Garanti programů a oborů a tutoři

Funkce garantů oborů a programů a tutorů

Garanti programů a oborů

Obory a specializace bakalářského studia

  Garanti Tutoři
Elektrotechnika, energetika a management prof. Knápek prof. Knápek
  Aplikovaná elektrotechnika doc. Mach Ing. Kuenzel, CSc.
  Elektrotechnika a management prof. Knápek Ing. Vítek, CSc.
Elektronika a komunikace prof. Zvánovec Ing. Frantisek Rund
Otevřené elektronické systémy prof. Sýkora prof. Sýkora
Elektrotechnika, elektronika a komunikace prof. Husák prof. Husák
Kybernetika a robotika prof. Šebek prof. Šebek
Otevřená informatika doc. Faigl doc. Faigl
 Základy umělé inteligence a počítačových věd prof. Matas  prof. Matas 
  Internet věcí doc. J. Novák doc. J. Novák
  Počítačové hry a grafika doc. Bittner doc. Bittner
  Software doc. Bureš doc. Bureš
Lékařská elektronika a bioinformatika prof. Čmejla Ing. Fabián
Softwarové inženýrství a technologie doc. Vokřínek doc. Vokřínek
Electrical Engineering and Computer Science doc. Svoboda doc. Svoboda
 

Obory a specializace magisterského studia

  Garanti Tutoři
Elektrotechnika, energetika a management prof. Starý prof. Starý
  Ekonomika a řízení elektrotechniky doc. Lízal Ing. Dobiáš
  Ekonomika a řízení energetiky prof. Knápek Ing. Vítek, CSc.
  Elektrické stroje, přístroje a pohony doc. Lettl Ing. Kobrle
  Elektroenergetika doc. Müller doc. Kyncl
  Technologické systémy doc. Mach Ing. Kuenzel, CSc.
Elektronika a komunikace prof. Zvánovec prof. Zvánovec
  Elektronika doc. Jakovenko doc. Jakovenko
  Komunikační systémy a sítě doc. Boháč doc. Boháč
  Audiovizuální technika a zpracování signálů doc. Páta doc. Páta
  Radiová a optická technika prof. Zvánovec prof. Zvánovec
Kybernetika a robotika prof. Šebek prof. Šebek
  Kybernetika a robotika prof. Šebek prof. Šebek
  Letecké a kosmické systémy doc. Roháč doc. Roháč
  Robotika doc. Svoboda doc. Svoboda
  Senzory a přístrojová technika prof. Ripka prof. Ripka
  Systémy a řízení prof. Šebek prof. Šebek
Otevřená informatika doc. Faigl doc. Faigl
  Bioinformatika doc. Kléma doc. Kléma
  Datové vědy prof. Železný prof. Železný
  Interakce člověka s počítačem doc. Míkovec doc. Míkovec
  Kybernetická bezpečnost doc. Šišlák doc. Šišlák
  Počítačová grafika prof. Žára prof. Žára
  Počítačové inženýrství doc. J. Novák doc. J. Novák
  Počítačové vidění a digitální obraz doc. Šára doc. Šára
  Softwarové inženýrství doc. Bureš doc. Bureš
  Umělá inteligence doc. Faigl doc. Faigl
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.