Skupina předmětů - 2018_MEEMPPS4-K - Povinné předměty profilující specializace

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | F | M | O
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty profilující specializace
Min. kreditů: 44   Max. kreditů: 44   Min. předmětů: 9 Role: PZ - Povinné předměty zaměření
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BD1M16FIU Finanční účetnictví 14KP+6KS CS Z,ZK Z 1 5 Vašíček J. Vašíček J. 13116
BD1M16EVE Ekonomika výroby energie 14KP+6KS CS Z,ZK L 2 5 Beneš M. Beneš M. 13116
BD1M16FIM1 Finanční management 14KP+6KS CS Z,ZK L 2 5 Starý O. Starý O. 13116
BD1M16MAR Marketing 14KP+6KS CS Z,ZK L 2 5 Pešek O. Pešek O. 13116
BD1M16OVY Operační výzkum 14KP+6KS CS Z,ZK L 2 5 Knápek J. Knápek J., Šafránek J. 13116
BD1M16EKL Ekologie a ekonomika 21KP+3KS CS Z,ZK Z 3 5 Knápek J. Knápek J. 13116
BD1M16MES Management energetických soustav 14KP+6KS CS Z,ZK Z 3 5 Starý O. Králík T., Starý O., Vastl J. 13116
BD1M16MNR Manažerské rozhodování 14KP+6KS CS Z,ZK Z 3 5 Knápek J. Knápek J. 13116
BD1M16EKM Ekonometrie a ekonomické aplikace 14KP+6KS CS Z,ZK L 4 4 Lízal L. Lízal L. 13116

Specializace Management energetiky a elektrotechniky


Stránka vytvořena 14.2.2020 17:50:44, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.