Průchod: Obor Radiová a optická technika - průchod studiem, Plán: Elektronika a komunikace - Radiová a optická technika

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektronika a komunikace | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Rádiová a optická technika

Studijní plán: Elektronika a komunikace - Radiová a optická technika
Doporučený průchod: Obor Radiová a optická technika - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B2M17VOT Vláknově optické technologie 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Zvánovec S. Komanec M., Zvánovec S. 13117
P B2M32MKS Buňkové mobilní sítě 2+2l CS Z,ZK Z 6 Bečvář Z. Bečvář Z., Bešťák R., Mach P. 13132
P B2M37DKM Digitální komunikace 3p+1c CS Z,ZK Z 6 Sýkora J. Sýkora J. 13137
PV   Povinně volitelné předměty programu         10      
V   Volitelné odborné předměty         4      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B2M17ANT Antény 2P+2L CS Z,ZK L 6 Hazdra P. Bártík H., Hazdra P., Kraček J., Mazánek M. 13117
P B2M17SBS Šíření vln pro bezdrátové spoje 2P+2C CS Z,ZK L 6 Pechač P. Pechač P. 13117
P B2M37ART Architektura rádiových přijímačů a vysílačů 2p+2l CS Z,ZK Z 6 Kovář P. Dobeš J., Kovář P. 13137
PV   Povinně volitelné předměty programu         10      
V   Volitelné odborné předměty         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s CS Z   6 Rund F.   13000
PV   Povinně volitelné předměty programu         10      
V   Humanitní předměty         3      
V   Volitelné odborné předměty         8      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P   Diplomová práce - Diploma Thesis         25      
V   Volitelné odborné předměty         4      


Stránka vytvořena 18.6.2019 17:51:25, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.