I. Oceněné bakalářské a diplomové práce

Oceněné bakalářské a diplomové práce

II. Stipendia pro vynikající studenty

III. Ceny za závěrečné a projektové práce

Studentské soutěže, stipendijní programy, podpora, …
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.