Formuláře

Od aktuálního zimního semestru můžete nově vyzkoušet elektronické podání žádostí prostřednictvím aplikace eProcesy.

Elektronické zpracování se týká těchto žádostí:

 1. Oznámení o ukončení studia zanecháním
 2. Potvrzení o studiu
 3. Univerzální žádost
 4. Žádost o náhradní termín odevzdání závěrečné práce
 5. Žádost o prodloužení platnosti zadání závěrečné práce
 6. Žádost o prospěchové stipendium
 7. Žádost o přestup
 8. Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia
 9. Žádost o sociální stipendium
 10. Žádost o uznání zkoušek a zápočtů
 11. Žádost o změnu zadání závěrečné práce

Papírovou formou se budou podávat všechny zbývající žádosti.

Formuláře týkající se studia v zahraničí:


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.