Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Skupina předmětů - 2015_BEKPV - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
M | O | P | R | S | Ú | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 12   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 3 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2B17OKS Optické komunikační systémy 2+2c CS Z,ZK Z 5 4 Zvánovec S. Zvánovec S. 13117
B2B32PPS Plánování a provozování sítí 2+2c CS Z,ZK Z 5 4 Vodrážka J. Brabec Z., Vodrážka J. 13132
B2B32STE Síťové technologie 2+2s CS Z,ZK Z 5 4 Boháč L. Boháč L. 13132
B2B34OZD Optické zdroje a detektory záření 2p+2l CS Z,ZK Z 5 4 Jeřábek V., Prajzler V. Jeřábek V., Prajzler V. 13134
B2B37ZST Základy studiové techniky 2p+2l CS Z,ZK Z 5 4     13137
B0B02UAK Úvod do akustiky 2+2L CS KZ L 5,6 4     13102
B2B17VDP Vedení pro datové přenosy 2+2L CS Z,ZK L 5,6 4 Polívka M. Jelínek L., Polívka M. 13117
B2B34MIK Mikrokontroléry 2p+2c CS Z,ZK Z 5,6 4   Teplý T. 13134
B2B37ROZ Rádiové obvody a zařízení 2p+2l CS Z,ZK L 5,6 4   Ulovec K. 13137


Stránka vytvořena 19.2.2018 17:47:29, semestry: Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.