Studijní oddělení - kontakty

Rozdělení agend referentek SO

Rozdělení agend studijních proděkanů

S nabídkou brigád, praxí, pracovních pozic nebo jiné inzerce pro studenty či absolventy FEL se obracejte na PR odělení FEL, e-mail: pr@fel.cvut.cz.

Jméno Funkce Telefon
E-mail
Proděkani
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc. proděkan pro bakalářské studium* 2 2435 2392
prodekan.bak@fel.cvut.cz
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D. proděkan pro magisterské a kombinované studium* 2 2435 2029
prodekan.mag@fel.cvut.cz
Pracovnice studijního oddělení
Ing. Helena Šislerová vedoucí SO 2 2435 3971
sislehel@fel.cvut.cz
vedoucipeo@fel.cvut.cz
Ivana Býmová studium cizinců samoplátců
prezenční studium
2 2435 2106
bymova@fel.cvut.cz
Renata Fialová zástupkyně vedoucí
prezenční studium
administrativa spojená s výjezdy v rámci Erasmu
2 2435 3991
fialoren@fel.cvut.cz
Ing. Hana Matunová prezenční studium
zahraniční studenti přijíždějící v rámci Erasmu
2 2435 3903
matunhan@fel.cvut.cz
Barbora Sovová prezenční studium
zahraniční studenti přijíždějící v rámci Erasmu
2 2435 2027
barbora.sovova@fel.cvut.cz
Iveta Turková kombinované studium
prezenční studium
2 2435 3917
turkoive@fel.cvut.cz
Dagmar Kytnarová pouze v pobočce SO na Karlově nám.:
Prosíme, dotazy týkající se studia adresujte své studijní referentce!
potvrzení o studiu
zápisy a rušení předmětů
(pro studenty všech programů a oborů)
2 2435 7474
kytnaro@fel.cvut.cz
Mgr. Ivana Pilarčíková, Ph.D. asistentka proděkana
poradenství pro uchazeče a zájemce o studium
organizace přijímacích testů
2 2435 2057, 2 2435 2046
pilarcik@fel.cvut.cz
Správci pedagogických agend
Mgr. Jan Filandr rozvrh fakulty 2 2435 3904
filandr@fel.cvut.cz
Ing. Pavel Máša, Ph.D. správce KOSu 2 2435 2097
masap@fel.cvut.cz
Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. správce studijních plánů
správce ankety na FEL
správce údajů pro matriku
2 2435 7477, 5867
hlinovsm@fel.cvut.cz
Studium v zahraničí a ze zahraničí study@fel.cvut.cz
Přijímací řízení chcistudovat@fel.cvut.cz

* Další agendy proděkanů

Pro písemný kontakt:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Studijní oddělení
Technická 2
166 27 Praha 6 - Dejvice
IČO: 68407700

Aktuální úřední hodiny studijního oddělení

V týdnu od 27. srpna budou úřední hodiny výjimečně v úterý 28. 8. od 9,00 – 11,00 hodin.

Pondělí
Úterý
Středa 9:00 - 11:00
Čtvrtek
Pátek

Pobočka studijního oddělení na Karlově náměstí (K309 - budova E)

V průběhu letních prázdnin, od 2. 7. 2018 do 3. 9. 2018, bude pobočka studijního oddělení na Karlově náměstí uzavřena.

Úřední hodiny Informačního centra Studijního oddělení


Konzultační hodiny studijních proděkanů

Konzultace je nezbytné předem domluvit prostřednictvím studijní referentky či sekretářky SO.

Bakalářské studium: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.
Magisterské a kombinované studium: doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.