Skupiny předmětů s rolí F - Volitelné předměty-odborné

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Všechny tyto skupiny zastávají ve studijních plánech stejnou roli. U každé skupiny jsou zobrazeny požadavky na její splnění. Skupiny jsou řazeny abecedně.

Skupiny předmětů s rolí F - Volitelné předměty-odborné

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Celofakultní nabídka (všechny vypsané předměty) 0 999 0
Doplněk celofakultní nabídky magisterského studia - prezenční forma - obory VT, EL, EK, TR, SE a BI 0 186 0
Projects in Team 0 5 0
Projekt v týmu magisterský 0 5 0
Projekt v týmu magisterský 0 5 0
Předměty volitelné 0 30 0


Stránka vytvořena 23.10.2020 17:50:32, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.