Skupiny předmětů

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
EK - Ekon.-manaž. a humanitní | F - Volitelné předměty-odborné | H - Humanitní předměty | J - Jazyky | P - Povinné předměty programu | PO - Povinné předměty oboru | PV - Povinně volitelné předměty | PZ - Povinné předměty zaměření | S - Povinně volitelné předměty | S1 - Povinně volitelné předměty, doporučení S1 | S2 - Povinně volitelné předměty, doporučení S2 | S3 - Povinně volitelné předměty, doporučení S3 | S4 - Povinně volitelné předměty, doporučení S4 | T - TV předměty | V - Volitelné předměty | Z - Povinné předměty
Popis stránky:
Zde jsou zobrazeny všechny skupiny předmětů a jejich požadavky na splnění. Každá skupina hraje určitou roli ve studijních plánech. Skupiny jsou řazeny podle priority své role a pak abecedně.

Skupiny předmětů


Z - Povinné předměty

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Bakalářská práce 11 11 1
Bakalářská práce 11 11 1
Diploma Thesis 30 30 1
Diplomová práce 30 30 1
Individuální projekty magisterské 5 10 1
Povinné oborové 74 74 19
Povinné 1. ročník 54 54 12
Povinné 1. ročník 54 54 12
Projects individual 5 10 1
Projekt v týmu magistersky 5 5 1
Projekt 6 6 1

P - Povinné předměty programu

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Anglicky přednášené předměty 6 48 1
Anglicky přednášené předměty 0 41 1
Anglicky přednášené předměty 0 47 1
Bachelor Thesis 20 20 1
Bachelor Thesis 20 320 1
Bachelor Thesis 9 144 1
Bachelor Thesis 20 20 1
Bakalářská práce 15 15 1
Bakalářská práce 20 340 1
Bakalářská práce 20 320 1
Bakalářská práce 9 144 1
Bakalářská práce 15 15 1
Bakalářská práce 15 15 1
Bakalářská práce 16 16 1
Bakalářská práce 20 20 1
Bakalářská práce 20 20 1
Bakalářská práce 20 20 1
Bakalářská práce 20 20 1
Bakalářská práce 20 20 1
Bakalářská práce 20 20 1
Bakalářská práce 15 15 1
Bakalářská práce 20 20 1
Compulsory subjects of the branch 32 32 7
Compulsory subjects of the programme 118 118 20
Compulsory subjects of the programme 117 117 23
Compulsory subjects of the programme 118 118 23
Compulsory subjects of the programme 89 89 14
Compulsory subjects of the programme 36 36 5
Compulsory subjects of the programme 18 18 3
Compulsory subjects of the programme 61 61 11
Compulsory subjects of the programme 50 50 10
Compulsory subjects of the programme 51 51 10
Compulsory subjects of the programme 37 37 7
Compulsory subjects of the programme 105 105 11
Compulsory subjects of the programme 73 73 12
Compulsory subjects of the programme 36 36 5
Compulsory subjects of the programme 62 62 12
Compulsory subjects of the programme 47 47 9
Compulsory subjects of the programme 42 42 7
Compulsory subjects of the programme 42 42 7
Compulsory subjects of the programme 42 42 7
Compulsory subjects of the programme 42 42 7
Compulsory subjects of the programme 24 24 4
Compulsory subjects of the programme 118 118 13
Compulsory subjects of the programme 120 120 13
Compulsory subjects of the programme 30 30 6
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjects of the programme 31 31 6
Compulsory subjects of the programme 84 84 14
Compulsory subjects of the programme 54 54 9
Compulsory subjects of the programme 54 54 9
Compulsory subjects of the programme 54 54 9
Compulsory subjects of the programme 78 78 13
Compulsory subjects of the programme 54 54 9
Compulsory subjects of the programme 54 54 9
Compulsory subjects of the programme 24 24 4
Compulsory subjetcs of the programme 102 102 18
Compulsory subjetcs of the programme 102 102 18
Diploma Thesis 25 375 1
Diploma Thesis 30 30 1
Diploma Thesis 30 30 1
Diplomová práce - Diploma Thesis 25 25 1
Diplomová práce - Diploma Thesis 25 25 1
Diplomová práce - Diploma Thesis 25 25 1
Diplomová práce - Diploma Thesis 25 25 1
Diplomová práce - Diploma Thesis 30 30 1
Diplomová práce - Diploma Thesis 25 25 1
Diplomová práce - Diploma Thesis 25 25 1
Diplomová práce - Diploma Thesis 25 25 1
Diplomová práce - Diploma Thesis 25 25 1
Diplomová práce - Diploma Thesis 25 25 1
Diplomová práce - Diploma Thesis 25 25 1
Diplomová práce - Diploma Thesis 25 25 1
Diplomová práce 26 26 1
Diplomová práce 26 78 1
Diplomová práce 25 400 1
Diplomová práce 25 375 1
Diplomová práce 25 25 1
Diplomová práce 26 52 1
Diplomová práce 30 30 1
Diplomová práce 30 30 1
Humanities subjects 5 5 1
Humanitní předměty 4 28 1
Humanitní předměty 4 28 1
Humanitní předměty 0 0 0
Humanitní předměty 5 5 1
Humanitní předměty 5 5 1
Humanitní předměty 0 28 0
Humanitní předměty 0 20 0
Humanitní předměty 0 28 0
Humanitní předměty 0 20 0
Komunikační a presentační dovednosti 2 2 1
Komunikační a presentační dovednosti 2 2 1
Komunikační a presentační dovednosti 2 2 1
Povinné humanitní a ekonomicko-manažerské předměty 9 9 3
Povinné předměty programu 1.ročník 61 61 11
Povinné předměty programu 1.ročník 61 61 11
Povinné předměty programu 1.ročník 60 60 12
Povinné předměty programu 1.ročník 60 60 12
Povinné předměty programu 2. a 3.ročník 35 35 6
Povinné předměty programu 2. a 3.ročník 35 35 6
Povinné předměty programu 2. a 3.ročník 30 30 5
Povinné předměty programu 2. a 3.ročník 30 30 5
Povinné předměty programu 2. a 3.ročník 64 64 13
Povinné předměty programu 2. a 3.ročník 64 64 13
Povinné předměty programu 117 117 19
Povinné předměty programu 36 36 5
Povinné předměty programu 117 117 22
Povinné předměty programu 61 61 11
Povinné předměty programu 50 50 10
Povinné předměty programu 51 51 10
Povinné předměty programu 116 116 22
Povinné předměty programu 37 37 7
Povinné předměty programu 89 89 14
Povinné předměty programu 18 18 3
Povinné předměty programu 50 50 12
Povinné předměty programu 72 72 12
Povinné předměty programu 46 46 11
Povinné předměty programu 119 119 20
Povinné předměty programu 89 89 14
Povinné předměty programu 117 117 23
Povinné předměty programu 118 118 23
Povinné předměty programu 36 36 5
Povinné předměty programu 37 37 7
Povinné předměty programu 61 61 12
Povinné předměty programu 50 50 10
Povinné předměty programu 51 51 10
Povinné předměty programu 18 18 3
Povinné předměty programu 29 29 6
Povinné předměty programu 73 73 12
Povinné předměty programu 138 138 25
Povinné předměty programu 136 136 26
Povinné předměty programu 141 141 29
Povinné předměty programu 102 102 17
Povinné předměty programu 36 36 5
Povinné předměty programu 62 62 12
Povinné předměty programu 47 47 9
Povinné předměty programu 24 24 4
Povinné předměty programu 42 42 7
Povinné předměty programu 42 42 7
Povinné předměty programu 42 42 7
Povinné předměty programu 47 47 8
Povinné předměty programu 62 62 12
Povinné předměty programu 47 47 9
Povinné předměty programu 111 111 21
Povinné předměty programu 30 30 6
Povinné předměty programu 136 136 27
Povinné předměty programu 30 30 5
Povinné předměty programu 118 118 24
Povinné předměty programu 54 54 9
Povinné předměty programu 54 54 9
Povinné předměty programu 54 54 9
Povinné předměty programu 54 54 9
Povinné předměty programu 54 54 9
Povinné předměty programu 54 54 9
Povinné předměty programu 54 54 9
Povinné předměty programu 31 31 6
Povinné předměty programu 31 31 6
Povinné předměty programu 102 102 17
Povinné předměty programu 24 24 4
Povinně předměty programu 140 140 29
Povinně volitelné předměty programu 12 36 3
Project II 3 3 1
Project I 3 3 1
Project 7 7 1
Project 5 15 1
Project 5 5 1
Project 10 10 1
Project 6 6 1
Project 11 11 2
Project 10 10 2
Project 11 11 2
Project 5 5 1
Project 6 6 1
Projekt II 3 3 1
Projekt II 3 3 1
Projekt I 3 3 1
Projekt I 3 3 1
Projekt v týmu 4 5 1
Projekt v týmu 4 5 1
Projekt 1 6 6 1
Projekt 1 6 6 1
Projekt 2 6 6 1
Projekt 2 6 6 1
Projekt 7 7 1
Projekt 10 10 1
Projekt 5 5 1
Projekt 11 11 2
Projekt 10 10 2
Projekt 11 11 2
Projekt 5 5 1
Projekt 6 6 1
Projekt 5 5 1
Projekt 7 7 1
Projekt 5 5 1
Projekt 5 5 1
Projekt 10 30 1
Projekt 6 6 1
Projekt 11 11 2
Projekt 10 10 2
Projekt 5 5 1
Projekt 11 11 2
Projekt 6 6 1
Projekt 5 30 1
Projekt 5 30 1
Projekt 6 6 1
Projekt 6 6 1
Softwarový nebo výzkumný projekt 6 6 1
Team project 4 5 1
Zkouška z anglického jazyka 0 0 1
Zkouška z anglického jazyka 0 0 1
Zkouška z anglického jazyka 0 0 1
Zkouška z anglického jazyka 0 0 1
Zkouška z anglického jazyka 0 0 1
Zkouška z anglického jazyka 0 0 1
Zkouška z anglického jazyka 0 6 3
Zkouška z anglického jazyka 0 0 1
Zkouška z anglického jazyka 0 0 1
Zkouška z anglického jazyka 0 0 1
Zkouška z anglického jazyka 0 0 1
Zkouška z anglického jazyka 0 0 1
Zkouška z anglického jazyka 0 0 2
Zkouška z anglického jazyka 0 0 2

PO - Povinné předměty oboru

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Compulsory subjects of the branch 18 18 3
Compulsory subjects of the branch 18 18 3
Compulsory subjects of the branch 18 18 3
Compulsory subjects of the branch 20 20 4
Compulsory subjects of the branch 24 24 4
Compulsory subjects of the branch 24 24 4
Compulsory subjects of the branch 24 24 4
Compulsory subjects of the branch 24 24 4
Compulsory subjects of the branch 42 42 7
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 30 30 5
Compulsory subjects of the branch 30 30 5
Compulsory subjects of the branch 30 30 5
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 10 10 2
Compulsory subjects of the branch 10 10 2
Compulsory subjects of the branch 10 10 2
Compulsory subjects of the branch 31 31 6
Compulsory subjects of the branch 26 26 5
Compulsory subjects of the branch 27 27 5
Compulsory subjects of the branch 27 27 5
Compulsory subjects of the branch 27 27 5
Compulsory subjects of the branch 27 27 5
Compulsory subjects of the branch 29 29 5
Compulsory subjects of the branch 91 91 18
Compulsory subjects of the branch 45 45 10
Compulsory subjects of the branch 45 45 9
Compulsory subjects of the branch 45 45 9
Compulsory subjects of the branch 15 15 3
Compulsory subjects of the branch 28 28 5
Compulsory subjects of the branch 30 30 5
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 30 30 5
Compulsory subjects of the branch 30 30 5
Compulsory subjects of the branch 30 30 5
Compulsory subjects of the branch 30 30 5
Compulsory subjects of the branch 19 19 4
Compulsory subjects of the branch 19 19 4
Compulsory subjects of the branch 19 19 4
Compulsory subjects of the branch 39 39 8
Compulsory subjects of the branch 35 35 7
Compulsory subjects of the branch 45 45 9
Compulsory subjects of the branch 42 42 8
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 35 35 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 33 33 6
Compulsory subjects of the branch 30 30 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Compulsory subjects of the branch 35 35 6
Compulsory subjects of the branch 36 36 6
Povinné předměty oboru 18 18 3
Povinné předměty oboru 18 18 3
Povinné předměty oboru 18 18 3
Povinné předměty oboru 30 30 5
Povinné předměty oboru 30 30 5
Povinné předměty oboru 30 30 5
Povinné předměty oboru 15 15 3
Povinné předměty oboru 19 19 4
Povinné předměty oboru 10 10 2
Povinné předměty oboru 10 10 2
Povinné předměty oboru 10 10 2
Povinné předměty oboru 31 31 6
Povinné předměty oboru 26 26 5
Povinné předměty oboru 24 24 4
Povinné předměty oboru 24 24 4
Povinné předměty oboru 24 24 4
Povinné předměty oboru 24 24 4
Povinné předměty oboru 27 27 5
Povinné předměty oboru 27 27 5
Povinné předměty oboru 27 27 5
Povinné předměty oboru 27 27 5
Povinné předměty oboru 42 42 7
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 91 91 18
Povinné předměty oboru 18 18 3
Povinné předměty oboru 18 18 3
Povinné předměty oboru 18 18 3
Povinné předměty oboru 42 42 7
Povinné předměty oboru 42 42 7
Povinné předměty oboru 42 42 7
Povinné předměty oboru 15 15 3
Povinné předměty oboru 20 20 4
Povinné předměty oboru 24 24 4
Povinné předměty oboru 24 24 4
Povinné předměty oboru 24 24 4
Povinné předměty oboru 24 24 4
Povinné předměty oboru 30 30 5
Povinné předměty oboru 30 30 5
Povinné předměty oboru 30 30 5
Povinné předměty oboru 27 27 5
Povinné předměty oboru 27 27 5
Povinné předměty oboru 27 27 5
Povinné předměty oboru 27 27 5
Povinné předměty oboru 10 10 2
Povinné předměty oboru 10 10 2
Povinné předměty oboru 10 10 2
Povinné předměty oboru 31 31 6
Povinné předměty oboru 26 26 5
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 29 29 5
Povinné předměty oboru 29 29 5
Povinné předměty oboru 34 34 6
Povinné předměty oboru 34 34 6
Povinné předměty oboru 34 34 6
Povinné předměty oboru 34 34 6
Povinné předměty oboru 34 34 6
Povinné předměty oboru 34 34 6
Povinné předměty oboru 38 38 7
Povinné předměty oboru 38 38 7
Povinné předměty oboru 43 43 11
Povinné předměty oboru 33 33 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 30 30 5
Povinné předměty oboru 28 28 5
Povinné předměty oboru 28 28 5
Povinné předměty oboru 91 91 18
Povinné předměty oboru 45 45 10
Povinné předměty oboru 45 45 9
Povinné předměty oboru 45 45 9
Povinné předměty oboru 13 13 3
Povinné předměty oboru 16 16 4
Povinné předměty oboru 30 30 5
Povinné předměty oboru 30 30 5
Povinné předměty oboru 30 30 5
Povinné předměty oboru 30 30 5
Povinné předměty oboru 30 30 5
Povinné předměty oboru 26 26 5
Povinné předměty oboru 30 30 5
Povinné předměty oboru 19 19 4
Povinné předměty oboru 19 19 4
Povinné předměty oboru 19 19 4
Povinné předměty oboru 39 39 8
Povinné předměty oboru 35 35 7
Povinné předměty oboru 34 34 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 35 35 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 19 19 4
Povinné předměty oboru 19 19 4
Povinné předměty oboru- 19 19 4
Povinné předměty oboru 39 39 8
Povinné předměty oboru 35 35 7
Povinné předměty oboru 32 32 7
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty oboru 35 35 6
Povinné předměty oboru 36 36 6
Povinné předměty obotu 30 30 5
Povinně předměty oboru 30 30 5
Software or Research Project 6 6 1
Softwarový nebo výzkumný projekt 6 6 1

PZ - Povinné předměty zaměření

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Compulsory subjects of the specialization 15 15 3
Compulsory subjects of the specialization 15 15 3
Compulsory subjects of the specialization 15 15 3
Compulsory subjects of the specialization 44 44 9
Compulsory subjects of the specialization 30 30 6
Povinné předměty profilující specializace 15 15 3
Povinné předměty profilující specializace 15 15 3
Povinné předměty profilující specializace 15 15 3
Povinné předměty profilující specializace 44 44 9
Povinné předměty profilující specializace 15 15 3
Povinné předměty profilující specializace 15 15 3
Povinné předměty profilující specializace 15 15 3
Povinné předměty profilující specializace 44 44 9
Povinné předměty specializace 30 30 5
Povinné předměty specializace 30 30 5
Povinné předměty specializace 29 29 5
Povinné předměty specializace 29 29 6
Povinné předměty specializace 36 36 7
Povinné předměty specializace 30 30 6
Povinné předměty specializace 30 30 6
Povinně předměty specializace 30 30 5

PV - Povinně volitelné předměty

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Compulsory elective subjects of the specialization 10 20 2
Compulsory elective subjects of the specialization 15 45 3
Compulsory optionally subjects 15 41 2
Compulsory optionally subjects 3 11 1
Compulsory subjects of the programme - specialization Bioinformatics 30 30 5
Compulsory subjects of the programme - specialization Image processing 30 30 5
Compulsory subjects of the programme - specialization Signal processing 30 30 5
Compulsory subjects of the programme 24 24 4
Compulsory subjects of the programme 24 24 4
Compulsory subjects of the programme 36 120 6
Compulsory subjects of the programme 6 90 1
Compulsory subjects of the programme 6 90 1
Compulsory subjects of the programme 6 90 1
Compulsory subjects of the programme 6 96 1
Compulsory subjects of the programme 5 5 1
Compulsory subjects of the programme 5 5 1
Compulsory subjects of the programme 8 8 2
Compulsory subjects of the programme 54 54 9
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjects of the programme 6 12 1
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjects of the programme 30 30 5
Compulsory subjetcs of the branch 38 87 7
Compulsory subjetcs of the branch 39 81 7
Humanitní předměty 4 24 1
Humanitní předměty 4 28 1
Povinně volitelné předměty - specializace Bioinformatika 30 30 5
Povinně volitelné předměty - specializace Lékařská technika 30 30 5
Povinně volitelné předměty - specializace Zpracování obrazu 30 30 5
Povinně volitelné předměty - specializace Zpracování signálů 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu - laboratoře 4 12 1
Povinně volitelné předměty programu 32 92 8
Povinně volitelné předměty programu 8 44 2
Povinně volitelné předměty programu 4 68 1
Povinně volitelné předměty programu 12 52 3
Povinně volitelné předměty programu 32 116 8
Povinně volitelné předměty programu 16 24 4
Povinně volitelné předměty programu 4 12 1
Povinně volitelné předměty programu 6 90 1
Povinně volitelné předměty programu 6 90 1
Povinně volitelné předměty programu 6 90 1
Povinně volitelné předměty programu 6 96 1
Povinně volitelné předměty programu 30 30 6
Povinně volitelné předměty programu 30 30 6
Povinně volitelné předměty programu 30 30 6
Povinně volitelné předměty programu 30 30 6
Povinně volitelné předměty programu 36 120 6
Povinně volitelné předměty programu 16 40 4
Povinně volitelné předměty programu 10 10 2
Povinně volitelné předměty programu 5 5 1
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5
Povinně volitelné předměty specializace 10 20 2
Povinně volitelné předměty specializace 15 45 3
Povinně volitelné předměty specializace 10 20 2
Povinně volitelné předměty specializace 15 45 3
Povinně volitelné předměty 20 78 4
Povinně volitelné předměty 20 133 4
Povinně volitelné předměty 36 72 9
Povinně volitelné předměty 8 19 2
Povinně volitelné předměty 14 85 3
Povinně volitelné předměty 24 24 4
Povinně volitelné předměty 24 24 4
Povinně volitelné předměty 24 24 4
Povinně volitelné předměty 24 24 4

V - Volitelné předměty

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Doporučené volitelné předměty 4 45 1
Economically-management subjects 4 18 1
Ekonomicko managerské předměty 4 18 1
Ekonomicko managerské předměty 4 14 1
Elective special subjects 0 999 0
Elective special subjects 0 999 0
Elective special subjects 0 999 0
Elective special subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
Elective subjects 0 999 0
English language courses 0 0 0
English language courses 0 0 0
English language courses 0 0 0
English languege courses 0 0 0
Humanities, economically-management subjects 12 999 3
Humanities, economically-managment subjects 4 40 1
Humanities subjects 4 26 1
Humanities subjects 4 26 1
Humanities subjects 8 26 2
Humanities subjects 4 22 1
Humanities subjects 0 22 0
Humanities subjects 4 22 1
Humanities subjects 4 22 1
Humanities subjects 4 42 1
Humanities subjects 0 38 0
Humanities subjects 0 24 0
Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 0 999 0
Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 0 999 0
Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 8 134 0
Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 0 999 0
Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 0 999 0
Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 8 134 0
Humanitní, jazykové kurzy, tělesná výchova 4 125 1
Humanitní, jazykové kurzy, tělesná výchova 4 42 1
Humanitní, jazykové kurzy, tělesná výchova 4 125 1
Humanitní, jazykové kurzy, tělesná výchova 0 999 0
Humanitní, jazykové kurzy, tělesná výchova 0 999 0
Humanitní předměty 4 32 1
Humanitní předměty 4 28 1
Humanitní předměty 4 32 1
Humanitní předměty 4 28 1
Humanitní předměty 8 32 2
Humanitní předměty 4 28 1
Humanitní předměty 4 24 1
Humanitní předměty 8 24 2
Humanitní předměty 4 20 1
Humanitní předměty 4 20 1
Humanitní předměty 4 20 1
Humanitní předměty 0 28 0
Humanitní předměty 4 29 1
Humanitní předměty 0 20 0
Humanitní předměty 4 9 1
Humanitní předměty 4 20 1
Humanitní předměty 4 22 1
Humanitní předměty 0 22 0
Humanitní předměty 4 42 1
Humanitní předměty 0 25 0
Humanitní předměty 0 22 0
Humanitní předměty 0 20 0
Humanitní předměty 0 20 0
Jazykové kurzy anglické 0 6 0
Jazykové kurzy anglické 0 6 0
Jazykové kurzy anglické 0 6 0
Jazykové kurzy anglické 0 0 0
Jazykové kurzy anglické 0 6 0
Jazykové kurzy 0 0 0
Jazykové kurzy 0 76 0
Language courses 0 88 0
Language courses 0 0 0
Physical Courses 0 2 0
Physical Training 0 8 0
Physical Training 0 5 0
Povinně volitelné předměty - zaměření Informační systémy a podnikání 0 0 0
Povinně volitelné předměty - zaměření Multimediální technologie 0 0 0
Povinně volitelné předměty - zaměření Programátor/architekt webových aplikací 0 0 0
Povinně volitelné předměty - zaměření Siťový specialista 0 0 0
Projekt 0 999 0
Tělesná výchova 0 0 0
Tělesná výchova 0 5 0
Tělesná výchova 0 0 0
Tělesná výchova 0 5 0
Tělovýchovné kurzy 0 0 0
Tělovýchovné kurzy 0 0 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty2018 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 0 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 0 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné odborné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 0 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 990 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 0 999 0
Volitelné předměty 8 999 2
Volitelné předměty 0 999 0

S - Povinně volitelné předměty

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Ekonomicko manažerské 4 12 1
Ekonomicko manažerské 4 12 1
Elective courses 20 36 5

H - Humanitní předměty

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Humanitní 4 22 2

S - Povinně volitelné předměty

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné oborové 16 40 4
Povinně volitelné oborové 15 46 4
Povinně volitelné oborové 12 24 3
Povinně volitelné oborové 16 16 4
Povinně volitelné 19 92 4
Povinně volitelné 24 132 6
Povinně volitelné 16 71 4
Povinně volitelné 15 69 4
Povinně volitelné 7 22 2
Povinně volitelné 12 100 3
Povinně volitelné 24 92 0
Povinně volitelné 32 127 0
Povinně volitelné 16 71 4
Povinně volitelné 22 69 0
Povinně volitelné 20 129 5
Povinně volitelné 22 129 0
Povinně volitelné 20 129 5
Povinně volitelné 20 129 5
Povinně volitelné 20 129 5
Povinně volitelné 22 129 0
Povinně volitelné 22 129 0
Povinně volitelné 22 129 0
Povinně volitelné 20 129 5
Povinně volitelné 22 129 0
Předměty doktorského studia 20 30 0

EK - Ekon.-manaž. a humanitní

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Economy and Management Courses 4 12 1

J - Jazyky

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Jazykové kurzy 0 30 0
Kurzy anglického jazyka 6 6 1

T - TV předměty

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Tělesná výchova pro navazující mgr. studium 0 4 0

J - Jazyky

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Zkouška z anglického jazyka 0 0 1

F - Volitelné předměty-odborné

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Celofakultní nabídka (všechny vypsané předměty) 0 999 0
Doplněk celofakultní nabídky magisterského studia - prezenční forma - obory VT, EL, EK, TR, SE a BI 0 186 0
Projects in Team 0 5 0
Projekt v týmu magisterský 0 5 0
Projekt v týmu magisterský 0 5 0
Předměty volitelné 0 30 0

S1 - Povinně volitelné předměty, doporučení S1

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné PC-S1 0 8 0

S2 - Povinně volitelné předměty, doporučení S2

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné PC-S2 0 8 0

S3 - Povinně volitelné předměty, doporučení S3

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné PC-S3 0 8 0

S4 - Povinně volitelné předměty, doporučení S4

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné PC-S4 0 8 0

S1 - Povinně volitelné předměty, doporučení S1

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné PG-S1 0 8 0

S2 - Povinně volitelné předměty, doporučení S2

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné PG-S2 0 8 0

S3 - Povinně volitelné předměty, doporučení S3

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné PG-S3 0 8 0

S4 - Povinně volitelné předměty, doporučení S4

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné PG-S4 0 8 0

S1 - Povinně volitelné předměty, doporučení S1

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné PS-S1 0 8 0

S2 - Povinně volitelné předměty, doporučení S2

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné PS-S2 0 8 0

S3 - Povinně volitelné předměty, doporučení S3

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné PS-S3 0 8 0
Povinně volitelné PS-S3 0 12 0
Povinně volitelné PS-S3 0 12 0

S4 - Povinně volitelné předměty, doporučení S4

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné PS-S4 0 8 0

S1 - Povinně volitelné předměty, doporučení S1

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné SI-S1 0 8 0

S2 - Povinně volitelné předměty, doporučení S2

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné SI-S2 0 8 0

S3 - Povinně volitelné předměty, doporučení S3

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné SI-S3 0 8 0
Povinně volitelné SI-S3 0 8 0
Povinně volitelné SI-S3 0 8 0

S4 - Povinně volitelné předměty, doporučení S4

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné SI-S4 0 8 0

S1 - Povinně volitelné předměty, doporučení S1

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné SP-S1 0 8 0

S2 - Povinně volitelné předměty, doporučení S2

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné SP-S2 0 8 0

S3 - Povinně volitelné předměty, doporučení S3

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné SP-S3 0 8 0

S4 - Povinně volitelné předměty, doporučení S4

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné SP-S4 0 8 0


Stránka vytvořena 22.10.2020 17:50:37, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.