Skupina předmětů - BEEMP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | F | K | L | M | P | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 117   Max. kreditů: 117   Min. předmětů: 22 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A0B01LAA Lineární algebra a aplikace 3+3 CS Z,ZK Z 1 8     13101
A0B01MA1 Základy matematické analýzy 3+3 CS Z,ZK Z 1 8     13101
A1B14SEM Elektrotechnický seminář 2s CS Z Z 1 2     13114
A1B16MME Makro a mikroekonomika 2+2s CS Z,ZK Z 1 5 Ambrožová A., Fialová H. Ambrožová A., Fialová H., Vítek M. 13116
A0B36PRI Programování 2+2c CS Z,ZK Z 1 5 Jelínek I. Jelínek I. 13136
A1B01MA2 Vícedimenzionální analýza 2+2 CS Z,ZK L 2 6   Hájek P. 13101
A1B02FY1 Fyzika 1 pro EEM 2+0s CS ZK L 2 2 Koníček P. Koller J., Koníček P. 13102
A1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 2+2L CS Z,ZK L 2 5 Künzel K. Künzel K. 13113
A1B15MAA Matematické aplikace 3+2c CS Z,ZK L 2 6 Kyncl J. Kyncl J. 13115
A1B31EOS Elektrické obvody 3+2s CS Z,ZK L 2 6 Pokorný M. Pokorný M. 13131
A1B38EMA Elektrická měření 2+2L CS KZ L 2 5 Kašpar P. Kašpar P. 13138
A1B02FY2 Fyzika 2 pro EEM 2+2L CS Z,ZK Z 3 5 Koníček P. Jíra J., Jiříček O., Koller J., Koníček P. 13102
A1B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku 2+2L CS Z,ZK Z 3 5 Mach P., Petr J. Ctibor P., Mach P., Petr J., Sedláček J., Zemen J. 13113
A1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1 3+2L CS Z,ZK Z 3 6 Voženílek P. Novotný V., Voženílek P. 13114
A1B15EN1 Elektroenergetika 1 2+2L CS Z,ZK Z 3 5 Procházka R. Procházka R. 13115
A1B17EMP Elektromagnetické pole 2p+2c CS Z,ZK Z 3 5 Pankrác V. Pankrác V., Škvor Z. 13117
A1B37KEL Komunikace a elektronika 2+2L CS KZ Z 3 4 Dobeš J. Dobeš J., Ulovec K. 13137
A1B13VST Výkonové součástky a technologie 2+2L CS Z,ZK L 4 6 Osob je mnoho Kuba J., Mach P., Papež V. 13113
A1B14VE1 Výkonová elektronika 1 2+2L CS Z,ZK L 4 5 Lettl J. Lettl J. 13114
A1B15EN2 Elektroenergetika 2 2+2s CS Z,ZK L 4 6 Müller Z. Müller Z., Musil L. 13115
A1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Hájek J. Gric P., Hájek J., Kuba J. 13113
A1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Pavelka J. Kobrle P., Lettl J., Pavelka J. 13114


Stránka vytvořena 21.11.2018 15:48:58, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.