Popis předmětu - B6B33EAR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B33EAR Enterprise architektury Rozsah výuky:2+2+2
Garanti:Křemen P. Role:P Jazyk výuky:
Vyučující:Blaško M., Křemen P., Ledvinka M., Řimnáč M. Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13133 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Předmět poskytne přehled architektur enterprise informačních systémů s důrazem na technologie Spring a Enterprise Java Edition. Studenti se seznámí s nejběžnějšími enterprise architekturami a příslušnými návrhovými vzory. Důraz bude kladen zejména na principy inversion of control, dependence injection a životní cyklus Java bean. Studenti ve dvojicích vypracují samostatnou semestrální úlohu, jejímž cílem bude vyvinutí jednoduché enterprise aplikace.

Cíle studia:

Studenti získají potřebné teoretické znalosti, aby byli schopni samostatně navrhovat aplikace s enterprise architekturou. Seznámí se s nejběžnějšími aktuálně používanými softwarovými frameworky a způsobem jejich integrace.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, klient-server, vícevrstvá architektura, technologie Java EE
2. Přístup k databázím, Objektově-relační mapování, JPA 2.0
3. Spring 1, Dependency Injection, moduly
4. Architektura a technologie Java EE, Architektonické vzory, MVC, DAO
5. Webové služby, REST
6. Principy JS-based UI, AJAX, single-page aplikace
7. JSF/ReactJS
8. Pokročilá témata JPA, Spring
9. Zabezpečení enterprise aplikací
10. Aplikační servery, Servlety, Web sockets
11. Výkon enterprise aplikací, škálovatelnost, vysoká dostupnost
12. Vyhledávání a enterprise aplikace
13. Praktické problémy Enterprise aplikací

Osnovy cvičení:

1. Organizace cvičení, pravidla pro získání zápočtu, BOZP, zadání tématu semestrální práce, Konfigurační management Java EE
2. Ladění a testování
3. Modelování JPA
4. Spring
5. Použití Springu pro webové aplikace, Kontrolní bod č. 0 - téma a krátký popis
6. Webové služby, REST
7. Konzultace semestrální práce
8. Kontrolní bod č. 1 - odevzdání high-level designu semestrální práce
9. ReactJS
10. ReactJS
11. Zabezpečení enterprise aplikací
12. Konzultace semestrální práce
13. Kontrolní bod č. 2 - Odevzdání aplikace, zápočet

Literatura:

Walls C.: Spring in Action, Fourth Edition, Manning Publications Company, 2013, ISBN: 9781617291203 Andrew Lee Rubinger, Bill Burke: Enterprise JavaBeans, 6th Edition, O'Reilly Media, 2010

Požadavky:

Pro pochopení přednášené látky je nezbytná znalost jazyka Java a znalost relačních databázových technologií, zejména tvorby konceptuálního datového modelu, dotazovacího jazyka SQL a transakčního zpracování. Výhodou je znalost základů objektově-relačního mapování.

Klíčová slova:

Enterprise Java Beans, Spring, JPA 2.0, Inversion of control, Dependency injection, Java Server Faces

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru P 3


Stránka vytvořena 20.7.2018 07:47:44, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.