Skupina předmětů - BSITMP1-K - Povinné předměty programu 1.ročník

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | L | P | S | T | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu 1.ročník
Min. kreditů: 60   Max. kreditů: 60   Min. předmětů: 12 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BD6B01ZDM Základy diskrétní matematiky 14+6 CS Z,ZK Z 1 5 Tišer J. Bohata M., Novotný M., Tišer J. 13101
BD6B04PRE Prezentace 14+6 CS KZ Z 1 3     13104
BD6B36ZAL Základy algoritmizace 14+6c   Z,ZK Z 1 5 Vokřínek J. Chrpa L., Vokřínek J. 13136
BD6B36ZPR Základy projektového řízení 6+6   KZ Z 1 3 Náplava P. Kubr J., Náplava P. 13136
BD6B38ZPS Základy počítačových systémů 22P+8C CS Z,ZK Z 1 6 Novák J. Novák J. 13138
BD6B39ZMT Základy multimediální tvorby 6+6L CS KZ Z 1 3 Berka R. Berka R., Rund F. 13139
BD6B39ZWA Základy webových aplikací 14+6c   Z,ZK Z 1 5 Klíma M. Klíma M. 13139
BD6B36DBS Databázové systémy 14+6c CS Z,ZK L   6   Svoboda M. 13136
BD6B01LAG Lineární algebra 28+6   Z,ZK L 2 7 Velebil J. Velebil J. 13101
BD6B36PJV Programování v JAVA 14+9c   Z,ZK L 2 6 Vokřínek J. Jelínek I. 13136
BD6B36SMP Sběr a modelování požadavků 14+9c   Z,ZK L 2 6 Komárek M. Komárek M. 13136
BD6B36TS1 Testování software 14+6c   Z,ZK L 2 5 Bureš M. Bureš M., Frajták K. 13136


Stránka vytvořena 19.6.2019 17:51:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.