Otevírané obory bakalářského kombinovaného studia

V akademickém roce 2016/2017 budou pro studenty 2. ročníku kombinované formy studia otevřeny tyto obory:

V bakalářském studijním programu Komunikace, multimédia a elektronika se otevírá obor:
Komunikace a elektronika 2612R073

V bakalářské studijním programu Elektrotechnika, energetika a management se otevírá obor:
Aplikovaná elektrotechnika 2602R001

V Praze dne 28. září 2016

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., proděkan