Informace ke studiu v kombinované formě

Studium v kombinované formě v bakalářských i magisterských programech probíhá podle stejných učebních plánů jako studium prezenční. Výuka se koná formou soustředění zpravidla jeden den v týdnu na základě jednotného rozvrhu sestaveného vedoucím učitelem ročníku. Přítomnost na soustředěních je povinná.

Bakalářské obory v kombinované formě jsou otvírány podle zájmu studentů po absolvování prvního semestru a především podle kapacitních možností oborů příslušných programů.

Základní informace o studiu v bakalářských programech

Základní informace o studiu v magisterských programech

Referentkou studijního oddělení pro studenty kombinovaného studia je paní Iveta Turková, tel.: 22435 3917.

Průkaz studenta

Každý student si musí pořídit průkaz studenta. Vydává Výpočetní a informační centrum ČVUT, Vydavatelství průkazů, Bechyňova 3, Praha 6. Bez tohoto průkazu není možný vstup do zařízení ČVUT, účast na výuce apod.

Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Administrativa týkající se vašeho studia je významnou měrou vedena s využitím informačního systému ČVUT. Po zápisu do studia se stanete jeho uživatelem.

V případě problémů kontaktujte pracovníky Střediska vědecko-technických informací FEL v místnosti č. 118 (1. patro bloku A3).

Z počítačové sítě FEL ČVUT můžete:

  • prohlížet svůj osobní rozvrh na stránkách fakulty
  • používat funkce Informačního systému ČVUT
  • používat konto elektronické pošty.

Zadání čísla bankovního účtu a kontaktní adresy do KOSu

Číslo bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice i případnou kontaktní adresu, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště, zadá každý student sám do KOSu bezprostředně poté, co do něj získá přístup. Podrobnosti viz Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 12/2012.

Kde najdete důležité informace

Studentům kombinovaného studia jsou k dispozici tzv. vedoucí učitelé ročníku, kteří pomohou v orientaci v studiu, návrhem studijních plánů apod.

Referentkou pro kombinované studium ve všech studijních programech je paní Iveta Turková.

Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10.2017.