Výuka jazyků

Pro studenty kombinovaného studia bakalářských programů se výuka jazyka neorganizuje, ale mohou se zařadit do jazykových kurzů organizovaných katedrou jazyků pro studenty prezenční formy, nebo se mohou ke zkouškám připravit individuálně.

Jazykové požadavky pro jednotlivé programy

Program Elektrotechnika a informatika (dobíhající program)

V průběhu studia musí student prokázat znalost dvou cizích jazyků. Jeden z jazyků musí ovládat na vyšší úrovni (J2), druhý může být na úrovni nižší (J1 nebo J0). Jedním ze zvolených jazyků musí být angličtina.

Student je povinen uzavřít studium jazyků následujícím způsobem:

  • složit zkoušku z jednoho jazyka na vyšší úrovni J2,
  • získat zápočet z druhého jazyka na nižší úrovni J1 nebo J0.

Student je povinen získat zápočet před absolvováním zkoušky. Ten se vypisuje formou hromadného zápočtového testu přes KOS jako jednorázová akce a student se na něj musí přihlásit. Sledujte informace na web stránkách katedry. Hromadný zápočtový test je souhrnný test za oba semestry, tedy ZS a LS. Za získání zápočtu se uděluje 6 kreditů.

Na zkoušky se ve zkouškovém období přihlašují studenti přes KOS, kde jsou pro ně vypsány termíny. Mimo zkouškové období nebo pokud termíny nevyhovují, kontaktují studenti některého z vyučujících příslušného jazyka, se kterým si domluví termín i případné konzultace. Vyučující i jejich konzultační hodiny najdete na webu katedry nebo vyvěšené před katedrou jazyků v Zikově ulici.

Požadavky a materiály ke zkoušce jsou dostupné na webu katedry jazyků.

Před zkouškou musí mít student zapsán předmět v KOSu.

Student musí získat za cizí jazyky celkem dvanáct kreditů, z toho šest za jazyk vyšší a šest za jazyk nižší.

Kredity lze získat za uznání zkoušky (viz Podmínky pro uznávání zkoušek).

Program Softwarové technologie a management

Student je povinen studovat pouze jeden cizí jazyk, a to anglický, ze kterého musí složit zkoušku na vyšší úrovni nejpozději do konce 6. semestru.

Studenti kombinovaného studia se ke zkoušce připravují samostatně bez výuky, mohou však využít kurzů pro prezenční formu.

Student je povinen získat zápočet před absolvováním zkoušky. Ten se vypisuje formou hromadného zápočtového testu přes KOS jako jednorázová akce a student se na něj musí přihlásit. Sledujte informace na web stránkách katedry. Hromadný zápočtový test je souhrnný test za oba semestry, tedy ZS a LS. Za získání zápočtu se uděluje 6 kreditů.

Na zkoušky se ve zkouškovém období přihlašují studenti přes KOS, kde jsou pro ně vypsány termíny. Mimo zkouškové období nebo pokud termíny nevyhovují, kontaktují studenti některého z vyučujících příslušného jazyka, se kterým si domluví termín i případné konzultace. Vyučující i jejich konzultační hodiny najdete na webu katedry nebo vyvěšené před katedrou jazyků v Zikově ulici.

Požadavky a materiály ke zkoušce jsou dostupné na webu katedry jazyků.

Před zkouškou musí mít student zapsán předmět v KOSu.

Studium strukturované EEM, KME, KYR - kombinované bakalářské

Student je povinen studovat pouze jeden cizí jazyk, a to anglický, ze kterého musí složit zkoušku na vyšší úrovni nejpozději do konce 6. semestru.

Zápočet ani zkouška nejsou ohodnoceny kredity.

Studenti kombinovaného studia se ke zkoušce připravují samostatně bez výuky, mohou však využít kurzů pro prezenční formu.

Student je povinen získat zápočet před absolvováním zkoušky. Ten se vypisuje formou hromadného zápočtového testu přes KOS jako jednorázová akce a student se na něj musí přihlásit. Sledujte informace na web stránkách katedry. Hromadný zápočtový test je souhrnný test za oba semestry, tedy ZS a LS.

Na zkoušky se ve zkouškovém období přihlašují studenti přes KOS, kde jsou pro ně vypsány termíny. Mimo zkouškové období nebo pokud termíny nevyhovují, kontaktují studenti některého z vyučujících příslušného jazyka, se kterým si domluví termín i případné konzultace. Vyučující i jejich konzultační hodiny najdete na webu katedry nebo vyvěšené před katedrou jazyků v Zikově ulici.

Požadavky a materiály ke zkoušce jsou dostupné na webu katedry jazyků.

Před zkouškou musí mít student zapsán předmět v KOSu.