Skupina předmětů - MIBP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 50   Max. kreditů: 50   Min. předmětů: 12 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A5M14RPI Rozvody elektrické energie a pohony 2+1s CS Z,ZK Z 1 5     13114
A5M33IZS Informační a znalostní systémy 2+1c CS Z,ZK L 2 4 Řimnáč M. Řimnáč M. 13133
A5M38SZS Senzory a sítě 2P+1L CS Z,ZK Z 3 4 Ripka P. Platil A., Ripka P. 13138


Stránka vytvořena 14.6.2019 17:51:19, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.