Studijní oddělení - kontakty

Rozdělení agend referentek SO

Rozdělení agend studijních proděkanů

S nabídkou brigád, praxí, pracovních pozic nebo jiné inzerce pro studenty či absolventy FEL se obracejte na PR odělení FEL, e-mail: pr@fel.cvut.cz.

Jméno Funkce Telefon
E-mail
Proděkani
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc. proděkan pro bakalářské studium* 2 2435 2392
prodekan.bak@fel.cvut.cz
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D. proděkan pro magisterské a kombinované studium* 2 2435 2029
prodekan.mag@fel.cvut.cz
Pracovnice studijního oddělení
Ing. Helena Šislerová vedoucí SO 2 2435 3971
sislehel@fel.cvut.cz
vedoucipeo@fel.cvut.cz
Ivana Býmová studium cizinců samoplátců
další agenda
2 2435 2106
bymova@fel.cvut.cz
Renata Fialová zástupkyně vedoucí
administrativa spojená s výjezdy v rámci Erasmu
další agenda
2 2435 3991
fialoren@fel.cvut.cz
Ing. Hana Matunová zahraniční studenti přijíždějící v rámci Erasmu
další agenda
2 2435 3903
matunhan@fel.cvut.cz
Barbora Sovová studium studentů v rámci programů Double Degree a SpaceMaster
další agenda
2 2435 2027
barbora.sovova@fel.cvut.cz
Daniela Svobodová zahraniční studenti přijíždějící v rámci Erasmu
další agenda
2 2435 3915
svobod18@fel.cvut.cz
Iveta Turková agenda 2 2435 3917
turkoive@fel.cvut.cz
Mgr. Ivana Pilarčíková, Ph.D. asistentka proděkana
poradenství pro uchazeče a zájemce o studium
organizace přijímacích testů
rozvrhářka fakulty
2 2435 2057
pilarcik@fel.cvut.cz

2 2435 3904
Správci pedagogických agend
Ing. Pavel Máša, Ph.D. správce KOSu 2 2435 2097
masap@fel.cvut.cz
Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. správce studijních plánů
správce ankety na FEL
správce údajů pro matriku
2 2435 7477, 5867
hlinovsm@fel.cvut.cz
Studium v zahraničí a ze zahraničí study@fel.cvut.cz
Přijímací řízení chcistudovat@fel.cvut.cz

* Další agendy proděkanů

Pro písemný kontakt:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Studijní oddělení
Technická 2
166 27 Praha 6 - Dejvice
IČO: 68407700

Aktuální úřední hodiny studijního oddělení

Studijní oddělení je od 16. 3. 2020 až do odvolání uzavřeno. Prosíme studenty, aby své studijní referentky kontaktovali výhradně mailem. Žádosti posílejte buď naskenované mailem nebo poštou.
Uchazeče o studium prosíme, aby případné dokumenty posílali výhradně poštou.

Pondělí 9:00 - 11:30 13:00 - 15:00
Úterý 13:00 - 15:00
Středa 9:00 - 11:30 13:30 - 15:30
Čtvrtek 10:00 - 11:30
Informační centrum – naproti SO
Pátek 9:00 - 11:30

Úřední hodiny Informačního centra Studijního oddělení


Konzultační hodiny studijních proděkanů

Konzultace je nezbytné předem domluvit prostřednictvím studijní referentky či sekretářky SO.

Bakalářské studium: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.
Magisterské a kombinované studium: doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.