné odborné předměty         8      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P   Diplomová práce - Diploma Thesis         25      
V   Volitelné odborné předměty         4      


Stránka vytvořena 25.5.2020 05:50:30, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.