Průchod: Elektrotechnika, energetika a management - před rozřazením do oborů, Plán: Elektrotechnika, energetika a management - před rozřazením do oborů

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Před zařazením do oboru

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - před rozřazením do oborů
Doporučený průchod: Elektrotechnika, energetika a management - před rozřazením do oborů

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01LAG Lineární algebra 4+2 CS Z,ZK Z 8 Velebil J. Velebil J. 13101
P B0B01MA1 Matematická analýza 1 4+2 CS Z,ZK Z,L 7 Tkadlec J. Tkadlec J. 13101
P B1B14ZEL Základy elektrotechnického inženýrství 2+2c CS KZ Z 3 Nová I., Pivoňka P. Nová I., Pivoňka P. 13114
P B0B16MME Makro a mikroekonomika 2p+2s CS Z,ZK Z 4 Fialová H., Lízal L. Ambrožová A., Fialová H., Lízal L. 13116
P   Humanitní předměty         4      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 2+2c CS Z,ZK L 4 Habala P. Habala P. 13101
P B0B01MA2 Matematická analýza 2 4+2 CS Z,ZK L,Z 7 Hájek P. Hájek P. 13101
P B1B02FY1 Fyzika 1 4+3L CS Z,ZK L 8 Koníček P. Koller J., Koníček P. 13102
P B1B15VYA Výpočetní aplikace 2+2c CS KZ L 4 Kyncl J. Kyncl J. 13115
P B1B31EOS Elektrické obvody 3+2s CS Z,ZK L 6 Hospodka J. Pokorný M. 13131


Stránka vytvořena 13.5.2019 17:51:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.