Popis předmětu - B6B32PSI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B32PSI Počítačové sítě Rozsah výuky:2+2+3
Garanti:Boháč L. Role:P Jazyk výuky:
Vyučující:Boháč L., Kubr J. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13132 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Předmět je věnován architektuře a technologiím počítačových sítí, a metodám dovolujícím propojení odlišných sítí do jednotné sítě - Internetu. Cílem je seznámit studenty s velice rychle se měnící problematikou počítačových sítí a s principy funkce, návrhu, ladění a využití počítačových sítí k přenosu informací. Studenti si také osvojí základní metody a principy programování přenosu dat a parametrizaci různých síťových zařízení na praktických úlohách. Praktická cvičení jsou zaměřena na programování jednoduchých síťových aplikací a konfiguraci síťových prvků. Cvičení jsou částečně seminární, zaměřená na prohloubení síťových znalostí, zčásti praktická (laboratorní cvičení), zaměřená na programování síťových aplikací, konfiguraci sítí a jejich prvků.

Osnovy přednášek:

1. Požadavky a organizace předmětu. Historie počítačových sítí. Referenční OSI model a jeho význam.
2. Fyzická vrstva. Metalická a optická média - vlastnosti, použití, zapojení.
3. Linková vrstva: potvrzování, protokoly linkové vrstvy. Přístupové metody.
4. Základy bezdrátových Wifi sítí (standardy, použití, MESH sítě, blanketové sítě)
5. Architektury lokální datových sítí a jejich návrh (opakovače, HUBy, mosty a přepínače)
6. Zajištěné vyšší spolehlivosti lokálních datových sítí.
7. Síťová vrstva a její účel. Pomocné protokoly a nástroje pro její ladění (ARP, ICMP, Ping, Traceroute). Zajištění redundance prvního směrovače. Překlad IP adres.
8. Směrování a směrovací protokoly. Statické směrování. Dynamické směrování RIP protokolem.
9. Směrovací protokol OSPF. Jak se směruje v globálním Internetu.
10. Protokoly transportní vrstvy a základní soketové API.
11. Systém doménových jmen, elektronická pošta, centralizované přidělování IP adres
12. Zajištění bezpečnosti počítačových sítí.
13. Speciální sítě: FibreChannel, NAS, SAN.
14. Správa, ladění a měření výkonu počítačových sítí.

Osnovy cvičení:

1. Komunikace v síti TCP/IP. Adresace, překlad adres, konfigurace - seminární cvičení
2. Komunikace v síti TCP/IP. Programové rozhraní BSD Socketů, zadání semestrálních projektů - seminární cvičení
3. Protokoly - teoretické modely, komunikující automaty, Petriho sítě- seminární cvičení
4. Efektivita linkových protokolů- seminární cvičení
5. Směrování: RIP, OSPF - seminární cvičení
6. Úloha 1. Přenos souboru pomocí protokolu TCP.
7. Úloha 2. Přenos souboru pomocí protokolu UDP - implementace okénkového potvrzovacího schématu.
8. Úloha 3. Pokročilá TCP komunikace.
9. Úloha 4. Konfigurace směrovače - Linux - základní nastavení sítě
10. Úloha 4. Konfigurace směrovače - Linux - směrování, NAT
11. Úloha 4. Konfigurace směrovače - Linux - TCP/IP programování
12. Úloha 5. Konfigurace přepínače - Cisco - Ethernet, VLANY, SpannigTree
13. Úloha 5. Konfigurace směrovače - Cisco - RIP, OSPF
14. Úloha 5. Konfigurace směrovače - Cisco - NAT a ACL filtrace

Literatura:

Doporučená literatura: - Boháč, Bezpalec. Datové sítě, přednášky. Vydavatelství ČVUT, Praha 2011. ISBN 80-01-04694-4. - Janeček J.: Distribuované systémy. ES ČVUT 2001 - Dostálek L., Kabelová A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press, 2000

Požadavky:

Speciální odborné znalosti nejsou zapotřebí.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru P 3


Stránka vytvořena 20.7.2018 07:47:44, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.