Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Skupina předmětů - BSTMPRO - Projekt

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Projekt
Min. kreditů: 5   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 1 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název předmětu Rozsah
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A7B16PRO Semestrální projekt 2s KZ Z 5 6 Knápek J., Vítek M. Osob je mnoho 13116
A7B33PRO Semestrální projekt 2s KZ Z 5 6     13133
A7B35PRO Semestrální projekt 5s KZ Z 5 6     13135
A7B36PRO Semestrální projekt 2s KZ L,Z 5 6     13136
A7B38PRO Semestrální projekt 0+2s KZ Z 5 6     13138
A7B39PRO Semestrální projekt 2s KZ Z 5 6 Sloup J. Sloup J. 13139


Stránka vytvořena 17.11.2017 17:47:23, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.