Průchod: Branch Radio and Optical Technology - Passage through study, Plán: Electronics and Communications - Radio and Optical technology

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektronika a komunikace | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Rádiová a optická technika

Studijní plán: Electronics and Communications - Radio and Optical technology
Doporučený průchod: Branch Radio and Optical Technology - Passage through study

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE2M17VOT Fiber Optic Technology 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Zvánovec S. Komanec M., Zvánovec S. 13117
P BE2M32MKS Mobile Networks 2+2l EN Z,ZK Z,L 6 Bečvář Z. Bečvář Z., Bešťák R., Mach P. 13132
P BE2M37DKM Digital communications 3p+1c EN Z,ZK Z 6 Sýkora J. Sýkora J. 13137
PO BE2M17MIO Microwave Circuits 2P+2C EN Z,ZK Z 5 Polívka M. Hoffmann K., Hudec P., Polívka M. 13117
PO BE2M34PIO Planar integrated optics 2P+2C EN Z,ZK Z 5 Jeřábek V., Prajzler V. Jeřábek V., Prajzler V. 13134
PO BE2M34SST Solid State Physics 3P+1L EN Z,ZK Z 6 Voves J. Voves J. 13134

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE2M17ANT Antennas 2P+2L EN Z,ZK L 6 Mazánek M. Bártík H., Hazdra P., Kraček J., Mazánek M. 13117
P BE2M17SBS Wave Propagation for Wireless Links 2P+2C EN Z,ZK L 6 Mazánek M. Mazánek M. 13117
P BE2M37ART Architecture of radio receivers and transmitters 2p+2l EN Z,ZK Z 6 Kovář P. Dobeš J., Kovář P. 13137
PO BE2M17MIM Microwave Measurements 2P+2L EN Z,ZK L 5 Hudec P. Hoffmann K., Hudec P., Kořínek T. 13117
PO BE2M32OSS Optical Systems and Networks 2+2L EN Z,ZK L 6 Boháč L. Boháč L., Lucki M. 13132
PO BE2M32BTS Wireless Technologies and Sensor Networks 2+2l EN Z,ZK Z,L 5 Bečvář Z. Bečvář Z., Bešťák R., Kocur Z., Vojtěch L. 13132

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s CS Z   6 Rund F.   13000
PO BE2M37DTR Digital Audio and Video Broadcasting 2p+2l EN Z,ZK Z 5 Ulovec K. Bernas M., Ulovec K. 13137
PO BE2M37RNV Radio Navigation 2p+2c EN Z,ZK Z 5 Kovář P. Kovář P. 13137
V   Elective subjects         12      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P   Diplomová práce - Diploma Thesis         25      
V   Elective subjects         4      


Stránka vytvořena 18.6.2019 17:51:25, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.