Skupina předmětů - BEEMPKPD - Komunikační a presentační dovednosti

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Komunikační a presentační dovednosti
Min. kreditů: 2   Max. kreditů: 2   Min. předmětů: 1 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A0B04RET Rétorika 2s   Z Z,L 1 2 Saláková D.   13104
A0B16PRS Prezentační dovednosti 2s CS Z Z,L 1 2 Knápek J. Beranovský J., Jarská V., Lisá D., Macholda F., Nováková V. 13116


Stránka vytvořena 21.11.2018 17:48:18, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.