Skupina předmětů - BOIEPO3 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | O | S | T | W
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE4B33SI Software Engineering 2+2c EN Z,ZK Z 3 6     13136
AE4B33OSS Operating Systems and Networks 2+2c EN Z,ZK Z 4 6     13133
AE4B77ASS Architectures of Software Systems 2+2c EN Z,ZK L 4 6     13136
AE4B33DS Database Systems 2+2c EN Z,ZK L 4 6     13136
AE4B39TUR Testing of user Interfaces 2+2s CS Z,ZK L 4 6     13139
AE4B39WA1 Web applications development 2+2c CS Z,ZK L 5 6     13139


Stránka vytvořena 17.6.2019 09:51:05, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.